bai 2 tin 11

Bai 2 - Tin 11

Bai 2 - Tin 11
... Đại lượng có giá trị không -8 +15 giá trị thay đổi đổi 2. 5 5.0 - 12. 79 +6.8 0 .2 -2 . 259E 02 Pi=3.141.7E-3 Hằng lôgic Hằng xâu TRUE Tin hoc 123 45 R, CV, S FALSE Tin hoc 123 45 Biến đại lượng đặt tên, ... chữ số, dấu gạch - Độ dài tên 127 kí tự - Bắt đầu tên chữ dấu gạch - Không phân biệt chữ hoa thường - Độ dài tên tuỳ ý - Có phân biệt chữ hoa thường Ví dụ: Baitap S X1 SO_LUONG _R2 PI Một số ngôn ... ngữ lập trình: - Bộ chữ - Cú pháp - Ngữ nghĩa Các khái niệm ngôn ngữ lập trình: - Tên: + Tên dành riêng (Từ khoá) + Tên chuẩn + Tên người dùng đặt - Các đại lượng: + Hằng + Biến - Chú thích ...
 • 12
 • 147
 • 0

VO BAI TAP TIN 11 - (2)

VO BAI TAP TIN 11 - (2)
... chng trỡnh th t theo t khoỏ l gỡ?: A PROGRAM - CONST - USES - VAR B PROGRAM - CONST - VAR - USES C VAR - CONST - PROGRAM - USES D PROGRAM - USES - CONST - VAR C.7 Biu thc Alpha + Alpha * Beta c ... A SQRT((Alpha+2) / (Alpha*Alpha)) - 5*Beta B SQRT(Alpha+2) / Alpha*Alpha - 5*Beta C SQRT((Alpha+2) / (Alpha*Alpha) - 5*Beta) D SQRT((Alpha+2) / Alpha*Alpha) - 5*Beta C.8 Biu thc B + DELTA c ... thc B + DELTA c vit theo dng ca Turbo Pascal nh sau: 2* A A (-B)+ SQRT(DELTA)/2*A C SQRT(-B+DELTA)/2/A B (-B+ SQRT(DELTA))/(2*A) D (-B)+ SQRT(DELTA)/(2*A) C.9 Khai bỏo bin VAR FIFA: Byte; Bin...
 • 11
 • 199
 • 0

Bai 2: tin ung dung

Bai 2: tin ung dung
... để tính toán nhng giá trị hay gặp làm việc với FOX Ví dụ: SQRT(x), MAX(x1, x2, x3 ) - Cú pháp chung hàm: ([danh sách tham số]) Tên hàm: Mỗi hàm có tên Foxpro tự đặt Các tham số có...
 • 12
 • 245
 • 0

Bai 2 Tin Học lớp 10

Bai 2 Tin Học lớp 10
... thông tin 101 0111 1100 11 11 1101 00 1100 1 101 1 0100 10 110 1 0101 100 1100 1 1101 1 1101 0111 Biểu diễn thông tin máy tính a Thông tin loại số: * Hệ đếm Trong tin học Trong toán thường dùng học người hệ đếm ... thập phân phân A 65 0100 0001 0100 0001 Xâu kí tự TIN: Kí tự Mã ASCII Mã ASCII nhị thập phân phân T 84 0101 0100 I 73 0100 1001 N 78 0100 1 110 0101 0100 0100 1001 0100 1 110 Bảng mã hoá kí tự ASCII *Các ... KB MB GB TB PB Đọc Bai Ki-lô -bai Mê-ga -bai Gi-ga -bai Tê-ra -bai Pê-ta -bai Độ lớn bit 1 024 byte 1 024 KB 1 024 MB 1 024 GB 1 024 TB Các dạng thông tin Hai loại: * Số: Số nguyên, số thực, Lịch đồng...
 • 22
 • 3,487
 • 10

Bài 2 - Tin hoc lóp 10

Bài 2 - Tin hoc lóp 10
... thông tin 101 0111 1100 11 11 1101 00 1100 1 101 1 0100 10 110 1 0101 100 1100 1 1101 1 1101 0111 Ví dụ: 0 1101 001 Thông tin gốc Thông tin mã hoá Trong tin học, liệu thông tin đưa vào máy tính 4 Biểu diễn thông tin ... n n-1 N = an 10 + an-1 10 + + a1 10 + a0 10 -1 -m + a-1 10 ++ a-m 10 , Ví dụ: = ì 1 02 + ì 101 + ì 100 Biểu diễn số hệ đếm Hệ nhị phân: Tương tự hệ thập phân, số N có biểu diễn dạng n n-1 N ... N = an + an-1 + + a1 + a0 -1 -m + a-1 ++ a-m , = 0, Ví dụ: 110 12 = ì 23 + ì 22 + ì 21 + ì 20 = 1 310 Biểu diễn số hệ đếm Hệ hexa: Biểu diễn số hệ hexa tương tự n n-1 N = an 16 + an-1 16 + + a1...
 • 21
 • 1,569
 • 1

