bài 1 chương 3 tiết 1

Chuong 3: Tiet 41- bai 1- Thu thap so lieu thong ke, tan so

Chuong 3: Tiet 41- bai 1- Thu thap so lieu thong ke, tan so
... TiÕt 41: i1 Thu thËp sè liƯu thèng kª, tÇn sè Thu thËp sè liƯu, b¶ng sè liƯu thèng kª ban ®Çu VD/4-sgk: B¶ng Khi điều tra số ... phong trào Tết trồng cây,người điều tra lập bảng (bảng 1): ViƯc lµm trªn cđa ng­êi ®iỊu tra lµ thu thËp sè liƯu vỊ vÊn ®Ị ®­ỵc quan t©m C¸c sè liƯu trªn ®­ỵc ghi l¹i mét b¶ng, gäi lµ b¶ng sè ... trång ®­ỵc cđa mçi líp ?1( tr5 – sgk)- Ho¹t ®éng nhãm stt Hä vµ tªn VD: ®iĨm Ng Ph­¬ng Anh Phan ThÞ Thu Hµ 10 T theo yªu cÇu cđa mçi cc ®iỊu tra mµ c¸c b¶ng sè liƯu thèng kª ban ®Çu cã thĨ kh¸c...
 • 25
 • 612
 • 0

Hóa đại cương 1 - Bài tập chương 3 ppsx

Hóa đại cương 1 - Bài tập chương 3 ppsx
... đường kính nguyên tử (d ≈ 10 -1 0 m) Trong trường hợp vô nghĩa nói đến vị trí quĩ đạo điện tử b) ∆v = 10 6.0, 01/ 100 = 10 6 .10 −4 = 10 0m / s 6, 625 .10 34 = 0, 012 m 9 ,1. 10− 31 . 102.6, 28 trường hợp ∆x tương ... thức: E = qU - Động điện tử lượng điện: 2eU eU = mv  v = → m - Bước sóng λ sóng liên kết: h h 6, 625 .10 34 λ= = = mv 2meU 2.9 ,1. 10− 31 . 1, 602 .10 19 .10 4  λ = 0 ,12 28 .10 10 m = 0 ,12 A → Câu 6: ... Hóa học đại cương Giảng viên: Ths Nguyễn Văn Quang h d µ µ µ µ - Toán tử Hamintơn hệ: H = T + U = T = 2m dx Câu 4: h 6, 625 .10 34 = = 7, 2 .10 10 m a) Ta có: λ = mv 9 ,1. 10− 31 . 106 Đối...
 • 2
 • 429
 • 1

Mạch điện 1 ( ĐH kỹ thuật công nghệ TP.HCM ) - Bài tập chương 3 pdf

Mạch điện 1 ( ĐH kỹ thuật công nghệ TP.HCM ) - Bài tập chương 3 pdf
... 630 43 )( V) ; i( t ) = 6 ,3 cos( 2t + 18 43 )( A ) Bài 3. 9: u(t ) = cos(6t − 36 87 )( V) Bài 3 .10 : v( t ) = 9,6 cos( 4t − 53 0 13 )( V ) Bài 3 .11 : Pf =35 4(W) P5Ω =8,92(W); P3Ω =76 , 3( W); P’5Ω =256,8(W); ... Im2=4(A); Im3 =-4 (A) uJ=6(V) Suy I1 =Im2=4(A); I2 = Im1 – Im2 = 0(A); I3 = Im1 –Im3=8(A); I4=Im3 =-4 (A); I6 = Im1 = 4(A); I5 =I6 – 12 = -8 (A) Bài 3 .16 : i1=22(A); i2 = -3 8(A); i3 =-4 (A); i4 =-2 6(A); i5 = -3 2(A); ... =76 , 3( W); P’5Ω =256,8(W); P2Ω =11 ,14 (W) Bài 3 .12 : Pf =37 (W); P2Ω =27,82(W); P3Ω =6,75(W); P1Ω =2,25(W) Bài 3 . 13 : Pe1 =11 (W); : Pe2=9 ,33 (W) Bài 3 .14 : v(t) =10 cos(2t +36 0 9 )( V) Bài 3 .15 : a) viết phương trình...
 • 12
 • 1,218
 • 17

Bài giảng chương 3 tích phân đường (phần 1)

Bài giảng chương 3 tích phân đường (phần 1)
... NỘI DUNG 1.Tham số hóa đường cong 2.Định nghĩa tích phân đường loại 3. Tính chất tích phân đường loại 4.Cách tính tích phân đường loại THAM SỐ HÓA ĐƯỜNG CONG PHẲNG Tổng quát: (C) viết ... x2 + y2 + (3 – x)2 = 6 (3 – x) ⇔ 2x2 + y2 =9 3 x= cos t , y = 3sin t , z = − cos t 2 ĐỊNH NGHĨA TÍCH PHÂN ĐƯỜNG Cho AB đường cong hữu hạn mặt phẳng Oxy, f(x,y) xác định đường cong B A Phân hoạch ... tổng tích phân n Sn = ∑ f (Mk )∆l k k =1 n Sn = ∑ f (Mk )∆l k k =1 ∫ f ( x , y )dl = lim Sn : đường loại f n →∞ AB AB Trong R3, đường loại định nghĩa tương tự TÍNH CHẤT TP ĐƯỜNG LOẠI 1/ Tp đường...
 • 26
 • 109
 • 0

Bài tập chương 3 1

Bài tập chương 3 1
... sau: Trả lời: Bài 3. 8 (Example 3. 28): Tìm biến đổi Fourier ngược phổ Trả lời: x(t) =1 Bài 3. 9 (Problem 3. 15 ): Tìm biến đổi Fourier ngược phổ tín hiệu sau: a b c Trả lời: a b c Bài 3. 10 : Đáp ứng ... lời: Đáp ứng tần số: Đáp ứng biên độ: Đáp ứng pha: Bài 3. 11 (Problem 3. 18 ): Xác định biến đổi Fourier đáp ứng hệ thống biết: Trả lời: Bài 3. 12 : Đáp ứng hệ thống LTI với tín hiệu đầu vào Tìm ... Trả lời: Bài 3. 4 (Example 3. 12 ): Tìm tín hiệu miền thời gian x(t) tương ứng với hệ số X(k) sau: a , T=2 b , c cho hình bên Bài 3. 5 (Example 3. 25): Tìm biến đổi Fourier tín...
 • 5
 • 167
 • 0

Bài giảng chương 3 sinh lý nội tiết phạm kim đăng

Bài giảng chương 3 sinh lý nội tiết  phạm kim đăng
... o giải thích HF mạnh động dục Sự điều ho nội tiết vùng dới đồi - Trung tâm TK, cầu nối TK - nội tiết, c/n nội tiết - Tiết nhóm hormone (điều ho h/đ nội tiết đặc biệt tuyến yên) Nhóm giải phóng ... Ko đặc hiệu) 25 Ph m Kim ng - Khoa CN&NTTS 11/04/2009 CH2OH 21 CH3 25 C C C 20 C CH3 11 19 CH OH a c CH3 17 CH3 Enzyme P-450scc d Hoạt hoá ACTH OH Pregnenolone b O C CH3 CH3 Cholesteron Androgen ... (Gonadotropin RH.) & H sinh dục 1.5 Kích nhũ tố (prolactin): protein, cầu disulfur Tác dụng - Có thai tiết liên tục, KT thể v ng tiết progesteron trớc tiết thai v KT tiết sữa sau đẻ - ức chế tiết FSH, LH...
 • 33
 • 325
 • 0

Bài giảng chương 3 Thu thập yêu cầu

Bài giảng chương 3 Thu thập yêu cầu
...      Thu thập yêu cầu (Requirement elicitation) là gì? Các kỹ thu ̣t thu thập yêu cầu Chọn lựa kỹ thu ̣t thu thập yêu cầu Quy tắc nghiệp vụ và chính ... sessions Ba kỹ thu ̣t phổ biến nhất là Document sampling, interviewing và questionaires  Assignment 13: Document Sampling ◦ Nhóm???  Assignment 14: Questionaires      Là kỹ thu ̣t trực ... dùng là nguồn thu thập yêu cầu kiều truyến thống cho cả sản phẩm thương mại cũng các hệ thống thông tin Tìm hiểu cách nghĩ của người dùng họ trình bày các yêu cầu, rút...
 • 68
 • 481
 • 3

Phân tích nội dung xây dựng bài giảng theo hướng lấy trò làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng bài giảng chương 3 Biến dị chương 4 ứng dụng di truyền và chọn giống sinh học 12 Trung học phổ thông (THPT)

Phân tích nội dung xây dựng bài giảng theo hướng lấy trò làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng bài giảng chương 3 Biến dị chương 4 ứng dụng di truyền và chọn giống sinh học 12 Trung học phổ thông (THPT)
... nghiên cứu đề tài phân tích nội dung xây dựng giảng theo hớng lấy trò làm trung tâm nhằm nâng cao chất lợng giảng chơng III Biến dị chơng IV ứng dụng di truyền chọn giống sinh học 12 THPT Tôi mong ... bị dạy qua việc phân tích nội dung, xây dựng giảng theo hớng lấy trò làm trung tâm - Thiết kế giảng thuộc chơng III Biến dị chơng IV ứng dụng di truyền vào chọn giống (sinh học 12THPT) Luận Văn ... dỡng nhân tài biến dị di truyền đợc biến dị IV biến dị di truyền biến dị không di truyền đợc? Tại sao? không di truyền Phân loại loại biến dị - Biến dị di truyền đợc liên quan đến với biến đổi kiểu...
 • 102
 • 2,264
 • 0

