Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích kháng phòng trừ nấm gây bệnh hại hạt giống lúa

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích kháng phòng trừ nấm gây bệnh hại hạt giống lúa

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích kháng phòng trừ nấm gây bệnh hại hạt giống lúa
... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng chất kích kháng phòng trừ nấm gây bệnh hại hạt giống lúa” 1.2 Mục đích-Yêu cầu 1.2.1 Mục đích Xác định thành phần bệnh nấm hại hạt giống lúa ... Kết nghiên cứu ảnh hưởng số chất kích kháng đến bệnh cháy lúa Alternaria padwickii 4.3.1 Ảnh hưởng nấm Alternaria padwickii đến tỷ lệ nảy mầm giống lúa Q5 Chúng tối tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng ... đề tài nghiên cứu, đưa số kết luận sau: Thành phần nấm bệnh hại hạt giống hai giống Q5 Khang dân thấy có xuất chủ yếu loài nấm Trong nhiều loài nấm gây hại hạt giống mức cao loài nấm gây bệnh Alternaria...
 • 71
 • 806
 • 5

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích kháng phòng trừ nấm gây bệnh hại hạt giống lúa

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích kháng phòng trừ nấm gây bệnh hại hạt giống lúa
... tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng chất kích kháng phòng trừ nấm gây bệnh hại hạt giống lúa 1.2 Mục đích-Yêu cầu 1.2.1 Mục đích Xác định thành phần bệnh nấm hại hạt giống ... tiết chất kháng bệnh Nhờ chất kháng bệnh mà trồng từ nhiễm bệnh trở thành kháng bệnh (Phạm Văn Kim, 2002) 2.2.3 Các loại kích kháng Kích kháng chỗ (local induced restance) Hiệu kích thích tính kháng ... (16.2%, 18.0% 19.1%) 4.4 Ảnh hưởng chất kích kháng đến khả phát triển mạ Muốn đánh giá xác ảnh hưởng chất kích kháng đến khả sống mầm tiến hành xác định tiêu ảnh hưởng chất kích kháng đến sức sống...
 • 71
 • 380
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích kháng thực vật methyl jasmonate lên khả năng tích lũy asiaticoside trong nuôi cấy huyền phù tế bào rau má (centella asiatica l )

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích kháng thực vật methyl jasmonate lên khả năng tích lũy asiaticoside trong nuôi cấy huyền phù tế bào rau má (centella asiatica l )
... ảnh hưởng chất kích kháng thực vật methyl jasmonate l n khả tích l y asiaticoside nuôi cấy huyền phù tế bào rau (Centella asiatica L. ) Nhằm ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật để tăng ... ginkgolides tế bào tăng l n 5,4 l n so với thí nghiệm đối chứng [25] Nguyễn Hoàng L c cs (201 2) nghiên cứu ảnh hưởng số chất kích kháng thực vật l n khả tích l y asiaticoside tế bào rau nuôi cấy ... trưởng khả tích l y asiaticoside tế bào rau 3.3.1 Ảnh hưởng nồng độ methyl jasmonate Để thăm dò ảnh hưởng nồng độ MeJA l n sinh trưởng khả tích l y asiaticoside tế bào rau má, l y g callus vàng...
 • 55
 • 349
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng NAA đến khả năng ra rễ của cây tràm bông đỏ (callistemon citrinus) tại vườn ươm trường đại học nông lâm thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng NAA đến khả năng ra rễ của cây tràm bông đỏ (callistemon citrinus) tại vườn ươm trường đại học nông lâm thái nguyên
... độ thích hợp với khả rễ lại vấn đề cần nghiên cứu Xuất phát từ vấn đề thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng NAA đến khả rễ Tràm đỏ (Callistemon citrinus) vườn ươm trường ... trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. ” 1.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng thuốc kích thích sinh trưởng NAA đến khả rễ hom Tràm đỏ, góp phần tạo giống phục vụ cho trồng làm đẹp cảnh ... 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu Đề tài thực vườn ươm khoa lâm nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 3.3.2 Thời gian nghiên cứu Đề tài thực từ tháng đến tháng năm 2012 3.3 Nội dung nghiên cứu Để đạt...
 • 45
 • 3,133
 • 9

Nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT KÍCH THÍCH GIBBERELLINE GA4/7 TỚI SỰ RA HOA CỦA VƯỜN GIỐNG THÔNG NHỰA " potx

Nghiên cứu khoa học
... Cụng thc 2: liu lng Gibberelline GA4/7 l 50mg + Cụng thc 3: liu lng Gibberelline GA4/7 l 100mg + Cụng thc 4: liu lng Gibberelline GA4/7 l 150mg + Cụng thc 5: liu lng Gibberelline GA4/7 l 200mg - ... THCH GIBBERELLINE GA4/7 TI S RA HOA CA VN GING THễNG NHA Nguyn Tun Hng Nguyn c Kiờn, H Huy Thnh Trung tõm Nghiờn cu Ging cõy rng Vin Khoa hc Lõm nghip Vit Nam TểM TT Nghiờn cu kớch thớch hoa sm ... sau bm thuc bt l khoan bng bng keo dớnh ngn nc ma, cụn trựng v nm bnh phỏ hi thõn cõy Thớ nghim 2: Xỏc nh liu lng Gibberelline GA4/7 thớch hp - Húa cht c dựng l Gibberelline GA4/7 vi cụng thc...
 • 11
 • 232
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng và chất hữu cơ tự nhiên đến khả năng nhân nhanh chồi lan kim tuyến (anoectochilus roxburghii) bằng kỹ thuật in vitro

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng và chất hữu cơ tự nhiên đến khả năng nhân nhanh chồi lan kim tuyến (anoectochilus roxburghii) bằng kỹ thuật in vitro
... trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng chất hữu tự nhiên đến khả nhân nhanh chồi Lan Kim Tuyến (Anoectochilus roxburghii) kỹ thuật in vitro 1.2 Mục ... Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng BAP đến khả nhân nhanh chồi Lan Kim Tuyến - Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng BAP tốt kết hợp với Kinetin đến khả nhân nhanh chồi Lan Kim Tuyến - Nghiên cứu ảnh hưởng ... pháp nghiên cứu 3.4.1 Nội dung nghiên cứu Nội dung 1: Nghiên cứu ảnh hưởng số chất kích thích sinh trưởng (BAP, Kinetin, NAA) đến khả nhân nhanh chồi Lan Kim Tuyến (Anoectochilus roxburghii) - Nghiên...
 • 50
 • 1,854
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng GA3 và phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển của hoa đồng tiền lùn trồng chậu vụ thu năm 2014 tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng GA3 và phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển của hoa đồng tiền lùn trồng chậu vụ thu năm 2014 tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... sinh trưởng GA3 phân bón đến sinh trưởng, phát triển hoa đồng tiền lùn trồng chậu vụ thu năm 2014 trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên ” 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài Xác định loại phân bón chất ... 4.2 ẢNH HƯỞNG CỦA GA3 VÀ PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA ĐỒNG TIỀN LÙN TRỒNG CHẬU 4.2.1 Ảnh hưởng GA3 phân bón đến giai đoạn sinh trưởng chủ yếu hoa đồng tiền Các giai đoạn sinh ... 4.2.2 Ảnh hưởng GA3 phân bón đến khả sinh trưởng, phát triển hoa đồng tiền 4.2.2.1 Ảnh hưởng GA3 phân bón đến khả sinh trưởng, phát triển hoa đồng tiền Cơ quan quang hợp tạo chất hữu cho trồng...
 • 50
 • 283
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng và vi lượng xử lý trước thu hoạch đến năng suất, chất lượng và khả năng bảo quản quả vải tươi

nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng và vi lượng xử lý trước thu hoạch đến năng suất, chất lượng và khả năng bảo quản quả vải tươi
... hưởng chất kích thích sinh trưởng vi lượng xử trước thu hoạch ñến hàm lượng chất khô tổng số (%) thịt vải bảo quản 59 4.2.6 Ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng vi lượng xử trước thu hoạch ... nghiệp…………… 52 vii 4.12 Ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng vi lượng xử trước thu hoạch ñến thay ñổi ñộ sáng vỏ bảo quản 4.13 54 Ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng vi lượng xử trước thu hoạch ... 59 Ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng vi lượng xử trước thu hoạch ñến hàm lượng chất rắn hoà tan tổng số thịt vải bảo quản 4.18 61 Ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng vi lượng xử trước...
 • 106
 • 237
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích ra rễ IBA (Axit Indolbutilic) đến sự hình thành hom cây Ngâu (Aglaia duperreana) tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích ra rễ IBA (Axit Indolbutilic) đến sự hình thành hom cây Ngâu (Aglaia duperreana) tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
... thích rễ IBA (Axit Indolbutilic) đến hình thành hom Ngâu (Aglaia duperreana) vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 1.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng chất kích thích rễ IBA ... nghiệm ảnh hưởng chất kích thích rễ đến hình thành rễ hom Ngâu, tiến hành thu thập tiêu số hom sống theo định kỳ 20, 40, 60 ngày sau giâm hom số hom chồi, số hom rễ, số rễ/ hom, chiều dài rễ cuối ... thuộc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đất đai: Thí nghiệm thực tai trung tâm nghiên cưu Lâm Nghiệp phía bác Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2.4.2 Đặc điểm khí hậu, thời tiết Do vườn ươm...
 • 61
 • 326
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng và chất hữu cơ tự nhiên đến khả năng nhân nhanh chồi lan kim tuyến kỹ thuật in vitro

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng và chất hữu cơ tự nhiên đến khả năng nhân nhanh chồi lan kim tuyến kỹ thuật in vitro
... HẰNG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT HỮU CƠ TỰ NHIÊN ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN NHANH CHỒI LAN KIM TUYẾN (Anoectochilus roxburghii) BẰNG KỸ THUẬT IN VITRO KHOÁ LUẬN ... Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng BAP đến khả nhân nhanh chồi Lan Kim Tuyến - Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng BAP tốt kết hợp với Kinetin đến khả nhân nhanh chồi Lan Kim Tuyến - Nghiên cứu ảnh hưởng ... trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng chất hữu tự nhiên đến khả nhân nhanh chồi Lan Kim Tuyến (Anoectochilus roxburghii) kỹ thuật in vitro 1.2 Mục...
 • 58
 • 217
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích ra rễ (IBA) đến sự hình thành cây hom vù hương (cinnmamomun balansae h lec) tại vườn ươm trường đại học nông lâm thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích ra rễ (IBA) đến sự hình thành cây hom vù hương (cinnmamomun balansae h lec) tại vườn ươm trường đại học nông lâm thái nguyên
... có nghiên cứu nhân giống hom cho H ơng Vì tiến h nh đề tài: Nghiên cứu ảnh h ởng chất kích thích rễ (IBA) đến h nh thành hom H ơng (Cinnmamomun balansae h. lec) vườn ươm trường Đại H c Nông ... ĐẠI H C THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI H C NÔNG LÂM NÔNG THANH HOA Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH H ỞNG CỦA CHẤT KÍCH THÍCH RA RỄ IBA ĐẾN SỰ H NH THÀNH CÂY HOM H ƠNG (Cinnmamomun balansae H. Lec) TẠI ... tiến h nh nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh h ởng chất kích thích rễ IBA đến h nh thành hom H ơng (Cinnamomum balansae) vườn Ươm trường Đại h c Nông Lâm - Thái Nguyên 1.2 Mục đích nghiên cứu...
 • 57
 • 352
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến khả năng nhân giống cây sâm cau (curculigo orchioides gaertn) bằng phương pháp in vitro

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến khả năng nhân giống cây sâm cau (curculigo orchioides gaertn) bằng phương pháp in vitro
... Sâm cau 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng Cytokinin đến khả tái sinh chồi Sâm cau Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng chất kích thích sinh trưởng đến khả nhân nhanh chồi Sâm cau Nghiên cứu ... Nghiên cứu ảnh hưởng Kinetin (KIN) đến khả tái sinh chồi Sâm cau 3.3.2 Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng chất kích thích sinh trưởng đến khả nhân nhanh chồi Sâm cau - Thí nghiệm 3: Nghiên ... Cytokinin đến khả tái sinh chồi Sâm cau .29 4.1.1 Kết ảnh hưởng BA đến khả tái sinh chồi Sâm cau .29 4.1.2 Kết ảnh hưởng Kinetin đến khả tái sinh chồi Sâm cau 31 vi vii 4.2 Kết ảnh hưởng...
 • 64
 • 330
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến chất lượng cây giống sơn đậu trong giai đoạn vườn ươm

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến chất lượng cây giống sơn đậu trong giai đoạn vườn ươm
... dung nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng nồng độ khác đến khả sống cành giâm Sơn Đậu Căn giai đoạn vườn ươm - Nghiên cứu ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng đến khả ... chất lượng giống Sơn Đậu giai đoạn vườn ươm 1.2 Mục đích mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng chất NAA đến khả sinh trưởng hom Sơn Đậu Căn giai đoạn vườn ươm ... nông học em tiến hành nghiên cứu đề tài với chuyên đề: Nghiên cứu ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng đến chất lượng giống Sơn Đậu giai đoạn vườn ươm Đây công trình nghiên cứu công trình đánh...
 • 48
 • 236
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến tình hình ra hoa và đậu quả của cam sành tại huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến tình hình ra hoa và đậu quả của cam sành tại huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang
... tỉnh Tuyên Quang 42 vii 4.2 Nghiên cứu ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng đến tình hình hoa đậu cam sành Hàm Yên, Tuyên Quang 42 4.2.1 Ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng đến tình hình ... kích thích sinh trưởng đến tình hình hoa đậu cam sành Hàm Yên, Tuyên Quang Thí nghiệm: Nghiên cứu ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng đến khả hoa đậu cam sành Hàm Yên, Tuyên Quang 32 Công thức ... Xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 3.2 Nội dung nghiên cứu Điều tra đánh giá tình hình sản xuất cam sành huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang Nghiên cứu ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng...
 • 64
 • 240
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến chất lượng cây giống sơn đậu trong giai đoạn vườn ươm

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến chất lượng cây giống sơn đậu trong giai đoạn vườn ươm
... dung nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng nồng độ khác đến khả sống cành giâm Sơn Đậu Căn giai đoạn vườn ươm - Nghiên cứu ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng đến khả ... chất lượng giống Sơn Đậu giai đoạn vườn ươm 1.2 Mục đích mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng chất NAA đến khả sinh trưởng hom Sơn Đậu Căn giai đoạn vườn ươm ... nông học em tiến hành nghiên cứu đề tài với chuyên đề: Nghiên cứu ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng đến chất lượng giống Sơn Đậu giai đoạn vườn ươm Đây công trình nghiên cứu công trình đánh...
 • 48
 • 324
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến chất lượng cây sơn đậu trong giai đoạn vườn ươmnghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng tv đến khả năng tạo rễ của hom keo lưỡi liềm acacia crassicarpa ở tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu ảnh hưởng của chất giberenlin lên tỷ lệ nảy mầm của hạt xuyên tâm liênnghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng khách hàng ứng dụng mô hình servqual của ravichandran và cộng sự 2010mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ adslnghiên cứu ảnh hưởng của chất mang mqtbtt sba 15 biến tính bằng nguyên tố đất hiếm ce với hàm lượng khác nhaunghiên cứu ảnh hưởng của chất mang mqtbtt sba 15 biến tính bằng các chất xúc tiến mn ce zr và cr đến quá trình tổng hợp ftnghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến năng suất và chất lượng giống lúa khang dân 18 tại gia lâm hà nộinghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ ép tới một số tính chất của ván lvl sản xuất từ gỗ keo laiđề tài nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất ở xã yên ninh huyện phú lương tỉnh thái nnghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng thép x12m đã qua tôi đến chất lượng bề mặt và mòn ứng dụng cụ khi tiện cứngnghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống kích từ có pss power system stabilizer đến ổn định của hệ thống điệnnghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm bón đạm kết hợp dùng chất khử no3 đến chất lượng và năng suất của giống bắp cải ns cross trên nền đất huyện lục ngạn tỉnh bắc giangPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây