luyện tập diện tích hình tròn

Luyện tập: Điện tích hình tròn, hình quạt tròn

Luyện tập: Điện tích hình tròn, hình quạt tròn
... 360 *Diện tích hình quạt Tròn AOB : ( 2) = R *Diện tích tam giác vuông AOB là: R OA.OB = 2 C R ( 2) ;D D R ( 2) *Diện tích hình viên phân AmB là: 2 R R = R ( 2) 4 2, Hai đường tròn hình vẽ ... ( O , đ/k AB) Biết :BH = 2cm ,HC = cm GT a, Diện tích hình tròn( O ) ? KL b, Tổng diện tích hai hình viên phân AmH BnH? c,Diện tích hình quạt tròn AOH? a, b, S ht ( O ) AB AB AB2 = BH BC S S ... 2.( + ) = 16 AB = ( cm ) Do diện tích hình tròn tâm ( O ) : AB ( ) = (cm ) 2 b,Tổng diện tích hai hình viên phân AmH BnH hiệu diện tích nửa hình tròn ( O ) diện tích tam giác vuông AHB Theo định...
 • 12
 • 1,168
 • 13

Tiết 54(hình 9)Luyện tập Diện tích hình tròn

Tiết 54(hình 9)Luyện tập Diện tích hình tròn
... Bài tập lớp Bài tập lớp: GV giới thiệu hình viên phân Bài 2: (85sgk) Sau gọi HS nêu cách tính? Gọi diện tích hình HS: Tính Sq, SABC viên phân AmB S A O m 60o B GV: Hãy tính tìm diện tích hình ... giới thiệu hình vành khăn GV gọi HS lên bảng làm câu a Cho HS nhận xét GV: Áp dụng câu a tìm diện tích hình vành khăn biết R1 = 10,5 cm; R2 = 7,8cm? Bài 4: (86sgk) a, Gọi diện tích hình tròn bán ... Hãy tính tìm diện tích hình viên Ta có diện tích quạt phân cho? OAB là: HS thực π R n π ( 5,1) 60 S'= = = 13, 62 (cm ) 360 360 Cho HS nhận xét, đánh giá Diện tích tam giác ABC là: OA OA2 ( 5,1)...
 • 2
 • 1,075
 • 4

Luyện tập diện tích hình tròn

Luyện tập diện tích hình tròn
... D Một kết khác 2 LUYỆN TẬP Bài tập vận dụng …HÌNH TRỊN - HÌNH QUẠT TRỊN DIỆN TÍCH TIẾT 54 Hãy chọn câu trả lời tập sau: Một hình tròn diện tích cm22 Một hình tròn diện tích cm Bán kính ... Một hình tròn có đường kính 10 m Khi đó: Diện tích hình tròn là: Diện tích hình tròn là: TIẾT 54 A 56π B B 25π m 25π m C 49π D Một kết khác m2 22 m2 LUYỆN TẬP Bài tập vận dụng …HÌNH TRỊN - HÌNH ... DIỆN TÍCH HÌNH TRỊN – HÌNH QUẠT TRỊN 1.Trắc nghiệm 2.Bài tốn LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH HÌNH TRỊN - HÌNH QUẠT TRỊN TIẾT 54 1.TRẮC NGHIỆM GHI nhí: O R S hình tròn: S hình quạt :...
 • 12
 • 630
 • 6

Luyen tap - Dien tich hinh tron

Luyen tap - Dien tich hinh tron
... cựng din tớch vi hỡnh HOABINH ú S1 + S2 - S3 Hỡnh viờn phõn l phn hỡnh trũn gii hn bi mt cung v dõy cng cung y -Dieọn tớch hỡnh vieõn phaõn : Svp = SquaùtAmB - SAOB 600 m Hóy tớnh din tớch hỡnh viờn ... Din tớch hỡnh trũn (O;R2): S2= R2 Din tớch hỡnh vnh khn: 2 S = S1 S2 = R12 - R22 = (R1 -R2 ) b)S = 3,14(10,52 - 7,82) 155,1(cm2) 1) Cụng thc tớnh din tớch hỡnh trũn: Sh.trũn = R2 O R R...
 • 10
 • 511
 • 1

LUYỆN TẬP - DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN ,HÌNH QUẠT TRÒN ppt

LUYỆN TẬP - DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN ,HÌNH QUẠT TRÒN ppt
... tính độ dài đường tròn ,độ dài cung tròn ,biết cách suy diễn để tính đại lượng công thức -BVN: 76 SGK; 56,57,SBT /82 -On tập công thức tính diện tích hình tròn ... cách tính sđ độ -HS nêu tóm tắt đề góc AOB tính sđ độ cung AB C=540mm; lAB=200mm.Tính AOB -HS nêu cách làm l AB  -Bài 75 Vậy cung AOB  1330 -GV yêu cầu HS vẽ -Một HS đọc top đề hình vào C n l.360 ... 360 C 540 Bài 75 SGK/96: 75 SGK A -GV gợi ý chứng minh -HS vẽ hình vào gọi số đo MÔA=x Gọi góc AOM=x tính -HS trả lời MO’B ? câu hỏi hoàn =>sđMB=2x chỉnh làm M -Với OM=R tính O’M O =>MÔ’B=2x (góc...
 • 4
 • 343
 • 0