BAI TAP CHUONG 3 VAT LY 10

BAI TAP CHUONG 3 VAT LY 10
... cân bằng? A 100 N B 25N C 10N D 20N Câu 19: Một AB có trọng lượng 150N có trọng tâm G chia A u r đoạn AB theo tỉ lệ BG = AG Thanh AB treo lên trần T u r dây nhẹ, không giãn Cho góc α = 30 0 Tính lực ... hai lực phải cân với lực thứ ba Câu 14: Hai lực có giá đồng quy có độ lớn 5N 13N Hợp lực hai lực có giá trị đây? A 13, 5N B 7,5N C 20N D 5N Câu 15: Biểu thức nào sau là biểu thức của định ... 30 0 Tính lực căng dây T? A 75N B 100 N C 150N D 50N P B Câu 20: Điểm đặt hợp lực của hai lực song song cùng chiều tác dụng lên một vật rắn có F 1 =30 N, F2=60N và giá của hai lực...
 • 2
 • 2,370
 • 33

BÀI TẬP CHƯƠNG 3 ĐIỆN HỌC (hot)

BÀI TẬP CHƯƠNG 3 ĐIỆN HỌC (hot)
... Lớp: 7/… Câu A B C D Câu A B C D GT GT 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 16 17 18 X X 34 X 35 X GK GK  ... a) A nhiễm điện dương, B không nhiễm điện b) A nhiễm điện dương, B nhiễm điện âm c) A nhiễm điện âm, B nhiễm điện dương d) A không nhiễm điện, B nhiễm điện âm 17 Vật vật không dẫn điện: a) Than ... tắt 33 Phát biểu sau không : a) Khi làm thí nghiệm nên dùng nguồn điện có hiệu điện 40 vôn Người soạn : Nguyễn Tiến Danh 25/02/2009 VẬT LÝ Chương : ĐIỆN HỌC b) Nên dùng dây dẫn có vỏ bọc cách điện...
 • 5
 • 377
 • 4

Bai soạn chương 3 toán 9

Bai soạn chương 3 toán 9
... thuộc vào a ? Hướng dẫn nhà : Tiếp tục ôn tập chương II xem lại tập làm Bài 30 , 31 , 32 , 33 , 34 Tr 62 SBT TiÕt thø : 33 TiÕt 34 , 35 TiÕt thø : 36 Trang 56 HS nhận xét sửa chữa HS : Các thức ... - DỈn dß - HS lµm ?7 SGK trang 23 t¹i líp - HS lµm c¸c bµi tËp 31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,38 trang 24 SGK - TiÕt sau : Lun tËp TiÕt thø : 42, 43 Tn : 23, 24 Ngµy so¹n: 29/ 01/2008 Ngµy d¹y : 01/02/2008 ... tr×nh (1) ta cã: y=3x-5 - ThÕ y = 3x-5 vµo ph¬ng tr×nh (2) ta ®ỵc ph¬ng tr×nh :5 x+2(3x-5) = 23 ⇔ 5x+6x-10= 23 ⇔ 11x = 33 ⇔ x = -ThÕ x =3 vµo ph¬ng tr×nh y = 3x-5 ta ®ỵc y= 3. 3-5 = -VËy hƯ ph¬ng...
 • 31
 • 462
 • 1

bài tập chương 3 điện học

bài tập chương 3 điện học
... Lớp: 7/… Câu A B C D Câu A B C D GT GT 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 16 17 18 X X 34 X 35 X GK GK  ... a) A nhiễm điện dương, B không nhiễm điện b) A nhiễm điện dương, B nhiễm điện âm c) A nhiễm điện âm, B nhiễm điện dương d) A không nhiễm điện, B nhiễm điện âm 17 Vật vật không dẫn điện: a) Than ... tắt 33 Phát biểu sau không : a) Khi làm thí nghiệm nên dùng nguồn điện có hiệu điện 40 vôn Người soạn : Nguyễn Tiến Danh 25/02/2009 VẬT LÝ Chương : ĐIỆN HỌC b) Nên dùng dây dẫn có vỏ bọc cách điện...
 • 5
 • 402
 • 3

Nghiệp vụ cho vay bài tập chương 3

Nghiệp vụ cho vay bài tập chương 3
... phí lãi vay 23 490 Chi phí bán hng 24 1407 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 6 53 Lợi nhuận từ HĐKD {30 =20+(21-22)-(24+25)} 30 1746 Thu nhập khác 31 13 Chi phí khác 32 Lợi nhuận khác (40 =31 -32 ) 40 ... kết kinh doanh N-1 50% 5% 6% 13% 20 1,8 ...
 • 13
 • 248
 • 0

Xem thêm