bài 70 ôt ơt

bai 70 ôt-ơt

bai 70 ôt-ơt
... năm 2008 Học vần Bài 70 : ôt c ôt cột cờ ôt ơt ơt vơt vợt sốt ớt xay bột ngớt mưa Xin chân thành cảm ơn thày cô giáo em ! Thứ ba ngày 16 tháng 12 năm 2008 Học vần Bài 70 : ôt ơt ôt c ôt cột...
 • 16
 • 202
 • 0

bai -70-ot-ot

bai -70-ot-ot
...
 • 26
 • 176
 • 0

Bai 70: ot - ot ( 2 tiet )

Bai 70: ot - ot ( 2 tiet )
... 12 năm 20 10 Học vần Bài 70: ôt - ơt ôt cột cột cờ ơt vợt vợt So sánh vần: ô ôt - ơt t Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 20 10 Học vần Bài 70: ôt cột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt Thứ ba ngày 14 tháng 12 ... ơt Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 20 10 Học vần Bài 70: ôt - ơt Tập viết bảng con: ôt - cột cờ; ơt - vợt Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 20 10 Học vần Bài 70: ôt cột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt sốt ớt xay ... 14 tháng 12 năm 20 10 Học vần Bài 70: ôt cột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt sốt ớt xay bột ngớt mưa Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 20 10 Học vần Bài 70: ôt cột cột cờ sốt ôt ôt xay bột ôt - ơt ơt vợt vợt...
 • 11
 • 220
 • 0

Bài soạn bai 70: ôt - ơt

Bài soạn bai 70: ôt - ơt
... tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 70: ôt ôt c ột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt So sánh vần: ôt - ơt ô t Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 70: Bài 70: ôt cột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt Thứ ba ngày ... Học vần Bài 70: ôt cột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt sốt ớt xay bột ngớt mưa Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 70: ôt cột cột cờ sốt ôt ôt xay bột ôt - ơt ơt vợt vợt ơt ớt ngớt mưa ơt Thứ ... ngày 14 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 70: ôt - ơt Tập viết bảng con: ôt - cột cờ; ơt - vợt Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 70: ôt cột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt sốt ớt xay bột ngớt mưa...
 • 17
 • 162
 • 1

Tài liệu bai 70: ôt - ơt

Tài liệu bai 70: ôt - ơt
... 12 năm 2010 Học vần Bài 70: ôt ôt c ột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt So sánh vần: ôt - ơt ô t Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 70: Bài 70: ôt cột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt Thứ ba ngày ... vần Bài 70: ôt cột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt sốt ớt xay bột ngớt mưa Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 70: ôt cột cột cờ sốt ôt ôt xay bột ôt - ơt ơt vợt vợt ơt ớt ngớt mưa ơt Thứ ba ... 14 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 70: ôt - ơt Tập viết bảng con: ôt - cột cờ; ơt - vợt Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 70: ôt cột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt sốt ớt xay bột ngớt mưa...
 • 10
 • 201
 • 0

Bài soạn bai 70: ôt - ơt

Bài soạn bai 70: ôt - ơt
... tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 70: ôt ôt c ột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt So sánh vần: ôt - ơt ô t Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 70: Bài 70: ôt cột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt Thứ ba ngày ... Học vần Bài 70: ôt cột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt sốt ớt xay bột ngớt mưa Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 70: ôt cột cột cờ sốt ôt ôt xay bột ôt - ơt ơt vợt vợt ơt ớt ngớt mưa ơt Thứ ... ngày 14 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 70: ôt - ơt Tập viết bảng con: ôt - cột cờ; ơt - vợt Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 70: ôt cột cột cờ ôt - ơt ơt vợt vợt sốt ớt xay bột ngớt mưa...
 • 17
 • 185
 • 0

Học vần - Bài 70: ôt - ơt

Học vần - Bài 70: ôt - ơt
... khoa Th hai ngy 13 thỏng 12 nm 2010 Hc Bài 70: Luyn vit v ụt - t Trò chơi: Thi tìm tiếng có vần ôt - ơt Đội B Đội A Tìm tiếng có vần ôt Tìm tiếng có vần ơt s mt cỏi tht nu bt m pht lỏ lt ngt st ... 12 nm 2010 Hc Bài 70: ụt - t ụt t ct ct c vt cỏi vt cỏi vt ct c Th hai ngy 13 thỏng 12 nm 2010 Hc Bài 70: ụt - t So sỏnh : ụt - t ô t Th hai ngy 13 thỏng 12 nm 2010 Hc Bài 70: ụt - t ụt t ct vt ... Hc Bài 70: ụt - t ụt ct ct c t vt cỏi vt cn st qu t xay bt ngt ma ngt ma qu t xay bt cn st Th hai ngy 13 thỏng 12 nm 2010 Hc Bài 70: ụt - t Tp vit bng Th hai ngy 13 thỏng 12 nm 2010 Hc Bài 70:...
 • 19
 • 101
 • 0

Giáo án tiếng việt 1 bài 70 vần ôt ơt

Giáo án tiếng việt 1 bài 70 vần ôt ơt
... - ĐT 2- Dạy vần ơt Học sinh nhẩm - GV giới thiệu âm CN - N - ĐT ? Cấu tạo âm - Giới thiệu vần ơt, ghi bảng ơt Vần gồm âm ghép lại đứng trước t đứng sau - Tiếng từ khoá tương tự vần ôt CN - N - ... sinh viết bảng sinh luyện viết ôt ơt – cột cờ – vợt - Cho học sinh viết bảng - GV nhận xét Giáo án Tiếng việt 5-Củng cố: ? Học vần, vần gì, đọc lại học ? Tìm vần học - GV nhận xét tuyên dương ... sánh hai vần ôt - ơt có giống Học sinh nhẩm khác CN tìm đọc 3- Giới thiệu từ ứng dụng CN - N - ĐT - GV ghi từ ứng dụng lên bảng CN - N - ĐT ? Tìm tiếng mang vần từ Đọc CN - N - ĐT - Đọc vần tiếng...
 • 4
 • 275
 • 0

Bài 68 - ot - at

Bài 68 - ot - at
... 2010 Bài 68: Tiếng việt ot - at Gà gáy, chim hót , chúng em ca hát Th sỏu ngy 18 thỏng 12 nm 2010 Bài 68: Tiếng việt ot - at Th sỏu ngy 18 thỏng 12 nm 2010 Bài 68: Tiếng việt ot - at ot at hót ... 2010 Bài 68: ot hót Tiếng việt ot - at at hát tiếng hót ca hát bánh trái nhót bãi cát chẻ lạt Th sỏu ngy 18 thỏng 12 nm 2010 Bài 68: Tiếng việt ot - at Th sỏu ngy 18 thỏng 12 nm 2010 Bài 68: Tiếng ... thỏng 12 nm 2010 Bài 68: Tiếng việt ot - at Ai trồng Người có tiếng hát Trên vòm Chim hót lời mê say Th sỏu ngy 18 thỏng 12 nm 2010 ot Bài 68: Tiếng việt ot - at at hót hát tiếng hót ca hát bánh...
 • 9
 • 183
 • 0

Bai 68: ot - at ( 2 tiet )

Bai 68: ot - at ( 2 tiet )
... 12 năm 20 10 Học vần Bài 68: ot - at ot hót tiếng hót at hát ca hát bánh ot bãi cát at chẻ lạt at trái nhót ot Thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 20 10 Học vần Bài 68: ot - at Tập viết bảng con: ot - ... 10 tháng 12 năm 20 10 Học vần Bài 68: ot h ót tiếng hót ot - at at hát ca hát So sánh vần: o a ot - at t Thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 20 10 Học vần Bài 68: ot h ót tiếng hót ot - at at hát ca hát ... hát Thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 20 10 Học vần Bài 67: ot hót tiếng hót ot - at at hát ca hát Thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 20 10 Học vần Bài 68: ot hót tiếng hót ot - at at hát ca hát bánh bãi cát...
 • 20
 • 231
 • 0

bài: 68 OT - AT

bài: 68 OT - AT
... tháng 12 năm 2010 Học vần: Bài 68: ot ot - at at ot hot at hat tiếng hót ca hát Hãy so sánh ot với at ot - att ot a Giống nhau: kết thúc t Khác nhau: + ot bắt đầu o + at bắt đầu a Thứ sáu ngày 10 ... 12 năm 2010 Học vần: ot hót tiếng hót at hát ca hát bánh trái nhót bãi cát chẻ lạt bãi cát Thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 2010 Học vần: ot hót tiếng hót bánh trái nhót ot - at at hát ca hát bãi cát ... 2010 Học vần: ot hót tiếng hót bánh trái nhót ot - at at hát ca hát bãi cát chẻ lạt Tập viết ot hót at hát Chúc thầy cô em mạnh khỏe! ...
 • 13
 • 182
 • 0

bai 68:ot-at

bai 68:ot-at
...
 • 13
 • 245
 • 0

bai 68: ot-at

bai 68: ot-at
... vit: Bài 68: ot at Th sỏu ngy 10 thỏng 12 nm 2010 Ting vit: Bài 68: ot hót tiếng hót ot at at hát ca hát bánh bãi cát trái nhót chẻ lạt Th sỏu ngy 10 thỏng 12 nm 2010 Ting vit: Bài 68: ot Ai ... vit: Bài 68: ot at Gà gáy, chim hót, chúng em ca hát Th sỏu ngy 10 thỏng 12 nm 2010 Ting vit: Bài 68: ot at Gà gáy chim hót chúng em ca hát Th sỏu ngy 10 thỏng 12 nm 2010 Ting vit: Bài 68: ot at ... thỏng 12 nm 2010 Ting vit: Bài 68: ot hót ot tiếng hót at at hát ca hát bánh bãi cát trái nhót chẻ lạt Thi nhanh! Th sỏu ngy 10 thỏng 12 nm 2010 Ting vit: Bài 68: ot hót ot tiếng hót at at hát...
 • 22
 • 166
 • 0

Bài giảng ôt- ơt

Bài giảng ôt- ơt
... vần : Bài 70: ôt - ơt ôt ôi ôt ôt ôi cột cột cờ ơt vợt vợt ôt ơt ôt ơt sốt ớt xay bột ngớt mưa thớt đốt tre Slide 10 củ cà rốt đợt tươi tốt Thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2009 Học vần : Bài 70: ... Slide 10 củ cà rốt đợt tươi tốt Thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2009 Học vần : Bài 70: ôt - ơt ôt cột cột cờ ơt vợt sốt vợt ớt xay bột ngớt mưa ...
 • 12
 • 106
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Chương trình của thiên chúabản hợp đồng bốc mộĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)KIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai93 nguyen nhat minh phuong 310 316phương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình