trịnh nguyễn phân tranh

lich su 4: Trinh-Nguyen phan tranh

lich su 4: Trinh-Nguyen phan tranh
... BAI MI Hot ng 1: S suy sp ca triu Hu Lờ Hot ng 2: Nh Mc i v s phõn chia Nam-Bc triu Hot ng 3: Chin tranh Trnh Nguyn v hu qu ca nú HOAT ễNG 1: Tỡm nhng biu hin cho thy s suy sp ca triu ỡnh ... u th k XVI, chớnh quyn nh Lờ suy yu HOAT ễNG 2: MC NG DUNG THAO LUN NHOM ễI Vỡ cú chin tranh Nam- Bc triu? Quan sat v ch trờn lc ụ kinh ụ ca Nam Bc triu Nh Lờ suy yu c M ng ng Du Bc triu ... Du Bc triu Bc triu Ng uy n Hn 50 nm Nm1592 chin tranh chm dt Ki m Nam triu Nam triu HOAT ễNG 3: HY CHN í EM CHO LA NG NHT Nguyờn nhõn dn n chin tranh Trnh Nguyn ? Trnh Kim khiờu chin vi Nguyn...
 • 38
 • 446
 • 0

ls t25: trinh-Nguyen phan tranh

ls t25: trinh-Nguyen phan tranh
... LUN NHOM ễI Vỡ cú chin tranh Nam- Bc triu? Quan sat va chi trờn lc ụ kinh ụ cua Nam Bc triờu Nh Lờ suy yu c M ng ng Du Bc triu Bc triu Ng uy n Hn 50 nm Nm1592 chin tranh chm dt Ki m Nam triu ... NHT Nguyờn nhõn dn n chin tranh Trnh Nguyn ? Trnh Kim khiờu chin vi Nguyn Hong Nguyn Kim sai l Nguyn Hong em quõn ỏnh nh Trnh ự Khi Nguyn Kim cht ,hai th lc TrnhNguyn tranh ginh quyn lc vi HY ... LUN NễII DUNG THAO LUN Nờu kờt qua cua cuục chiờn tranh Trinh Nguyờn Hay tụ mau cac ia phõn xac inh ang Trong ang Ngoai Nờu kt qu ca chin tranh Trnh Nguyn Ly sụng Gianh( Qung Bỡnh) lm ranh...
 • 38
 • 270
 • 0

Trịnh Nguyễn phân tranh

Trịnh Nguyễn phân tranh
... Chiến tranh Trịnh- Nguyễn - Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh Trịnh- Nguyễn - Trình bày diễn biến chiến tranh Trịnh- Nguyễn - Kết chiến tranh Trịnh Nguyễn sao? Thứ năm ngày tháng năm 2010 LỊCH SỬ: TRỊNH ... - NGUYỄN PHÂN TRANH (S/53) Hoạt động 3: Chiến tranh Trịnh- Nguyễn - Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh Trịnh- Nguyễn Khi Nguyễn Kim chết, rễ Trịnh Kiểm lên thay nắm toàn triều Con Nguyễn Kim Nguyễn ... lượng chiến tranh hai lực bùng nổ Thứ năm ngày tháng năm 2010 LỊCH SỬ: TRỊNH - NGUYỄN PHÂN TRANH (S/53) Hoạt động 3: Chiến tranh Trịnh- Nguyễn - Trình bày diễn biến chiến tranh Trịnh- Nguyễn Thứ...
 • 20
 • 286
 • 0

Tài liệu Trịnh - Nguyễn phân tranh 1 docx

Tài liệu Trịnh - Nguyễn phân tranh 1 docx
... Cuộc chiến Trịnh - Nguyễn thực diễn từ năm 16 27 tính mặt quân Nếu tính mặt trận ngoại giao, xung đột hai bên nổ từ nhiều năm trước Nguyễn Hoàng trốn nam Năm 15 93, Trịnh Tùng triệu Nguyễn Hoàng ... “Ta không nhận sắc” Năm 16 13, Nguyễn Hoàng qua đời, người trai thứ sáu Nguyễn Phúc Nguyên lên thay, tức Sãi vương (hay chúa Sãi) Năm 16 23, Bình An Vương Trịnh Tùng qua đời, Trịnh Tráng lên thay, ... Tháng năm 16 27, Trịnh Tráng khởi 20 vạn đại quân thủy vào nam, tướng Nguyễn Khải, Lê Khuê chia làm hai đạo tiến vào, hội binh cửa Nhật Lệ Phía Nguyễn cử tướng Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Vệ, Nguyễn Phúc...
 • 5
 • 308
 • 0

