nghĩa tường minh và hàm ý (2)

nghia tuong minh va ham y (tiet 2)

nghia tuong minh va ham y (tiet 2)
... -V y bữa sau ăn đâu ? Chi tiết • Điểm thêm “ gi y nức nở, chò Dậu ngó cách xót xa: đoạn trích cho • -Con ăn nhà cụ Nghò thôn Đoài thấ sét đánh bên tai, • Cái Tí nghe nói gi y n y, giống nh y ... lại hỏi giọng luống cuống: • -V y bữa sau ăn đâu ? • Điểm thêm “ gi y nức nở, chò Dậu ngó cách xót xa: • -Con ăn nhà cụ Nghò thôn Đoài • Cái Tí nghe nói gi y n y, giống sét đánh bên tai, liệng ... hiĨu vµ gi¶i ®o¸n ®ỵc hµm ý II/Lun tËp M y vµ sãng MĐ ¬i, trªn m y cã ngêi gäi con: “Bän tí ch¬i tõ thøc d y cho ®Õn lóc chiỊu tµ Bän tí ch¬i víi b×nh minh vµng, bän tí ch¬i víi vÇng tr¨ng b¹c.“...
 • 20
 • 232
 • 0

tiét29 nghia tuong minh va ham y tiet 2

tiét29 nghia tuong minh va ham y tiet 2
... tỡnh y ma Thi khụng n y? Vy n nao cú núi la gỡ? Tình huống: mun Thy i chi v mun, b m hi: - My gi ri con? * Nghia tng minh: hi gi * Da vao tỡnh -> y m -> Sao n gi ny mi v? Hàmưý -> Trỏch ham chi, ... Giỏo viờn: Bùi Thị Chất Minh TIT 129 TI NG VI T Lớp Kiểm tra cũ Em hay phõn biờờt nghia tng minh va ham y Tình huống: Mt nhúm bn cú ngi cựng i xem phim, ú bn An va Thi chun b vộ cho c nhúm ... nhật xem v y! Bình: ừ, đợc *Ghi nh: ờờ s dung ham y, cõn cú hai iờu kiờ n sau y: - Ngi noi (ngi vit) co y thc a hm y vo cõu noi - Ngi nghe (ngi oc) co nng lc giai oỏn hm y II Luyờ õn tõ õp:...
 • 30
 • 376
 • 0

Tiết 128: Nghĩa tường minh hàm ý

Tiết 128: Nghĩa tường minh và hàm ý
... năm Nghĩa tường minh hàm ý (tiếp theo)2007 I Điều kiện sử dụng hàm ý II Luyện tập Bài tập 1: Bài tập 2: Hàm ý câu in đậm ? Vì em bé không nói thẳng mà phải sử dụng hàm ý ? Việc sử dụng hàm ý có ... Bài 25 Tiết 128 Thứ năm ngày 15 tháng năm Nghĩa tường minh hàm ý (tiếp theo)2007 I Điều kiện sử dụng hàm ý II Luyện tập IV Hướng dẫn nhà -Nắm điều kiện sử dụng hàm ý, tác dụng hàm ý vận dụng ... nói hàng ngày: A tất câu có hàm ý C có câu có, có câu hàm ý B câu có hàm ý D hàm ý nhiều người dùng Khi người ta dùng hàm ý ? A Khi không muốn nói thẳng C Không biết rõ ý B Muốn người nghe không...
 • 17
 • 1,825
 • 4

Nghĩa tường minh hàm ý

Nghĩa tường minh và hàm ý
... nói hàng ngày: A tất câu có hàm ý C có câu có, có câu hàm ý B câu có hàm ý D hàm ý nhiều người dùng Khi người ta dùng hàm ý ? A Khi không muốn nói thẳng C Không biết rõ ý B Muốn người nghe không ... ý * Ghi nhớ: (SGK - trang 91) Để sử dụng hàm ý, cần có hai điều kiện sau đây: - Người nói (người viết) có ý thức đưa hàm ý vào câu nói - Người nghe (người đọc) có lực giải đoán hàm ý Nghĩa tường ... ta bầu trời xanh thẳm (Ta-go) Nghĩa tường minh hàm ý (tiếp theo) I Điều kiện sử dụng hàm ý II Luyện tập IV Hướng dẫn nhà -Nắm điều kiện sử dụng hàm ý, tác dụng hàm ý vận dụng phù hợp - Làm tiếp...
 • 17
 • 903
 • 3

