Slide thuyết trình môn kinh doanh quốc tế KPMG

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế học thuyết thương mại quốc tế

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế học thuyết thương mại quốc tế
... Nobel Kinh tế năm 2008 vào ngày 13/10 vừa qua đóng góp ông cho khoa học kinh tế, đặc biệt lý thuyết thương mại (mới) kinh tế địa lý (mới) HỌC THUYẾT THƯƠNG MẠI MỚI • Trong thƣơng mại quốc tế lại ... Năm 1776: Học thuyết Adam Smith lợi tuyệt đối • Thế kỷ 19: Học thuyết lợi cạnh tranh nhà kinh tế học ngƣời Anh - David Ricardo • Thế kỷ 20: Học thuyết Heckscher – Ohlin hai nhà kinh tế học Thụy ... quan lý thuyết thƣơng mại Chủ nghĩa trọng thƣơng Lợi tuyệt đối Lợi so sánh Học thuyết Heckscher – Ohlin Học thuyết vòng đời sản phẩm Học thuyết thƣơng mại TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI • Thế...
 • 24
 • 125
 • 2

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế chiến lược kinh doanh quốc tế

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế chiến lược kinh doanh quốc tế
... – Chiến lược kinh doanh quốc tế II – Các loại hình chiến lược kinh doanh quốc tế III – Cơ cấu tổ chức thiết kế theo chiến lược kinh doanh quốc tế I - Chiến lược kinh doanh quốc tế Chiến lược ... nghiệp -Một chiến lược kinh doanh quốc tế xác định tốt giúp doanh nghiệp cạnh tranh có hiệu thị trường quốc tế I - Chiến lược kinh doanh quốc tế Chiến lược kinh doanh quốc tế : Các doanh nghiệp ... bối cảnh kinh doanh quốc tế II – Các loại hình hiến lược kinh doanh quốc tế – Các loại hình chiến lược kinh doanh quốc tế - Chiến lược quốc tế (International Strategy) - Chiến lược đa quốc gia...
 • 14
 • 103
 • 0

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế hội nhập kinh tế khu vực

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế hội nhập kinh tế khu vực
... NI DUNG HI NHP KINH T KHU VC Gii thiu v Hi Nhp Kinh T Khu Vc Cỏc Mc hi nhp kinh t Cỏc lun im hi nhp khu vc Hi nhp kinh t khu vc Chõu u Hi nhp kinh t khu vc Chõu M Hi nhp kinh t khu vc NA Tiờu ... thiu v Hi Nhp Kinh T Khu Vc Hội nhập kinh tế khu vực đề cập đến thỏa thuận quốc gia khu vực địa lý để giảm bớt rào cản thuế phi thuế cho tự mậu dịch hàng hóa,dịch vụ nguồn lực sản xuất quốc gia Gii ... Cỏc Mc hi nhp kinh t Hi nhp theo mc tng dn gm cú: +Khu vc mu dch t +Liờn minh thu quan +Th trng chung +Liờn minh kinh t +Liờn minh chớnh tr ton din Cỏc Mc hi nhp kinh t +Khu vc mu dch t...
 • 29
 • 55
 • 0

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế kinh doanh quốc tế hiện đại

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế kinh doanh quốc tế hiện đại
... bán phá giá TIÊU ĐIỂM Ý NGHĨA QUẢN TRỊ Ý nghĩa tất điều thực tiễn kinh doanh gì? Tại nhà quản trị quốc tế nên quan tâm đến kinh tế trị thương mại tự đến giá trị tương đối lý luận thương mại tự ... nhân quyền quốc gia khác nhân tố quan trọng sách đối ngoại nhiều dân chủ CÁC LẬP LUẬN KINH TẾ BIỆN HỘ CHO SỰ CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ • Lập luận công nghiệp non trẻ: gần lập luận kinh tế lâu đời ... nhà sản xuất nội địa, từ làm tăng lực cạnh tranh quốc tế họ  Trên thực tế, nhiều khoản trợ cấp không thành công việc gia tăng lực cạnh tranh quốc tế nhà sản xuất nội địa Hơn nữa, chúng có xu hướng...
 • 28
 • 86
 • 0

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế xuất khẩu nhập khẩu và thương mại đối lưu

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế xuất khẩu nhập khẩu và thương mại đối lưu
... bán đối lưu hội xuất sang đối thủ cạnh tranh sẵn sàng cho thỏa thuận đối lưu Đối lưu hấp dẫn lớn, doanh nghiệp đa quốc gia sử dụng mạng lưới toàn cầu họ liên lạc để xử lý hàng hoá mua mua đối lưu ... chương trình xuất họ họ nhận viện trợ tài từ Ngân hàng Xuất nhập họ nhận bảo hiểm tín dụng xuất từ Hiệp hội Bảo hiểm tín dụng nước 13-7 Thương mại đối lưu Câu hỏi: Những lựa chọn thay làm nhà xuất ... toánthông thường lựa chọn?  Nhà xuất sử dụng thương mại đối lưu phương tiện toán thông thường khó khăn, tốn kém, không tồn  Có năm loại đối lưu Hàng đổi hàng Mua đối lưu Trao đổi bù trừ bồi thường...
 • 10
 • 256
 • 2

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 1: Kinh doanh quốc tế trong kỷ nguyên hội nhập

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 1: Kinh doanh quốc tế trong kỷ nguyên hội nhập
... với đối thủ nước  Kinh doanh quốc tế kinh doanh nội địa khác nào? KDQT KHÁC VỚI KINH DOANH NỘI ĐỊA NHƯ THẾ NÀO Có khác biệt quốc gia Những vấn đề nảy sinh kinh doanh quốc tế phức tạp nhiều Chịu ... mại sản xuất quốc tế  Khoảng cách địa lý có xu hướng “rút ngắn”  Xu hướng hội tụ sở thích, thị hiếu  Liên kết hội nhập kinh tế quốc tế khu vực: EU, NAFTA, AFTA  Các định chế quốc tế: UN, WTO ... QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ  Toàn cầu hóa tạo hội thuận lợi hoạt động KDQT?  Toàn cầu hóa tạo thách thức, trở ngại KDQT? TOÀN CẦU HÓA VÀ NHÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ  Môi trường kinh doanh...
 • 10
 • 461
 • 0

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 2: Môi trường kinh doanh trong nước

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 2: Môi trường kinh doanh trong nước
... lực: Kinh tế thị trường hay kinh tế mệnh lệnh • Thông thường người ta thường phân chia hệ thống kinh tế làm ba loại: – Kinh tế huy – Kinh tế thị trường Kinh tế hỗn hợp KINH TẾ CHỈ HUY • Nhà nước ... Nội dung Môi trường văn hóa Môi trường trị, pháp luật Môi trường kinh tế Môi trường văn hóa Khái niệm văn hóa • Tập hợp giá trị vật chất tinh ... Dựa giáo huấn Môi trường kinh tế Hệ thống kinh tế • Hệ thống kinh tế quốc gia bao gồm cấu trình mà quốc gia phân bổ nguồn lực thực hoạt động thương mại • Việc phân loại hệ thống kinh tế thường...
 • 52
 • 409
 • 0

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 3: Môi trường kinh doanh toàn cầu

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 3: Môi trường kinh doanh toàn cầu
... xuụi dũng: Doanh nghip u t vo nhng c s kinh doanh nc ngoi cú chc nng tiờu th u m doanh nghip sn xut nc Cỏc hỡnh thc ch yu: Liờn doanh, doanh nghip s hu ton b Vai trũ ca FDI i vi nn kinh t - ... ngang: Doanh nghip u t nc ngoi vo nhng lnh vc, ngnh ngh m doanh nghip kinh doanh nc FDI theo chiu dc: FDI ngc dũng: Doanh nghip u t nc ngoi vo nhng ngnh cung ng u vo cho hot ng sn xut nc ca doanh ... TRI CA LIấN KT KINH T Mt vic lm Hy sinh ch quyn quc gia Nhng nh hng v húa, xó hi Cơ hội Thị trường rộng lớn Kinh tế theo quy mô Cơ hội xuất khẩu, đầu tư Giảm chi phí kinh doanh Doanh nghiệp...
 • 46
 • 336
 • 0

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 4: Lựa chọn chiến lược và phương thức kinh doanh

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 4: Lựa chọn chiến lược và phương thức kinh doanh
... LA CHN CHIN LC KINH DOANH QUC T Chin lc kinh doanh: Mc tiờu + cỏch thc, ng t mc tiờu Vy mc tiờu cao nht ca doanh nghip l gỡ??? MC TIấU CA DOANH NGHIP Gim chi phớ T sut sinh ... phớ cao CC CHIN LC KINH DOANH QUC T Chin lc u im Nhc im Chin lc ton cu (chin lc chun húa ton cu) Gim chi phớ, khai thỏc hiu ng To c hi cho i th cnh ng kinh nghim v khai thỏc kinh t a im tranh ... lp mt chi nhỏnh nc s ti, cụng ty s hu 100% v kim soỏt hon ton Liờn doanh: doanh nghip chia s quyn s hu vi mt i tỏc khỏc kinh doanh trờn th trng nc ngoi PHNG THC THM NHP Thõm nhp thụng qua hp...
 • 23
 • 312
 • 1

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 5: Quản trị các chức năng kinh doanh quốc tế

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 5: Quản trị các chức năng kinh doanh quốc tế
... mong đợi • Nhà quản trị người sở thường bị chi phối yếu tố văn hóa • Nhà quản trị từ công ty mẹ thường bị cản trở yếu tố khoảng cách thiếu kinh nghiệm làm việc nước – Các nhà quản trị làm việc ... giá nhà quản trị người sở hay người quốc TRẢ LƯƠNG Tùy thuộc sách nhân sư mà công ty theo đuổi 11 LỰA CHỌN NHÀ QUẢN TRỊ Lựa chọn nhà quản trị phù hợp với công việc nước Kỹ • Kiến thức • Năng lực ... DUNG • Quản trị sản xuất cung ứng vật tư: – Lựa chọn địa điểm sản xuất – Quyết định Tự làm -hay - Thuê • Quản trị nhân lực KDQT: Vai trò, khác biệt, sách nhân quốc tế, nội dung hoạt động quản trị...
 • 14
 • 257
 • 0

Slide môn kinh doanh quốc tế - chương 7: Hội nhập kinh tế

Slide môn kinh doanh quốc tế - chương 7: Hội nhập kinh tế
... Irwin/McGraw-Hill â The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999 section one CHương hội nhập kinh tế Các vấn ề nghiên cứu chính: Khái niệm cấp độ hội nhập kinh tế Tác động hội nhập kinh tế Hội nhập kinh tế ... kinh tế giới Hội nhập kinh tế kinh doanh quốc tế Glo b a l on In te g ti Irwin/McGraw-Hill â The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999 section one Glo b a l In te g tio n Hội nhập kinh tế gì? Quá trình ... triển cải cách kinh tế Vòng đàm phán Doha (2001 >) Irwin/McGraw-Hill â The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999 section one Các cấp độ hội nhập kinh tế khu vực Các cấp độ hội nhập kinh tế khu vực AFTA...
 • 36
 • 869
 • 5

Slide môn kinh doanh quốc tế - chương 9: Phân tích các cơ hội quốc tế

Slide môn kinh doanh quốc tế - chương 9: Phân tích các cơ hội quốc tế
... International Business Chapter 12 - Đánh giá môi trường kinh doanh quốc gia Các vấn đề nghiên cứu Chương 2-4 © Prentice International Business Chapter 12 - Đánh giá tiềm thị trường: Các nước công nghiệp phát ... thông tin - Tiếp xúc với khách hàng/đối tác Phân tích đối thủ cạnh tranh - Tiếp cận đầu vào - Số lượng thị phần đối thủ cạnh tranh - Chiến lược đối thủ cạnh tranh - Tiếp cận kênh phân phối - Mức ... dùng • sở hạ tầng thương mại • Mức độ tự kinh tế • Mức độ mở cửa kinh tế • Rủi ro © Prentice International Business Chapter 12 - Lựa chọn thị trường/địa điểm Khảo sát thực địa - Đàm phán - Kiểm...
 • 10
 • 445
 • 1

Slide môn kinh doanh quốc tế - chương 10: Chiến lược và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế

Slide môn kinh doanh quốc tế - chương 10: Chiến lược và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế
... lược toàn cầu Chiến lược cấu tổ chức Chiến lược xuyên quốc gia Chiến lược quốc tế cấu phân ban quốc tế Irwin/McGraw-Hill Cấu trúc ma trận phi thức â The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999 section ... nng học hỏi v hợp tác chiến lược toàn cầu â The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999 Các chiến lược kinh doanh quốc tế section one Chiến lược Ưu điểm Chiến lược toàn cầu (Chiến lược chuẩn hóa toàn ... Caterpillar Irwin/McGraw-Hill â The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999 Các chiến lược kinh doanh quốc tế section one Chiến lược Ưu điểm Nhược điểm Chin lược quốc tế (Chiến lược chép) Dễ thực hiện, phù hợp...
 • 50
 • 682
 • 3

Slide môn kinh doanh quốc tế - chương 11: Lựa chọn phương thức thâm nhập thịt trường nước ngoài

Slide môn kinh doanh quốc tế - chương 11: Lựa chọn phương thức thâm nhập thịt trường nước ngoài
... chọn ph ơng thức thâm nhập Irwin/McGraw-Hill Luôn có đánh đổi!!! Tuy nhiên, rút vài nguyên tắc chung â The McGraw-Hill Companies, Lựa chọn ph ơng thức thâm nhập nh nào? Ph ơng thức thâm nhập phụ ... giảm bớt Thâm nhập với quy mô nhỏ: -Hiểu biết thị tr ờng tr ớc định thâm nhập với quy mô lớn, thâm nhập nh - Rủi ro đ ợc hạn chế thấp - Khó khăn việc tạo thị phần có đ ợc lợi Irwin/McGraw-Hill ... Quy mô thâm nhập Thâm nhập với quy mô lớn : - Ngăn cản đối thủ thu hút khách hàng - Rủi ro phản ứng cạnh tranh gia tăng - Nguồn lực dành cho việc thâm nhập thị tr ờng khác bị hạn chế - Mức độ...
 • 14
 • 507
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng môn kinh doanh quốc tếgiáo trình môn kinh doanh quốc tếđáp án môn kinh doanh quốc tếtài liệu môn kinh doanh quốc tế ftutài liệu môn kinh doanh quốc tế đại cươngdownload tài liệu môn kinh doanh quốc tếtài liệu môn kinh doanh quốc tếbài thuyết trình môn tài chính quốc tếbài tập tình huống môn kinh doanh quốc tếbài giảng môn kinh doanh quốc tếđề tài thuyết trình môn tài chính quốc tếgiáo trình luật kinh doanh quốc tếgiao trinh luật kinh doanh quốc tếnhập môn kinh doanh quốc tếtrắc nghiệm môn kinh doanh quốc tếĐơn xin chuyển điểmufphieu dang ky va thuyet minh de tai hssv22314ufbang tong hop dang ky dt cho xet chon cap truong23397ufbang tong hop dang ky de tai cap don vi23398TT số 07 2015 TT-BGDĐT QĐ kiến thức tồi thiểu sau khi tốt nghiệp,...Thái Lan GSGN1THA2Hoa Kỳ RegulationMalaysia GSGN1MYS2ufhop dong thuc hien de tai nckh22341ufhuong dan viet de cuong nghien cuu22343Nội dung tiểu luận: “Lý luận xã hội hóa sản xuất của Mác và giá trị thực tiễn của nó trong thời đại ngày nay”.Bài 7. Tình thái từDiscovering the internet brief 5th edition jennifer campbell test bankChemistry in context applying chemistry to society 8th edition american chemical society test bankDerivatives 2nd edition sundaram test bankDevelopmentally appropriate practice curriculum and development in early education 5th edition carol gestwicki test bankDevelopmental mathematics through applications 1st edition akst test bankClinical nursing skills and techniques 8th edition perry test bankCriminal justice policy and planning 4th edition welsh test bankCriminal procedure law and practice 9th edition carmen test bank