Tài liệu Trịnh - Nguyễn phân tranh 2 docx

Tài liệu Trịnh - Nguyễn phân tranh 2 docx
... năm chiến dài nhất, lớn xung đột Trịnh - Nguyễn lần quân Nguyễn chủ động đánh bắc Quân nam chiếm huyện Nghệ An Tháng năm 1655, chúa Nguyễn sai Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Hữu Dật mang quân vượt sông ... để kìm chế Trịnh Toàn Tháng năm 1657, Trịnh Tráng chết, Tây Định vương Trịnh Tạc lên thay Biết anh em chúa Trịnh bất hòa, chúa Nguyễn sai người đến dụ Toàn cự tuyệt Chúa Trịnh cử Trịnh Căn thay ... Chương tay chúa Nguyễn Trịnh Toàn cầm quân Trịnh Tráng giáng chức Thượng cử Trịnh Tạc vào làm Thống lĩnh Hữu Tiến thấy viện binh Trịnh lui giữ Hà Trung Gặp lúc họ Mạc phía bắc quấy rối, Trịnh Tạc phải...
 • 5
 • 291
 • 0

Tài liệu Trịnh - Nguyễn phân tranh 3 docx

Tài liệu Trịnh - Nguyễn phân tranh 3 docx
... năm 1672, chúa Trịnh lại cử binh nam tiến, sai Trịnh Căn lĩnh thủy binh, Lê Thì Hiến lĩnh binh Bên Nguyễn năm 1666 Nguyễn Hữu Tiến chết Chúa Nguyễn cử em Hiệp làm chủ tướng Hữu Dật Nguyễn Mỹ Đức ... trốn nhiều, tướng sĩ Nguyễn ngã lòng, Tiến bàn rút lui, có Dật không nghe Chúa Trịnh tăng viện cho Trịnh Căn Tháng 11 năm 1660, biết bên Nguyễn tướng bất hòa, quân lại bỏ trốn, Trịnh Căn sai Lê ... chống cự, tự chúa Nguyễn tiếp ứng Quân Trịnh hăng hái đánh lũy Trấn Ninh lần hạ Hữu Dật cố sức chống đỡ Quân Trịnh đánh không thắng phải rút Bắc Bố Chính, Trịnh Căn lại bị ốm nên Trịnh Tạc rút đại...
 • 5
 • 280
 • 0

Tài liệu Trịnh - Nguyễn phân tranh 4 pdf

Tài liệu Trịnh - Nguyễn phân tranh 4 pdf
... chiến tranh - Mạc Lê-Mạc Trịnh- Nguyễn chiến tranh trường kỳ lịch sử Việt Nam, gây hậu chia cắt nước Đại Việt 250 năm Tuy nhiên, so với chiến tranh - Mạc thời Nam Bắc triều, mức độ chiến tranh ... khoát công nhận Giữa Trịnh Nguyễn, xuất phát vốn người nhà, Trịnh Kiểm lấy chị Nguyễn Hoàng Ngọc Bảo, đến Trịnh Tráng lại lấy gái Nguyễn Hoàng Ngọc Tú Trước dùng “binh”, Trịnh Nguyễn dùng “lễ” thời ... phong cho chúa Trịnh để đánh chúa Nguyễn Quân Trịnh xa mệt mỏi, quân sĩ nhớ nhà, Hoàng Ngũ Phúc muốn mượn sức Tây Sơn diệt họ Nguyễn nên nhân danh chúa Trịnh cho Nguyễn Nhạc hàng, sai Nguyễn Hữu...
 • 5
 • 318
 • 0

Tài liệu Trịnh - Nguyễn phân tranh 5 ppt

Tài liệu Trịnh - Nguyễn phân tranh 5 ppt
... hai tướng Nguyễn Hữu Tiến di chuyển 3000 quân đóng Võ Xá để thủ Các tướng Trịnh tha, binh sĩ Trịnh chia nhỏ cho khai hoang hết • 1 655 1660 chúa Trịnh bố phòng vạn rưỡi binh thủ nam Chúa Nguyễn không ... Quân Trịnh Trịnh Tạc • Trịnh Toàn • Trịnh Căn • Đào Quang Nhiêu • Lê Thì Hiến • Lê Sĩ Triệt • Nguyễn Khắc Liệt • Lê Văn Hiểu • Hoàng Ngũ Phúc • Hoàng Phùng Cơ • Hoàng Đình Thể Quân Nguyễn Nguyễn ... phao từ 10 vạn lên 18 vạn (Trịnh) ; Nguyễn phóng đại lên 26 vạn Quân số phe có tối đa 20 vạn quy địa phương, quân chúa Nguyễn lúc số quân Trịnh. [9] Thủy binh: quân Trịnh có ưu lớn với chừng 600...
 • 7
 • 325
 • 0

Trịnh-Nguyễn phân tranh pptx

Trịnh-Nguyễn phân tranh pptx
... chiến tranh Lê - Mạc Lê-Mạc Trịnh-Nguyễn nội chiến trường kỳ lịch sử ViệtNam, gây hậu chia đôi nước Đại Việt 250 năm Tuy nhiên, so với chiến tranh Lê - Mạc thời Nam Bắc triều, mức độ chiến tranh ... cuối Bản đồ ViệtNamkhoảng năm 1760, vẽ công ty Cóvens e Mortier,Amsterdam Bài chi tiết: Trịnh-Nguyễn phân tranh, 1774-1775 Xem thêm: Trịnh Sâm, Hoàng Ngũ Phúc, Nguyễn Phúc Thuần Quân Trịnh lại ... Nguyễn tái diễn chiến dài với Trịnh Địa bàn Chiến tranh Trịnh - Nguyễn diễn phạm vi Trung Bộ, thuộc tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình Chiến tranh Lê - Mạc trải khắp gần toàn lãnh thổ Đại Việt...
 • 27
 • 247
 • 0

trinh nguyen phan tranh- lich su 4

trinh nguyen phan tranh- lich su 4
... Hoạt động 1: Sự suy sụp triều Hậu Lê - Y/c HS đọc toàn - Y/c HS đọc đoạn - Y/c HS tìm biểu cho thấy suy sụp triều đình Hậu Lê từ đầu kỉ XVI ? - Đọc - Đọc - HS nối tiếp trả lời Sự suy sụp nhà Hậu ... đầu kỉ XVI ? - Đọc - Đọc - HS nối tiếp trả lời Sự suy sụp nhà Hậu Lê + Vua bày trò ăn chơi xa xỉ su t ngày đêm + Bắt nhân dân xây thêm nhiều cung điện + Nhân dân gọi vua Lê Uy Mục "vua quỷ", gọi ... giành quyền lực - GV tổng kết ý HS, sau - Lắng nghe giải thích từ "vua quỷ" "vua lợn" để HS thấy rõ suy sụp nhà Hậu Lê + Vua Lê Uy Mục từ lên lao vào ăn chơi xa xỉ, thích rượu chè, cờ bạc, gái đẹp,...
 • 6
 • 497
 • 2

Trinh - Nguyen phan tranh

Trinh - Nguyen phan tranh
... phân chia Nam - Bắc triều Vì có chiến tranh Nam - Bắc triều? - Chiến tranh Nam - Bắc triều xảy hai lực phong kiến Nam triều Bắc triều tranh giành quyền lực với Chiến tranh Nam - Bắc triều kéo ... lực phong kiến Trịnh- Nguyễn tranh giành quyền lực gây nên chiến tranh Trịnh - Nguyễn Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh Trịnh - Nguyễn Hoạt động 3: Chiến tranh Trịnh- Nguyễn Trong khoảng 50 năm, ... kỉ XVI – Làm việc lớp Chiến tranh Nam - Bắc triều chiến tranh Trịnh - Nguyễn xảy mục đích gì? - Vì quyền lợi dòng họ cầm quyền đánh giết lẫn Hậu chiến tranh nào? - Hậu đất nước bị chia cắt, nhân...
 • 26
 • 203
 • 0

Bài 21. Trinh - Nguyễn phân tranh

Bài 21. Trinh - Nguyễn phân tranh
... đêm.Các quan lại xâu xé tranh giành ngai vàng Đất nước rơi vào cảnh loạn lạc Mạc Đăng Dung HĐ 2: Nhà Mạc đời và sự phân chia Nam – Bắc triều Vì có chiến tranh Nam – Bắc triều ... gọi là Nam triều HĐ 3: Chiến tranh Trịnh – Nguyễn và hậu quả của nó Hãy chọn ý em cho là đúng nhất 1/ Nguyên nhân dẫn đến chiến tranhTtrịnh -Nguyễn A.Trịnh Kiểm khiêu chiến ... tranh Trịnh- Nguyễn? Lấy sông Gianh ( Quảng Bình ) làm ranh giới chia cắt đất nước thành đàng và đàng ngoài 200 năm Đàng Trong Sông Gianh Đàng Ngoài Sông Gianh lúc chiến tranh...
 • 19
 • 221
 • 0

Trinh Nguyen phan tranh lop 4

Trinh Nguyen phan tranh lop 4
... ĐÔI Vì có chiến tranh Nam- Bắc triều? Quan sát và chỉ lược đồ kinh đô của Nam – Bắc triều Nhà Lê suy yếu ạc M ng ă Đ ng u D Bắc triều Bắc triều Ng Hơn 50 năm Năm1592 chiến tranh chấm dứt ... nhân dẫn đến chiến tranh Trịnh Nguyễn ? Trịnh Kiểm khiêu chiến với Nguyễn Hoàng Nguyễn Kim sai Nguyễn Hoàng đem quân đánh nhà Trịnh ù Khi Nguyễn Kim chết ,hai lực TrịnhNguyễn tranh giành quyền ... THẢO LUẬN Nêu kết quả của cuộc chiến tranh Trịnh – Nguyễn Hãy tô màu các địa phận để xác định Đàng Trong – Đàng Ngoài Nêu kết chiến tranh Trịnh Nguyễn Lấy sông Gianh( Quảng...
 • 28
 • 315
 • 0

Trịnhnguyễn phân tranh LÊ KÍNH TÔNG ( 1600 - 1619) pps

Trịnh – nguyễn phân tranh LÊ KÍNH TÔNG ( 1600 - 1619) pps
... thành, Trịnh Xuân bọ giam vào nội phủ, vua Kính Tông bị thắt cổ chết ngày 12 tháng năm Kỷ Mùi ( 1619) Đổi niên hiệu hai lần thần tông ( 1619 1643) Niên hiệu: Vĩnh Tộ ( 1620 1628) Đức Long ( ... Đàng họ Nguyễn Đàng bắt đầu đặt với việc Nguyễn Hoàng tự ý bỏ vào Thuận Quảng Nhân hội dư đảng nhà Mạc lại lên Trong tình hình đó, vua Kính Tông với Trịnh Xuân ( thứ Trịnh Tùng), mưu giết Trịnh ... Trang Tông đến nhà Minh phong tước vương, trước làm An Nam đô thống sứ chân tông Niên hiệu: Khánh Đức ( 1649 1652) Thịnh Đức ( 1653 1657) Vĩnh Thọ ( 1658 1661) Vạn Khánh ( 1662) Năm...
 • 6
 • 174
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an trinh nguyen phan tranhbai 9 trinh nguyen phan tranh tiet 3giao an lich su 4 bai trinh nguyen phan tranhgiao an lich su bai trinh nguyen phan tranhgiao an lich su trinh nguyen phan tranhgiao an lich su lop 4 bai trinh nguyen phan tranhgiao an dien tu trinh nguyen phan tranh lop 4tiết 25 trịnh nguyễn phân tranhtrịnh nguyễn phân tranh 1623 1777thuyết trình nguyên phânquá trình nguyên phâný nghĩa của quá trình nguyên phâný nghĩa thực tiễn của quá trình nguyên phânquá trình nguyên phân tế bàoquá trình nguyên phân của tế bàobao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học