QUẢN TRỊ tác NGHIỆP

Bài Thảo Luận Quản Trị Tác Nghiệp Thương Mại Quốc TếPhân tích đấu giá quốc tế và hoạt động đấu giá quốc tế tại Việt Nam.doc

Bài Thảo Luận Quản Trị Tác Nghiệp Thương Mại Quốc TếPhân tích đấu giá quốc tế và hoạt động đấu giá quốc tế tại Việt Nam.doc
... Môn Quản trị tác nghiệp TMQT Trường Đại học Thương Mại PHẦN 1: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ QUỐC TẾ I, Khái niệm, đặc điểm đấu giá quốc tế : Khái niệm: Đấu giá phương thức bán ... Môn Quản trị tác nghiệp TMQT Trường Đại học Thương Mại Các phương pháp đấu giá quốc tế: - Đấu giá tăng giá: Bên bán đưa giá thấp dự định, sau người mua giá, cạnh tranh giá - Đấu giá giảm giá: ... K5HQ1A Môn Quản trị tác nghiệp TMQT Trường Đại học Thương Mại  Nguyên nhân kinh nghiệm đấu giá quốc tế cho Việt Nam: Nhóm I 10 Lớp K5HQ1A Môn Quản trị tác nghiệp TMQT - Trường Đại học Thương Mại Dưới...
 • 20
 • 1,251
 • 3

Bài thảo luận môn QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP.doc

Bài thảo luận môn QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP.doc
... gặp mặt tổ chức nhân viên bán hàng Trong buổi gặp mặt nhà quản trị bán hàng hiểu nhân cách,nhu cầu,vấn đề nhân viên bán hàng Các nhà quản trị hiểu sâu sát nguyên nhân làm tăng hay giảm động lực ... kinh doanh diễn tốt phải có đội ngũ bán hàng tốt trước Mục tài liệu tham khảo: -Giáo trình Quản Trị Tác Nghiệp -Trang web: Tài liệu.vn ... nhân viên Thông tin khen thưởng phải công bố rộng rãi cho nhân viên, đối tác đặc biệt gia đình người khen thưởng Nhà quản lý nên ý công nhận khen thưởng nhân viên không nằm danh sách nhân viên...
 • 19
 • 1,358
 • 6

Chương mở đầu - Quản trị tác nghiệp

Chương mở đầu - Quản trị tác nghiệp
... 200 6-2 007 Qu n tr s n xu t d ch v 15 CHƯƠNG NH NG V N ð CHUNG Sơ ñ trình s n xu t (cung Các y u t ñ u vào: -Tài nguyên - Lao ñ ng -V n -Công ngh -Thông tin -Tài KD S n ph m ñ u ra: -SP v t ch t -SP ... Minh, Hà n i, 200 6-2 007 Qu n tr s n xu t d ch v 10 CHƯƠNG NH NG V N ð CHUNG 1.1 Doanh nghi p ho t ñ ng s n xu t, cung S n ph m? ng d ch v - S n ph m k t qu ho t ñ ng c a doanh nghi p - S n ph m k ... cu i kỳ T l ñi m: (1)+(2)+(3)~4 0-5 0%; (4)~6 0-5 0% © Nguy n Văn Minh, Hà n i, 200 6-2 007 BÀI M Qu n tr s n xu t d ch v ð U N i dung th i lư ng c a môn h c STT Tên chương T ng s ti t Lý thuy t Th...
 • 15
 • 463
 • 4

Tài liệu câu hỏi về Quản trị tác nghiệp

Tài liệu câu hỏi về Quản trị tác nghiệp
... c Quản trị tác nghiệp d Cả ý 10 Công việc sau công việc hoạt động quản trị sản xuất dịch vụ doanh nghiệp: a Lập kế hoạch b Đảm bảo nguồn tài c Duy trì chất lượng sản phẩm d Quản lý hàng ... định hoạt động quản trị sản xuất dịch vụ doanh nghiệp, định xếp từ cao xuống thấp là: a Tác nghiệp, chiến thuật, chiến lược b Tác nghiệp, chiến lược, chiến thuật c Chiến lược, tác nghiệp, chiến ... VẬT LIỆU (MRP) 84 Mô hình MRP khác mô hình quản trị hàng dự trữ chỗ: a Mô hình MRP mối quan hệ phụ thuộc lẫn nguyên vật liệu, chi tiết, phận cấu thành sản phẩm b Việc ứng dụng mô hình quản trị...
 • 31
 • 805
 • 4

Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại:Xây dựng kế hoạch bán hàng cho sản phẩm sữa tươi Vinamilk trên địa bàn đường Hồ Tùng Mậu

Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại:Xây dựng kế hoạch bán hàng cho sản phẩm sữa tươi Vinamilk trên địa bàn đường Hồ Tùng Mậu
... Kế hoạch bán hàng cho sản phẩm _Kế hoạch bán hàng theo ngành hàng _Kế hoạch xuất _Kế hoạch bán hàng nội địa _Kế hoạch bán hàng theo vùng địa _Kế hoạch bán hàng thị trường doanh nghiệp _Kế ... _Kế hoạch bán hàng theo ngày _Kế hoạch bán hàng theo tuần _Kế hoạch bán hàng theo tháng _Kế hoạc bán hàng theo quý _Kế hoạch bán hàng theo năm _Kế hoạch bán buôn _Kế hoạch bán lẻ _Kế hoạch bán ... I .Kế hoạch bán hàng doanh nghiệp thương mại Khái niệm kế hoạch bán hàng Kế hoạch bán hàng : _Sản phẩm trình lập kế hoạch bán hàng _Bao gồm mục tiêu bán hàng ,các chương trình hoạt động bán hàng...
 • 14
 • 1,480
 • 10

ebook.vcu đề cương quản trị tác nghiệp khach san du lich

ebook.vcu đề cương quản trị tác nghiệp khach san du lich
... Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Tuyển tập đề thi Ebook.VCU ...
 • 2
 • 574
 • 6

ebook.vcu mo ta mon hoc quan tri tac nghiep doanh nghiep thuong mai

ebook.vcu mo ta mon hoc quan tri tac nghiep doanh nghiep thuong mai
... [1], [2], [3], [5] phn liờn quan n k hoch mua hng v chớnh sỏch mua hng + Chun b tho lun ch : cụng tỏc ỏnh giỏ thnh tớch ca lc lng bỏn hng hin ti cỏc doanh nghip Mi quan h gia cụng tỏc ny vi vic ... cu cỏc ti liu tham kho [1], [2] phn liờn quan n d bỏo bỏn hng, chớnh sỏch bỏn hng v xõy dng ngõn sỏch bỏn hng + Mi quan h gia chớnh sỏch mt hng kinh doanh v cỏc chớnh sỏch bỏn hng khỏc + Nghiờn ... tham kho [1], [2], [4], [5] phn liờn quan n kim soỏt bỏn hng + Chun b tho lun ch : cụng tỏc ỏnh giỏ thnh tớch ca lc lng bỏn hng hin ti cỏc doanh nghip Mi quan h gia cụng tỏc ny vi vic to ng lc...
 • 16
 • 212
 • 0

Ebook VCU đề cương quản trị tác nghiệp khach san du lich

Ebook VCU đề cương quản trị tác nghiệp khach san du lich
... Ebook. VCU – www.ebookvcu.com Tuyển tập đề thi Ebook. VCU ...
 • 2
 • 671
 • 11

Quản trị tác nghiệp tình huống

Quản trị tác nghiệp tình huống
... với khách hàng - Khả tiếp thị quảng cáo mặt hàng Gây ăn tợng, làm cho khách cảm nhận đợc mặt tốt sản phẩm tiếp cận thơng hiệu - Tổ chức bên phải vững chắc, nhà quản lý nhân viên phải tập thể ... Điều đánh vào tiềm thức ngời tiêu dùng thiết kế quán cà phê, tạo cho họ cảm giác thơng hiệu giá trị họ tiêu dùng sản phẩm 12 - Mở rộng thị trờng, hớng đến nhiều đối tợng khách hàng khác - Khách ... Marketinh linh hoạt, đánh đợc vào tâm lý đối tợng khách hàng thởng thức cà phê Họ cảm nhận đợc giá trị họ tiêu dùng sản phẩm Hơn nữa, Starbucks nhắm vào đối tợng khách hàng với cách thức tiếp cận...
 • 33
 • 2,069
 • 11

Quản trị tác nghiệp phần 1

Quản trị tác nghiệp phần 1
... 2008 1. 3.2 Khách hàng bán lẻ điện tử 1. 3 .1. 1 Tổng quan dân số học người dùng mạng  Gần 1/ 4 dân số giới - khoảng 1, 4 tỉ người thường xuyên sử dụng Internet Sẽ tăng lên 1, 9 tỉ, tức khoảng 1/ 3 số ... E-commerce 2008 Nội dung chương 1. 1 Khái niệm bán lẻ điện tử 1. 2 Thuận lợi khó khăn bán lẻ điện tử người bán lẻ 1. 3 Các yếu tố hệ thống tác nghiệp TMĐT B2C DN 1. 4 Các mô hình bán lẻ điện tử Khoa ... Giới thiệu học phần • • Số tín chỉ: (30,3,9,3) Mục đích: – Trang bị cho sinh viên kiến thức thương mại điện tử B2C quản trị hoạt động tác nghiệp kinh doanh doanh nghiệp thương mại điện...
 • 32
 • 220
 • 0

Quản trị tác nghiệp phần 2

Quản trị tác nghiệp phần 2
... Internet, việc bao gói phân phối hàng hóa cao hơn) 1 .2. 2 Ưu việt bán lẻ điện tử người bán lẻ • Dễ dàng, thuận tiện việc tích hợp với quản trị quan hệ khách hàng (CRM) hệ thống vi marketing (micro-marketing ... danh - Cần nhiều nguồn lực để tăng tính trung thành khách hàng 1.3 Các yếu tố hệ thống tác nghiệp TMĐT B2C DN 1.3.1 Các loại hàng hoá chủ yếu bán lẻ ĐT • Về nguyên tắc, bán cửa hàng truyền thống ... tạp phẩm, trò chơi phần mềm, thiết bị điện tử máy tính, du lịch, quần áo Về sau, lan rộng sang nhóm hàng hóa dịch vụ khác 1.3.1 Các loại hàng hoá chủ yếu bán lẻ ĐT • Phần cứng phần mềm máy tính...
 • 11
 • 276
 • 0

Quản trị tác nghiệp phần 3

Quản trị tác nghiệp phần 3
... vườn 1 .3. 2 Khách hàng bán lẻ điện tử 1 .3. 1.1 Tổng quan dân số học người dùng mạng  Gần 1/4 dân số giới - khoảng 1,4 tỉ người thường xuyên sử dụng Internet Sẽ tăng lên 1,9 tỉ, tức khoảng 1 /3 số ... trực tuyến (B2C) trao đổi lượng hàng hoá trị giá 1,2 ngàn tỉ đô la, giao dịch B2B gấp 10 lần, đạt tới 12,4 ngàn tỉ 1 .3. 2 Khách hàng bán lẻ điện tử 1 .3. 1.2 Nghiên cứu thị trường khách hàng tiềm ... sung vào cấu mặt hàng, ngày khó nhận Amazon.com Các phân tích công nghiệp gần Amazon.com cho thấy hỗn độn phát triển Amazon.com 1 .3. 2 Xác định cấu hàng hoá bán lẻ ĐT • Yêu cầu - Khi xác định cần...
 • 11
 • 210
 • 0

Ôn tập môn quản trị tác nghiệp khách sạn du lịch K41

Ôn tập môn quản trị tác nghiệp khách sạn du lịch K41
... cấu lđ đvới ctác qtrị nsự (.) 1dn cụ thể: *đvới dn:ncứu cấu lđ đvới ctác qtrị ng` nlực sẽ: +giúp cho bfận qtrị nsự thực tốt chức +tạo đk ncao hquả sd lđ dn *đvới cấp qtrị: -đvới qtrị cấp cao: ... *6ndung tổ chức thông qua 3gđoạn -GĐ1: đòi hỏi fải chuẩn bị tốt kỹ thuật, fáp luật, nsự, muốn thực nhà qtrị fải lập k.hoạch tổ chức thực -GĐ2: đlý fải tác nghiệp trực tiếp với ndung cv Nhà qtrị ... K, ncao uy tín dn để xđ đúg gtrị dùng 3pp sau: Xđịnh gtrị nguồn gốc, thực chất giá đtư ban đầu TSCĐ Xđịnh sở gtrị lại TSCĐ=gtrị nguyên gốc- gtrị khấu hao Xđịnh gtrị khôi fục TSCĐ Đây sở qtrọng...
 • 12
 • 470
 • 6

Bài tập tình huống quản trị tác nghiệp

Bài tập tình huống quản trị tác nghiệp
... -Về quản lý số lượng, chất lượng giá +Phải đào tạo kĩ fận tiếp phẩm +Lựa chọn nhiều nguồn cung ứng +Quản lý tốt phiếu nhập, xuất, cân đo xác Tình Huống 21: “Công Ty KSDL Hoa Mai” Tách làm tình ... xuất, cân đo xác Tình Huống 21: “Công Ty KSDL Hoa Mai” Tách làm tình huônng nhỏ: 1 .Tình chị Lan Công tác quản trị nhặn công ty chưa tốt mang nhiều hạn chế: *Về đãi ngộ nhân sự: -Đãi ngộ TL chưa ... án giải Chưa làm hết vai trò nhà quản trị cấp truing gian tư vấn cho giám đốc Ở vị trí giám đốc phải đưa p/án tốt ổn định kinh doanh vừa giải vấn đè tồn quản trị nguồn nhân lực công ty Ebook.VCU...
 • 5
 • 2,635
 • 48

Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử B2B

Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử B2B
... in t v giao dch thng mi in t B2B Chng Mụ hỡnh t chc cụng ngh giao dch thng mi in t B2B Chng K hoch tỏc nghip thng mi in t B2B Chng Qun tr bỏn hng thng mi in t B2B Chng Qun tr t v tỏi c cu ... in t i hc Thng mi Ebook.VCU - www.ebookv cu.com B2B E-commerce 2008 Giao dch TMT B2B TMT B2B (TMT gia doanh nghip vi doanh nghip) Thng mi in t B2B l giao dch thng mi (trao i tin ly hng húa hoc ... dch thng mi in t B2B v B2C Qun tr tỏc nghip v qun tr tỏc nghip thng mi in t Thnh phn ca th trng thng mi in t B2B Khoa Thng mi in t i hc Thng mi Ebook.VCU - www.ebookv cu.com B2B E-commerce 2008...
 • 22
 • 448
 • 1

Xem thêm