Slide môn tài chính quốc tế lớp cao học kinh tế thế giới

bài giảng môn tài chính quốc tế the eurocurrency market

bài giảng môn tài chính quốc tế the eurocurrency market
... History of the Eurodollar Market    15 Born shortly after the WWII The dollars of the Soviet Union and the creations of the two Soviet banks: Moscow Narodny Bank in London and the Banque Commerciale ... been able to make higher profits lending in the Eurocurrency markets than in the domestic, highly regulated market 18 Participants of the Eurocurrency Markets   MNC  Goverments  Personal Investors ... outside the US)  1973 oil crisis and the petro-dollar 17 History of the Eurodollar Market  Roots from the US banking regulations:  Regulation Q: interest rate ceilings on time deposits in the...
 • 22
 • 203
 • 0

Bài giảng môn tài chính quốc tế the international debt markets

Bài giảng môn tài chính quốc tế the international debt markets
... linkage to other debt and equidty instrument Three major sources of debt funding  International bank loan and syndicated credits  Euronotes markets International bond markets International ... About the Int’ Debt Markets  Offering the borrowers a variety of different maturities, repayment structure, and currencies of denomination  The markets and their many different ... bank loans  International bank loans: traditionally sourced in the Eurocurrency markets  Eurodollar credits / eurocredits  Key factor: very narrow spread, often less than 1% International...
 • 9
 • 137
 • 0

báo cáo bài tập môn tài chính quốc tế đô la hóa nền kinh tế

báo cáo bài tập môn tài chính quốc tế đô la hóa nền kinh tế
... đ la hóa khơng thức tương tự Nga, số nước Đơng Âu khác Chương 2: Thực trạng Đô la hóa Việt Nam hầu thuộc Mỹ Latinh, xếp theo mức độ đ la hóa kinh tế, Việt Nam thuộc diện kinh tế có tượng đ la hóa ... đồng la la hóa chia làm mức độ: Chương 1: Lý luận chung la hóa - Đơ la hóa khơng thức (unofficial dollarization) trường hợp đồng la sử dụng rộng rãi kinh tế, khơng quốc gia thức thừa nhận Đơ la ... tệ hóa "đơ la hóa" Trong điều kiện giới ngày nay, hầu thực thi chế kinh tế thị trường mở cửa; q trình quốc tế hóa giao lưu thương mại, đầu tư hợp tác kinh tế ngày tác động trực tiếp vào kinh tế...
 • 28
 • 547
 • 0

báo cáo môn tài chính quốc tế tìm hiểu cán cân thanh toán quốc tế của việt nam 2010 – 2012 và so sanh cơ cấu cán cân thanh toán quốc tế của việt nam với trung quốc

báo cáo môn tài chính quốc tế tìm hiểu cán cân thanh toán quốc tế của việt nam 2010 – 2012 và so sanh cơ cấu cán cân thanh toán quốc tế của việt nam với trung quốc
... CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 2010 2012 Cán cân vãng lai Cán cân thương mại CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 2010 2012 Cán cân dịch vụ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA ... SO SÁNH CƠ CẤU CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRUNG QUỐC  Cán cân vãng lai  Cán cân thương mại  Cán cân dịch vụ  Cán cân thu nhập  Chuyển giao vãng lai chiều SO SÁNH CƠ CẤU CÁN ... mại tốt CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 2010 2012 Cán cân vốn Các yếu tố ảnh hưởng đến cán cân toán quốc tế Việt Nam giai đoạn 2010 2012 Chính sách tiền tệ chặt chẽ sách tài khóa...
 • 30
 • 211
 • 0

báo cáo môn tài chính quốc tế tìm hiểu về đầu tư gián tiếp quốc tế vào việt nam và của việt nam ra nước ngoài

báo cáo môn tài chính quốc tế tìm hiểu về đầu tư gián tiếp quốc tế vào việt nam và của việt nam ra nước ngoài
... kinh tế Thực trạng ĐTGT nước vào Việt Nam ĐTGT Việt Nam nước Đánh giá giải pháp kiểm soát FPI NHÓM 8-KQTD February 3, 2015 So sánh Đầu trực tiếp Đầu gián tiếp Đầu gián tiếp Đầu trực tiếp ... tin hiểu biết Việt Nam NHÓM 8-KQTD February 3, 2015 Đầu gián tiếp Việt Nam nước Việt Nam đầu nước Đầu Đầu Chính Phủ: doanh nghiệp: Phát hành TPCP thị Thông qua TTCK trường quốc tế nước ... 2015 So sánh Đầu trực tiếp Đầu gián tiếp Đầu trực tiếp  Vốn đầu trực tiếp mang tính lâu dài: đầu trực tiếp dòng vốn có thời gian hoạt động dài, thời gian thu hồi vốn đầu lâu ...
 • 13
 • 288
 • 0

báo cáo môn tài chính quốc tế phân tích những tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam bài học kinh nghiệm trong quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài vào việt nam

báo cáo môn tài chính quốc tế phân tích những tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam bài học kinh nghiệm trong quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài vào việt nam
... nhà đầu sau: Đầu trực tiếp nước (FDI) xảy nhà đầu từ nước (nước chủ đầu tư) tài sản nước từ nước (nước chủ đầu tư) tài sản nước khác (nước thu hút đầu tư) với quyền quản tài ... biến Việt Nam Đầu phát triển kinh doanh Đầu phát triển kinh doanh Mua cổ phần góp vốn để tham gia quản Mua cổ phần góp vốn để tham gia quản hoạt động đầu hoạt động đầu Đầu ... hàng nước, ô nhiễm môi trường, gây phân hóa đội ngũ cán bộ, tham nhũng Nước xuất vốn: Giảm tăng trưởng GDP việc làm nước, II TÁC ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM Vốn đầu nước...
 • 12
 • 162
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP-Bài Tiểu Luận Môn Tài chính Quốc Tế

BÁO CÁO THỰC TẬP-Bài Tiểu Luận Môn Tài chính Quốc Tế
... Thị trường tài phái sinh thị trường giao dịch công cụ hay loại chúng khoán phái sinh, chứng khoán phái sinh (derivative securities) loại chứng khoán mà giá trị phái sinh từ giá trị cũa tài sản sở ... vốn Cá nhân Hộ gia đình Các doanh nghiệp Chính phủ Nhà Đầu Tư  Thị Trường Chứng khoán Phân Bổ nguồn vốn Cá nhân Hộ gia đình Các doanh nghiệp Chính phủ Nhà Đầu Tư Lợi ích thị trường hình...
 • 11
 • 146
 • 0

BÁO CÁO MÔN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ THỊ TRƯỜNG VỐN VIỆT NAM

BÁO CÁO MÔN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ THỊ TRƯỜNG VỐN VIỆT NAM
... VỀ THỊ TRƯỜNG VỐN THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG VỐN VIỆT NAM THAM KHẢO THỊ TRƯỜNG VỐN SINGAPORE  GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VỐN VIỆT NAM  03 www.PowerPointDep.net Khái niệm thị trường vốn Thị ... biệt thị trường chứng khoán (TTCK) công cụ đánh giá hoạt động kinh doanh DN THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG VỐN VIỆT NAM Quy mô thị trường vốn Việt Nam  Biểu đồ 1: Giá trị vốn hóa thị trường Việt Nam Năm ... triển thị trường vốn Việt Nam Điều chỉnh thể chế thị trường vốn Tiếp tục thực tái cấu trúc thị trường vốn gắn với trình tái cấu trúc kinh tế Tăng cường lực họat động tổ chức tham gia thị trường vốn...
 • 36
 • 136
 • 0

Slide bài giảng môn tài chính quốc tế: Chương 1: Tổng quan về tài chính quốc tế

Slide bài giảng môn tài chính quốc tế: Chương 1: Tổng quan về tài chính quốc tế
... trình Tài quốc tế, NXB Thống kê, 2010 Nguyễn Thị Thu Thảo, Nghiệp vụ toán quốc tế, NXB Tài chính, 2009 Ths Hoàng Thị Lan Hương Chương 1: Hệ thống tiền tệ quốc tế Chương 2: Cán cân toán quốc tế ... Cán cân toán quốc tế Chương 3: Tỷ giá hối đoái  Chương 4: Thị trường ngoại hối  Chương 5: Thị trường vốn quốc tế Chương 6: Thanh toán quốc tế Chương 7: Tín dụng quốc tế  Ths Hoàng Thị Lan ... 12 Bài học từ khủng hoảng tài tiền tệ Châu Á 1997 13 Bài học từ khủng hoảng tài tiền tệ 2007 14 Quản lý nợ nước Bài học từ khủng hoảng nợ công Châu Âu 15 Tìm hiểu thực trạng hoạt động toán quốc...
 • 12
 • 213
 • 0

Slide bài giảng môn tài chính quốc tế: Chương 2: BP (BOP)

Slide bài giảng môn tài chính quốc tế: Chương 2: BP (BOP)
... Thị Lan Hương ??? ??? ??? BP Ths Hoàng Thị Lan Hương 9/23/2013 Ai lập BP? Đồng tiền ghi BP? BP = Balance sheet?  Phân loại BP: cash basis & accrual basis  Kết cấu BP: khoản mục - Cán cân vãng ... thông qua chương trình cho vay hay hỗ trợ điều chỉnh BP Là sở tin cậy cho quan quản lý nhà nước hoạch định chiến lược kinh tế vĩ mô Đánh giá thực trạng triển vọng kinh tế đối ngoại quốc gia Ths ... Những hạn chế thương mại chu chuyển vốn Đánh giá mức dự trữ quốc tế - Tính theo tuần nhập - Dự trữ quốc tế/Nợ ngắn hạn nước - Dự trữ quốc tế/ MB M2 Ths Hoàng Thị Lan Hương   19 20 A Current...
 • 14
 • 464
 • 0