Nghĩa tường minh hàm ý

Nghĩa tường minh và hàm ý
...    I.ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HÀM Ý: Hs Đọc đoạn trích SGK trang 90 Nêu hàm ý câu: - “ CON CHỈ ĐƯC ĂN Ở NHÀ BỮA NÀY NỮA THÔI" - " CON SẼ ĂN Ở NHÀ CỤ NGHỊ THÔN ĐOÀI" Hàm ý: C1:Sau bữa cơm này, không ... với mà phải dùng hàm ý? - Vì điều đau lòng, nên chò Dậu không dám nói thẳng Hàm ý câu chò Dậu rõ hơn?        - Câu thứ Vì chò Dậu phải nói rõ vậy? -Vì Tí không hiểu hàm ý mẹ câu - Chi tiết ... cô gái Hàm ý: Mời bác cô vào uống nước Hai người nghe hiểu qua chi tiết: " ông theo liền anh niên vào nhà" " ngồi xuống " 1b Người nói: Anh Tấn - người nghe chò hàng đậu ( ngày trước) Hàm ý: "...
 • 11
 • 1,936
 • 5

Tiết 128: Nghĩa tường minh hàm ý

Tiết 128: Nghĩa tường minh và hàm ý
... học: 1.Thế nghĩa tường minh hàm ý 2.Điều kiện sử dụng nghĩa tư ờng minh hàm ý 3 nghĩa tác dụng số ý việc sử dụng hàm ý Hướng dẫn nhà -Đọc - hiểu phần ghi nhớ nghĩa tường minh hàm ý -Vận dụng ... kiện sử dụng hàm ý : - Người nói ( người viết) có ý thức đưa hàm ý vào câu nói -Người nghe (người đọc) có lực giải đoán hàm ý Chú ý: - Cần điều chỉnh hàm ý cho phù hợp lực giải đoán hàm ý người đọc ... với ! B: / / A: Đành Tiết 128: Nghĩa tường minh hàm ý ( Tiếp theo) I Tìm hiểu bài: II Bài học: * Điều kiện sử dụng hàm ý : - Người nói ( người viết) có ý thức đưa hàm ý vào câu nói -Người nghe...
 • 21
 • 1,084
 • 2

Nghĩa tường minh hàm ý - T1

Nghĩa tường minh và hàm ý - T1
... không? Dựa vào đâu mà em biết điều đó? đặc tính hàm ý Hàm ý giải đoán được: người nghe có lực đoán hàm ý lời nói có chứa hàm ý Hàm ý chối bỏ được: người nói chối bỏ họ không thông báo hàm ý lời nói ... không chịu trách nhiệm hàm ý chứa lời nói họ Hàm ý dùng chung hàm ý dùng riêng: Hàm ý dùng chung: Là kiểu hàm ý nhiều người dùng, dùng cách phổ biến tình tương tự ý nghĩa hàm ẩn tình thường dễ ... dụng Hàm ý dùng riêng Có hàm ý giải đoán gắn với tình cụ thể, tách khỏi tình không giải đoán hiểu khác Kiểu hàm ý gọi hàm ý dùng riêng hay hàm ý đặc dụng Cho hai ví dụ sau, đâu ví dụ có chứa hàm...
 • 11
 • 670
 • 5

Nghĩa tường minh hàm ý- T2

Nghĩa tường minh và hàm ý- T2
... điều kiện để sử dụng hàm ý người nói (người viết) có ý thức đưa hàm ý vào câu nói Điều kiện thứ hai để sử dụng hàm ý người nghe (người đọc) phải có lực giải đoán hàm ý, không hàm ý đưa lời thách ... đoán Do hàm ý không đạt mục đích sử dụng muốn Trong trường hợp đó, người nói muốn thông báo nội dung hàm ý phải điều chỉnh lời nói Luyện tập Viết đoạn văn có sử dụng hàm ý rõ hàm ý nói, ý nghĩa? ... tìm hiểu hàm ý Bài tập (SGK tr 92) Qua so sánh Lỗ Tấn nhận hàm ý: Tuy hi vọng chưa thể nói thực hay hư cố gắng thực đạt Người ta thành đường Bài (tr 93) Hàm ý mời mọc: Bọn tớ chơi Hàm ý từ...
 • 11
 • 970
 • 9

NGHIA TƯỜNG MINH HÀM Ý

NGHIA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý
... tường minh hàm ý : Kết luận: Nghĩa tườnglà nghĩa tườngthông báo Thế minh phần minh? diễn đạt trực tiếp từ ngữ câu Thế nghĩa hàm ý? Căn để suy Nghĩa hàm ý phần thông báo không diễn nghĩa hàm ý? ... Nghĩa hàm ý: ý chê nấu cơm mà cho nhiều nước Tiết 123: Tiếng việt I Phân biệt nghĩa tường minh hàm ý : * Ví dụ 3: muộn Thấy chơi muộn, bà mẹ hỏi: - “Mấy con?” * Nghĩa tường minh: hỏi * Dựa vào ... mua > Đãẩn ý mà Thi không ý? vé mua vé, Tiết 123: Tiếng việt I Phân biệt nghĩa tường minh hàm ý : * Ví dụ 2: Biết nấu cơm bà cơm, mẹ hỏi rằng: “ Con nấu cơm hay nấu cháo !” Nghĩa tường minh: Sự...
 • 17
 • 1,202
 • 5

Tiết 128 - Nghĩa tường minh hàm ý

Tiết 128 - Nghĩa tường minh và hàm ý
... Tiết 128 Nghĩa tường minh hàm ý (tiếp theo) I Điều kiện sử dụng hàm ý * Ghi nhớ: (SGK - trang 91) Để sử dụng hàm ý, cần có hai điều kiện sau đây: - Người nói (người viết) có ý thức đưa hàm ý ... thẳm (Ta-go) Bài 25 Tiết 128 Nghĩa tường minh hàm ý (tiếp theo) I Điều kiện sử dụng hàm ý II Luyện tập IV Hướng dẫn nhà -Nắm điều kiện sử dụng hàm ý, tác dụng hàm ý vận dụng phù hợp - Làm tiếp ... ngà) Bài 25 Tiết 128 Nghĩa tường minh hàm ý (tiếp theo) I Điều kiện sử dụng hàm ý II Luyện tập Bài tập 1: Bài tập 2: Bài tập 3: Hãy điền vào lượt lời B đoạn thoại sau câu có hàm ý từ chối A:...
 • 18
 • 1,391
 • 1

Tiết 123 Nghĩa tường minh hàm ý

Tiết 123 Nghĩa tường minh và hàm ý
... mình? Tiết 123 Nghĩa tường minh hàm ý I Phân biệt nghĩa tường minh hàm ý: Ví dụ: a Trời phút! b Ô! Cô quên mùi soa này? ? Trong sống hàng ngày ta có hay bắt gặp kiểu nói không? ? Tìm văn học vài ... vé chưa? => Những câu nói theo nghĩa tường minh Trời phút! Mua vé rồi! =>Những câu nói có hàm ý ? Vậy em hiểu nghĩa tường minh? ? Thế hàm ý? Ghi nhớ: Nghĩa tường minh Là phần thông báo không diễn ... phần phụ câu có tác dụng gì? đặt câu có chứa thành phần phụ chú? Tiết 123 Nghĩa tường minh hàm ý I Phân biệt nghĩa tường minh hàm ý: Ví dụ: a Trời phút! b Ô! Cô quên mùi soa này? ? Trong câu (a)...
 • 15
 • 906
 • 0

Tiết 128 Nghĩa tường minh hàm ý

Tiết 128 Nghĩa tường minh và hàm ý
... Bài 25 Tiết 128 Nghĩa tường minh hàm ý (tiếp theo) I Điều kiện sử dụng hàm ý II Luyện tập Bài tập 1: Làm nhà Bài tập 2: Bài tập : Bài tập : Làm nhà Bài 25 Tiết 128 Nghĩa tường minh hàm ý (tiếp ... Bình: - ừ, Thay hàm ý câu nói theo nghĩa tường minh so sánh hai cách diễn đạt Hàm ý có thành công không, chi tiết cho thấy điều đó? Bài 25 Tiết 128 Ngữ văn Nghĩa tường minh hàm ý (tiếp theo) I ... mà phải dùng hàm ý? ? Hàm ý câu rõ hơn? Vì chị Dậu phải nói rõ vậy? ? Chi tiết đoạn trích cho thấy Tí hiểu hàm ý câu nói thứ hai mẹ? Bài 25 Tiết 128 Ngữ văn Nghĩa tường minh hàm ý (tiếp theo)...
 • 16
 • 925
 • 7

Tiết 128: Nghĩa tường minh hàm ý. Nguyễn Hồng Lam

Tiết 128: Nghĩa tường minh và hàm ý. Nguyễn Hồng Lam
... Giáo viên: Nguyễn Hồng Lam Kiểm tra cũ Hàm ý phần thông báo: A Trái ngược với nghĩa tường minh B Cùng nội dung với nghĩa tường minh C Không diễn đạt trực tiếp từ ngữ ... người ta dùng hàm ý ? A Khi không muốn nói thẳng C Không biết rõ ý B Muốn người nghe không hiểu D Muốn chấm dứt thoại 3 .Nghĩa tường minh gi? A Là nghĩa nhận cách suy đoán B Là nghĩa diễn đạt ... hàm ý rõ Tý không hiểu hàm ý câu nói thứ Ghi nhớ/Sgk II Luyện tập Điều kiện sử dụng hàm ý : Người nói ( người viết) có ý thức đưa hàm ý vào câu nói - Người nghe (người đọc) có lực giải đoán hàm...
 • 28
 • 880
 • 4

Tiết 128: Nghĩa tường minh hàm ý.

Tiết 128: Nghĩa tường minh và hàm ý.
... Kiểm tra cũ Hàm ý phần thông báo: A Trái ngược với nghĩa tường minh B Cùng nội dung với nghĩa tường minh C Không diễn đạt trực tiếp từ ngữ câu suy từ từ ... người ta dùng hàm ý ? A Khi không muốn nói thẳng C Không biết rõ ý B Muốn người nghe không hiểu D Muốn chấm dứt thoại 3 .Nghĩa tường minh gi? A Là nghĩa nhận cách suy đoán B Là nghĩa diễn đạt ... hàm ý rõ Tý không hiểu hàm ý câu nói thứ Ghi nhớ/Sgk II Luyện tập Điều kiện sử dụng hàm ý : Người nói ( người viết) có ý thức đưa hàm ý vào câu nói - Người nghe (người đọc) có lực giải đoán hàm...
 • 27
 • 481
 • 1

Nghia tuong minh va ham y - tiet 1.ppt

Nghia tuong minh va ham y - tiet 1.ppt
... tả thái độ cô gái liên quan đến mùi soa là: - mặt đỏ ửng (ngượng) - nhận lại khăn (không tránh được) - quay vội (quá ngượng) Qua hình ảnh n y, th y cô gái bối rối đến vụng ngượng Cô ngượng định ... chứa nghĩa tường minh hàm ý II Luyện tập Gợi ý giải tập SGK Tr 75 Bài tập a Câu Nhà họa sĩ tặc lưỡi đứng d y cho th y họa sĩ chưa muốn chia tay với anh niên Đ y cách dùng hình ảnh để diễn đạt ... Nghĩa tường minh phần thông báo diễn đạt trực tiếp từ ngữ câu Hàm ý phần thông báo không diễn đạt trực tiếp từ ngữ suy từ từ ngữ Bài tập vận dụng: H y viết hai đoạn văn có chứa nghĩa tường minh hàm...
 • 11
 • 664
 • 5

Xem thêm