tìm các từ chỉ sự vật

luyen tu va cau- Ôn từ chỉ sự vật so sánh

luyen tu va cau- Ôn từ chỉ sự vật so sánh
... ngọc thạch Luyện từ câu Ôn từ vật So sánh Bài 2: Tìm vật so sánh với câu thơ, câu văn đây: c) Cánh diều dấu Ai vừa tung lên trời Luyện từ câu Ôn từ vật So sánh Bài 2: Tìm vật so sánh với câu thơ, ... Luyện từ câu Ôn từ vật So sánh Bài 2: Tìm vật so sánh với câu thơ, câu văn đây: a) Hai bàn tay em Như hoa đầu cành Luyện từ câu Ôn từ vật So sánh Bài 2: Tìm vật so sánh với câu thơ, ... sánh với câu thơ, câu văn đây: d) Ơ, dấu hỏi Trông ngộ ngộ ghê, Như vành tai nhỏ Hỏi lắng nghe Luyện từ câu Ôn từ vật So sánh Bài 3: Trong hình ảnh so sánh tập em thích hình ảnh nào? Vì sao? ...
 • 6
 • 3,716
 • 18

Ôn tập từ chỉ sự vật - So sánh

Ôn tập từ chỉ sự vật - So sánh
... sánh câu thơ từ ? - GV : Bạn trả lời * GV chốt BT2 : Qua BT2, tìm đợc - HS lắng nghe vật so sánh với biện pháp so sánh vật với vật lu ý so sánh vật với phải tìm đợc điểm giống gần giống vật điều ... giả lại so sánh vành tai với dấu hỏi ? - GV : Cô trí với ý kiến - HS - HS chữa d bảng - HS trả lời - HS trả lời - GV cho HS đổi chữa Hỏi : Ai giỏi cho cô biết từ thể cho - HS trả lời ý so sánh câu ... Trong câu thơ vật đợc so sánh với ? - HS khác trả lời 3) Ai có ý kiến khác ? - GV ghi vào băng giấy - GV : Các tìm đợc vật đợc so sánh với câu thơ - Hỏi : Vì hai bàn tay em lại đợc so sánh với hoa...
 • 6
 • 7,981
 • 46

Từ chỉ sự vật - Ai là gì?

Từ chỉ sự vật - Ai là gì?
... vật (người , đồ vật , vật , cối , ) đư ợc vẽ : Bài Nhóm từ người Nhóm từ đồ vật Thảo luận nhóm Nhóm từ cối Nhóm từ vật Nhóm từ người Nhóm từ đồ vật Nhóm từ vật Nhóm từ cối Nhóm từ người Bộ đội ... đội Công nhân Nhóm từ vật Con voi Con trâu Nhóm từ đồ vật Ô tô Máy bay Nhóm từ cối Cây mía Cây dừa Sự vật C on người L oài vật Đ vật C ây cối Bài Vì không vật dấu Tìm từ sự ánhcó bảng sau vào ... Tìm từ có tiếng học Tổ , Tìm từ có tiếng tập Đặt câu với từ vừa tìm Từ có tiếng học Từ có tiếng tập Sắp xếp lại từ câu để tạo thành câu Mẹ người thân yêu em Từ vật Câu kiểu Ai ? Bài Tìm từ vật...
 • 24
 • 6,835
 • 7

Ôn hè: Tiếng Việt: Từ chỉ sự vật, trạng thái, đặc điểm

Ôn hè: Tiếng Việt: Từ chỉ sự vật, trạng thái, đặc điểm
... luyện tả: Viết vào ôn Tiếng Việt Viết tả vào Tiếng Việt Tiếng hò sông Sách TV Tập 1- trang 87 Tìm từ ngữ vật có tiếng bắt đầu s Tìm từ ngữ hoạt động, đặc điểm, tính chất có tiếng bắt đầu x Phần ... hoạt động, đặc điểm, tính chất có tiếng bắt đầu x Phần luyện tập làm văn: Viết vào ôn Tiếng Việt Viết đoạn văn từ đến 10 câu giới thiệu gia đình em có kiểu câu: Ai gì? , Ai làm gì? , Ai nào? ... trâm bầu làm thớc Mấy đứa em chống hai tay ngồi nhìn chị Bé đa mắt nhìn đám học trò Nó đánh vần tiếng Đàn em ríu rít đánh vần theo Theo Nguyễn Thi Cuộc sống quê gắn bó với cọ Cha làm cho chổi...
 • 3
 • 9,825
 • 46

LTVC: TỪ CHỈ SỰ VẬT

LTVC: TỪ CHỈ SỰ VẬT
... vật (người , đồ vật , vật , cối , ) đư ợc vẽ : Bài Nhóm từ người Nhóm từ đồ vật Thảo luận nhóm Nhóm từ cối Nhóm từ vật Nhóm từ người Nhóm từ đồ vật Nhóm từ vật Nhóm từ cối Nhóm từ người Bộ đội ... đội Công nhân Nhóm từ vật Con voi Con trâu Nhóm từ đồ vật Ô tô Máy bay Nhóm từ cối Cây mía Cây dừa Sự vật C on người L oài vật Đ vật C ây cối Bài Vì không vật dấu Tìm từ sự ánhcó bảng sau vào ... Tìm từ có tiếng học Tổ , Tìm từ có tiếng tập Đặt câu với từ vừa tìm Từ có tiếng học Từ có tiếng tập Sắp xếp lại từ câu để tạo thành câu Mẹ người thân yêu em Từ vật Câu kiểu Ai ? Bài Tìm từ vật...
 • 24
 • 3,851
 • 6

LT &C tuan 3 bai Tu chi su vat...

LT &C tuan 3 bai Tu chi su vat...
... ? Bài 2: Tìm từ vật có bảng sau N1 bạn thân yêu thước kẻ dài N2 quý mến cô giáo chào thầy giáo N3 bảng nhớ học trò viết N4 nai dũng cảm cá heo N5 phượng vĩ đỏ sách xanh *Các từ vật: bạn, thước ... vĩ, sách Thø b¶y ngµy 12 th¸ng n¨m 2009 LuyÖn tõ vµ c©u: TỪ CHỈ SỰ VẬT CÂU KIỂU AI LÀ GÌ ? Bài 3: Đặt câu theo mẫu đây: Ai (hoặc gì, gì) Bạn Vân Anh ? học sinh lớp 2A Thø b¶y ngµy 12 th¸ng n¨m...
 • 7
 • 1,633
 • 9

Bài soạn LT&C T1_ÔN VỀ TỪ CHỈ SỰ VẬT, SO SÁNH

Bài soạn LT&C T1_ÔN VỀ TỪ CHỈ SỰ VẬT, SO SÁNH
... Hai bàn tay em Như hoa đầu cành Bài tập 2: Tìm vật so sánh với câu thơ, câu văn đây: b Mặt biển sáng thảm khổng lồ ngọc thạch Vũ Tú Nam Bài tập 2: Tìm vật so sánh với câu thơ, câu văn đây: c ... Bài tập 1: Tìm từ ngữ vật khổ thơ sau: Tay em đánh Răng trắng hoa nhài Tay em chải tóc Tóc ngời ánh mai Huy Cận Bài tập 2: Tìm vật so sánh với câu thơ, câu văn đây: ... Phúc Bài tập 2: Tìm vật so sánh với câu thơ, câu văn đây: d ? nh nh ỏ ta i ấu d ỏi h Ơ, dấu hỏi ?? Trông ngộ ngộ ghê, Như vành tai nhỏ Hỏi lắng nghe Em thích hình ảnh nào? hình ảnh đư Trong ợc so...
 • 9
 • 3,724
 • 16

Giáo án Tiếng Việt 3 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - ÔN VỀ TỪ CHỈ SỰ VẬT, SO SÁNH docx

Giáo án Tiếng Việt 3 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - ÔN VỀ TỪ CHỈ SỰ VẬT, SO SÁNH docx
... tên - Lớp làm vào vật so sánh .(1 - HS + GV: nhận xét chốt lời giả i phút ) c) Bài : Viết hình ảnh so - HS: tiếp nối phát biểu ý kiế n - GV: chốt lời phát biểu học sinh sánh .( 14 phút ) - HS: ... nhận xét - HS: đọc từ ứng dụ ng - GV: giới thiệu tên r iêng Vừ A Dính b Viết từ ứn g d ụng - HS: tập viết bảng tên riêng - HS + GV: nhận xét c.Lu yện câu ứng dụng - HS: Đọc câu ứng dụn g - GV: giải ... giải thích câu ứn g d ụng - HS: viết bảng co n : Anh, Bách - HS + GV: nhân xét 3. Viết : ( 23 phút ) - GV: nêu yêu cầu - HS: viết vào - GV: quan sát , uốn nắn Chấm, c hữa bài: ( 4phút ) - GV: chấm...
 • 4
 • 874
 • 1

Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 4 : TỪ CHỈ SỰ VẬT MỞ RỘNG VỐN TỪ : NGÀY, THÁNG, NĂM ppt

Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 4 : TỪ CHỈ SỰ VẬT MỞ RỘNG VỐN TỪ : NGÀY, THÁNG, NĂM ppt
... thiệu : Từ vật- MRVT ngày, tháng, năm ?” b) Các hoạt động dạy học : Hoạt động DẠY Tl 15 * Hoạt động 1: Hướng dẫn làm ph Hoạt động HỌC BT 1, Mục tiêu : Tìm từ vật. Đặt trả lời câu hỏi ngày tháng ... ngày, tháng, năm 10 -Nhận xet tuyên dương ph * Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT Mục tiêu : Ngắt đoạn văn thành -Hs đọc yêu cầu câu viết lại ? -1 hs làm vào giấy khổ to Bài tâp : Cho hs đọc yêu cầu Lớp ... cầu năm -Hs nêu Bài tập : Đính BT lên bảng -GV gợi ý -Nhận xét ghi bảng : giáo, tủ, -Hs đọc yêu cầu chó, cam -Thảo luận nhóm Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu -Đại diện nhóm đặt tả lời câu hỏi ngày,...
 • 3
 • 1,671
 • 2

Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 3 : TỪ CHỈ SỰ VẬT-KIỂU CÂU AI LÀ GÌ ? ppt

Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 3 : TỪ CHỈ SỰ VẬT-KIỂU CÂU AI LÀ GÌ ? ppt
... dừa Bài tập 2: Đính tập -Hs đọc yêu cầu -Thảo luận nhóm đôi -Đại diện nhóm lên gạch từ vật tong -Nhận xét 10 * Hoạt động 2: Hướng dẫn làm ph BT Mục tiêu : Đặt câu theo mẫu : Ai (cái gì, gì) ? bảng ... bảng Bài tâp : Đính tập lên bảng -Hs đọc yêu cầu -GV gợi ý , hướng dẫn -2 hs làm vào giấy khổ to Lớp làm vào VBT -Chấm, nhận xét -Hs đọc lại 4.Củng cố : ( phút) - Cho hs tìm số từ ch : người, ... động 1: Hướng dẫn làm ph Hoạt động HỌC BT 1, Mục tiêu : Tìm từ đồ vật, vật, cối -Hs đọc yêu cầu Bài tập : Cho hs đọc Y/C -Quan sát tìm từ, nêu cá -Y/C hs quan sát tranh nhân -Nhận xét chốt ý : ôtô,...
 • 3
 • 4,713
 • 10

Giáo án điện tử tiểu học: Luyện từ và câu lớp 2 từ chỉ sự vật pptx

Giáo án điện tử tiểu học: Luyện từ và câu lớp 2 từ chỉ sự vật pptx
... Cái gì? Từ vật Câu kiểu Ai gì? Từ vật trả lời cho câu hỏi Con gì? Từ vật Câu kiểu Ai gì? Từ cối trả lời cho câu hỏi Cây gì? Từ vật Câu kiểu Ai gì? Từ vật từ gì? Từ vật từ người, đồ vật, vật, cối.` ... sinh lớp A B¹n V©n Anh học sinh lớp 2A Ai học Bạn Vân Anh gì? sinh lớp 2A.? Từ vật, Câu kiểu Ai gì? Từ người trả lời cho câu hỏi Ai? Từ vật Câu kiểu Ai gì? Từ đồ vật trả lời cho câu hỏi Cái gì? Từ ... Dừa Mía Từ vật Câu kiểu Ai gì? Nhóm từ người Thảo luận nhóm đôi Nhóm từ đồ vật Nhóm từ cối Nhóm từ vật Từ vật Câu kiểu Ai gì? Nhóm từ người Bộ đội Công nhân Nhóm từ vật Máy bay Ô tô Nhóm từ cối...
 • 15
 • 9,020
 • 28

Ôn từ chỉ sự vật. So sánh( tuần 1)

Ôn từ chỉ sự vật. So sánh( tuần 1)
... xung quanh em Tiết : Ôn từ vật So sánh Tìm từ ngữ vật khổ thơ sau: Tay em đánh Tay em Răng trắng hoa nhài Tay em chải tóc Tóc ngời ánh mai mai Kể thêm số từ vật khác Sự vật so sánh với nhau: a, ... nào?Vì Hai bàn tay Mặt biển Tấm thảm Dấu Xem tranh viết đoạn văn từ - tả lại vẻ đẹp vườn hoa có dùng phép so sánh Cứ mùa xuân muôn hoa lại đua khoe sắc thắm Mỗi loài hoa có vẻ đẹp riêng Môĩ có ... trời d, Ơ dấu hỏi Trông ngộ ngộ ghê, Như vành tai nhỏ Hỏi lắng nghe Hai bàn tay em hoa đầu cành Mặt biển Cánh diều Dấu hỏi Tấm thảm khổng lồ Dấuá Vành tai nhỏ Trong hình ảnh so sánh em thích hình...
 • 11
 • 303
 • 0

luyen tu va cau tuan 3-tu chi su vat-cau kieu ai la gi

luyen tu va cau tuan 3-tu chi su vat-cau kieu ai la gi
... Bn ó tr li Sai ri ! ỳng ỳng ! ! Nhóm từ sau thuộc từ vật ? Câu 2: a) Chuối, kỹ sư, hổ S b) Máy tính, cô gi o, buồn S c) Rùa, y tá, gi ng 10 Rung chuông vàng Bn ó tr li Bn ó tr li Sai ỳng !ri ... (ỏnh du x vo cỏcôt ch ? vt) vào lại s bạn thân yêu thước kẻ dài quý mến cô gi o chào thầy gi o bảng nhớ học trò viết nai dũng cảm cá heo phượng vĩ đỏ sách xanh Bài Đặt câu theo mẫu ? Bài Đặt câu ... vit, th dc, v) t cõu cú t chm hc (Bn Lan rt chm hc Lp em bn no cng chm hc.) Th nm, ngy 12 thỏng nm 2013 Th nm, ngy 12 thỏng nm 2013 Luyn t v cõu Từ vật Câu kiểu Ai ? Tìm từ vật (người, đồ vật, vật,...
 • 23
 • 415
 • 0

Bài giảng Tiếng Việt 2 tuần 3 bài Luyện từ và câu - Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì

Bài giảng Tiếng Việt 2 tuần 3 bài Luyện từ và câu - Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì
... Hà - Hà học chung lớp với Lan Luyện từ câu Từ vật Câu kiểu Ai gì? 1.Tìm từ vật(người,đồ vật,cây cối, …)được vẽ đây: Luyện từ câu Từ vật Câu kiểu Ai gì? 2. Tìm từ vật có bảng sau: bạn thân yêu ... (hoặc gì, con gì) gì? Bạn Vân Anh học sinh lớp 2A - Bố em kĩ sư khí - Mẹ em cô giáo - Cái thước kẻ dụng cụ học tập em Luyện từ câu Từ vật Câu kiểu Ai gì? • Củng cố: Đặt câu theo mẫu: Ai - gì? • Dặn ... Viết nai dũng cảm cá heo đỏ sách bạn bảng phượng vĩ phượng vĩ Cô giáo nai Thước kẻ học trò sách Thầy giáo cá heo xanh • Luyện từ câu Từ vật Câu kiểu Ai gì? 3. Đặt câu theo mẫu đây: Ai (hoặc gì, con...
 • 8
 • 1,158
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tìm đùng các từ chỉ sự vật theo tranh vẽ và bảng từ gợi ý bt1 bt2ôn các từ chỉ sự vậttìm đúng từ chỉ sự vật trong câu bt2 biết viết bản tự thuật theo mẫu đã học bt3kiến thức tìm đúng từ chỉ sự vậttheo tranh vẽ và bảng từ gợi ý bt1 bt2kiến thức phân biệt được các từ chỉ sự vật nói chung với tên riêng của từng sự vật và nắm được quy tắc viết hoa tên riêng việt nam bt1 bước đầu biết viết hoa tên riêng việt nam bt2ôn các từ chỉ sự vật so sánhluyện tập củng cố vốn từ lựa chọn từ thích hợp bổ sung ý nghóa cho các từ chỉ sự vậtbài 1 tìm các từ chỉ hoạt động trạng thái của loài vật và sự vật trong những câu sautìm các từ chỉ hoạt động trạng thái của loi vật v sự vật trong những câu sautìm các từ chỉ hoạt động trạng thái của loài vật và sự vật trong những câu sautim tu chi su vat hoat dongbài tập 1 tìm các từ chỉ điểm người và vậttìm từ chỉ sự vật trong câu đã chotừ chỉ sự vật cau kiểu ai làm gì lớp 3bài tập từ chỉ sự vậtso lieu giao dich cp gdt thang 7.2016MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘDiễn văn kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10111Nghi quyet DHCD nam 20102.Chuong trinh Dai hoi co dong 20173.Bao cao HDQT nam 20170. chuong trinh DHCD thuong nien nam 2016Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) 2. Quy che Dai hoi4. Bao cao ban kiem soat nam 20165. Bao cao SXKD nam 2015Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) biaDon de cu nam 2016-vicem bim sonDon ung cu 2016 - vicem bim sonTuần 10 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh1059.QD MB BKS quy che to chuc va hd cua BKS MBTài liệu biểu mẫu | MBBankPhụ lục 4 (Điều 28 - Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán)Phu luc thong bao giao dich quyen mua co phieuPhu luc bao cao ve thay doi so huu cua co dong lonPhu luc bao cao ket qua giao dich co phieu