g gh

Bài 23: g, gh

Bài 23: g, gh
... nho khô phá cỗ nhổ cỏ Bài 22 : p ph , nh Đọc 22 : p ph, nh Học vần Bài 23 : g, gh g gà gà ri gh ghế gh gỗ g ri gà nhà ga gồ gh gà gô ghi nhớ Trò chơi : Thi tìm gh p tiếng, từ Luật chơi : Thi ... tổ tự tìm gh p nhanh vào bảng gài tiếng từ có chứa âm g gh ( bạn cạnh không giống ) Trong phút, tổ tìm nhiều tiếng từ tổ thắng g gh gh gà ri gh gỗ nhà ga gồ gh gà gô ghi nhớ g gh gà ri ... tủ gỗ, gh gỗ g, gh, gà ri, gh gỗ Chủ đề gà ri, gà gô gà ri gà gô - Chúng ta vừa học xong ? - Tìm âm mà vừa học câu văn sau : + Chị đọc cho bé ghi + Mẹ dặn em đưa bé gửi nhà trẻ + Lan ghi nhớ...
 • 27
 • 211
 • 0

g-gh

g-gh
...
 • 6
 • 117
 • 0

Bài 23: g-gh

Bài 23: g-gh
... dì na phố, nhà dì có chó xù Học vần Học vần Bài 23 : g g ga gà ri gh Học vần g a,ă,â o,ô,ơ u,ư gh e ê i Học vần Bài 23 : g g ga gà ri gh gh ghê ghế gỗ Bài 23 : g Học vần gh nhà ga gồ ghề gà gô ... ghế ghế gỗ gà gô nhà ga gồ ghề ghi nhớ Bài 23 : g Học vần Bài 23 : Học vần g gh Trò chơi Học vần g gà gà ri gh gh ghế ghế gỗ gà gô nhà ga gồ ghề ghi nhớ Bài 23 : g ...
 • 13
 • 98
 • 0

Bài học vần g gh.ppt

Bài học vần g gh.ppt
... Tiếng Việt: g Bài 23 gh g ghế g ri ghế g nhà ga g ghề g g ghi nhớ Nhà bà có tủ g , ghế g Thứ ba ngày 28 tháng năm 2010 Tiếng Việt: g Bài 23 gh g g ri ghÕ ghÕ g nhµ ga g ghÒ g g ghi ... Tiếng Việt: g g h gh Thứ ba ngày 28 tháng năm 2010 Tiếng Việt: Bài 20 g gh g ghế g ri ghế g nhà ga g ghề g g ghi nhớ Thứ ba ngày 28 tháng năm 2010 Tiếng Việt: Bài 20 Học sinh viết bảng Thứ ... Thứ ba ngày 28 tháng năm 2010 Tiếng Việt: g Bài 23 gh g ghế g ri ghế g nhà ga g ghề g g ghi nhớ Cô giáo: Vũ Thị Thu Hiền Trường TH số Thanh Yên Chào tạm biệt ! Thứ ba ngày 28 tháng năm 2010...
 • 20
 • 203
 • 0

học vần: g-gh

học vần: g-gh
... Thứ ngày 29 tháng năm 2010 Tiếng Việt: Kiểm tra cũ Học sinh đọc sách giáo khoa Học sinh viết bảng Thứ ngày 29 tháng năm 2010 Tiếng Việt : Bài 23 g gh gà ghÕ gà ri ... gh gà ghế gà ri ghế gỗ nhà ga gồ ghề gà gô ghi nhớ Thứ ngày 29 tháng năm 2010 Tiếng Việt: Bài 23 Học sinh viết bảng Thứ ngày 29 tháng năm 2010 Tiếng Việt: g Bài 23 gh gà ghế gà ri ghế gỗ nhà ga...
 • 20
 • 160
 • 1

Bai 23: g gh

Bai 23: g gh
... bò nho khô nhổ cỏ phá cỗ g ga gh ghê g ri gh g nhà ga g gh g g ghi nhớ nhà bà có tủ g , gh g g ri, g g Kính chúc thầy cô mạnh khoẻ Chúc em chăm ngoan học giỏi ...
 • 9
 • 203
 • 0

g - gh

g - gh
... Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 Học vần Bài 23: g - gh g g ri g g ri gh ghÕ gh g g g ri gh ghÕ gh g Gi¶i lao gi÷a tiÕt nhµ ga g gh g g ghi nhí Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm ... g gh g gh g ri gh g nhµ ga g g g gh ghi nhí Trß ch¬i ®i h×nh b¾t ch÷ C¸i g i g i th­ tđ g gh ®¸ gh da g gh g gh g ri gh g Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 Học vần Bài 23 g gh ... gh g gh g ri gh g Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 Học vần Bài 23 g gh g gh g ri gh g nhµ ga g gh g g ghi nhí ...
 • 19
 • 145
 • 0

g, gh

g, gh
... vần: Bài 23: nhà ga gh gỗ gà gô gh nhớ g gh Thứ tư ngày tháng10 năm 2009 Học vần: Bài 23: g g gh gh gà ri gh gỗ nhà ga gh gỗ gà gô gh nhớ gh gà ri gh gỗ nhà ga gồ gh gà gô ... 2009 Học vần: Bài 23: ( tiết 1) g gh g gh gh gà ri gh gỗ Thứ tư ngày tháng10 năm 2009 Học vần: Bài 23: g gh So sánh: g, gh Giống nhau: Đều có âm g Khác nhau: gh có âm h Thứ tư ngày tháng10...
 • 8
 • 114
 • 0

g, gh.

g, gh.
... phở bò nho khô phá cỗ nhổ cỏ Thứ ba ngày 29 tháng năm 2009 Học vần : g, gh g gà gà ri Thứ ba ngày 29 tháng năm 2009 Học vần : g, gh gh ghế ghế gỗ Thứ ba ngày 29 tháng năm 2009 HỌC VẦN : g - gh...
 • 10
 • 114
 • 0

Tài liệu g- gh

Tài liệu g- gh
... 29 tháng năm 2009 Học âm : Bài 23 : g - gh g gà gà ri gh ghế gh gỗ  Luyện đọc từ: nhà ga gồ gh gà gô ghi nhớ  Trò chơi tiếp sức: gà gõ cửa gấu ghi nhớ gh đẩu ...
 • 9
 • 101
 • 0

Bài giảng g- gh

Bài giảng g- gh
... B Thứ ba ngày 29 tháng năm 2009 Học âm : Bài 23 : g - gh g gà gà ri g a gh g gh ghế gh gỗ g g h ri gà gh nhà ga gồ gh gà gô ghi nhớ gà gấu ghi nhớ gh đẩu gõ cửa ...
 • 8
 • 92
 • 0

Bài soạn g- gh

Bài soạn g- gh
... ngày 29 tháng năm 2009 Học âm : Bài 23 : g - gh g gà gà ri gh ghế gh gỗ  Luyện đọc từ: nhà ga gồ gh gà gô ghi nhớ  Trò chơi tiếp sức: gà gõ cửa gấu ghi nhớ gh đẩu ...
 • 9
 • 171
 • 0

Bài soạn Bài 23: g - gh (TV1)

Bài soạn Bài 23: g - gh (TV1)
... g g ri gh ghế gh g Hoạt động 3: Viết bảng ia – tía Hoạt động 4: Từ ứng dụng Nhà ga G g G gh Ghi nhớ nhà ga g g g gh ghi nhớ Hoạt động 5: Trò chơi Tìm tiếng nhanh g g ri gh ghế ... động 1: Kiểm tra phở bò nhổ cỏ nha sĩ nho khô phá cổ cà phê nhà phố nhỏ phú hộ nhà chị nga phố, nhà chị có chó xù Tieáng vieät : Baøi 23 g - gh Hoạt động : Giới thiệu âm g g ri gh ghế gh g ... nhà ga g g g gh ghi nhớ Hoạt động 5: Trò chơi Tìm tiếng nhanh g g ri gh ghế gh g nhà ga g g g gh ghi nhớ Hết tiết ...
 • 16
 • 244
 • 0

Tài liệu Giáo án học vần lớp 1 - Bài 23: g - gh pdf

Tài liệu Giáo án học vần lớp 1 - Bài 23: g - gh pdf
... nhân, đồng -Nhận diện chữ: Chữ gh chữ gh p từ hai chữ : p, h Viết bảng : g, gh, g , Hỏi : So sánh gh g? gh g -Phát âm đánh vần : +Phát âm : g +Đánh vần: tiếng khoá: gh ” +Đọc trơn từ: gh g ” ... : G ri, g g +Cách tiến hành : Hỏi: -Trong tranh vẽ g ? -G g thường sống đâu? Em trông thấy hay nghe kể? -Em kể tên loại g mà em thấy? -G thường ăn g ? -Con g ri tranh vẽ g sống hay g ... tiếng +Đánh vần: tiếng khoá: “ g ” +Đọc trơn : g ri” b.Dạy chữ ghi âm gh: +Mục tiêu: nhận biết chữ gh âm gh +Cách tiến hành : Giống : chữ g Khác: gh có thêm h (C nhân- đ thanh) Gh p bìa cài, vần, ...
 • 6
 • 4,880
 • 14

Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần g, gh pot

Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần g, gh pot
... kép) So sánh chữ gh với g HS so sánh: giống nhau: g Phát âm g Khác nhau: có thêm h Đv: gờ - ê - gh - sắc - gh HS đv: CN - đt viết: nét g h, HS viết bảng gh ê, dấu sắc ê d Đọc tiếng nói ứng dụng ... 2 Dạy chữ - ghi âm: HS đọc câu ứng dụng + âm g: HS theo dõi đọc theo a nhận diện chữ so sánh g với a HS so sánh: giống: nét cong hở b Phát âm đt phải - phát âm: GV phát âm mẫu g Khác: g có ... cho dụng HS đọc: CN, nhóm, HS lớp GV đọc mẫu câu ứng dụng HS đọc câu ứng dụng: 2-3 HS b Luyện viết: GV viết mẫu HS viết vào tập viết: g, gh, uốn nắn HS viết gà ri, gh gỗ c Luyện nói: HS đọc lại...
 • 5
 • 1,067
 • 2

Xem thêm