Bài tập lớn kế toán quản trị

bai tap lon ke toan quan tri

bai tap lon ke toan quan tri
... LUẬN VỀ KẾ TỐN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1.Tổng quan tiêu thụ xác định kết kinh doanh 1.1.1.Một số khái niệm liên quan đến tiêu thụ xác định kết kinh doanh - Tiêu thụ: việc chuyển ... ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà vậy, cơng ty hoạt động lĩnh vực thương mại nên vấn đề quan tâm nhiều Nhận thấy tầm quan trọng nên q trình hoạt động kinh doanh mình, cơng ty trọng đến việc tuyển dụng, ... tế phát sinh liên quan đến hoạt động khác kế tốn vào chứng từ biên bản, hợp đồng lý tài sản… để viết HĐ GTGT, phiếu thu, chi…và lên sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết có liên quan 2.2.7.2 Phương...
 • 61
 • 293
 • 0

bài tập - giải kế toán quản trị (phần kế toán chi phí).doc

bài tập - giải kế toán quản trị (phần kế toán chi phí).doc
... Y=107,691 -Trang 2- • Mức độ hoạt động 50%: Y = 120 Giải thích: Khi mức độ hoạt động giảm đi, mức chi phí cho phòng/ngày tăng lên, phần chi phí bất biến tính cho phòng tăng lên BÀI 3: Phòng kế toán ... chi phí bảo trì ước tính Y = 1.700 x 7.500 + 8.200 = 20.950 BÀI 4: Giả sử chi phí sản xuất chung DNSX gồm khoản mục chi phí chi phí vật liệu - công cụ sản xuất, chi phí nhân viên phân xưởng chi ... Có TK111 2.460 • Chi phí sản xuất chung - Chi phí sản xuất chung biến đổi = 84.798 x 60% = 50.878,8 ngđ -Trang 1 4- - Chi phí sản xuất chung cố định = 84.798 x 40% = 33.919,2 ngđ Chi phí sản xuất...
 • 130
 • 17,940
 • 64

BÀI TẬP ÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

BÀI TẬP ÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
... bạn có nhu cầu tìm lớp học kế toán tổng hợp hà nội pm ketoanhanoi_nhung Khai giảng nhiều khóa học kế toán: - Khóa học kế toán tổng hợp cho người chưa biết - Khóa học kế toán tổng hợp cho người biết ... 10.000.000đ)% = 12,84% • Kết : ∆ RI = 784.000đ – 584.000đ = +200.000đ ∆ ROI = 12,84% - 5% = 7,84% • Trung tâm đầu tư hòan thành trách nhiệm quản lý Trên tổng hợp 15 tập kế toán quản trị cho bạn sinh ... mua ngòai (2.880.000) Chi phí hội (310.000) • • Thông tin chênh lệch 1.680.000 400.000 (2.880.000) 310.000 (490.000) Công ty không nên mua ngòai không cải thiện tình hình lợi nhuận lỗ thêm 490.000đ...
 • 5
 • 2,355
 • 39

Bài tập ôn kế toán quản trị

Bài tập ôn kế toán quản trị
... mua ngòai (2.880.000) Chi phí hội (310.000) • • Thông tin chênh lệch 1.680.000 400.000 (2.880.000) 310.000 (490.000) Công ty không nên mua ngòai không cải thiện tình hình lợi nhuận lỗ thêm 490.000đ ... 1.750.000đ - Giá mua khách hàng đảm bảo yêu cầu công ty (1.256.000đ) tăng thêm lợi nhuận 494.000đ Vì vậy, công ty nên chấp nhận đề nghị khách hàng Câu 11 : Thông tin thích hợp định sản xuất hay mua ngòai ... -> 4.470đ/sp Câu : Xác định chi phí nhỏ tạm thời ngưng kinh doanh • Biến phí • Định phí tùy ý (quản trị ) • Định phí bắt buộc cắt giảm Vậy, chi phí nhỏ : 1.000.000đ x 60% + 796.000đ + 500.000đ...
 • 4
 • 924
 • 16

