Nghiên cứu sử dụng dung dịch chitosan và phụ liệu để kéo dài thời gian bảo quản trứng gà tươi (hyline)

nghiên cứu sử dụng dung dịch Chitosan phụ liệu để kéo dài thời hạn bảo quản trứng tươi

nghiên cứu sử dụng dung dịch Chitosan và phụ liệu để kéo dài thời hạn bảo quản trứng gà tươi
... đặc biệt bảo quản thực phẩm Tuy việc nghiên cứu sử dụng màng bọc chitosan bảo quản trứng tươi thương phẩm đến mẻ Ở Việt Nam, việc nghiên cứu sử dụng màng bọc chitosan bảo quản trứng tươi dừng ... chitosan phụ liệu để kéo dài thời gian bảo quản trứng tươi , ục tiêu: - Kéo dài thời gian bảo quản trứng tươi nhiệt độ thường - Nghiên cứu đề xuất qui trình bảo quản trứng tươi thương phẩm ... VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NHA TRANG *********** LÊ THANH LONG NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG DUNG DỊCH CHITOSAN VÀ PHỤ LIỆU ĐỂ KÉO DÀI THỜI GIAN BẢO QUẢN TRỨNG GÀ TƯƠI (HYLINE) LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Chun ngành:...
 • 97
 • 337
 • 0

nghiên cứu ứng dụng màng chitosan vào mục đíchkéo dài thời gian bảo quản trứng tươi

nghiên cứu ứng dụng màng chitosan vào mục đíchkéo dài thời gian bảo quản trứng gà tươi
... bao màng thích hợp tiết kiệm dung dịch bao màng mà kéo dài thời gian bảo quản trứng Thời gian bảo quản dài, trọng lượng trứng giảm dần xảy trao đổi nước trứng môi trường bảo quản N ước trứng ... nồng độ chitosan bao màng đến khả bảo quản trứng tươi * Mục đích: Xác định nồng độ chitosan thích hợp để bảo quản trứng tươi nhằm hạn chế phát triển vi sinh vật kéo dài thời gian bảo quản ... Việc nghiên cứu ứng dụng màng chitosan vào mục đích kéo dài thời gian bảo quản trứng tươi không tạo giải pháp hiệu giảm tổn thất sau thu hoạch sản phN m chăn nuôi, mà giúp đa dạng hóa ứng dụng...
 • 65
 • 209
 • 0

Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản thịt tươi sử dụng phương pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh

Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản thịt gà tươi sử dụng phương pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh
... tài: Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản thịt tươi sử dụng phương pháp đóng gói với khí điều chỉnh Mục tiêu đề tài Xây dựng quy trình bảo quản thịt phương pháp đóng gói khí điều chỉnh ... màu sắc thịt tươi bảo quản phương pháp đóng gói khí điều chỉnh với tỷ lệ khí khác 40 Hình 3.9 Sự biến đổi mùi thịt tươi bảo quản phương pháp đóng gói khí điều chỉnh với tỷ lệ khí khác ... dịch thịt tươi bảo quản phương pháp đóng gói khí điều chỉnh với tỷ lệ khí khác 34 Hình 3.7 Sự biến đổi trạng thái thịt tươi bảo quản phương pháp đóng gói khí điều chỉnh với tỷ lệ khí khác...
 • 80
 • 183
 • 1

Phương pháp kéo dài thời gian bảo quản trứng tươi duy trì chất lượng sản phẩm

Phương pháp kéo dài thời gian bảo quản trứng tươi và duy trì chất lượng sản phẩm
... triệu trứng, việc bảo quản trứng tươi điều cần thiết Có nhiều biện pháp bảo quản trứng: muối trứng, áo tro, bảo quản lạnh, hóa chất nhưng biện pháp ảnh hưởng đến chất lượng trứng: mùi vị, độ tươi ... nghiên cứu việc ứng dụng màng algiante trình bảo quản trứng vịt tươi nghiên cứu phụ gia tạo dẻo bổ sung vào màng nhằm kéo dài thời gian bảo quản trứng mà giữ chất lượng tốt Nội dung thực đề tài ... ALGINATE VÀ PHƯƠNG PHÁP BAO MÀNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRỨNG 19 4.2 KẾT QUẢ ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ GIA BỔ SUNG (PHỤ GIA TẠO DẺO) ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRỨNG VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN 24 Ngành Công nghệ thực phẩm- ...
 • 52
 • 250
 • 1

Luận văn nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm vi sinh vật trong chế biến bảo quản thức ăn thô xanh từ cỏ voi thân cây ngô cho gia súc nhai lại

Luận văn nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm vi sinh vật trong chế biến bảo quản thức ăn thô xanh từ cỏ voi và thân cây ngô cho gia súc nhai lại
... T ng ñàn gia súc nư c ta hi n có kho ng x p x 12 tri u gia súc nhai l i Chính v y nhu c u th c ăn thô xanh cho ñàn gia súc ngày cao Theo tính toán nhu c u th c ăn thô xanh cho ñàn gia súc năm ... c ăn thô xanh, ph ph m nông nghi p ph c v phát tri n chăn nuôi gia súc nhai l i ti n hành ñ tài: Nghiên c u s d ng m t s ch ph m vi sinh v t ch bi n b o qu n th c ăn thô xanh t c voi thân ngô ... qu n th c ăn thô xanh dùng cho gia súc nhai l i 1.2.2 Yêu c u - Xác ñ nh ñư c hi u qu c a vi c s d ng ch ph m vi sinh v t ch bi n th c ăn gia súc t c voi - Xác ñ nh ñư c hi u qu c a vi c s d ng...
 • 91
 • 518
 • 2

Nghiên cứu sử dụng cỏ vetiver dương xỉ để cải tạo đất ô nhiễm kim loại nặng sau khai thác thiếc tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu sử dụng cỏ vetiver và dương xỉ để cải tạo đất ô nhiễm kim loại nặng sau khai thác thiếc tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
... tài nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng cỏ vetiver dương xỉ để cải tạo đất ô nhiễm kim loại nặng sau khai thác thiếc Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên , hoàn thành với hướng dẫn giúp đỡ nhiệt ... dương xỉ để cải tạo đất ô nhiễm kim loại nặng sau khai thác thiếc Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên , thực nhằm góp phần tiếp nối phát triển bổ sung sở lý luận thực tiễn nghiên cứu sử dụng ... DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đánh giá chất lượng môi trường đất sau sử dụng Vetiver Dương xỉ hấp thụ kim loại nặng đất sau khai thác khoáng sản Nghiên cứu khả xử lý sinh...
 • 79
 • 808
 • 0

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NHA ĐAM DÂU TÂY ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM SỮA CHUA doc

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NHA ĐAM VÀ DÂU TÂY ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM SỮA CHUA doc
... hai sản phẩm sữa chua nha đam dâu tây: Tìm thông số tối ưu cho trình lên men sữa chua có bổ sung nha đam dâu tây: + Lượng giống sử dụng sản xuất hai sản phẩm sữa chua 3% + Nhiệt độ lên men cho sản ... 3.5 Ảnh hưởng tỷ lệ nha đam bổ sung đến chất lượng cảm quan sản phẩm sữa chua nha đam Bảng Điểm đánh giá cảm quan sản phẩm theo hàm lượng nha đam bổ sung vào sữa chua Tỷ lệ nha đam( %) Trạng thái ... Dựa vào kết đánh giá cảm quan bảng đến kết luận sản phẩm sữa chua nha đam tỷ lệ phối trộn nha đam vào dịch sữa tốt 5% 3.6 Ảnh hưởng tỷ lệ dâu bổ sung đến chất lượng cảm quan sản phẩm sữa chua dâu...
 • 7
 • 352
 • 0

nghiên cứu sử dụng một số chất phụ gia nhằm cải thiện chất lượng cảm quan đặc tính cấu trúc của sản phẩm mô phỏng thịt từ surimi cá hố

nghiên cứu sử dụng một số chất phụ gia nhằm cải thiện chất lượng cảm quan và đặc tính cấu trúc của sản phẩm mô phỏng thịt gà từ surimi cá hố
... Nghiên cứu ảnh hưởng số phụ gia phối trộn đến chất lượng sản phẩm gà, nghiên cứu xác định tỷ lệ phụ gia phối trộn phù hợp để cải thiện chất lượng cảm quan đặc tính cấu trúc sản phẩm thịt Từ ... Trang giao cho thực đề tài tốt nghiệp: Nghiên cứu sử dụng số chất phụ gia nhằm cải th chất lượng cảm quan đặc tính cấu trúc iện sản phẩm thịt từ surimi hố 2 Ý nghĩa khoa học đề tài Nghiên ... TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2.1.1 Nguyên liệu Nguyên liệu để sản xuất sản phẩm surimi hố Surimi hố chất Protein sản xuất từ hố Surimi hố sử dụng để sản...
 • 90
 • 316
 • 0

