Điều tra tình hình dịch bệnh và khảo sát đáp ứng miễn dịch của cá rô phi đỏ đối với Streptococcus sp

Điều tra tình hình dịch bệnh khảo sát đáp ứng miễn dịch của phi đỏ đối với Streptococcus sp

Điều tra tình hình dịch bệnh và khảo sát đáp ứng miễn dịch của cá rô phi đỏ đối với Streptococcus sp
... tài: “ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VÀ KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA CÁ RÔ PHI ĐỎ ĐỐI VỚI Streptococcus sp. ” 1.2 Mục Tiêu Đề Tài - Điều tra diễn biến tình hình dòch bệnh nghề nuôi phi đỏ Tp.HCM ... Nội dung đề tài Điều Tra Tình Hình Dòch Bệnh Khảo Sát Đáp Ứng Miễn Dòch Của Phi Đỏ Đối Với Streptococcus sp. ” gồm phần:  Điều tra, vấn trực tiếp 40 hộ nuôi phi đỏ bè ao Q.9 Củ ... http://www.foxitsoftware.com For evaluation only -2- ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VÀ KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA CÁ RÔ PHI ĐỎ ĐỐI VỚI Streptococcus sp Thực Phạm Quốc Đạt Cao Thanh Tuyền Luận văn...
 • 66
 • 397
 • 0

HNTS 2012 18 xác ĐỊNH LIỀU LD50 KHẢ NĂNG đáp ỨNG MIỄN DỊCH của PHI đỏ đối với STREPTOCOCCUS AGALACTIAE KHI sử DỤNG THỨC ăn có bổ SUNG β GLUCAN

HNTS 2012 18 xác ĐỊNH LIỀU LD50 và KHẢ NĂNG đáp ỨNG MIỄN DỊCH của cá rô PHI đỏ đối với STREPTOCOCCUS AGALACTIAE KHI sử DỤNG THỨC ăn có bổ SUNG β GLUCAN
... Về thử nghiệm khả đáp ứng miễn dịch phi đỏ, β glucan cho kết tốt việc đáp ứng miễn dịch thời gian nuôi 15 ngày Do sử dụng để tăng khả miễn dịch phòng trị bệnh - Đối với thử nghiệm ... (CRD), sử dụng thức ăn khác nhau, nghiệm thức lặp lại lần Bảng 2: Khẩu phần thức ăn nghiệm thức β- glucan Nghiệm thức 50% Protein 55% Protein Protein Bổ sung β- glucan TI T III Không bổ sung β- glucan ... 95% (P>0.05) Kết đáp ứng miễn dịch Gây cảm nhiễm bệnh cho nuôi thí nghiệm sau 14 ngày cho ăn β glucan để xem khả đáp ứng miễn dịch Tiêm vi khuẩn Streptococcus agalactiae với mật độ 7.4.104...
 • 13
 • 562
 • 3

Điều chế kháng huyết thanh thỏ khảo sát đáp ứng miễn dịch của phi đỏ đối với vi khuẩn Streptococcus sp.

Điều chế kháng huyết thanh thỏ và khảo sát đáp ứng miễn dịch của cá rô phi đỏ đối với vi khuẩn Streptococcus sp.
... “ Điều chế kháng huyết thỏ khảo sát đáp ứng miễn dịch phi đỏ vi khuẩn Streptococcus sp ” 1.2 Mục tiêu: Xác định mức độ tạo đáp ứng miễn dịch thỏ tiêm FKC vi khuẩn Streptococcus sp nhằm điều ... Đó gọi đáp ứng miễn dịch Những đáp ứng miễn dịch nói chung chia thành lớp lớn: đáp ứng miễn dịch tự nhiên (khơng đặc hiệu) đáp ứng miễn dịch thu (miễn dịch đặc hiệu) 2.7.1 Đáp ứng miễn dịch tự ... ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Ở thỏ có xảy đáp ứng miễn dịch với vi khuẩn Streptococcus sp khả tạo đáp ứng miễn dịch chưa cao tuần (49 ngày) khảo sát Khả tạo đáp ứng miễn dịch có trọng lượng 34,6 g...
 • 53
 • 417
 • 0

ĐIỀU CHẾ KHÁNG HUYẾT THANH THỎ KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA PHI ĐỎ ĐỐI VỚI VI KHUẨN Streptococcus sp. (Bìa)

ĐIỀU CHẾ KHÁNG HUYẾT THANH THỎ VÀ KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA CÁ RÔ PHI ĐỎ ĐỐI VỚI VI KHUẨN Streptococcus sp. (Bìa)
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC    KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU CHẾ KHÁNG HUYẾT THANH THỎ VÀ KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA CÁ RÔ PHI ĐỎ ĐỐI VỚI VI KHUẨN ... THANH THỎ VÀ KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA CÁ RÔ PHI ĐỎ ĐỐI VỚI VI KHUẨN Streptococcus sp Giáo vi n hướng dẫn: Sinh vi n thực hiện: TS NGUYỄN HỮU THỊNH NGUYỄN VĂN HỮU NGÔ QUANG LUẬN Thành phố...
 • 2
 • 249
 • 0

ĐIỀU CHẾ KHÁNG HUYẾT THANH THỎ KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA PHI ĐỎ ĐỐI VỚI VI KHUẨN Streptococcus sp. (Nội dung chính)

ĐIỀU CHẾ KHÁNG HUYẾT THANH THỎ VÀ KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA CÁ RÔ PHI ĐỎ ĐỐI VỚI VI KHUẨN Streptococcus sp. (Nội dung chính)
... “ Điều chế kháng huyết thỏ khảo sát đáp ứng miễn dịch phi đỏ vi khuẩn Streptococcus sp ” 1.2 Mục tiêu: Xác định mức độ tạo đáp ứng miễn dịch thỏ tiêm FKC vi khuẩn Streptococcus sp nhằm điều ... Đó gọi đáp ứng miễn dịch Những đáp ứng miễn dịch nói chung chia thành lớp lớn: đáp ứng miễn dịch tự nhiên (khơng đặc hiệu) đáp ứng miễn dịch thu (miễn dịch đặc hiệu) 2.7.1 Đáp ứng miễn dịch tự ... ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Ở thỏ có xảy đáp ứng miễn dịch với vi khuẩn Streptococcus sp khả tạo đáp ứng miễn dịch chưa cao tuần (49 ngày) khảo sát Khả tạo đáp ứng miễn dịch có trọng lượng 34,6 g...
 • 53
 • 309
 • 2

ĐIỀU CHẾ KHÁNG HUYẾT THANH THỎ KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA PHI ĐỎ ĐỐI VỚI VI KHUẨN Streptococcus sp. (Phần chính)

ĐIỀU CHẾ KHÁNG HUYẾT THANH THỎ VÀ KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA CÁ RÔ PHI ĐỎ ĐỐI VỚI VI KHUẨN Streptococcus sp. (Phần chính)
... Phản ứng miễn dịch kháng nguyên chuyên biệt giới tính Năm 1971, Golberg ctv báo cáo phương pháp huyết học kháng nguyên H - Y (histocompatibility Y antigen – kháng nguyên Y tương thích mô) Kháng ... bào phôi bị dung giải cho vào kháng huyết H Y bổ thể (chỉ mức độ đó) phôi đực Phương pháp dễ gây hư hại phôi đực Với phương pháp miễn dịch huỳnh quang, phôi phản ứng với kháng thể H - Y sơ cấp 30 ... ta Vàng: có nguồn gốc nước; lông có màu vàng, vàng nhạt vàng đậm; nhỏ vóc, suất thấp, trọng lượng khoảng 160 - 220 kg - Bò lai Sind: tạo từ vi c lai bò gốc Ấn Độ nhập vào Vi t Nam lâu đời với...
 • 37
 • 344
 • 0

điều chế kháng huyết thanh thỏ khảo sát đáp ứng miễn dịch của phi đỏ đối với vi khuẩn

điều chế kháng huyết thanh thỏ và khảo sát đáp ứng miễn dịch của cá rô phi đỏ đối với vi khuẩn
... “ Điều chế kháng huyết thỏ khảo sát đáp ứng miễn dịch phi đỏ vi khuẩn Streptococcus sp ” 1.2 Mục tiêu: Xác định mức độ tạo đáp ứng miễn dịch thỏ tiêm FKC vi khuẩn Streptococcus sp nhằm điều ... Đó gọi đáp ứng miễn dịch Những đáp ứng miễn dịch nói chung chia thành lớp lớn: đáp ứng miễn dịch tự nhiên (khơng đặc hiệu) đáp ứng miễn dịch thu (miễn dịch đặc hiệu) 2.7.1 Đáp ứng miễn dịch tự ... bệnh vi khuẩn Streptococcus sp bệnh vi khuẩn khác cho Trên thỏ Tiếp tục khảo sát đáp ứng thỏ với chất bổ trợ khác Nghiên cứu điều chế kháng huyết thỏ có hiệu giá ngưng kết cao với vi khuẩn...
 • 53
 • 227
 • 0