Giải bài 83,84,85, 86,87 trang 99,100 SGK Toán 9 tập 2: Luyện tập Diện tích hình tròn, hình quạt

Giải bài 83,84,85, 86,87 trang 99,100 SGK Toán 9 tập 2: Luyện tập Diện tích hình tròn, hình quạt
... tròn tâm C, bán kính 3cm, ta cung EF b) Diện tích hình quạt CAD = 1/3 π.12 Diện tích hình quạt DBE = 1/3 π.22 Diện tích hình quạt ECF = 1/3 π.32 Diện tích phần gạch sọc = 1/3 π.12+ 1/3 π.22 + ... diện tích S hình vành khăn theo R1 R2 (giả sử R1 > R2) b) Tính diện tích hình vành khăn R1 = 10,5 cm, R2 = 7,8 cm Đáp án hướng dẫn giải 86: a) Diện tích hình tròn (O;R1) S1 = πR12 Diện tích hình ... Từ (1) (2) suy diện tích hình viên phân là: ΠR2/6 – R2√3 / Thay R = 5,1 ta có Sviên phân ≈ 2,4 (cm2) = R2(Π/6 – √3/4) Bài 86 trang 100 SGK Toán tập hình học Hình vành khăn phần hình tròn nằm...
 • 4
 • 521
 • 0

Luyện tập: Diện tích hình nón, hình quạt tròn

Luyện tập: Diện tích hình nón, hình quạt tròn
... lR Nêu công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt S h .tròn = πR S h.q = = tròn 360 2 Cho hình vẽ, tính diện tích phần tô màu xám, biết OA= OB = 4cm, góc AOB vuông Diện tích phần trắng là: S1= ...  Thay R= 5,1cm ta có: Sviên phân = 2,4 cm2 R1 R2 a )Diện tích hình tròn (O;R1): S1= π.R12 Diện tích hình tròn (O;R2): S2= π.R22 Diện tích hình vành khăn: π S = S1 – S2 = π 12 - π2 = (R12-R22) ... AD + BC − BD ) 8 1 2 = π.(CD + CD ) = π.CD = Diện tích hình tròn đường kính CD B •Lý thuyết : Xem lại cách tính diện tích hình viên phân; hình quạt; hình vành khăn Xem phần định nghĩa định lí phần...
 • 10
 • 1,033
 • 3

Luyen tap dien tich hinh chu nhat

Luyen tap dien tich hinh chu nhat
... a) Tính diện tích chu vi ABCD: Diện tích 15m2 Chu vi 16 cm Tìm kích thước hình chữ nhật có diện tích nhỏ có chu vi lớn Ví dụ : Chiều rộng 1cm, chiều dài 9cm diện tích 9cm2, chu vi 20 cm b) Tìm ... hình chữ nhật kích thước 1,2m 2m Ta coi gian phòng đạt mức chu n ánh sáng diện tích cửa 20% diện tích nhà Hỏi gian phòng có đạt mức chu n ánh sáng hay không ? Bài giải Diện tích cửa là: (1 x ... 22,68 (m2) Tỉ số diện tích cửa diện tích nhà 17, 63 % < 20 % 22,68 Vậy gian phòng không đạt mức chu n ánh sáng II/ Luyện tập: Bài 10 - SGK/ Tr 119: Cho tam giác vuông Hãy so sánh tổng diện tích...
 • 9
 • 1,498
 • 7

LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH HÌNH CẦU pdf

LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH HÌNH CẦU pdf
... tích mặt cầu bóng bàn : 50,24 cm2 HĐ 2: Luyện tập Gọi bán kính hình cầu R Bài 33 SBT : cạnh hình lập phương bao a Diện tích toàn phần hình lập nhiêu ? phương 6a2 = (2R)2 = 24R2 Tìm diện tích toàn ... (2R)2 = 24R2 Tìm diện tích toàn phần hình Diện tích mặt cầu : S =  R2 Vậy tỉ lập phương ? 24R số  4R  Tìm diện tích mặt cầu ? b Ta có Tính tỷ số diện tích ? SLP 6.SM.C 6.7   SL.P   ... thể tích hình cầu bán kính R : A V =  R3 B V = 4/3  R3 C V = 3/4  R3 D.V= 2/3  R3 Câu : Tính diện tích mặt cầu bóng bàn biết đường kính cm Ta có S =  d2 =  42 = 50,24 cm2 Vậy diện tích...
 • 4
 • 282
 • 0

Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH HÌNH THANH, HÌNH THOI pdf

Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH HÌNH THANH, HÌNH THOI pdf
... a.h S’ = a2 mà h < a Do diện tích hình vuông lớn diên tích hình thoi HS đọc đề , nháp phút lớp, HS lên bảng trình bày: ? Hãy suy cách khác để c/m công thức tính diện tích hình thang - SABCD =  ... thức tính diện tích tứ giác, tam giác, hình thang, hình thoi để vận dụng vào tập ch linh hoạt D HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 PHÚT) - Làm 35, 36/129 ôn tập chương II * Hướng dẫn 35/129: Hình thoi là2 tam ... ICK = 7,65cm2 HS lớp nhận xét chữa h b GV gọi HS nhận xét cho điểm HS: - Gọi cạnh hình thoi a cạnh Bài tập 30/126-SGK hình vuông b Chu vi hình thoi P = 4a G A B H E F Chu vi hình vuông: P' =...
 • 6
 • 898
 • 4

LUYEN TAP DIEN TICH H.TRON-H.QAT TRON

LUYEN TAP DIEN TICH H.TRON-H.QAT TRON
... góc bù 8) Tam giác , hình vuông , lục giác nội tiếp đường tròn bán kính R có cạnh R 3; R ; R 10) Trong đường tròn : Hai cung bò chắn hai dây // II Luyện tập : òn (O) bán kính R=5,1cm Hai điểm...
 • 24
 • 193
 • 0

Giải bài 9,10,11,12, 13,14,15 trang 119 SGK Toán 8: Luyện tập diện tích hình chữ nhật

Giải bài 9,10,11,12, 13,14,15 trang 119 SGK Toán 8: Luyện tập diện tích hình chữ nhật
... vi hình chữ nhật (a +b)/2 ⇒ Diện tích hình vuông là: Vậy hình chữ nhật có chu vu hình vuông có diện tích lớn Bài trước: Giải 6,7,8 trang 118 SGK Toán tập 1: Diện tích hình chữ nhật Bài tiếp :Giải ... vi hình chữ nhật ABCD Vẽ hình vuông vậy? So sánh diện tích hình chữ nhật với diện tích hình vuông có chu vi vừa vẽ Tại hình chữ nhật có chu vi hình vuông có diện tích lớn Đáp án hướng dẫn giải ... 2800a = 28ha Bài 15 trang 119 SGK Toán tập Hình học Đố Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 5cm, BC = 3cm a) Hãy vẽ hình chữ nhật diện tích nhỏ có chu vi lớn hình chữ nhật ABCD Vẽ b) Hãy vẽ hình vuông...
 • 5
 • 767
 • 0

bài giảng liên môn tích hợp toán 8 bài luyện tập diện tích hình chữ nhật

bài giảng liên môn tích hợp toán 8 bài luyện tập diện tích hình chữ nhật
... hình chữ nhật với kích thước 4,2 m 5,4 m, có cửa sổ hình chữ nhật kích thước m 1,6 m cửa vào hình chữ nhật kích thước 1,2 m m Ta coi gian phòng đạt mức chuẩn ánh sáng diện tích cửa 20% diện tích ... Tiết 28 luyện tập Trần Lê Hải - THCS Trung Phụng Bài 1: Cho mảnh vườn hình chữ nhật Diện tích mảnh vườn thay đổi nếu: a) Chiều dài tăng lần, chiều ... Pascal để giải toán d) Hãy viết chương trình tính so sánh diện tích mảnh vườn hình chữ nhật kích thước thay đổi 2 Bài 2: Hãy viết chương trình kiểm tra mức chuẩn ánh sáng gian phòng dựa toán thực...
 • 7
 • 563
 • 5

giáo án liên môn tích hợp toán 8 bài luyện tập diện tích hình chữ nhật

giáo án liên môn tích hợp toán 8 bài luyện tập diện tích hình chữ nhật
... giải toán SGK, ta ứng dụng công thức vào giải số toán thực tế Bài toán 1: 1,5’ 10’ (Trang chiếu số 03) - Chia lớp thành nhóm - Thực yêu cầu HS suy nghĩ giải câu a Cho mảnh vườn hình chữ nhật toán ... hoàn thiện nốt toán 3’ d) Hãy viết chương trình tính so - Nêu câu hỏi tổng quát sánh diện tích mảnh vườn hình gợi ý hướng thực chữ nhật kích thước thay - Lắng nghe, ghi chép đổi Bài toán 2: 2’ (Trang ... ánh sáng yêu cầu: - Thực yêu cầu gian phòng dựa toán thực tế + Giải toán thực tế sau: + Viết chương trình Một gian phòng hình chữ nhật với Free Pascal kích thước 4,2 m 5,4 m, có cửa sổ hình chữ...
 • 4
 • 269
 • 2

Xem thêm