Bài tập ôn kế toán quản trị có lời giải docx

Bài tập ôn kế toán quản trị có lời giải docx
... 20.000 = 500.000.000 đ - Định phí không thay đổi, công ty không bỏ thêm định phí vì: Công ty không đầu tư thêm máy móc thiết bị, không mở rộng xây thêm nhà xưởng … - Công suất tối đa: 110.000đ/năm, ... Trong chi phí sản xuất 2.500.000.000đ định phí Trong chi phí bán hàng 800.000.000 đ định phí biến phí việc giao hàng 5.000đ/1 đôi Bài giải Để đưa định bán hay không, công ty định giá bán sản ... không vượt công suất thiết kế (80.000 + 20.000 < 110.000 ) - Vì không làm tăng thêm định phí nên phần lãi phí thu từ đơn đặt hàng lợi nhuận đạt Nên đơn đặt hàng chấp nhận - Hơn đơn đặt hàng không...
 • 3
 • 16,955
 • 417

bài tập môn kế toán quản trị

bài tập môn kế toán quản trị
... thu thu tháng bán hàng Yêu cầu : a.Lập dự toán tiêu thụ quý năm 20X8, chi tiết tháng ( có trình bày cách tính toán số liệu) b Tính nợ phải thu cuối q Bài ( chương 4) Có tài liệu liên quan đến ... 40% tốn tháng kế tiếp, 20% tốn tháng u cầu Lập dự tốn mua hàng hóa A ( bao gồm phần dự kiến tốn tiền mua hàng A) cho tháng q năm 20x8 Bài ( chương 3, 8) Tại Doanh nghiệp có tài liệu kế hoạch sản ... đóng gói sản phẩm 3.000đ Tổng chi phí quảng cáo sản phẩm năm 24.000.000đ Khấu hao TSCĐ phận bán hàng quản lý năm 86.000.000đ Tiền lương trả cho phận bán hàng quản lý năm 54.000.000đ Vốn hoạt động...
 • 6
 • 1,379
 • 8

Bài tập ôn kế toán quản trị

Bài tập ôn kế toán quản trị
... bạn có nhu cầu tìm lớp học kế toán tổng hợp hà nội pm ketoanhanoi_nhung Khai giảng nhiều khóa học kế toán: - Khóa học kế toán tổng hợp cho người chưa biết - Khóa học kế toán tổng hợp cho người biết ... 10.000.000đ)% = 12,84% • Kết : ∆ RI = 784.000đ – 584.000đ = +200.000đ ∆ ROI = 12,84% - 5% = 7,84% • Trung tâm đầu tư hòan thành trách nhiệm quản lý Trên tổng hợp 15 tập kế toán quản trị cho bạn sinh ... mua ngòai (2.880.000) Chi phí hội (310.000) • • Thông tin chênh lệch 1.680.000 400.000 (2.880.000) 310.000 (490.000) Công ty không nên mua ngòai không cải thiện tình hình lợi nhuận lỗ thêm 490.000đ...
 • 4
 • 363
 • 1

bài tập ôn kế toán quản trị có đáp án

bài tập ôn kế toán quản trị có đáp án
... nhu cầu tìm lớp học kế toán tổng hợp hà nội pm ketoanhanoi_nhung Khai giảng nhiều khóa học kế toán: - Khóa học kế toán tổng hợp cho người chưa biết - Khóa học kế toán tổng hợp cho người biết ... • Kết : ∆ RI = 784.000đ – 584.000đ = +200.000đ ∆ ROI = 12,84% - 5% = 7,84% • Trung tâm đầu tư hòan thành trách nhiệm quản lý Trên tổng hợp 15 tập kế toán quản trị cho bạn sinh viên Các bạn ... Năm 2005, công ty tiêu thụ 900sp A 1.500 hàng hóa B Cho biết, hàng hóa B giá bán 5.000đ/sp, giá mua 1.200đ/sp, biến phí bán hàng 800đ/sp, định phí bán hàng năm 1.200.000 định phí quản lý chung...
 • 6
 • 1,009
 • 10

bài tập nhóm kế toán quản trị

bài tập nhóm kế toán quản trị
... vật liệu 11 - Tổng toán = Gía mua nguyên vật liệu + VAT 12 - Mua NVL trả tiền = 30% * Tổng toán Nhóm Lớp K13TC1 Bài tập Nhóm GVHD: Võ Thị Thùy Linh 13 - Trả nợ kì trước = Tổng toán kỳ trước - Mua ... ngàn đồng) - Số tiền thu = Thanh toán tiền + Thu nợ kì trước < CẢ QUÝ = TỔNG CỦA THÁNG > BẢNG DỰ TOÁN SẢN XUẤT QUÝ I / Năm N+1 ĐVT: 1000 Đ Nhóm 2 Lớp K13TC1 Bài tập Nhóm STT GVHD: Võ Thị Thùy Linh ... BẢNG DỰ TOÁN SẢN XUẤT 10 - Gía trị sản phẩm tồn cuối kì = Số lượng sp tồn cuối kì * Gía thành đơn vị 11 - Gía vốn hàng bán = Tổng gtsp + gt sp đầu kỳ - gt sp cuối kỳ Nhóm Lớp K13TC1 Bài tập Nhóm...
 • 11
 • 161
 • 0

BÀI tậpbài GIẢI môn kế TOÁN QUẢN TRỊ

BÀI tập và bài GIẢI môn kế TOÁN QUẢN TRỊ
... chưa bán nhân viên kế toán lại tính hết vào chi phí ừong kỳ (Coi chi phí thời kỳ) Vì vậy, báo cáo kết kinh doanh nhân viên kế toán bị lỗ doanh nghiệp kinh doanh có lời Bài giải 2.14 Chi phí vật ... 6ể000 4.920 (2.920) _ * Giá bán = — Bài giải 2.7 Tính trị giá nguyên vật liệu mua vào kỳ NVL mua vào (nhập kho) = NVL cuối kỳ + NVL xuất - NVL đầu kỳ NVL mua vào = 85!oOO + 326.000 - 75.000 = 336.000 ... 0,65 + 350.000 0,2x = 250.000 * = 1.250.000iỵtgd) 16 Bài giải 4.15 ( tập trang sách tập) -thứ kiểm tra đổi số Lập báo cáo kết kinh doanh BAO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Chỉ tiêu Tone cône Đơn vi Doanh...
 • 63
 • 238
 • 0

Bài tập lớn Kế toán tài chính I (VFU)

Bài tập lớn Kế toán tài chính I (VFU)
... báo khoản tiền l i tiền g i doanh nghiệp hưởng 98.800.000đ 59 Ngày 26/12, Giấy báo có số : Ngân hàng báo khoản tiền Công ty K toán tiền mua hàng (nghiệp vụ 40) toán sớm nên doanh nghiệp cho khách ... toán tiền cho Công ty sản phẩm l i Công ty nhập l i kho thành phẩm (phiếu nhập kho số ) Ngày 17/10, Phiếu xuất kho số : Xuất 70 lít nhiên liệu cho phận quản lý doanh nghiệp Ngày 18/10, Theo kế ... hoạch, doanh nghiệp sửa chữa lớn TSCĐ dùng phân xưởng sản xuất.Chi phí sửa chữa phát sinh sau: - Phiếu xuất kho số : Xuất kho phụ tùng trị giá 20.500.000đ - Phiếu chi số :Khoản chi trả tiền mặt 14.500.000đ...
 • 8
 • 4,839
 • 131

Tài liệu hướng dẫn học tập môn kế toán quản trị

Tài liệu hướng dẫn học tập môn kế toán quản trị
... nhận thức đầy đủ kế toán quản trị Những điểm khác kế toán tài kế toán quản trị bảng 1.1 Bảng 1.1 So sánh kế toán tài kế toán quản trị Các lĩnh vực so sánh Kế toán tài Kế toán quản trị Những người ... quản trị nội doanh nghiệp đê định” Để nhận thức đầy đủ kế toán quản trị, so sánh kế toán quản trị với kế toán tài So sánh kế toán quản trị kế toán tài chính: Phần giúp bạn phân biệt kế toán quản ... BÀI VÀ CÁCH HỌC TỪNG PHẦN CỦA BÀI: Kế toán quản trị gì? Phần giúp bạn nhận biết cách khái quát kế toán quản trị: Một cách khái quát, định nghĩa kế toán quản trị sau: Kế toán quản trị hệ thống...
 • 228
 • 1,733
 • 9

Bài tập lớn kế toán tài chính

Bài tập lớn kế toán tài chính
... tính Tài sản thuế thu nhập hoãn lại + Từ ngày 1/10/X7 đến ngày 31/12/X7 : Loại TS (1) TBHĐGT TBVP1 TBVP2 Tổng Cộng Chí phí kế toán theo PP số dư giảm dần (2) 281.250 50.000 4.008,889 Chí phí ké toán ... 8.800 35.200 Xác định khoản lãi quý năm X7 8.800 x tháng = 26.400 • Khoản vay đài hạn bảng cân đối kế toán vào cuối tháng năm X7 Ngày (1) Số dư nợ gốc Số tiền trả lãi (2) hàng kỳ (3) 1/10/X7 5.000.000 ... 12.320/12 tháng x (1 tháng + 11/30) = 1.4003,111 Yêu cầu : Phản ánh tình hình hoạt động sở sổ kế toán I - Báo cáo doanh thu (ĐVT: ngàn đồng ) 1a Nợ TK 131 : 330.000 Có TK 511-H ĐLT : 300.000...
 • 17
 • 950
 • 8

Tài liệu Bài 2 giảng Kế toán quản trị. doc

Tài liệu Bài 2 giảng Kế toán quản trị. doc
... 1.400 *2. 000 = 2. 800.000 2. BIẾN PHÍ 1.400 *1 .20 0 = 1.680.000 3.SỐ DƯ ĐẢM PHÍ (1) – (2) = 1. 120 .000 4.ĐỊNH PHÍ ĐỊNH PHÍ SẢN XUẤT ( 420 .000 / 1.400)*1.400 420 .000 180.000 ĐỊNH PHÍ BH, QL 520 .000 ... tiêu thụ 1.400 sp] 1.400 * 2. 000 2. 800.000 2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN [500 + 350 + 150 + ( 420 .000 ÷ 1.400]*1.400 3.LI NHUẬN GỘP 2. 800.000 – 1. 820 .000 980.000 4.CHI PHÍ BH,QL (20 0 * 1.400) + 180.000 460.000 ... 1.400 *1 .20 0 = 1.680.000 3.SỐ DƯ ĐẢM PHÍ (1) – (2) = 1. 120 .000 4.ĐỊNH PHÍ ĐỊNH PHÍ SẢN XUẤT 420 .000 = 420 .000 180.000 ĐỊNH PHÍ BH, QL 520 .000 5.LI NHUẬN GIÁ VỐN TPTK * [500 + 350 + 150 ] 27 CHI...
 • 31
 • 344
 • 0

BÀI TẬP LỚN Môn: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Đề Tài: Quản lí khách sạn

BÀI TẬP LỚN  Môn: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu  Đề Tài: Quản lí khách sạn
... III.Bảo trì hệ thống Những hệ thống quản trị liệu có chức quản liệu, trích thông tin hữu ích từ liệu sử dụng thông tin nhằm hỗ trợ việc định Vì hệ thống bao gồm hệ thống sở liệu, kho liệu hệ thống ... bào đắn chặt chẽ - sở liệu hệ thống đầy đủ thống quản lý hoạt động khách vào khách sạn, sử dụng dịch vụ, toán, khách khỏi khách sạn - Cung cấp đầy đủ, xác thông tin khách sạn: số phòng, loại ... khai mỏ liệu Dữ liệu thuộc dạng có cấu trúc sở liệu quan hệ, thuộc dạng bán cấu trúc hay liệu XML, chí dạng cấu trúc liệu đa phương tiện Hiện nay, hệ thống quản trị liệu thành phần nòng cốt hệ thống...
 • 39
 • 6,181
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: những bài tập về kế toán quản trịcác bài tập về kế toán quản trị chi phímột số bài tập về kế toán quản trịbài tập về kế toán quản trị chi phícác bài tập về kế toán quản trịcác dạng bài tập trong kế toán quản trịcác dạng bài tập về kế toán quản trịbài tập môn kế toán quản trị có lời giảihướng dẫn giải bài tập môn kế toán quản trịcách giải bài tập môn kế toán quản trịcâu hỏi và bài tập môn kế toán quản trịbài tập môn kế toán quản trị chi phígiải bài tập môn kế toán quản trịgiai bai tap mon ke toan quan tri chi phibài tập môn kế toán quản trị chương 2bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa họcLuyện tập Trang 23Bảng chia 6Bảng nhân 6CHỦ ĐỀ 3 LỚP 2 ĐÂY LÀ TÔI - ĐAN MẠCHTuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?Tuần 8. Nghe-viết: Bàn tay dịu dàngBài 23. g, ghBài 15. t, thBài 12. i, aBài 8. Ăn, uống hàng ngày