vần iu êu

VAN IU-EU

VAN IU-EU
...
 • 10
 • 116
 • 0

Học vần -lơp1 - vần iu-êu

Học vần -lơp1 - vần iu-êu
... tháng 10 năm 2010 Học vần Bài 40 iu - u ( tiết 2) iu rìu phễu Lưỡi rìu phễu líu lo nêu kêu gọi chịu khó Cây bưởi , táo nhà bà đ ều sai tr ĩu Ai chịu khó? Trò chơi Tìm tiếng chứa vần : iu ,êu Củng ... Trò chơi Tìm tiếng chứa vần : iu ,êu Củng cố ,dặn dò Đọc lại Thứ ngày tháng 10 năm 2010 Học vần Bài 40 iu - u ( tiết 2) iu rìu phễu Lưỡi rìu líu lo phễu nêu kêu gọi chịu khó Cây bưởi , táo nhà...
 • 9
 • 507
 • 3

Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần iu êu pdf

Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần iu êu pdf
... thiệu bài: học vần iu, HS đọc theo GV : iu, GV viết bảng Dạy vần: + Vần iu: a Nhận diện vần: ss: giống nhau: kết thúc u - Vần iu tạo nên t : i u Khác nhau: iu bắt đầu i - So sánh: iu với b Đánh vần: ... huyền iu) c Viết: GV viết mẫu HS đv đọc trơn TN khóa GV nhận xét chữa lỗi cho HS HS viết bảng con: iu, rìu + Vần êu: - Vần tạo nên từ ê u - So sánh iu So sánh: giống nhau: kết thúc - Đánh vần: u ... vần: HS nhìn bảng phát âm - GV chỉnh sửa phát âm cho HS HS đv: CN, lớp - GV hd cho HS đv i - u - iu HS trả lời vị trí chữ vần - GV chỉnh sửa nhịp đọc cho HS tiếng khóa: rìu (r đứng trước, iu...
 • 4
 • 323
 • 0

Bài giảng Tiếng Việt 1 bài 40 Vần IU ÊU

Bài giảng Tiếng Việt 1 bài 40 Vần IU ÊU
... Ai chịu khó? TaiLieu.VN Trò chơi Tìm tiếng chứa vần : iu ,êu Củng cố ,dặn dò Đọc lại TaiLieu.VN Học vần Bài 40 iu -êu iu rìu phễu Lưỡi rìu líu lo phễu nêu kêu gọi chịu khó Cây bưởi , táo nhà bà ... Học vần Bài 40 iu -êu ( tiết 2) iu rìu phễu Lưỡi rìu phễu líu lo nêu kêu gọi chịu khó TaiLieu.VN TaiLieu.VN Cây bưởi , táo nhà bà đ ều...
 • 9
 • 140
 • 0

Giáo án tiếng việt 1 bài 40 vần IU êu

Giáo án tiếng việt 1 bài 40 vần IU êu
... viết Giáo án Tiếng việt iu - rìu - phễu - Cho học sinh viết bảng - GV nhận xét 5-Củng cố: ? Học vần, vần gì, đọc lại học ? Tìm vần học - GV nhận xét tuyên dương Tiết 2: IV/ Luyện tập 1- Luyện ... vần iu - có giống Khác i # ê trước khác 3- Giới thiệu từ ứng dụng Học sinh nhẩm - GV ghi từ ứng dụng lên bảng CN tìm đọc ? Tìm tiếng mang vần từ CN - N - ĐT - Đọc vần tiếng CN - N - ĐT - Đọc tiếng ... toàn vần khoá ( ĐV - T) - Đọc xuôi đọc ngược toàn bào khoá 2- Dạy vần Học sinh nhẩm - GV giới thiệu âm CN - N - ĐT ? Cấu tạo âm Học sinh nhẩm - Giới thiệu vần êu, ghi bảng ? Nêu cấu tạo vần, ...
 • 4
 • 252
 • 1

HOC VẦN TUẦN 10 - IU - ÊU

HOC VẦN TUẦN 10 - IU - ÊU
... th¸ng 10 n¨m 2 010 Bài : Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2 010 iu - iu rìu lưỡi rìu Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2 010 Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2 010 iu iu êu Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2 010 iu - so ... - so sánh : iu : i : ê u Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2 010 iu - êu phễu phễu Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2 010 iu - iu rìu phễu lưỡi rìu phễu Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2 010 Viết : iu ªu c¸i phƠu ... phƠu l­ìi r×u Bảng iu phễu lưỡi rìu iu phễu lưỡi rìu Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2 010 iu - Đọc từ ứng dụng : líu lo nêu chòu khó kêu gọi Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2 010 iu iu - êu rìu phễu lưỡi...
 • 17
 • 105
 • 0

Tài liệu Giáo án học vần lớp 1 - Bài 40: iu - êu docx

Tài liệu Giáo án học vần lớp 1 - Bài 40: iu - êu docx
... 2.Hoạt động :Dạy vần: +Mục tiêu: nhận biết được: iu, êu, lưỡi rìu, phễu +Cách tiến hành : Phát âm ( em - đồng thanh) Phân tích vần iu Ghép a Dạy vần iu: bìa cài: iu -Nhận diện vần : Vần iu tạo bởi: ... mẫu Khác : iu bắt đầu i Hỏi: So sánh iu êu? -Phát âm vần: - ọc tiếng khoá từ khoá : rìu, lưỡi rìu Đánh vần( cá nhân - đồng thanh) Đọc trơn( cá nhân - đồng thanh) Phân tích ghép bìa cài: - ọc lại ... từ đâu bay ( em) -Nhận xét cũ 3 .Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS 1. Hoạt động 1: Giới thiệu : +Mục tiêu: +Cách tiến hành : Giới thiệu trực tiếp : Hôm cô giới thiệu cho em vần mới: iu, – Ghi bảng...
 • 6
 • 1,189
 • 7

Bài giảng Môn học vần Lớp 1 IU ÊU

Bài giảng Môn học vần Lớp 1 IU ÊU
... - iu ̀ riu Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2 014 Học vần Bài 40: iu - Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2 014 Học vần Bài 40: iu - iu riu ̀ lưỡi riu ̀ Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2 014 Học vần Bài 40: iu ... - êu iu i ̀ riu phêu lưỡi riu ̀ phễu  95 Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2 014 Học vần Bài 40: iu - Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2 014 Học vần Bài 40: iu - Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2 014 Học vần Bài ... 40: iu - líu lo Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2 014 Học vần Bài 40: iu - líu lo chòu khó Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2 014 Học vần Bài 40: iu - nêu Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2 014 Học vần Bài 40: iu...
 • 18
 • 265
 • 0

Gián án giao thông vận tải eu

Gián án giao thông vận tải eu
... TRỤ SỞ EU VÀ QUỐC KÌ CỦA CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN TẠI BRUCXEN (BỈ) GIAO THÔNG VẬN TẢI LÀ NGÀNH KINH TẾ LÂU ĐỜI Ở CHÂU ÂU  Châu Âu khu vực đầu giao thông vận tải thập kỉ cuối kỉ XX ... Tàu điện siêu tốc chạy đệm từ trở Thành phương tiện giao thông quan trọng Châu Âu Máy bay Airbus sản phẩm hợp tác EU Hệ thống giao thông vận tải châu Âu hệ thống đại bậc giới ngày có vai trò quan ... TỰU TRONG GIAO THÔNG VẬN TẢI CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) Châu Âu có nhiều cầu đẹp bậc giới Cầu Magdeburg Đức nối Elbe-Havel Mittelland, cho phép tàu người qua Chi phí xây dựng 500 triệu euro Đường...
 • 21
 • 208
 • 0

Tài liệu Tiếng việt lớp 1 - Bài 40: iuêu ppt

Tài liệu Tiếng việt lớp 1 - Bài 40: iu – êu ppt
... vần iu (3 phút) HS: So sánh iu au giống khác b) Phát âm đánh vần (12 ph) HS: Đánh vần -> ghép iu -> phân tích - đọc iu trơn ghép tiếng rìu -> phân tích- đánh vần riud phễu lưỡi rìu phễu - đọc ... -> đọc trơn -> phân tích tìm tiếng học *Vần êu: Nghỉ giải lao: (5 phút) GV: Vần gồm ê u c)Hướng dẫn viết bảng HS: So sánh iu giống khác (7 phút) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) iu ... II.Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng ôn, SGK, Bộ ghép chữ - HS: Bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy học: Nội dung Cách tiến hành A.KTBC: (4 phút) HS: Đọc (2H) - Đọc 42 - Viết bảng ( lớp) - Viết: cừu,...
 • 6
 • 420
 • 0

Bai 40 :iu eu

Bai 40 :iu eu
... Bài 40 Lưỡi rìu Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2013 Học vần iu rìu Lưỡi rìu Bài 40 Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 20113 Học vần Bài 40 • • phễu phễu Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 201 Học vần Bài 40 ... ngày 19 tháng 11 năm 2013 học vần Bài 40 : iu - iu rìu Lưỡi rìu phễu phễu LuyÖn viết bảng Luyện viÕt b¶ng Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2013 Học vần Bài 40 : iu – iu rìu Lưỡi rìu líu lo chịu khó ... rìu Lưỡi rìu líu lo chịu khó phễu phễu nêu kêu gọi Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2013 Học vần Bài 40 : iu – iu rìu Lưỡi rìu líu lo chịu khó phễu phễu nêu kêu gọi ...
 • 15
 • 170
 • 0

Vấn đề tiêu chuẩn chất lượng, môi trường và xãhội đối với hàng hoá xuất khẩu sang EU.doc

Vấn đề tiêu chuẩn chất lượng, môi trường và xãhội đối với hàng hoá xuất khẩu sang EU.doc
... giảm với trình tự hoá thơng mại diễn sôi khắp nơi Xuất phát từ lý nêu trên, em chọn Vấn đề tiêu chuẩn chất lợng, môi trờng xã hội hàng hoá xuất sang EU làm đề tài khoá luận tốt nghiệp Mục tiêu ... trờng EU II Các quy định tiêu chuẩn chất lợng thị trờng EU hàng hoá lu thông thị trờng Vấn đề tiêu chuẩn hoá tiêu chuẩn EN Tiêu chuẩn quản lý chất lợng ISO 9000 Các ... tiêu chuẩn Còn quốc gia thành viên đa nguyên tiêu chuẩn vào thành tiêu chuẩn tiêu chuẩn lúc mang tên nh DIN EN ISO (Đức), BS EN ISO (Anh) với số hiệu tiêu chuẩn Qua thấy hài hoà tiêu chuẩn với...
 • 114
 • 423
 • 0

Vận dụng Marketing quốc tế trong việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường EU

Vận dụng Marketing quốc tế trong việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường EU
... Marketing quốc tế việc đẩy mạnh xuất hàng dệt may Việt Nam vào thị trờng EU Chơng Thị trờng EU hàng dệt may thực tiễn vận dụng marketing quốc tế nhằm đẩy mạnh xuất hàng dệt may Việt Nam Thị trờng EU hàng ... diễn mạnh góp phần thúc đẩy nỗ lực marketing quốc tế doanh nghiệp 19 Vận dụng Marketing quốc tế việc đẩy mạnh xuất hàng dệt may Việt Nam vào thị trờng EU Vận dụng marketing quốc tế việc đa định marketing ... Vận dụng Marketing quốc tế việc đẩy mạnh xuất hàng dệt may Việt Nam vào thị trờng EU thực tiễn vận dụng marketing việc xuất hàng may mặc doanh nghiệp Việt Nam sang thị trờng EU năm qua,...
 • 92
 • 421
 • 2

Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa việt nam sang thị trường eu mở rộng

Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa việt nam sang thị trường eu mở rộng
... thnh viờn mi gia nhp EU 15 1.3 S CN THIT Y MNH QUAN H THNG MI VIT NAM EU 1.3.1 V phớa EU Theo ỏnh giỏ mt cỏch khỏch quan v y v tim nng v vai trũ ca Vit Nam i vi EU thỡ Vit Nam trc ht cú v trớ ... ngch xut khu ca ngnh da giy Vit Nam ó t 3,039 t ụ la 42 Biểu 4: Tỷ trọng xuất giày dép theo thị trường Việt Nam năm 2000 2005 100% Khác 80% 60% Nhật 40% Mỹ 20% 0% EU 2000 2001 2002 2003 2004 2005 ... thao) xut khu sang EU chim t trng gn 40% tng kim ngch xut khu giy dộp ca nc ta sang EU Do mc thu bỏn phỏ giỏ giy m da sang EU s tng dn theo l trỡnh nờn d bỏo xut khu mt hng ny sang EU cng s gim dn...
 • 112
 • 521
 • 2

Xem thêm