Luận văn : Điều chế kháng huyết thanh thỏ khảo sát đáp ứng miễn dịch của phi đỏ đối với vi khuẩn Streptococcus sp part 3 potx

Luận văn : Điều chế kháng huyết thanh thỏ và khảo sát đáp ứng miễn dịch của cá rô phi đỏ đối với vi khuẩn Streptococcus sp part 3 potx
... NGHỊ 5.1 Kết luận thỏ có xảy đáp ứng miễn dịch với vi khuẩn Streptococcus sp khả tạo đáp ứng miễn dịch chưa cao tuần (49 ngày) khảo sát Khả tạo đáp ứng miễn dịch có trọng lượng 34 ,6 g kém, ... bệnh vi khuẩn Streptococcus sp bệnh vi khuẩn khác cho Trên thỏ Tiếp tục khảo sát đáp ứng thỏ với chất bổ trợ khác Nghiên cứu điều chế kháng huyết thỏ có hiệu giá ngưng kết cao với vi khuẩn Streptococcus ... (ml /cá thể) Ngày lấy máu kể từ sau tiêm 3. 4.4 Thí nghiệm 4: Khảo sát khả phòng bệnh vi khuẩn Streptococcus sp phi đỏ đƣợc tạo đáp ứng miễn dịch cách tiêm FKC trƣớc Dụng cụ vật liệu: + Cá...
 • 17
 • 148
 • 0

Luận văn : Điều chế kháng huyết thanh thỏ khảo sát đáp ứng miễn dịch của phi đỏ đối với vi khuẩn Streptococcus sp part 2 doc

Luận văn : Điều chế kháng huyết thanh thỏ và khảo sát đáp ứng miễn dịch của cá rô phi đỏ đối với vi khuẩn Streptococcus sp part 2 doc
... dầu khống 3.4 .2 Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hƣởng mật độ ni phi đỏ (Oreochromis sp. ) vi khuẩn Streptococcus sp đƣợc tiêm vi khuẩn dạng FKC trƣớc Dụng cụ vật liệu: + phi đ : có trọng lượng ... sau: 3.4.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát khả tạo đáp ứng miễn dịch thỏ, bƣớc đầu điều chế kháng huyết dùng cho chẩn đốn điều trị Vật liệu dụng c : + Th : con, trọng luợng 1,5 kg Một để tiêm huyền dịch ... ch : tương tác với kháng thể đặc hiệu, hoạt động cách khơng đặc hiệu với phân tử bề mặt vật kí sinh (Sakai, 19 92; trích Fox, 20 05.) 2. 7 .2 Đáp ứng miễn dịch thu đƣợc ( miễn dịch đặc hiệu) Đáp...
 • 18
 • 191
 • 0

Luận văn : Điều chế kháng huyết thanh thỏ khảo sát đáp ứng miễn dịch của phi đỏ đối với vi khuẩn Streptococcus sp part 1 ppsx

Luận văn : Điều chế kháng huyết thanh thỏ và khảo sát đáp ứng miễn dịch của cá rô phi đỏ đối với vi khuẩn Streptococcus sp part 1 ppsx
... “ Điều chế kháng huyết thỏ khảo sát đáp ứng miễn dịch phi đỏ vi khuẩn Streptococcus sp 1. 2 Mục tiêu: Xác định mức độ tạo đáp ứng miễn dịch thỏ tiêm FKC vi khuẩn Streptococcus sp nhằm điều ... Đó gọi đáp ứng miễn dịch Những đáp ứng miễn dịch nói chung chia thành lớp lớn: đáp ứng miễn dịch tự nhiên (không đặc hiệu) đáp ứng miễn dịch thu (miễn dịch đặc hiệu) 2.7 .1 Đáp ứng miễn dịch tự ... tạo đáp ứng miễn dịch đặc hiệu vi khuẩn Streptococcus sp II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2 .1 Một số đặc điểm sinh học phi 2 .1. 1 Nguồn gốc phi có nguồn gốc từ Châu Phi Năm 19 24, phi...
 • 18
 • 353
 • 0

Điều tra tình hình sản xuất khảo sát một số giống khoai tây trồng vụ đông 2010 tại huyện quế võ, tỉnh bắc ninh

Điều tra tình hình sản xuất và khảo sát một số giống khoai tây trồng vụ đông 2010 tại huyện quế võ, tỉnh bắc ninh
... th gi i 2.3.1 Tình hình s n xu t khoai tây th gi i 11 2.3.2 Tình hình s n xu t khoai tây Vi t Nam 16 2.3.3 Tình hình s n xu t khoai tây t i B c Ninh 27 2.3.4 M t s gi ng khoai tây tr ng ph bi ... u tra tình hình s n xu t kh o sát m t s gi ng khoai tây tr ng v ðông 2010 t i huy n Qu Võ, t nh B c Ninh 1.2 M c tiêu yêu c u c a ñ tài 1.2.1 M c tiêu: - Tìm hi u tình hình s n xu t khoai tây ... 3.1.2.1 ði u tra tình hình s n xu t khoai tây h nông dân + ð a ñi m ñi u tra: ði u tra t i xã: Nhân Hòa, B ng An, Vi t Hùng + N i dung ñi u tra: ði u tra tình hình s n xu t khoai tây: Di n tích,...
 • 120
 • 367
 • 5

điều tra tình hình gây hại khảo sát một số đặc điểm sinh học của sâu đục trái bưởi citripestis sagittiferella (lepidoptera: pyralidae) tại tỉnh vĩnh long hậu giang

điều tra tình hình gây hại và khảo sát một số đặc điểm sinh học của sâu đục trái bưởi citripestis sagittiferella (lepidoptera: pyralidae) tại tỉnh vĩnh long và hậu giang
... Điều tra tình hình gây hại khảo sát số đặc điểm sinh học sâu đục trái bưởi Citripestis sagittiferella (Lepidoptera: Pyralidae) tỉnh Vĩnh Long Hậu Giang thực CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 SÂU ... Lê Văn Vàng i TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH GÂY HẠI VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA SÂU ĐỤC TRÁI BƢỞI Citripestis Sagittiferella (Lepidoptera: ... địa điểm 2.1.2 Vật liệu 2.2 PHƢƠNG PHÁP 2.2.1 Điều tra khảo sát tình hình gây hại sâu đục trái bƣởi Citripestis sagittiferellacủa nông dân tỉnh Vĩnh Long Hậu Giang 2.2.2 Đặc điểm sinh học sinh...
 • 42
 • 227
 • 0

Đánh giá một số chỉ tiêu của vacxin phòng bệnh xuất huyết ở phi do vi khuẩn Streptococcus Spp. gây ra

Đánh giá một số chỉ tiêu của vacxin phòng bệnh xuất huyết ở cá rô phi do vi khuẩn Streptococcus Spp. gây ra
... c a vacxin phòng b nh xu t huy t phi vi khu n Streptococcus spp 2.1.2 25 Ki m tra ch tiêu an toàn c a vacxin phòng b nh xu t huy t phi vi khu n Streptococcus spp 2.1.3 25 ðánh giá ... i vacxin phòng b nh vi khu n 02 lo i vacxin phòng b nh virus cho Vi t Nam hi n ch có m t lo i vacxin phòng b nh vi khu n cho Do v y vi c phòng tr b nh nư c ng t v n ch y u d a vào vi ... xu t huy t phi vi khu n Streptococcus spp 2.1.2 Ki m tra ch tiêu an toàn c a vacxin phòng b nh xu t huy t phi vi khu n Streptococcus spp 2.1.3 ðánh giá hi u l c c a vacxin phòng b nh...
 • 79
 • 251
 • 0

Điều tra tình hình chăn nuôi, dịch bệnh khảo sát năng suất sinh sản của giống lợn ngoại Yorkshire được nuôi tại Xã Tiền Tiến- Huyện Thanh Hà -Tỉnh Hải Dương

