Tối ưu hóa một số điều kiện thu sinh khối của các chủng Baciillus ứng dụng tạo chế phẩm nuôi tôm

Tối ưu hóa một số điều kiện thu sinh khối của các chủng Baciillus ứng dụng tạo chế phẩm nuôi tôm

Tối ưu hóa một số điều kiện thu sinh khối của các chủng Baciillus ứng dụng tạo chế phẩm nuôi tôm
... đề tài: Tối ưu hóa số điều kiện thu sinh khối chủng Baciillus ứng dụng tạo chế phẩm nuôi tôm ” Mục đích đề tài : tìm điều kiện tối ưu ( nhiệt độ, pH, dinh dưỡng…) để lượng sinh khối thu lớn làm ... triển chủng Bacillus tác động đến việc thu sinh khối Sử dụng lý thuyết quy hoạch thực nghiệm phần mềm tối ưu hóa Desgin Expert 8.0 lập ma trận thực nghiệm tiến hành tối ưu hóa điều kiện thu sinh khối ... đến khả thu sinh khối thời gian, nhiệt độ, pH, dinh dưỡng, nồng độ muối Do trước tiến hành tối ưu hóa điều kiện thu sinh khối ta cần khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện thu sinh khối chủng...
 • 71
 • 461
 • 4

Tối ưu hóa một số điều kiện thu sinh khối của các chủng Baciillus ứng dụng tạo chế phẩm nuôi tôm

Tối ưu hóa một số điều kiện thu sinh khối của các chủng Baciillus ứng dụng tạo chế phẩm nuôi tôm
... đề tài: Tối ưu hóa số điều kiện thu sinh khối chủng Baciillus ứng dụng tạo chế phẩm nuôi tôm ” Mục đích đề tài : tìm điều kiện tối ưu ( nhiệt độ, pH, dinh dưỡng…) để lượng sinh khối thu lớn làm ... triển chủng Bacillus tác động đến việc thu sinh khối Sử dụng lý thuyết quy hoạch thực nghiệm phần mềm tối ưu hóa Desgin Expert 8.0 lập ma trận thực nghiệm tiến hành tối ưu hóa điều kiện thu sinh khối ... đến khả thu sinh khối thời gian, nhiệt độ, pH, dinh dưỡng, nồng độ muối Do trước tiến hành tối ưu hóa điều kiện thu sinh khối ta cần khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện thu sinh khối chủng...
 • 71
 • 341
 • 3

tối ưu hóa một số điều kiện nuôi cấy bacillus sp. sv1 sinh protease kiềm tính

tối ưu hóa một số điều kiện nuôi cấy bacillus sp. sv1 sinh protease kiềm tính
... nghệ Sinh học, Đại học Cần Thơ xác định dòng vi khuẩn Bacillus sp SV1 dòng có tiềm sinh tổng hợp protease kiềm tính Kết tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy nhằm mục đích tăng sản lượng protease kiềm tính ... sinh protease kiềm tính Bacillus sp SV1 Kết thí nghiệm tương tự với nghiên cứu thời gian sinh enzyme dòng Bacillus Theo đề tài tối ưu hóa điều kiện sinh protease vi khuẩn Bacillus subtilis, Bacillus ... khả sinh protease kiềm tính Bacillus sp SV1 18 4.3.1 Ảnh hưởng thời gian nuôi cấy lên khả sinh protease kiềm tính Bacillus sp SV1 18 4.3.2 Ảnh hưởng pH đến khả sinh protease...
 • 56
 • 158
 • 0

giải pháp đồng chỉnh gương mini đồng thời tối ưu hoá một số thông số vật lí trong buồng cộng hưởng mini cho laser Nd:YAG được Q-switch thụ động

giải pháp đồng chỉnh gương mini đồng thời tối ưu hoá một số thông số vật lí trong buồng cộng hưởng mini cho laser Nd:YAG được Q-switch thụ động
... hiểu số giải pháp đồng chỉnh gương mini đồng thời tối ưu hoá số thông số vật buồng cộng hưởng mini cho laser Nd:YAG Q-switch thụ động Luận văn gồm chương: Chương 1: Tổng quan buồng cộng hưởng ... 23] 1.3 Buồng cộng hưởng mini cho laser Nd:YAG 1.3.1 Sơ đồ buồng cộng hưởng mini cho laser Nd:YAG Gương phản xạ toàn phần Gương laser Đèn flash Hình 1.10: Sơ đồ laser rắn Q-switch thụ động bơm ... định Khi số Fresnel hiệu dụng nhỏ số Fresnel xác định hoạt chất, tức mát nhiễu xạ cao 3.3 Vấn đề tối ưu hoá số thông số vật buồng cộng hưởng laser Q-switch thụ động Để laser hoạt động với...
 • 54
 • 292
 • 0

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bê măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bê măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc
... mặt chi tiết nghiên cứu đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến độ bóng, độ xác bề mặt để tối ƣu hóa số yếu tố kỹ thuật trình phay tinh nhằm nâng cao chất lƣợng bề mặt chi tiết, tăng hiệu kinh tế chi tiết ... đánh giá chất lƣợng bề mặt chi tiết gia công Dựa vào mối quan hệ hình học dao phay đầu cầu chi tiết gia công trình phay tinh máy công cụ CNC: Giả sử gia công tinh mặt cong có phƣơng trình xác ... để nâng cao chất lƣợng bề mặt chi tiết phay tinh máy công cụ CNC Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm Khảo sát bề mặt chi tiết...
 • 88
 • 508
 • 3

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc
... đánh giá chất lƣợng bề mặt chi tiết gia công Dựa vào mối quan hệ hình học dao phay đầu cầu chi tiết gia công trình phay tinh máy công cụ CNC: Giả sử gia công tinh mặt cong có phƣơng trình xác ... chạy dao, thông số gá đặt, vận tốc cắt tối ƣu Vì nghiên cứu có ứng dụng để nâng cao chất lƣợng bề mặt chi tiết phay tinh máy công cụ CNC Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết ... chế độ cắt đến chất lƣợng bề mặt chi tiết. [16]  Nghiên cứu gia công máy công cụ CNC chi tiết bề mặt hình học phức tạp [13] Qua nhận thấy trình phay tinh dao phay đầu cầu bề mặt có biên dạng...
 • 88
 • 531
 • 0

Tìm hiểu một số giải pháp đồng chỉnh gương mini đồng thời tối ưu hoá một số thông số vật lí trong buồng cộng hưởng mini cho laser Nd-YAG

Tìm hiểu một số giải pháp đồng chỉnh gương mini đồng thời tối ưu hoá một số thông số vật lí trong buồng cộng hưởng mini cho laser Nd-YAG
... văn tìm hiểu số giải pháp đồng chỉnh gương mini đồng thời tối ưu hoá số thông số vật buồng cộng hưởng mini cho laser Nd:YAG Q-switch thụ động Luận văn gồm chương: Chương 1: Tổng quan buồng cộng ... hưởng Chương 2: Cơ sở động học laser rắn Q-switch thụ động Chương 3: Một số vấn đề vật buồng cộng hưởng mini cho laser Nd: YAG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BUỒNG CỘNG HƯỞNG 1.1 Phân loại buồng cộng ... buồng cộng hưởng hình cầu Buồng cộng hưởng đồng tiêu kết hợp tính dễ chỉnh mát nhiễu xạ thấp buồng cộng hưởng hình cầu với thể tích mode tăng buồng cộng hưởng song phẳng Cấu hình buồng cộng hưởng...
 • 54
 • 355
 • 0

tối ưu hóa một số thông số vô tuyến trọng mạng di động 3g của mạng vinaphone của thành phố hải phòng

tối ưu hóa một số thông số vô tuyến trọng mạng di động 3g của mạng vinaphone của thành phố hải phòng
... n văn v i ñ tài: T i ưu hóa m t s thông s n m ng di ñ ng 3G c a m ng vinaphone t i Thành ph H i Phòng Lu n văn t p trung vào n i dung sau: Chương 1: H th ng truy nh p n UMTS Chương 2: Các ... Các giao di n m b n c a UMTS - Giao di n Cu: ðây giao di n gi a th thông minh USIM ME Giao di n tuân theo tiêu chu n cho th thông minh 24 - Giao di n Uu: ðây giao di n n WCDMA Uu giao di n mà ... RB Radio Bearer Sóng mang n (trong UMTS) RFCH Radio Frequency Channel Kênh t n s n RLA Radio signal Level Averaged M c tín hi u (vô n) trung bình RLC Radio Link Control ði u n k t n i vô...
 • 124
 • 305
 • 0

nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tĩnh trên máy công cụ cnc

nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tĩnh trên máy công cụ cnc
... không đồng bề mặt chi tiết nghiên cứu đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến độ bóng, độ xác bề mặt để tối ƣu hóa số yếu tố kỹ thuật trình phay tinh nhằm nâng cao chất lƣợng bề mặt chi tiết, tăng hiệu ... nhƣ: mặt phẳng, mặt tròn xoay, mặt nón, bề mặt có hình dáng hình học phức tạp Để chất lƣợng bề mặt chi tiết đạt yêu cầu phụ thuộc vào nhiều yếu tố kỹ thuật trình gia công chi tiết Khi gia công mặt ... phay 28 1.2 Một số đặc điểm bề mặt chi tiết sau gia công 29 1.3 Kết luận 33 CHƢƠNG 2: CƠ CHẾ TẠO HÌNH BỀ MẶT CHI TIẾT GIA CÔNG 36 2.1 Mô hình hình học bề mặt chi tiết gia công 36 Số hóa Trung tâm...
 • 96
 • 177
 • 0

TỐI ƯU HÓA MỘT SỐ THAM SỐ ĐƯỜNG TRUYỀN DẪN THÔNG TIN VỆ TINH TRÊN HỆ THỐNG VINASAT

TỐI ƯU HÓA MỘT SỐ THAM SỐ ĐƯỜNG TRUYỀN DẪN THÔNG TIN VỆ TINH TRÊN HỆ THỐNG VINASAT
... MỘT SỐ THAM SỐ ĐƯỜNG TRUYỀN DẪN THÔNG TIN VỆ TINH TRÊN HỆ THỐNG VINASAT Chương 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG VỆ TINH VINASAT Giới thiệu tổng quan hệ thống thông tin vệ tinh, vệ tinh VINASAT thông số ... phần thu vệ tinh hệ thống vệ tinh khác C1: Vệ tinh phát sóng trái đất gây nhiễu lên phần thu hệ thống mặt đất phi vệ tinh C2 ngược lại E: Vệ tinh phát sóng gây ảnh hưởng đến phần thu vệ tinh khác ... lên đường truyền Đề tài đề cập đến thực trạng chất lượng đường truyền vệ tinh VINASAT, đưa số giải pháp tối ưu: phân bổ tần số, thiết lập thông số vệ tinh, lắp đặt chỉnh anten đăng nhập, số biện...
 • 24
 • 318
 • 3

tiến trình và phương pháp thí nghiệm tối ưu hóa môi trường điều kiện nuôi cấy lên men vi sinh vât bằng quy hoạch thực nghiệm

tiến trình và phương pháp thí nghiệm tối ưu hóa môi trường điều kiện nuôi cấy lên men vi sinh vât bằng quy hoạch thực nghiệm
... • Tối ưu hóa quá trình lên men: Tối ưu hóa môi trường nuôi cấy (100ml) – Tối ưu hóa quá trình lên men theo me – Tối ưu hóa quá trình lên men theo me có bổ sung chất – Tối ưu hóa quá trình ... nuôi cấy Tối ưu hóa môi trường nuôi cấy Tối ưu hóa môi trường nuôi cấy Tối ưu hóa môi trường nuôi cấy Tối ưu hóa môi trường nuôi cấy Ví dụ Bacillus subtilis Tối ưu hóa môi trường nuôi ... Tối ưu hóa môi trường nuôi cấy 05:05:17 PM Tối ưu hóa môi trường nuôi cấy Tối ưu hóa môi trường nuôi cấy RSM là công cụ tiêu chuẩn để phát triển môi trường nuôi cấy Tối ưu hóa môi...
 • 43
 • 284
 • 1

Nghiên cứu tối ưu hóa một số thông số công nghệ khi phay cao tốc

Nghiên cứu tối ưu hóa một số thông số công nghệ khi phay cao tốc
... dao thông số đặc trƣng phay cao tốc dao phay ngón liền khối Cho đến Việt Nam chƣa có nhiều nghiên cứu ảnh hƣởng thông số công nghệ gia công phay cao tốc Với phát triển ngày mạnh mặt công nghệ ... gia công cao tốc đòi hỏi ngày khắt khe chất lƣợng, độ xác khả khai thác triệt để, hiệu trang thiết bị công nghệ lĩnh vực gia công cao tốc Do đó, việc “ Nghiên cứu tối ưu hóa số thông số công nghệ ... [17] Gia công cao tốc sử dụng tốc độ cắt lớn gấp nhiều lần gia công thông thƣờng Một số ví dụ tốc độ gia công thông thƣờng tốc độ cắt gia công cao tốc đƣợc thể bảng 1.1 Bảng 1.1 So sánh tốc độ...
 • 149
 • 181
 • 2

Nghiên cứu tối ưu hóa một số thông số công nghệ khi phay cao tốc

Nghiên cứu tối ưu hóa một số thông số công nghệ khi phay cao tốc
... dao thông số đặc trƣng phay cao tốc dao phay ngón liền khối Cho đến Việt Nam chƣa có nhiều nghiên cứu ảnh hƣởng thông số công nghệ gia công phay cao tốc Với phát triển ngày mạnh mặt công nghệ ... gia công cao tốc đòi hỏi ngày khắt khe chất lƣợng, độ xác khả khai thác triệt để, hiệu trang thiết bị công nghệ lĩnh vực gia công cao tốc Do đó, việc “ Nghiên cứu tối ưu hóa số thông số công nghệ ... [17] Gia công cao tốc sử dụng tốc độ cắt lớn gấp nhiều lần gia công thông thƣờng Một số ví dụ tốc độ gia công thông thƣờng tốc độ cắt gia công cao tốc đƣợc thể bảng 1.1 Bảng 1.1 So sánh tốc độ...
 • 149
 • 205
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tối ưu hóa một số thông số công nghệ khi phay cao tốc

Tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tối ưu hóa một số thông số công nghệ khi phay cao tốc
... độn [4]) Từ n ữn p ân tí nêu tá ả ọn đề t Nghiên cứu tối ưu hóa số thông số công nghệ phay cao tốc , n ằm mụ đí xá địn ế độ t ưu v tự t ưu ó S fl-Opt m z n ) ế độ tron trìn p y o t , óp p ần ... lĩn vự ôn o t đặ b ệt đ vớ V ệt N m Đ ều n y t ô t ú tá ả t ự ện đề t “ Nghiên cứu tối ưu hóa số thông số công nghệ phay cao tốc vớ nộ un ín s u đây: - N ên ứu p ân tí sở lý t uyết t ôn s đặ trưn ... cắt để giải toán tự t i ưu ó ế độ cắt trình gia công tiến tới giải toán t ưu ó đ ều khi n thông minh trình gia công Nghiên cứu kết n i hệ th n đ ều khi n để thực t ưu đ ều khi n thích nghi ...
 • 24
 • 131
 • 0

Nghiên cứu tối ưu hóa một số thông số kỹ thuật của quy trình và đánh giá chất lượng cảm quan cá ngừ chù bảo quản bằng đá lạnh kết hợp với chitin phân tử lượng thấp (oligochitin)

Nghiên cứu tối ưu hóa một số thông số kỹ thuật của quy trình và đánh giá chất lượng cảm quan cá ngừ chù bảo quản bằng đá lạnh kết hợp với chitin phân tử lượng thấp (oligochitin)
... thực đề tài: Nghiên cứu tối ưu hóa số thông số kỹ thuật quy trình đánh giá chất lượng cảm quan ngừ chù bảo quản đá lạnh kết hợp với chitin phân tử lượng thấp (oligochitin) Với mục đích bƣớc ... số kỹ thuật quy trình bảo quản Đánh giá chất lượng cảm quan ngừ chù thời gian bảo quản (bằng quy trình tối ưu) Đề xuất phương án sử dụng bảo quản ngừ chù (nguyên liệu) đá lạnh kết hợp với ... thiện quy trình bảo quản ngừ chù đá lạnh kết hợp oligochitin 2 Nội dung đồ án: Xây dựng quy trình bảo quản ngừ chù (nguyên liệu) đá lạnh kết hợp với oligochitin Nghiên cứu tối ưu hóa số thông...
 • 91
 • 285
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tối ưu hóa một số thông số vô tuyến trọng mạng di động 3g của mạng vinaphone của thành phố hải phòngxây dựng hàm mục tiêu tối ưu hóa một số thông số công nghệ trong gia công cắt dây tia lửa điện thép 9crsi sau khi tôiđiều kiện thu sinh khối tảoảnh hưởng của các điều kiện môi trường đến sự tạo thành sinh khối của các chủng vi khuẩn lacticcơ sơ khoa học của việc nghiên cứu các chủng vi khuẩn dùng trong chế phẩm sinh họcđiều kiện tồn tại nghiệm tối ưu trong một số không gian banach phản xạ sobolevmột số điều kiện phải tuân thủ khi nuôi cá thịtthiết lập mạng lưới quan trắc trên cơ sở tối ưu hóa sai số nội suy bằng phương pháp tối ưu bầy kiếntối ưu hóa một ảnhtối ưu hóa một ảnh dạng gipmẫu báo cáo thực trạng về một số điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghềtối ưu hóa tham số đườngtối ưu hóa cơ sở dữ liệu sqltối ưu hóa cơ sở dữ liệunghiên cứu đặc điểm sinh học và một số điều kiện lên men sinh tổng hợp validamycina của xạ khuẩn streptomyces hygroscopicus 11405PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả