trọng lượng riêng

Khoi luong rieng - trong luong rieng - lop 6

Khoi luong rieng - trong luong rieng - lop 6
... Khối nhôm tích nhỏ b Khối sắt tích nhỏ khối chì c Khối nhôm tích lớn khối sắt d Khối chì tích lớn Trong câu sau, câu ? a Khối lượng riêng chất tỷ lệ thuận với khối lượng vật b Khối lïng riêng chất ... vào chổ trống : Một khối đồng chất tích 300 cm3 nặng 810 kg Đó khối……… a Nhôm c Chì b Sắt d Đá Trong câu sau câu ? a Biết khối lượng riêng chất cấu tạo nên vật ta tính khối lượng vật b Biết khối ... nên vật ta tính thể tích vật c Đo khối lượng riêng vật ta biết chất cấu tạo nên vật d Cả a, b, c Trong câu sau câu ? a Trọng lượng riêng chất tỷ lệ thuận với trọng lượng vật b Trọng lượng riêng...
 • 3
 • 3,126
 • 8

Tự chọn: Khối lượng riêngtrọng lượng riêng

Tự chọn: Khối lượng riêng và trọng lượng riêng
... khối lượng 15,6 kg Tính khối lượng riêng sắt ? Bài : Biết khối lượng riêng đồng 8900 kg/m3 Hãy tính khối lượng a 2,5 m3 đồng b 123 dm3 đồng c 200 cm3 đồng theo đơn vị gam Bài : Biết khối lượng ... a cm3 chất có khối lượng 2,5 g , m3 = 1000000 cm3 m3 chất có khối lượng 2,5 1000000 = 2500000 g = 2500 kg Vậy khối lượng riêng vật 2500 kg/m3 Bài : Tìm trọng lượng vật có khối lượng sau : a ... Bài : Tìm khối lượng vật có trọng lượng sau theo đơn vị khối lượng ghi ngoặc a 150 N ( kg) b 78000 N (kg) c 15N (g) d 0,75 N (g) e 5,3 N (kg) Bài 6: Cho biết ý nghĩa số ghi khối lượng riêng đồng...
 • 2
 • 2,891
 • 15

Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng
... tính khối lượng theo khối lượng riêng: -khối lượng riêng: D (kg/m3) Công thức: -khối lượng: m(kg) m (kg) = D (kg/m3) X V (m3) -thể tích: V(m3) Khối lượng = Khối lượng riêng X Thể tích II Trọng lượng ... Khối lượng mét khối chất gọi khối lượng riêng chất Đơn vị khối lượng riêng kilôgam mét khối, kí hiệu kg/m3 Bảng khối lượng riêng số chất Chất rắn Chì Khối lượng riêng (kg/m3) Chất ... lượng riêng Trọng lượng mét khối chất gọi trọng lượng riêng chất Đơn vị trọng lượng riêng niutơn mét khối, kí hiệu N/m3 C4: Chọn từ thích hợp khung để điền vào chổ: P d = , V d Trọng lượng riêng...
 • 5
 • 19,248
 • 23

giáo án vật lý (bài 11 khối lượng riêng, trọng lương riêng)

giáo án vật lý (bài 11 khối lượng riêng, trọng lương riêng)
... tính khối lượng theo khối lượng riêng: -khối lượng riêng: D (kg/m3) Công thức: -khối lượng: m(kg) m (kg) = D (kg/m3) X V (m3) -thể tích: V(m3) Khối lượng = Khối lượng riêng X Thể tích II Trọng lượng ... Khối lượng mét khối chất gọi khối lượng riêng chất Đơn vị khối lượng riêng kilôgam mét khối, kí hiệu kg/m3 Bảng khối lượng riêng số chất Chất rắn Chì Khối lượng riêng (kg/m3) Chất lỏng 113 00 ... VinaPhong (khoảng) 800 Rượu, cồn (khoảng) 790 Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng C2: Hãy tính khối lượng khối đá Biết khối đá tích 0,5m3 Khối lượng khối đá: m = 2600 X 0,5 = 1300(kg) C3: Hãy tìm...
 • 5
 • 1,931
 • 5

Bai 11: Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Bai 11: Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng
... tính khối lượng theo khối lượng riêng: m = D x V Với: D (kg/m3): khối lượng riêng V (m3): thể tích m (kg): khối lượng 13 Giới thiệu: Trọng lượng riêng Trọng lượng riêng ? Đơn vị ? Trọng lượng riêng ... Giải thích bảng khối lượng riêng( tt) Khối lượng riêng đá 2600 kg/m3 có nghĩa ? Khối lượng riêng gạo 1200 kg/m3 có nghĩa ? Khối lượng riêng gỗ tốt 800 kg/m có nghĩa ? Khối lượng riêng thuỷ ngân ... vị khối lượng riêng   Khối lượng riêng chất xác định khối lượng đơn vị thể tích (1m3) chất đó: D = m / V Đơn vị khối lượng riêng kg/m3 (ki lô gam mét khối) Giới thiệu 2: Bảng khối lượng riêng...
 • 19
 • 1,868
 • 4

Tiết 11 : Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Tiết 11 : Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng
... khối lượng theo KLR m Khối lượng riêng: D (kg/m3) Khối lượng: m (kg) Thể tích: V (m3) = D x V II Trọng lượng riêng Trọng lượng riêng mét khối chất gọi trọng lượng riêng chất Đơn vị trọng lượng ... Phương án B Khối lượng cột: 0,9m3 x 7800kg/m3 = 7020 kg Khối lượng mét khối chất gọi khối lượng riêng chất Đơn vị khối lượng riêng: kilôgam mét khối Kí hiệu: kg/m3 Bảng khối lượng riêng số chất ... nguyên chất, có khối lư ợng đến gần mười Làm để cân cột đó? I Khối lượng riêng tính khối lượng vật theo khối lượng riêng Khối lượng riêng C 1: Hãy chọn phương án xác định khối lượng cột sắt ấn...
 • 15
 • 766
 • 1

khối lượng riêng, trọng lượng riêng

khối lượng riêng, trọng lượng riêng
... 11: khối lượng riêng trọng lượng riêng 3.Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng C2 Hãy tính khối lượng khối đá Biết khối đá tích 0,5m3 Trả lời: Dựa vào bảng khối lượng riêng số chất, ta có khối ... tích: ợng riêng: V (m3) Trả lời: m (kg) = V (m3) Khối lượng = Thể tích x D (kg/m3) x Khối lượng riêng Bài 11: khối lượng riêng trọng lượng riêng II Trọng lượng riêng 1 .Trọng lượng riêng mét khối chất ... Tiết 11: Bài 11 Khối lượng riêng Trọng lượng riêng I .Khối lượng riêng Tính khối lượng vật theo khối lương riêng 1 .Khối lượng riêng C1 Hãy chọn phương án xác định khối lượng cột sắt ấn Độ:...
 • 10
 • 545
 • 0

Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng
... gọi khối lượng riêng sắt KHỐI LƯỢNG RIÊNG TRỌNG LƯỢNG RIÊNG I Khối lượng riêng Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng Khối lượng riêng * Khối lượng mét khối chất gọi khối lượng riêng chất ... tính khối lượng theo khối lượng riêng -Khối lượng riêng: D (kg/m3) m = D x V -Khối lượng: m (kg) -Thể tích: V (m3) D=m/V KHỐI LƯỢNG RIÊNG TRỌNG LƯỢNG RIÊNG I Khối lượng riêng Tính khối lượng ... -Khối lượng riêng: D (kg/m3) -Khối lượng: m (kg) -Thể tích: V (m3) Bảng khối lượng riêng số chất Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng II Trọng lượng riêng Trọng lượng mét khối chất gọi trọng...
 • 11
 • 427
 • 0

Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng
... tính khối lượng theo khối lượng riêng: -khối lượng riêng: D (kg/m3) Công thức: -khối lượng: m(kg) m (kg) = D (kg/m3) X V (m3) -thể tích: V(m3) khối lượng = khối lượng riêng X thể tích II Trọng lượng ... Khối lượng mét khối chất gọi khối lượng riêng chất Đơn vị khối lượng riêng kilôgam mét khối, kí hiệu kg/m3 Bảng khối lượng riêng số chất Chất rắn Chì Khối lượng riêng (kg/m3) Chất lỏng Khối lượng ... , V d trọng lượng riêng (N/m3) P trọng lượng (N) V thể tích (m ) Dựa vào công thức P = 10m, ta tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng D: d = 10D III Xác định trọng lượng riêng chất...
 • 5
 • 1,079
 • 3

KHỐI LƯỢNG RIÊNG TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

KHỐI LƯỢNG RIÊNG TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
... Khối lượng mét khối chất gọi khối lượng riêng chất Đơn vị khối lượng riêng kilôgam mét khối, kí hiệu kg/m3 Bảng khối lượng riêng số chất Chất rắn Chì Khối lượng riêng (kg/m3) Chất lỏng Khối lượng ... tính khối lượng theo khối lượng riêng: -khối lượng riêng: D (kg/m3) Công thức: -khối lượng: m(kg) m (kg) = D (kg/m3) X V (m3) -thể tích: V(m3) khối lượng = khối lượng riêng X thể tích II Trọng lượng ... , V d trọng lượng riêng (N/m3) P trọng lượng (N) V thể tích (m ) Dựa vào công thức P = 10m, ta tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng D: d = 10D III Xác định trọng lượng riêng chất...
 • 5
 • 647
 • 1

Tiết 12 Bài 11 Khoi luong rieng trong luong rieng.ppt

Tiết 12 Bài 11 Khoi luong rieng trong luong rieng.ppt
... Đo lực lực kế TIẾT 12- BÀI 11 KHỐI LƯỢNG RIÊNG & TRỌNG LƯỢNG RIÊNG Ở Ấn Độ, thời cổ xưa người ta đúc cột sắt nguyên chất, có khối lượng đến gần 10 Làm để “Cân” cột TIẾT 12- BÀI 11 KHỐI LƯỢNG ... Chì 113 00 Thủyngân 13600 Sắt 7800 Nước 1000 Nhôm 2700 Ét xăng 700 Đá (Khoảng ) 2800 Dầu hỏa (khoảng) 800 Gạo (khoảng) 120 0 Dầu ăn (khoảng)800 Gỗ tốt (khoảng) 800 Rượu cồn (khoảng)790 TIẾT 12- BÀI ... dầm sắt Biết D = 7800 (kg/m3) m = V.D = 0,04 7800 = 312 (kg) Tính m = ? P=? Trọng lượng dầm sắt P = m.10 = 312 x 10 = 3120 (N) SÁCH BÀI TẬP 11. 1 Muốn đo khối lượng riêng bi thủy tinh, ta cần dùng...
 • 15
 • 553
 • 2

khối lượng riêng trọng lương riêng

khối lượng riêng trọng lương riêng
... nói Khối lượng riêng sắt 7800 kg m3 ? Khối lượng riêng chất ? Đơn vò khối lượng riêng gì? BÀI 11: I KHỐI LƯNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯNG RIÊNG 1.KHỐI LƯNG RIÊNG  * Khối lượng ... lượng mét khối chất gọi khối lượng riêng chất * Đơn vò khối lượng riêng kilôgam mét khối Kí hiệu : kg/m3 BÀI 11: I KHỐI LƯNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯNG RIÊNG 1.KHỐI LƯNG RIÊNG ... khố côngkhối c tính khối lượng theo khối lượng riêng? thứ * Khối lượ g riê đá Khối lượngnriêngn:gD (kg/m3) 2600 kg/m3 : Khối lượng m (kg) Bíêt tích : t khối đá có khối Thể : 1mé V (m3 ) lượng 2600...
 • 22
 • 446
 • 0

Xem thêm