trụ não tiểu não trung gian

Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian

Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian
... (7) não tiểu mặt sau Phía sau trụ não BÀI 46: TRỤ NÃO, TiỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN I Vị trí thành phần não Não gồm: trụ não, tiểu não, não trung gian BÀI 46: TRỤ NÃO, TiỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN ... hấp…) BÀI 46: TRỤ NÃO, TiỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN I Vị trí thành phần não II Cấu tạo chức trụ não III Não trung gian Em xác định vị trí chức não trung gian? BÀI 46: TRỤ NÃO, TiỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN ... tủy? não Hệ thần kinh Bộ phận trung ương Bộ phận ngoại biên tủy sống dây thần kinh hạch thần kinh TIẾT 48 BÀI 46: TRỤ NÃO, TiỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN BÀI 46: TRỤ NÃO, TiỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN I...
 • 30
 • 1,302
 • 3

tru nao, tieu nao, nao trung gian

tru nao, tieu nao, nao trung gian
... tiểu não? Điền từ thích hợp vào chỗ trống: - Trụ não, tiểu não não trung gian nằm ……………………………… - Trụ não não trung gian trung khu điều khiển hoạt động sống quan trọng như…………………… - Tiểu não ... não trung gian hành não, cầu não não cuống não củ não sinh tư tiểu não Tìm hiểu hình 46.1 để hoàn chỉnh thông tin đây: Trụ não tiếp liền với tuỷ sống phía Nằm trụ não đại não não trung gian ... tục Căn thần kinh Bao quanh chất xám Dẫn truyền dọc Dây thần kinh pha (3 đôi) Phân thành nhân xám Bao phía nhân xám Căn TKinh điều khiển nội quan Dẫn truyền dọc nối bán cầu tiểu não loại: - Dây...
 • 17
 • 400
 • 3

TRU NAO, TIEU NAO, NAO TRUNG GIAN

TRU NAO, TIEU NAO, NAO TRUNG GIAN
... năng: •Rễ trước: dẫn truyền xung vận động từ trung ương đến quan trả lời •Rễ sau: dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ thụ quan trung ương Bài 46 : TRỤ NÃO, TIỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN I Vò trí thành ... Dẫn truyền + Chất xám: Điều khiển, điều hoà hoạt động nội quan III NÃO TRUNG GIAN - Hãy nghiên cứugiữa trụ não đạivò trí não trung Trả lời: Nằm thông tin cho biết não gian ? - Nêu cấu tạo não trung ... nhiệt Bài 46 : TRỤ NÃO, TIỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN I VỊ TRÍ VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA NÃO BỘ II CẤU TẠO, CHỨC NĂNG TRỤ NÃO III NÃO TRUNG GIAN Tiểu kết 3: - Não trung gian nằm trụ não đại não Gồm đồi thò...
 • 18
 • 553
 • 4

tiet 50 BAI 46-tru nao nao trung gian tieu nao.ppt

tiet 50 BAI 46-tru nao nao trung gian tieu nao.ppt
... trụ não, tiểu não, não trung gian, đại não 5 Hãy nối phận cho phù hợp với chức năng: Các phận Trụ não Chức a Điều hoà, phối hợp cử động phức tạp, giữ thăng thể Não trung gian b Điều khiển hoạt ... não Phía sau trụ não ………………………… I VỊ TRÍ VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA NÃO BỘ Trụ não, tiểu não, não trung gian nằm đại não II CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA TRỤ NÃO Cấu tạo: Quan sát hình cấu tạo trụ não Cuống ... dây vận động, dây pha I VỊ TRÍ, THÀNH PHẦN NÃO BỘ : II CẤU TẠO, CHỨC NĂNG TRỤ NÃO : III NÃO TRUNG GIAN : 1.Cấu tạo: - Gồm: Đồi thò vùng đồi - Chất trắng: Ở - Chất xám: Là nhân xám vùng đồi 2.Chức...
 • 24
 • 533
 • 0

Tiết 48:Trụ não,tiểu não, não trung gian

Tiết 48:Trụ não,tiểu não, não trung gian
... dc Tiết 48: Trụ não, tiểu não, não trung gian I V TR V CC THNH PHN CA NO B Trụ não, tiểu não não trung gian nằm bán cầu đại não ?Qua nội dung thông tin vừa hoàn thiện nêu vị trí thành phần não ... tạo não lớp Thú trả lời câu hỏi sau ? Não cấu tạo gồm phần Đại não ? Xác đinh vị trí mặt trư ớc sau não Mặt trước Hỡnh Não trung gian Trụ não Tiểu não Mặt sau 46-1 Nóo b b dc Tiết 48: Trụ não, ... khác não + Chất xám trung khu thực chức chủ yếu quan trọng thể cần bảo vệ, rèn luyện não tránh tổn thương tăng sức chịu đụng não cách Hỡnh Đại não Não trung gian Trụ não 46-1 Nóo b b dc Tiểu não...
 • 22
 • 527
 • 3

Trụ não, tiểu não, não trung gian

Trụ não, tiểu não, não trung gian
... cầu não B Não giữa, cầu não, hành não C Não trung gian, cầu não, hành não D Não trung gian, não giữa, cầu não Câu 3: Tại người say rượu có biểu chân nam đá chân chiêu lúc đi? A Não trung gian ... (6) củ não sinh tư ……………………ở mặt sau (7) Phía sau trụ não là…………… tiểu não - Đồi Não trung gian thị - Dưới đồi thị Củ não sinh tư Trụ não Đại não Não Cuống não - Cầu não - Hành não Tiểu não II ... Tiết: 48 TRỤ NÃO, TIỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN CẤU TRÚC CỦA BÀI HỌC I VỊ TRÍ VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA NÃO BỘ II CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA TRỤ NÃO III NÃO TRUNG GIAN IV TIỂU NÃO I VỊ TRÍ VÀ CÁC...
 • 15
 • 280
 • 2

Bài soạn ài 46: TRỤ NÃO, TIỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN

Bài soạn ài 46: TRỤ NÃO, TIỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN
... khỏc ca h thn kinh Bài 1: Chức tiểu não, tiến hành thí nghiệm sau: - Phá tiểu não chim bồ câu, vật lảo đảo thăng -Phá hủy bên tiểu não ếch làm ếch nhảy, bơi lệch phía bị hủy tiểu não Qua thí nghiệm ... não Các phận não Trả lời Chức Trụ não a Điều khiển trình trao đổi chất điều hòa nhiệt Tiểu não b Điều khiển điều hòa hoạt động nội quan (tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa) Não trung gian c.Điều ... ng c liờn h vi tu sng qua r sau v r trc Bi 46:TR NO, TIU NO, NO TRUNG GIAN I: V trớ v cỏc thnh phn ca nóo b II: Cu to v chc nng ca tr nóo III:Nóo trung gian IV:Tiu nóo Da vo hỡnh v v nhng chỳ thớch...
 • 19
 • 4,698
 • 12

Giáo án sinhhocj 8 tham khảo Bài 46 Trụ não, não giữa , tiểu nãonão trung gian

Giáo án sinhhocj 8 tham khảo Bài 46 Trụ não, não giữa , tiểu não và não trung gian
... (7) não tiểu mặt sau Phía sau trụ não BÀI 46: TRỤ NÃO, TiỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN I Vị trí thành phần não Não gồm: trụ não, tiểu não, não trung gian BÀI 46: TRỤ NÃO, TiỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN ... hóa, tuần hồn, hơ hấp…) BÀI 46: TRỤ NÃO, TiỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN I Vị trí thành phần não II Cấu tạo chức trụ não III Não trung gian Em xác định vị trí chức não trung gian? BÀI 46: TRỤ NÃO, TiỂU ... tủy? não Hệ thần kinh Bộ phận trung ương Bộ phận ngoại biên tủy sống dây thần kinh hạch thần kinh TIẾT 48 BÀI 46: TRỤ NÃO, TiỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN BÀI 46: TRỤ NÃO, TiỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN I...
 • 30
 • 1,228
 • 0

Sinh học 8 - TRỤ NÃO , TIỂU NÃO , NÃO TRUNG GIAN ppt

Sinh học 8 - TRỤ NÃO , TIỂU NÃO , NÃO TRUNG GIAN ppt
... phần não thành phần não Mục tiêu: Học sinh tìm hiểu vị trí : thành phần não Xác – Não kể từ – định giới hạn trụ não , Học sinh dưạ vào hình vẽ  lên gồm : trụ não , tiểu não não trung gian ... trụ não , tiểu não , Cuống não não trung gian Củ não sinh tư + Chất xám + Hoạt động 2: Cấu tạo chức Tiểu não Trụ não trắng – Chức : – + Chất xám : Điều + Mục tiêu : Trình bày cấu tạo khiển , ... Não trung gian phiá sau trụ não trụ não Trụ não tiếp liền – Hành não với tủy sống : – GV xác hoá lại thông tin – Cầu não – Cấu tạo – – Gv gọi -2 học sinh tranh – Não giưã + Chất + vị trí ,...
 • 6
 • 1,101
 • 1

Sinh học 8 - TRỤ NÃO , TIỂU NÃO , NÃO TRUNG GIAN pps

Sinh học 8 - TRỤ NÃO , TIỂU NÃO , NÃO TRUNG GIAN pps
... Xác – Não kể từ – định giới hạn trụ não , Học sinh dưạ vào hình vẽ  lên gồm : trụ não , tiểu não não trung gian tìm hiểu vị trí thành phần não não trung gian , đại – GV yêu cầu học sinh ... – Trụ não tiếp liền – Hành não với tủy sống : – GV xác hoá lại thông tin – Cầu não – Cấu tạo – – Gv gọi -2 học sinh tranh – Não giưã + Chất + vị trí , giới hạn trụ não , tiểu não , Cuống não não ... SGK – Học sinh vào thí – nghiệm tự rút chức tiểu não IV/ CỦNG CỐ: Lập bảng so sánh cấu tạo chức trụ não , não trung gian tiểu não theo mẫu sau : Các phận Trụ não Cấu tạo Chức V/ DẶN DÒ: – Học...
 • 5
 • 2,253
 • 2

Trụ não, tiểu não, não trung gian

Trụ não, tiểu não, não trung gian
... tốt não Bài: 46 TRỤ NÃO, TIỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN I VỊ TRÍ VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA NÃO BỘ Não gồm: - Đại não - Não trung gian nằm trụ não đại não - Trụ não tiếp liền với tủy sống phía gồm: hành não, ... ………… Trụ Cuống não gồm: hành não, gồm não cầu não Não ………… Cầu não não, 5 não Hành cuống não mặt trước …………… Củ não6 sinh tư sau trụ -…………… phíamặt sau Tiểu não Phía ……… não sau trụ não tiểu não não ... gian nằm trung Dưới sống phía đại não trụ não vàdưới Nằm gian đồi não tiếp liền với thị - não trụ não đại não Tr trung gian Não Củ não …… …… … Trụ não tuỷ sống phía não sinh tư hành não gồm ……….…...
 • 19
 • 921
 • 0

Bai 46 Trụ não, tiểu não, não trung gian

Bai 46 Trụ não, tiểu não, não trung gian
... Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian I Vị trí thành phần não - Não kể từ lên gồm: Trụ não, não trung gian, đại não, tiểu não nằm phía sau trụ não II Cấu tạo chức trụ não Cấu tạo trụ não -Trụ ... Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian I Vị trí thành phần não - Não kể từ lên gồm: Trụ não, não trung gian, đại não, tiểu não nằm phía sau trụ não II Cấu tạo chức trụ não Cấu tạo -Trụ não ... Tiết 48 - Bài 46: I Vị trí thành phần não - Não kể từ lên gồm: Trụ não, não trung gian, đại não, tiểu não nằm phía sau trụ não Trụ não, tiểu não, não trung gian -Nghiên cứu hình 46- 1 (Sgk) thông...
 • 8
 • 1,495
 • 5

Tru nao- tieu nao- nao trung gian

Tru nao- tieu nao- nao trung gian
... não, tiểu não, não trung gian -Nghiên cứu hình 46-1 (Sgk) thông tin Sgk cho biết: -Nằm giữanão não đại não Vị trí trụ trung gian? -Gồm vùng đồi thị vùng -Cấu tạo não trung gian? đồi -Chất xám(dưới ... Chất xám trung khu phản xạ không điều kiện + Chất trắng đường dẫn truyền nối trung khu tủy sống với với não Tiết 48 - Bài 46: I Vị trí thành phần não - Não kể từ lên gồm: Trụ não, não trung gian, ... trung gian? -Chất trắng(đồi thị) – Dẫn truyền xung thần kinh từ lên não Não trung gian Đồi thị Dưới đồi thị Chức - Chất xám: Điều khiển, điều hòa hoạt động quan sinh dưỡng - Chất trắng: Dẫn truyền...
 • 10
 • 227
 • 0

Bài 46.Trụ não,não trung giantiểu não

Bài 46.Trụ não,não trung gian và tiểu não
... não hành não Não gồm cuống não mặt trước củ não sinh tư mặt sau Phía sau trụ não tiểu não *Kết luận Não từ lên bao gồm: -Trụ não -Đại não -Não trung gian -Tiểu não II.Cấu tạo chức trụ não Yêu cầu ... ………… …… Não giũa gồm……… mặt trước………ở mặt sau Phía sau trụ não là………… *Đáp án Trụ não tiếp liền với tuỷ sống phía dưới.Nằm đại não trụ não não trung gian Trụ não gồm não giữa,cầu não hành não ... bào tiểu não bị ức chế rượu làm ảnh hưởng đến hoạt động giữ thăng phối hợp hoạt động thể Lập bảng so sánh cấu tạo chức trụ não, não trung gian Bộ phận Vị trí Chức Trụ não Não trung gian Tiểu não...
 • 18
 • 1,621
 • 0

GIÁO ÁN SINH 7_Bài 46 :TRỤ NÃO, TIỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN ppsx

GIÁO ÁN SINH 7_Bài 46 :TRỤ NÃO, TIỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN ppsx
... sát mô hình I Vị trí thành phần bộ não, đối chiếu với H 46. 1 não (7’) trả lời câu hỏi: - Bộ não gồm: Trụ não, tiểu não, - Bộ não gồm thành não trung gian đại não phần nào? - HS quan sát kĩ tranh ... trí, thành phần não, hoàn thành tập điền từ - vài HS đọc kết quả, lớp nhận xét, bổ sung Đáp án: Não trung gian; Não – Cầu não; Não giữa; – Cuống não; – Củ não sinh tư; – Tiểu não - GV kiểm ... chất điều hoà thân nhiệt IV Tiểu não (10’) - Tiểu não nằm sau trụ não, bán cầu não - Cấu tạo: + Chất xám làm thành vỏ tiểu não + Chất trắng đường dẫn truyền nối vỏ tiểu não với nhân phần khác hệ...
 • 5
 • 201
 • 0

Xem thêm