Bài 2 Khối 11: Luật Nghĩa Vụ

Bài 2 Khối 11: Luật Nghĩa Vụ
... định pháp luật người độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân để quan quân địa phương quản lý tổ chức thực quy định pháp luật nghĩa vụ quân đối tượng độ tuổi thực nghĩa vụ quân Mục đích đăng ký nghĩa vụ quân ... sinh hoạt tập thể có kỷ luật, văn minh nhà trường xã hội, chấp hành đầy đủ quy định thực Luật Nghĩa vụ quân Nội dung 2: Chấp hành quy định đăng ký nghĩa vụ quân Đăng ký nghĩa vụ quân việc kê khai ... Chương 11: Điều khoản cuối cùng, điều 70 điều 71 Nội dung chương 11 quy định hiệu lực Luật trách nhiệm tổ chức thi hành Luật II- Nội dung Luật Nghĩa vụ quân Những quy định chung Nghĩa vụ quân nghĩa...
 • 33
 • 190
 • 0

Tiêt 2- Tin 11

Tiêt 2- Tin 11
... Giáo án giảng dạy môn Tin học 11 - Ch ơng I Hoạt động GV HS Nội dung - Mỗi ngôn ngữ khác có cách xác định ngữ nghĩa khác HS: ... khoá chơng trình Trần Thanh Hiệp - Trờng Trung học Phổ thông Đô L ơng Giáo án giảng dạy môn Tin học 11 - Ch ơng I Hoạt động GV HS Nội dung - Các NNLT thờng cung cấp số Tên chuẩn: đơn vị CT có ... Chú thích đợc đặt: Trần Thanh Hiệp - Trờng Trung học Phổ thông Đô L ơng Giáo án giảng dạy môn Tin học 11 - Ch ơng I Hoạt động GV HS Nội dung - Sử dụng Projector in sẵn - Trong Pascal: { } (* *)...
 • 4
 • 184
 • 0

Bài 2 - Tin học

Bài 2 - Tin học
... văn bản của bạn Tạo một Bản chiếu Mới Để tạo một bản chiếu mới: Trên công cụ Formatting, bấm nút New Slide Trong ngăn tác vụ Slide Layout, chọn một mẫu bố trí bản chiếu ... hướng đến vị trí của bài trình bày bạn muốn chèn thêm Trong danh sách các tên tập tin, bấm bài trình bày bạn muốn mở và sau đó bấm Open (tiếp theo) Chèn các Tờ chiếu ... gõ tên của thư mục và sau đó bấm OK Trong hộp File name, gõ tên mới để đổi tên tập tin và sau đó bấm Save 10 Hiển thị các Bản chiếu Góc nhìn Slide Show Để chiếu các bản...
 • 12
 • 233
 • 0

bai 2 tin 9 hay tuyet

bai 2 tin 9 hay tuyet
... đề - VD: danh mục thông tin trang web google hay yahoo - Lưu ý:khi sử dụng thông tin mạng cần lưu ý tới quyền c Thư đện tử: Thư điện tử ( E-mail) dịch vụ trao đổi thông tin internet thông qua ... tính nối với internet b.Tìm kiếm thông tin internet - Máy tìm kiếm:là công cụ cung cấp internet giúp tìm kiếm thông tin dựa sở từ khóa - Danh mục thông tin: trang web chứa danh sách trang web ... tin hu nh vụ tn, cỏc ch dn b ớch, h tr ging dy v hc tp, gii trớ, giao tip vi nhau, mua bỏn trờn mng, truyn tp, th tớn v nhiu kh nng khỏc 2. Một số dịch vụ Internet a.Tổ chức khai thác thông tin...
 • 7
 • 176
 • 0

bai 2 lop 11

bai 2 lop 11
... Giáo án Tin học lớp 11 năm học 20 10 - 20 11 - Cú pháp ngôn ngữ lập trình khác b.Cú pháp: Là quy tắc dùng để viết khác nhau, ngôn ... a, b, c, x1, x2, _ten … dãy liên tiếp không qúa 127 ký Tên sai: a bc,2x, a&b … tự bao gồm chữ cái, chữ số dấu gạch phải bắt đầu chữ dấu gạch - Trong Free Pascal, tên có tối đa 25 5 ký tự - Ngôn ... Pascal không GV: Phạm Xuân Hiền  Tổ Lý Tin  Trường THPT Hùng Vương Giáo án Tin học lớp 11 năm học 20 10 - 20 11 phân biệt chữ hoa, chữ thường số ngôn ngữ lập trình khác lại phân biệt chữ hoa chữ...
 • 4
 • 277
 • 0

bài 19 tin 11

bài 19 tin 11
... dõi chương trình sau Program Tinh_tong; Uses crt; Var a,b:integer; tong:integer; Begin Clrscr; Write(‘Nhap vao so a,b:’); Readln(a,b); Tomg:=a+b; Write(‘tong can tinh:’,s:4); Readln End 1 Thư...
 • 18
 • 156
 • 0

BAI 2 GDCD 11

BAI 2 GDCD 11
... GVHD: Ts BÙI THỊ XUYẾN SVTH: ĐINH NGỌC LOAN THANH - Sách giáo khoa GDCD lớp 11 - Sách giáo viên GDCD lớp 11 - Những số liệu thông tin kinh tế có nội dung liên quan tới học - Sử dụng ... vi tính, máy chiếu thiết bò hỗ trợ giảng dạy hoạt động tốt IV) HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1) Ổn đònh lớp 2) Kiểm tra cũ : (5 phút) GV nêu câu hỏi cho HS: Câu 1: Tiền tệ có chức năng? Hãy kể tên chức đó? ... đo giá trò  Phương tiện lưu thông  Phương tiện cất trữ  Phương tiện toán  Tiền tệ giới Câu 2: Tại nói tích cực gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng ích nước lợi ng nhà? Trả lời: Gửi tiền tiết...
 • 4
 • 813
 • 4

Bài 2 GDCD 11 (T2Tien te)

Bài 2 GDCD 11 (T2Tien te)
... 2 Ti ền t ệ a) Ngu ồn g ốc b ản ch ất c ti ền t ệ Khi ti ền t ệ xu ất hi ện ? Hình thái xuất xã ... ổi đ ược v ới nhi ều hàng hóa khác Hình thái giá trị chung Ví d ụ : gà 10 kg thóc kg chè rìu 0 .2 gam vàng = mét vải HÀNG HÓA HÀNG HÓA VẬT VẬT NGANG GIÁ NGANG GIÁ CHUNG CHUNG Vật ngang giá chung...
 • 18
 • 945
 • 9

Gián án bai 2 sinh 11

Gián án bai 2 sinh 11
... châu Slide :11 Hãy quan sát đoạn phim sau nêu đặc điểm thành phần dịch rây động lực dòng mạch rây? Từ nêu điểm khác dòng mạch gỗ dòng mạch râybằng cách điền vào phiếu HT số 02: Phiếu HT 02 Phạm hồng ... thành phiếu học tập số 01 Tiêu chí so sánh Đường kính Chiều dài Cách nối Tốc độ vận chuyển Quản bào Phạm hồng thái thpt diễn châu Mạch ống Slide:6 Tiêu chí so sánh Quản bào Mạch ống Đường kính nhỏ ... chuyển dòng chât nào? Phạm hồng thái thpt diễn châu Slide :2 I- Các dòng vận chuyển cây: - Dòng mạch gỗ (dòng lên): vận chuyển nước ion khoáng từ đất vào đến mạch gỗ theo mạch gỗ thân lan tỏa đến...
 • 14
 • 263
 • 0

Bài soạn Tin 11 (Tu tuan 21 den 26)

Bài soạn Tin 11 (Tu tuan 21 den 26)
... Đ - Bài toán thuật toán SGK Tin học lớp 10) , Ngày tháng năm 2 011 Ngày soạn: / ./2 011 Ngày giảng: / /2 011 Lớp: 11B1 Sĩ số: Ngày giảng: / /2 011 Lớp: 11B2 Sĩ số: Ngày giảng: / /2 011 Lớp: 11B7 ... liệu có cấu trúc 11 - Kiểu mảng , Ngày tháng năm 2 011 Ngày soạn: / ./2 011 Ngày giảng: / /2 011 Lớp: 11B1 Sĩ số: Ngày giảng: / /2 011 Lớp: 11B2 Sĩ số: Ngày giảng: / /2 011 Lớp: 11B7 Sĩ số: Chơng ... cộng , Ngày tháng năm 2 011 Ngày soạn: / ./2 011 Ngày giảng: / /2 011 Lớp: 11B1 Sĩ số: Ngày giảng: / /2 011 Lớp: 11B2 Sĩ số: Ngày giảng: / /2 011 Lớp: 11B7 Sĩ số: 11 - kiểu mảng (3/4) Tiết 23...
 • 31
 • 183
 • 0

Xem thêm