Slide bài giảng môn tài chính quốc tế: Chương 4: Thị trường ngoại hối

Slide bài giảng môn tài chính quốc tế: Chương 4: Thị trường ngoại hối
... 9/24/2013     Ngoại hối vs ngoại tệ Thị trường ngoại hối Giao dịch thị trường ngoại hối - SPOT - FORWARD - FUTURES - SWAP - OPTIONS Bài tập Ths Hoàng Thị Lan Hương   Khái niệm ...    Ngoại hối vs ngoại tệ Thị trường ngoại hối: khái niệm, chức năng, chủ thể tham gia Giao dịch thị trường ngoại hối - SPOT - FORWARD - FUTURES - SWAP - OPTIONS  Bài tập Ths Hoàng Thị Lan ... Hoàng Thị Lan Hương    40 Ngoại hối vs ngoại tệ Thị trường ngoại hối: khái niệm, chức năng, chủ thể tham gia Giao dịch thị trường ngoại hối - SPOT - FORWARD - FUTURES - SWAP - OPTIONS  Bài...
 • 22
 • 175
 • 0

Slide bài giảng môn tài chính quốc tế: Chương 3: Tỷ giá hối đoái

Slide bài giảng môn tài chính quốc tế: Chương 3: Tỷ giá hối đoái
... Xác định tỷ giá chéo  Chính sách tỷ giá Bài tập Ths Hoàng Thị Lan Hương 39 13 9/24/2013 chế độ tỷ giá nhân tố ảnh hưởng tới tỷ giá  Rủi ro tỷ giá hoạt động tài quốc tế  Chính sách tỷ giá Việt ... Hương  Khái niệm, phân loại tỷ giá sở xác định tỷ giá  Ý nghĩa tỷ giá  Yết tỷ giá  Xác định tỷ giá chéo  Bài tập  Cơ Ths Hoàng Thị Lan Hương 9/24/2013  Tỷ giá hối đoái: biến số quan trọng ... phân loại tỷ giá  Cơ sở xác định tỷ giá  Ý nghĩa tỷ giá  Yết tỷ giá  Xác định tỷ giá chéo  Chính sách tỷ giá Bài tập Ths Hoàng Thị Lan Hương 18 9/24/2013  CSTG: - Là hoạt động Chính phủ...
 • 14
 • 301
 • 0

130 câu trắc nghiệm môn tài chính quốc tế + đáp án

130 câu trắc nghiệm môn tài chính quốc tế + đáp án
... nhập Câu hỏi cần lưu ý Câu : Tài quốc tế dựa sở ? Câu : chức tiền tệ giới Câu : sv VN du học năm Mỹ ? Câu : Hỗ trợ tài theo ODA chép vào cán cân ? Câu 5: Đại sứ quán Mỹ VN người cư trú Mỹ Câu ... toán ghi có cán cân thương mại bút toán ghi nợ cán cân vãng lai c Một bút toán ghi có cán cân dịch vụ bút toán ghi nợ cán cân vãng lai d Một bút toán ghi có cán cân vãng lai bút toán ghi nợ cán ... kinh tế người cư trú người không cư trú gọi : a Cán cân mậu dịch b Tài khoản vãng lai c Cán cân toán quốc tế d Cán cân vốn 22.Thu nhập ròng khoản mục : a Cán cân vốn b Cán cân thương mại c Cán...
 • 23
 • 12,524
 • 181

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
... kinh tế quốc tế Các quan hệ ngoại giao quan hệ thương mại quốc tế 6/ Nhận định sau tài quốc tế sai: Tài quốc tế phận quan hệ kinh tế quốc tế Các quan hệ tài vượt biên giới quốc gia *Các quan hệ tài ... kinh tế nảy sinh quốc gia với quốc gia khác với tổ chức quốc tế gọi là: Quan hệ tín dụng quốc tế Quan hệ đầu tư quốc tế *Quan hệ tài quốc tế Quan hệ viện trợ quốc tế 5/ Phân công lao động quốc tế ... hệ tài quốc tế gắn với trình vận động dòng vốn phát triển kinh tế quốc gia Các quan hệ tài quốc tế vượt khỏi biên giới quốc gia Tài quốc tế phận quan hệ đầu tư quốc tế 8/ Tài quốc tế phận của:...
 • 29
 • 4,960
 • 261

kiểm tra giữa kỳ môn Tài chính quốc tế

kiểm tra giữa kỳ môn Tài chính quốc tế
... toán quốc tế Việt Nam Dịch vụ toán quốc tế ngân hàng triển khai phát triển mạnh Việt Nam Trong năm 2007, có 13 ngân hàng ( Vietcombank, VIB, Techcombank, MB…) trao giải thưởng Thanh toán quốc tế ... Giấy chứng nhận số lượng phải có kiểm tra, giám sát đại diện phía đại diện thương mại - Cung cấp giấy chứng nhận kiểm tra Khi nhận L/C, người xuất phải kiểm tra kỹ quy định chứng từ Khi có sai ... gia Ngân hàng với chức người mở tài khoản thực toán - Chỉ mở tài khoản đơn biên bên mua bên bán, không mở tài khoản đa song biên Nếu người nhập mở tài khoản để ghi tài khoản để theo dõi, giá trị...
 • 17
 • 474
 • 0

Xem thêm