Nghiên cứu sử dụng dung dịch axit axetic, axit lactic; dịch chiết hành, tỏi, gừng để xử lý thịt vịt, kéo dài thời gian bảo quản dạng tươi

Nghiên cứu sử dụng dung dịch axit axetic, axit lactic; dịch chiết hành, tỏi, gừng để xử lý thịt vịt, kéo dài thời gian bảo quản dạng tươi
... đoạn cồn - Phơng pháp xử lý, bảo quản thịt vịt: + Ngâm xử mẫu dung dịch axit hữu cơ, dịch chiết h nh, tỏi, gừng + Phun xử mẫu dung dịch axit hữu cơ, dịch chiết h nh, tỏi, gừng, bình phun nớc ... chọn đợc dạng sử dụng nh phơng thức xử phù hợp số loại axit hữu đợc phép sử dụng chế biến, bảo quản thực phẩm, số loại gia vị thông dụng nh h nh, tỏi, gừng để kéo d i thời gian bảo quản thịt ... Kết đánh giá số tiêu cảm quan mẫu thịt sau bảo quản Nhìn chung, sử dụng dung dịch axít lactic v dung dịch hỗn hợp lo i axit để xử mẫu trớc bảo quản, mẫu thịt thí nghiệm bị thay đổi m u sắc,...
 • 9
 • 357
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng một số chế phẩm sinh học nhằm nâng cao chất lượng kéo dài thời gian bảo quản thanh long

Nghiên cứu ứng dụng một số chế phẩm sinh học nhằm nâng cao chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản thanh long
... xuất ứng dụng số chế phẩm sinh học có hiệu cao an toàn để nâng cao chất lượng, kéo dài thời gian bảo quản long phục vụ nội tiêu đẩy mạnh xuất Mục tiêu cụ thể 1/ Thiết lập quy trình ứng dụng chế phẩm ... khuôn khổ Dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp vốn vay ADB tiến hành đề tài Nghiên cứu ứng dụng số chế phẩm sinh học nhằm nâng cao chất lượng kéo dài thời gian bảo quản long Mục tiêu đề tài ... bảo quản long có tính đến tác động nhiều khâu: từ khâu sơ chế, xử lý vệ sinh trước bảo quản đến sử dụng chế phẩm sinh học kéo dài thời gian bảo quản lo ng mà đảm bảo chất lượng để xuất sang số...
 • 92
 • 162
 • 0

Nghiên cứu sử dụng một số hợp chất thân thiện với môi trường trong bảo quản quả vải thiều.

Nghiên cứu sử dụng một số hợp chất thân thiện với môi trường trong bảo quản quả vải thiều.
... chất thân thiện với môi trường bảo quản vải thiều ” 1.2 Mục đích nghiên cứu Sử dụng số hợp chất thân thiện với môi trường có tác dụng kháng nấm, kháng khuẩn nhằm ổn định chất lượng cho vải thiều ... trình bảo quản vải thiều 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học - Kết nghiên cứu đề tài đưa quy trình bảo quản vải sử dụng số hợp chất tự nhiên thân thiện với môi trường, an toàn cho người sử dụng ... cao, đảm bảo nguyên liệu có chất lượng tốt phục vụ trình tiêu thụ tươi bảo quản 4.2 Kết nghiên cứu bảo quản vải thiều số hợp chất thiên nhiên 4.2.1 Sự biến đổi số tiêu vật lý vải trình bảo quản Bảng...
 • 72
 • 150
 • 0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔNG HỢP ĐỂ KÉO DÀI THỜI HẠN BẢO QUẢN CHO MỘT SỐ LOẠI RAU, QUẢ CÓ GIÁ TRỊ HÀNG HOÁ CAO Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH pptx

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔNG HỢP ĐỂ KÉO DÀI THỜI HẠN BẢO QUẢN CHO MỘT SỐ LOẠI RAU, QUẢ CÓ GIÁ TRỊ HÀNG HOÁ CAO Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH pptx
... suất phương pháp chăm sóc loại rau Bình Định Xoài, dứa hành loại rau giá trị mạnh Bình Định trồng phổ biến địa bàn tỉnh số liệu suất tổng hợp từ thống kê 159 hộ dân cho kết suất trung bình dứa ... nhiên Sử dụng bao bì PE để bao gói đưa vào kho lạnh (10oC) điều kiện nhiệt độ thường (250C) để bảo quản + Bảo quản sau thu hoạch 250C sử dụng chế phẩm Befgmydt 0,5% cho kết tốt nhất, kéo dài thời ... lượng xoài trình bảo quản cao mẫu đối chứng Trong đó, mẫu sử dụng chế phẩm Befgmydt 0,5% cho kết tốt kéo dài thời gian lưu giữ từ 20 - 25 ngày cho chất lượng tốt Thời gian bảo quản xoài phương thức...
 • 4
 • 287
 • 3

Nghiên cứu xử lý nước nóng kết hợp với bao gói điều kiện lạnh nhằm kéo dài thời gian bảo quản măng tây

Nghiên cứu xử lý nước nóng kết hợp với bao gói và điều kiện lạnh nhằm kéo dài thời gian bảo quản măng tây
... thc hin ti: Nghiờn cu x nc núng kt hp vi bao gúi v iu kin lnh nhm kộo di thi gian bo qun mng tõy 1.2 Mc ớch ca ti Kho sỏt nhit v thi gian x nc núng ti u kt hp vi bao gúi chõn khụng v iu ... gian x c th hin quahỡnh 4.5 Hỡnh 4.5 T l hao ht lng ca mng tõy theo thi gian bo qun Kt qu nghiờn cu cho thy t l hao ht lng mng tõy cng tng thi gianx nc núng cng cao mu x thi gian phỳt, ... theo thi gian bo qun c th hin hỡnh 4.1 X nc núng 30 phỳt phỳt phỳt phỳ Bao gúi chõn khụng Bo qun lnh Hỡnh 4.1.T l hao ht lng ca mng tõy theo thi gian bo qun Xỏclng nh ca thimng gian x Kt...
 • 49
 • 227
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng màng bao ăn được puree táo alginate như chất mang chống vi sinh vật để kéo dài thời gian bảo quản sản phẩmnghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản thịt heo nạc tươiphần v nghiên cứu phương pháp kéo dài thời gian bảo quản một số loài cá khô có hàm lượng chất béo caonghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm mít chế biến tươinghiên cứu sử dụng bùn đỏ làm vật liệu xử lý florua trong nước ăn uống và sinh hoạtnghiên cứu sử dụng multi enzyme và probiotic trong nuôi dưỡng lợn con sau cai sữabài học kinh nghiệm cho việt nam sau khi nghiên cứu sự phát triển dịch vụ và thương mại dịch vụ của trung quốctình hình nghiên cứu sử dụng xơ dừa làm nguyên liệu cho sản xuất ván dămkết quả nghiên cứu xây dựng mô hình luân canh rẫy nhằm rút ngắn thời gian bỏ hóa ở tây bắcsử dụng màng bao alginate làm chất mang các chất kháng sinh để cải thiện thời gian bảo quản và độ an toàn của dưa chế biến tươi fresh cut melon2 2 chế độ và thời gian bảo quản rau quả tươinghiên cứu sử dụng một số thuốc phòng trừ sâu hại rau họ thập tự và an toàn đối với thiên địch của chúng tại vùng song phương hoài đức hà tây vụ đông xuân 1996 – 1997nghiên cứu sử dụng chitosan để tinh chế và nâng cao chất lượng agar agar chiết xuất từ rong câunghiên cứu tác dụng hạ glucose và lipid máu của dịch chiết vỏ quả măng cụt garcinia mangostana lnghiên cứu sử dụng phần mềm exe để biên soạn và đóng gói một số bài giảng tin học 10 theo chuẩn của elearningNỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớiTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươibao cao khao sat nha inphân tích các giá trị của cô bé bán diêm andersentieu luan bds2003Luyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trang24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanhPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tụcTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trang17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-SupervisorSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCMKỹ thuật trình bày văn bảnPhuong an phat hanh tang von dieu le 201405. Bao cao KQ HDKD 2012 SHAhuong dan nhan co tuc bang tien mat6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013