Điều tra tình hình chăn nuôi, dịch bệnh và khảo sát năng suất sinh sản của giống lợn ngoại Yorkshire được nuôi tại Xã Tiền Tiến- Huyện Thanh Hà -Tỉnh Hải Dương
... iu tra tỡnh hỡnh chn nuụi, dch bnh v kho sỏt nng sut sinh sn ca ging ln ngoi Yorkshire c nuụi ti Xó Tin Tin- Huyn Thanh H -Tnh Hi Dng I.2 MC CH YấU CU Mc ớch: - Tỡm hiu mt s c im sinh ly sinh ... v lng v cht ng thi cụng tỏc v sinh thỳ y phi c quan tõm BNG 1a: NNG SUT SINH SN CA LN NI YORKSHIRE Ch tiờu Yorkshire S sinh ra/ 10- 12 S 21 ngy/tui/ 12 Khi lng s sinh TB/ 8-8.5kg T l nuụi sng(%) ... sa kim tra cht lng sa Kh nng tit sa ca ln m sau sinh l sinh ly bỡnh thng ca ln nỏi nuụi Nhng kh nng tit sa ca ln m vụ cựng quan trng nú quyt nh ti nng xut sinh sn ca ln m v lng n sau sinh Thi...
 • 45
 • 538
 • 2

Điều tra tình hình chăn nuôi dịch bệnh của chó, mèo ở một số phường trên địa bàn quận Hoàng Mai - Hà Nội

Điều tra tình hình chăn nuôi và dịch bệnh của chó, mèo ở một số phường trên địa bàn quận Hoàng Mai - Hà Nội
... bệnh chó, mèo số phường địa bàn quận Hồng Mai - Nội THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN MỤC ĐÍCH - Điều tra tình hình chăn ni chó, mèo tình hình dịch bệnh số phƣờng địa bàn quận Hồng Mai - Điều tra ... nhà dân quận NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2.1 Điều tra + Đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội quận Hồng Mai + Điều tra tình hình chăn ni chó, mèo hộ gia đình số phƣờng quận Hồng Mai - Nội - Tổng đàn chó, ... ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Đàn chó, mèo quận Hồng Mai - Các ca bệnh chó, mèo trại chó, mèo cảnh số 176 - Trƣơng Định - Các ca bệnh chó, mèo điều trị ngoại...
 • 72
 • 1,643
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: dieu tra tinh hinh chan nuoi va mot so benh truyen nhiem tren dan gađiều tra tình hình mắc bệnh phân trắng lợn con và biện pháp phòng trị bệnh tại trung tâm nghiên cứu lợn thuỵ phươngđiều tra tình hình sâu bệnh hại cây ăn quảđiều tra tình hình mắc bệnh loẹn con phân trắngđiều tra tình hình mắc bệnh tiêu chảy ở heo nuôiđiều tra tình hình chăn nuôi và công tác thú y tại trại lợn nái rtdđiếu tra tình hình mắc bệnh viêm phổi trên lợn ngoại nuôi thịtchuyên đê điều tra tình hình sâu bệnh trên tiêukết quả nghiên cứu điều tra tình hình sản xuất và hiệu quả kinh tế của một số loại rau chính của thành phố bắc giangkết quả điều tra tình hình sâu bệnh hại cóiđề tài điều tra tình hình sức khỏe và nhịp tim của 200 sinh viên 4 lớp kỹ thuật y họckết quả điều tra tình hình chăn nuôi và công tác thú y tại trạiđiều tra tình hình sử dụng thuốc phòng trừ rầy nâu hại lúa của nông hộđiều tra tình hình sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm tại cà mauđiều tra nhu cầu đi lại và khảo sát điều kiện cơ sở hạ tầngNghị quyết số 1227 NQ-TMT-HĐQT ngày 27 8 2015 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016CBTT 871 QD867 thoigiuchucvu KTTCBTT số 556 ngày 12 06 2014GCN DK chung khoan so 7 2010 GCNCP VSD 3BC 731 tinh hinh quan tri Cty 06 thang nam 2014Giay uy quyen thuc hien công bo thông tin so 902 UQ-TMT-HDQT ngày 06 12 2013.Thực tập sinh lý bệnh miễn dịchPhương pháp phân tích câu tiếng việt theo cấu trúc nghĩa của từchuyen de sinh hoat thang 10 2017Chuyên đề hóa hữu cơ phần dẫn xuất halogen ancol phenol của tác giả lưu huỳnh văn longthiết kế bể uasb trong quy trình xử lý nước thải ngành chế biến thủy sảnBài thơ Nhớ hàng trăm công thức Toán họcKy thuat tao thuan cam thu ban the than kinh co 22292710112072014kiem tra 1 tiet li 7 kieu kyKH DDDH 2017 2018 (1)23 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HIỆN đại môn hóa học, TRẦN văn THANHDe thi olympic so cap 2015(file word) trọn bộ tài liệu trắc nghiệm toán 10Titu andreescu, zuming feng 102 combinatorial problemsDE THI TOAN TUOI THO 2017