tiết 113 lao xao

Tiết 113 LAO XAO (Duy Kháu) I / Mục tiêu cần đạt 1. Kiến thức: - Cảm nhận pdf

Tiết 113 LAO XAO (Duy Kháu) I / Mục tiêu cần đạt 1. Kiến thức: - Cảm nhận pdf
... lặng”1985 - Lao xao  tranh gi i lo i chim đất quê-tình yêu tác giả thiên nhiên làng quê Hoạt động 3: Tìm hiểu cấu trúc văn - HDHS đọc Đọc mẫu - Nghe-theo d i sgk II- Đọc-hiểu văn đoạn - G i học sinh ... (193 4-1 995) - Nhận gi i thưởng văn + Nêu đ i nét tác phẩm - Gv chốt ý I – Gi i thiệu tác giả-tác - Nghe học h i văn học Việt Nam-1987 v i tác phẩm “Tu i thơ im lặng” Tác phẩm: - Trích “tu i thơ im lặng”1985 ... viết ngắn - Trả l i nhà? Nhận xét B i - Lắng nghe Hoạt động 2: Tìm hiểu tác giả-tác phẩm - Y/c đọc thích /3 5 - Đọc thích + Nêu đ i nét tác giả - Trình bày-bổ xung phẩm Tác giả: (193 4-1 995) -...
 • 4
 • 257
 • 0

Tiết 113: Lao xao

Tiết 113: Lao xao
... kiến, thiếu khoa học Phiếu học tập: Nên hiểu từ LAO XAO nhan đề văn nào? Lao xao từ gợi âm tiếng động nhỏ rộn lên xen lẫn vào không Trong văn này, lao xao âm ong, bướm, tiếng trẻ em nô đùa, tiếng ... Hoa mãng rång: Bơ bÉm, th¬m b C¸c loµi vËt: - Ong: §¸nh lén, hót mËt - B­ím : HiỊn lµnh c ©m : Lao xao cđa ®Êt trêi, cđa ong b­ ím, trỴ em n« ®ïa r©m ran… => C¶nh thiên nhiên ®Đp, th¬ méng Chi ... Nhóm chim ác tác giả gợi tả chi tiết, hình ảnh nào?  Bìm bòp: Kêu “bòp bòp”; suốt đêm chui rúc bụi cây…  Diều hâu: có mũi khoằm, đánh tinh lắm, kêu chéc chéc, lao mũi tên Quạ: quạ đen, quạ...
 • 20
 • 679
 • 0

Tiết 113 - Lao xao, lớp 6

Tiết 113 - Lao xao, lớp 6
... LAO XAO ? (Duy Khán) (Duy Khán) I Đọc, hiểu thích II Đọc, hiểu văn Vẻ đẹp tranh làng quê vào hè gợi tả nào? Khung canh lang q vao he a.C¸c loµi hoa: - Hoa lan : Tr¾ng xo¸ - Hoa giỴ: M¶nh dỴ - ... HƯỚNG DẪN TỰ HỌC BÀI VỪA HỌC: - Vẻ đẹp tranh làng quê chớm hè - Nghệ thuật miêu tả loài chim - Chất văn hóa dân gian miêu tả loài chim  BÀI SẮP HỌC: KIỂM TRA TIẾNG VIỆT - Ôn tập biện pháp tu từ ... bẻo 2.Thế giới các loài chim a.Nhóm chim lành: b.Nhóm chim ác: - Chim diều hâu: chim ăn cướp - Quạ: chim ăn trợm -Căt: chim quy Sư dung nghệ tḥt nhân hoá, thành ngữ, đờng dao…...
 • 20
 • 496
 • 0

Tiet 113 Lao xao

Tiet 113 Lao xao
... chung với người Cả ý Duy Khán TiÕt 113: LAO XAO Duy Kh¸n TiÕt 113: LAO XAO Duy khán(1934 – 1995) Quê Bắc Ninh Là nhà văn trưởng thành kháng chiến chống Mó Lao xao trích từ tác phẩm “ Tuổi thơ im ... Hoa móng rồng: bụ bẩm, thơm Ong: đánh lộn, hút mật Bướm: hiền lành, bỏ chỗ lao xao - Trẻ em: râm ran TIẾT 113 : LAO XAO - Duy Khán- II Đọc – Hiểu văn bản: Sgk/112 Phân tích: a Cảnh làng quê vào ... hút mật Bướm: hiền lành, bỏ chỗ lao xao - Trẻ em: râm ran -> nhân hoá, câu văn ngắn, hình ảnh chọn lọc => Cảnh đẹp, bình, thơ mộng đầy sức sống TIẾT 113 : LAO XAO - Duy Khán- II Đọc – Hiểu văn...
 • 22
 • 160
 • 0

tiết 113 lao xao

tiết 113 lao xao
... rång TIẾT 113 : LAO XAO I T×m hiĨu chung II T×m hiĨu v¨n b¶n C¶nh bi sím chím hÌ ë lµng quª * C¸c loµi c©y: * C¸c loµi vËt: + Ong: ®¸nh lén, hót mËt + Bím: hiỊm lµnh (Duy Kh¸n) TIẾT 113 : LAO XAO ... nªu néi dung vµ nghƯ tht ®Ỉc s¾c cđa v¨n b¶n “Lßng yªu níc”? TiÕt 113: Lao xao TrÝch “Ti th¬ im lỈng“- Duy Kh¸n TIẾT 113 : LAO XAO (Duy Kh¸n) I T×m hiĨu chung T¸c gi¶ - Quª: Q Vâ – B¾c Ninh - ... nµo? TIẾT 113 : LAO XAO I T×m hiĨu chung II T×m hiĨu v¨n b¶n C¶nh bi sím chím hÌ ë lµng quª * C¸c loµi c©y: * C¸c loµi vËt: * Con ngêi: * ¢m thanh: - Lao xao, r©m ran sư dơng tõ l¸y (Duy Kh¸n) Lao...
 • 19
 • 240
 • 0

Tiết 113 Lao xao Thi GVDG

Tiết 113  Lao xao Thi GVDG
... văn “Lòng yêu nước” Ê-ren-bua, em liên hệ đến lòng yêu nước học sinh ngày nay? Tiết 113 Văn I.Giới thi u chung: LAO XAO - Duy Khán- 1.Tác giả Duy Khán (1934 – 1993) quê Bắc Ninh Duy Khán sinh trưởng ... đường Nam Lào 1971, chiến dòch Quảng Trò 1972 Sau ông Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam Tiết 113 Văn LAO XAO I.Giới thi u chung: - Duy Khán- 1.Tác giả - Duy Khán (1934 – 1993) quê Bắc Ninh - Ông nhà ... sõi, chưa rành Thổng buổi: xế, nửa buổi Ngấp ngoái: trạng thái hấp hối, chờ chết Tiết 113 LAO XAO Văn I.Giới thi u chung: - Duy Khán- 1.Tác giả - Duy Khán (1934 – 1993) quê Bắc Ninh - Ông nhà...
 • 18
 • 62
 • 0

Tiết: 114 LAO XAO (TIẾP THEO)

Tiết: 114   LAO XAO (TIẾP THEO)
... thuộc quê em? Tiết: 114 theo) Vă n bả n : I – TÌM HIỂU CHUNG: II – PHÂN TÍCH VĂN BẢN: III – TỔNG KẾT: IV.LUYỆN TẬP: LAO XAO (Tiếp Phiếu học tập: Nên hiểu từ LAO XAO nhan đề văn nào? Lao xao từ gợi ... sáo đen Sáo đen em tu hú Tu hú lại bồ các, … Tiết: 114 theo) Vă n bả n : LAO XAO ( Tiếp I – TÌM HIỂU CHUNG: Chất liệu văn hóa dân gian sử dụng văn LAO XAO là: Xem Chú thích */112 A Sử dụng thành ... văn LAO XAO là: A Sử dụng thành ngữ B Sử dụng đồng dao C Truyện cổ tích D D Cả A, B C Dây mơ, rễ má; Kẻ cắp gặp bà già; Lia lia láu láu quạ vào chuồng lợn Tiết: 114 theo) Vă n bản: LAO XAO (...
 • 21
 • 514
 • 0

Tiết 114 Lao xao

Tiết 114 Lao xao
... Qua phần đầu văn “ Lao xao em có nhận xét cách miêu tả tác giả lồi chim hiền? Duy Khán I-Tác giả , tác phẩm : II-Đọc ... làng q tươi đẹp, nhiều màu sắc sống động Tại tác giả lại tái tranh làng q sống động đến ? Qua “ Lao xao em hiểu thêm nhà văn Duy Khán ? -Nắm vững nội dung học -Học thuộc ghi nhớ -Sưu tầm số câu ... động, thói quen gây ác Duy Khán b Lồi chim xấu, chim : c Chim trị ác – Chèo bẻo : với Diều hâu: lao vào đánh tới tấp, túi bụi Cuộc giao chiến với Quạ: vây tứ phía, đánh với Chim cắt: đàn xơng...
 • 11
 • 405
 • 0

tiet 114:Lao xao

tiet 114:Lao xao
... Th¶o ln: Nên hiểu từ LAO XAO nhan đề văn nào? Gi¶i thÝch c¸i hay cđa nhan ®Ị “ Lao xao Lao xao từ gợi âm tiếng động nhỏ rộn lên xen lẫn vào không Trong văn này, lao xao âm ong, bướm, tiếng trẻ ... th«n ViƯt Nam bi s¸ng chím hÌ ®­ỵc gỵi lªn nh­ thÕ nµo ë phÇn ®Çu v¨n b¶n “ Lao xao ? Duy Khán TIẾT 114 : LAO XAO - Duy Khán- II Đọc – Hiểu văn bản: Phân tích: a Cảnh làng quê vào buổi sáng ... vµo ®¸nh tíi tÊp tói bơi -Víi qu¹:V©y tø phÝa ®¸nh -Víi C¾t: Mét ®µn x«ng lªn ,mỉ TIẾT 114 : LAO XAO Duy Kh¸n  B2.Nhãm chim ,chim ¸c  +DiỊu h©u:Mòi kho»n,®¸nh h¬i x¸c chÕt vµ gµ con,tiÕng ró...
 • 23
 • 202
 • 0

tiết 114 - lao xao tiết 2

tiết 114 - lao xao tiết 2
... Ong: đánh lộn, hút mật - Các loài vật: Bướm: hiền lành, bỏ chỗ lao xao - Trẻ em: râm ran - Các loài hoa: TIẾT 114 : LAO XAO - Duy Khán- II Đọc – Hiểu văn bản: Cảnh làng quê vào buổi sáng chớm hè: ... Bướm: hiền lành, bỏ chỗ lao xao - Trẻ em: râm ran -> nhân hoá, câu văn ngắn, hình ảnh chọn lọc => Cảnh đẹp, bình, thơ mộng đầy sức sống TIẾT 113 : LAO XAO - Duy Khán- II Đọc – Hiểu văn bản: ... tả vật nhà văn? Bức tranh làng quê lên nào? TIẾT 114 : LAO XAO - Duy Khán- II Đọc – Hiểu văn bản: Cảnh làng quê vào buổi sáng chớm hè: - Các loài hoa: - Các loài vật: Hoa lan: trắng xoá Hoa dẻ:...
 • 20
 • 383
 • 0

TIẾT 115. LAO XAO

TIẾT 115. LAO XAO
... thuộc quê em? Tiết: 115 theo) Vă n bả n : I – TÌM HIỂU CHUNG: II – PHÂN TÍCH VĂN BẢN: III – TỔNG KẾT: IV.LUYỆN TẬP: LAO XAO (Tiếp Phiếu học tập: Nên hiểu từ LAO XAO nhan đề văn nào? Lao xao từ gợi ... sáo đen Sáo đen em tu hú Tu hú lại bồ các, … Tiết: 115 theo) Vă n bả n : LAO XAO ( Tiếp I – TÌM HIỂU CHUNG: Chất liệu văn hóa dân gian sử dụng văn LAO XAO là: Xem Chú thích */112 A Sử dụng thành ... văn LAO XAO là: A Sử dụng thành ngữ B Sử dụng đồng dao C Truyện cổ tích D D Cả A, B C Dây mơ, rễ má; Kẻ cắp gặp bà già; Lia lia láu láu quạ vào chuồng lợn Tiết: 115 theo) Vă n bả n : LAO XAO...
 • 17
 • 166
 • 0

Tiết 115- lao xao

Tiết 115- lao xao
... Bm: Hin lnh, lao xao, lng l GV: Cao Minh Anh Duy Khán Tit 115: Lao Xao I/ C, HIU S LC VN BN II/ C, HIU NI DUNG VN BN Lao xao ong bm c Con ngi: - Ton tr em: T hi, rõm ran d m : - Lao xao rõm ran ... 2: Cũn li: Lao xao th gii cỏc loi chim GV: Cao Minh Anh Duy Khán Vn cú th chia my phn? dung chớnh phn? bn lm Ni tng Tit 115: Lao Xao I/ C, HIU S LC VN BN II/ C, HIU NI DUNG VN BN Lao xao ong bm ... gi? quờ bui th ú? yGV: Cao Minh Anh sc sng Duy Khán Tit 115: Lao Xao I/ C, HIU S LC VN BN II/ C, HIU NI DUNG VN BN Lao xao ong bm Lao xao th gii cỏc loi chim a Cỏc loi chim hin: - Nhúm cỏc loi...
 • 11
 • 132
 • 0

Tiet 116 Lao xao

Tiet 116 Lao xao
... Tiết 116: Lao Xao I/ ĐỌC, HIỂU SƠ LƯỢC VĂN BẢN II/ ĐỌC, HIỂU NỘI DUNG VĂN BẢN Lao xao ong bướm vườn Lao xao giới loài chim * Hs đọc lại văn GV: Cao Minh Anh Duy Kh¸n Tiết 116: Lao Xao I/ ĐỌC, ... loài nào? ? Chúng kể tả phương diện nào? Tiết 116: Lao Xao I/ ĐỌC, HIỂU SƠ LƯỢC VĂN BẢN II/ ĐỌC, HIỂU NỘI DUNG VĂN BẢN Lao xao ong bướm vườn Lao xao giới loài chim b Các loài chim ác: - Nhóm ... loài nào? ? Chúng kể tả phương diện nào? Tiết 116: Lao Xao I/ ĐỌC, HIỂU SƠ LƯỢC VĂN BẢN II/ ĐỌC, HIỂU NỘI DUNG VĂN BẢN Lao xao ong bướm vườn Lao xao giới loài chim b Các loài chim ác: * Bìm bịp:-...
 • 11
 • 130
 • 0

Tiết 113 - 114: Lao xao

Tiết 113 - 114: Lao xao
... Tiết 11 3- 114 Ii- Tìm hiểu chi tiết 1/ Khung cảnh làng quê vào hè a Các loài hoa: Hoa lan : Trắng xoá Hoa giẻ: ... Nhóm chim ác: - Bìm bịp : Hoá thân sư hổ mang, tiếng kêu lời thú tội -> Bìm bịp kêu, chim dữ, chim ác xuất , suốt ngày rúc bụi xấu hổ - Diều hâu: Mũi khoằm, ăn xác chết, bắt gà - Quạ: Lia lia, ... vật: Ong: Đánh lộn, hút mật Bướm : Hiền lành c âm : Lao xao đất trời, ong bướm, trẻ em nô đùa râm ran => Cảnh Chấm phá, đẹp, thơ mộng Chi tiết chọn lọc, nghệ thuật so sánh, tranh sinh động vào...
 • 10
 • 794
 • 4

Tiết 113+114: Lao xao

Tiết 113+114: Lao xao
... biệt âm lao xao khẽ, nhẹ nhng rõ Âm ong bớm trời đất, thiên nhiên làng quê hè tới (?)Với chi tiết, hình ảnh gợi tả giúp em cảm nhận đợc không gian nh nào? hiền+chim dữ) II/ Tìm hiểu chi tiết Cảnh ... đuổi hoa, phấn, mật - Bớm bỏ chỗ lao xao ->Không gian tng bừng, (?)Âm khiến tác - HS trả lời giả ý ? Vì ? (GV cho HS thảo luận) - GV nhận xét (Từ láy tợng " lao xao" trở thành âm hởng, nhịp điệu ... láy tợng " lao xao" trở thành âm hởng, nhịp điệu chủ đạo - HS thảo luận văn Trong lao xao trời đất có có lao xao tâm hồn tác giả.) (?)Em có nhận xét cảnh sắc vờn quê lúc chớm hè? (?)Bức tranh...
 • 13
 • 624
 • 5

Xem thêm