bài giảng môn quản trị mua hàng và lưu kho chương 5 quản lý đóng hàng hóa và hệ thống cung ứng

BÀI GIẢNG MÔN QUAN MT DO THI CÔNG NGHIỆP- Chuong 1 quản môi trường đô thị gioi thieu

BÀI GIẢNG MÔN QUAN LÝ MT DO THI VÀ CÔNG NGHIỆP- Chuong 1 quản lý môi trường và đô thị gioi thieu
... Chương 1: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ – KHÁI NIỆM CƠ BẢN Lòch sử phát triển mối quan tâm môi trường Các vấn đề môi trường & Tầm nhìn môi trường toàn cầu (GEO4) Mô hình “p ... phát triển mối quan tâm môi trường Làn sóng quan tâm môi trường Thời gian: Cuối TK 19 /đầu TK 20 Vấn đề: - Tập trung vào xuống cấp cảnh quan tự nhiên gia tăng cơng nghiệp hóa thị hóa Quan tâm đến ... tuần hoàn • Chi phí cho quản chất thải Phí thải bỏ chất thải 10 CÁC CHỈ THỊ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG NGUYÊN NHÂN TÌNH TRẠNG ĐÁP ỨNG CHẤT LƯNG MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ • Sự phát thải vào • Chất lượng không...
 • 34
 • 480
 • 0

bài giảng môn quản xử dữ liệu cơ bản- chương 4: thiết kế dữ liệu - cđ cntt hữu nghị việt nhật

bài giảng môn quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản- chương 4: thiết kế dữ liệu - cđ cntt hữu nghị việt nhật
... box List box - Danh sách không hiển - Danh sách thị người dùng hiển thị -> tốn không click chuột -> tốn không gian gian - Có thể nhập giá trị từ vào Có - Không thể nhập giá trị từ vào thể gõ kí ... định hướng ghi  Record Operations: Các xử với ghi  Form Operations: Các xử với Form  Report Operations: Các xử với Report  Applications: Xử ứng dụng  Miscellaneos: Một số thao ... record Một label kết nối với control khác 24 Textbox     Hiển thị liệu từ table, Query câu lệnh SQL Hiển thị kết trả biểu thức tính toán Tạo ô nhập liệu cho người dùng nhập liệu vào Khi text...
 • 51
 • 210
 • 0

bài giảng môn quản xử dữ liệu cơ bản chương 3 truy vấn query - cđ cntt hữu nghị việt nhật

bài giảng môn quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản chương 3 truy vấn query - cđ cntt hữu nghị việt nhật
... mẫu tin cập nhật Để kiểm tra kết truy vấn ta mở bảng cập nhật so sánh với yêu cầu 26 Truy vấn hành động (Action query) c Truy vấn nối liệu (Append query) Dùng để nối ghi bảng vào  bảng khác Cách ... mẫu tin bảng tạo Chọn yes để xác nhận tạo bảng Kiểm tra kết truy vấn ta vào tab Tables, mở bảng vừa tạo so sánh với yêu cầu 25 Truy vấn hành động (Action query) b Truy vấn cập nhật (Update query) ... cho query\ Finish  23 Truy vấn chéo (Crosstab query) Chú ý:   Tạo truy vấn tham chiếu chéo từ nhiều nguồn: Tự tạo (không dùng wizard) 24 Truy vấn hành động (Action query) a Truy vấn tạo bảng...
 • 28
 • 333
 • 0

Bài giảng môn quản phát triển tổ chức hành chính full

Bài giảng môn quản lý và phát triển tổ chức hành chính full
... Quản phát triển tổ chức hành nhà nớc Chươngư1:ưMộtưsốưvấnưđềưcơưbảnưvề tổ chức Chươngư2: Tổ chức hành chính nhàưnước Chươngư3: Tổ chức hành chính nhàưnướcưTW Chươngư4: Tổ chức HCNNưởưđịaưphương ... tố)ưcơưbảnưcủaưmột tổ chức 1- Mục tiêu tổ chức 2- Cơ cấu tổ chức 3- Quyền lực tổ chức 4- Con ngời nguồn lực 5- Môi trờng tổ chức 6- Chu trình sống tổ chức Chươngư2: Tổ chức hành chính nhàưnước ... 5-ưCácưnguyênưtắcưcơưbảnưtrongưmốiưquanưhệưgiữa tổ chức HCNNưởưtrungưương tổ chức HCNNưởưđịaưphư ơng 6- Chức năngưcơưbảnưcủa tổ chức HCNN 7-ưCơưcấu tổ chức hành chính nhàưnướcư 1-ưHệưthống tổ chức nhàưnước Nhàưnướcưlà tổ chức lớnưnhất,ưđặcưbiệtưnhất:...
 • 165
 • 630
 • 0

Bài giảng môn quản dư án

Bài giảng môn quản lý dư án
... phương án thu thiếu lượng NPV thời điểm 3.2.1.2.Đánh giá so sánh phương án Đánh giá : Phương án có NPV≥0 phương án đáng giá So sánh : Phương án có NPV lớn phương án tốt hơn.Trong phương án loại ... loại: dự án đầu tư bổ sung dự án đầu tư thay Một dự án gọi dự án bổ sung cho dự án khác đầu tư dự án làm tăng lợi ích dự kiến dự án khác Một dự án coi dự án thay dự án khác đầu tư dự án làm cho ... 1.4.Khái niệm chức quản dự án 1.4.1.Khái niệm Quản dự án huy động nguồn lực tổ chức công việc để thực mục tiêu đề 1.4.2.Chức quản lý: 1.4.2.1.Lập kế hoạch Các nhà quản phải định cần phải...
 • 100
 • 1,673
 • 3

Baì giảng môn quản nông sản thực phẩm docx

Baì giảng môn quản lý nông sản thực phẩm docx
... cm, xa đất 50 cm xa trần nhà 80 cm + Thực cách ly triệt để sản phẩm sản phẩm mới, sản phẩm tốt sản phẩm xấu, sản phẩm khô ướt, sản phẩm nhiễm côn trùng sản phẩm không nhiễm côn trùng nhằm ngăn ... bảo quản - Nguyên bảo quản nông sản thực phẩm + Ngăn ngừa làm chậm phản ứng enzym tự phân nông sản thực phẩm + ức chế vi sinh vật sinh trưởng phát triển, tiêu diệt vi sinh vật có nông sản thực ... với nông sản phẩm dùng làm nguyên liệu cho trình chế biến cần hạn chế đến mức thấp giảm chất lượng sản phẩm Mối quan hệ môi trường bảo quản nông sản phẩm Nông sản phẩm sau thu hoạch bảo quản...
 • 84
 • 233
 • 1

Bài giảng môn quản môi trường

Bài giảng môn quản lý môi trường
... nghĩa thống quản môi trường Tuy nhiên, theo số tác giả, thuật ngữ quản môi trường bao gồm hai nội dung chính: quản Nhà nước môi trường quản doanh nghiệp, khu vực dân cư môi trường Trong ... địa ghi nhãn môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14021 34 Trần Phước Cường PHẦN II – QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CHƯƠNG CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 4.1 Khái niệm chung quản môi trường (QLMT) ... quản môi trường 70 Trần Phước Cường CHƯƠNG CÁC CÔNG CỤ KINH TẾ TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 72 7.1 Khái niệm kinh tế môi trường 72 7.2 Áp dụng công cụ kinh tế quản môi trường...
 • 106
 • 255
 • 0

bài giảng môn quản dự án phần 1

bài giảng môn quản lý dự án phần 1
... pháp quản trị dự án hiệu  Hiểu kiến thức tảng quản trị dự án  Hiểu phương thức thực quản dự án cách chung Nội dung môn học Tổng quan dự án quản dự án Khởi lựa chọn dự án Hoạch định dự án ... biệt quản dự án quản chức Thảo luận kiến thức quản dự án Nhận dạng thành viên liên quan quan trọng dự án  Thảo luận dạng cấu trúc tổ chức dự án  Nhận biết tiến trình quản dự án Dự án ... nhà máy Các loại dự án Dự án xây dựng Dự án bảo trì, bảo dưỡng Dự án hệ thống thông tin Dự án hợp đồng Các loại dự án Dự án nghiên cứu phát triển Dự án đào tạo quản Dự án viện trợ phát triển/phúc...
 • 60
 • 296
 • 2

bài giảng môn quản dự án phần 2

bài giảng môn quản lý dự án phần 2
... định dự án khung hoạch định Sử dụng công cụ kỹ thuật hoạch định dự án để phát triển kế hoạch dự án chi tiết Phân biệt tiến trình hoạch định dự án kế hoạch dự án Đạt chấp thuận kế hoạch dự án KHÁI ... Hoạch định phạm vi dự án Hoạch định phạm vi dự án  Hoạch định phạm vi dự án mô tả yêu cầu mà nhóm dự án phải chịu trách nhiệm thực để đáp ứng kết kỳ vọng  Hoạch định phạm vi dự án phân định công ... chức đội dự án  Xác định tương tác dự án  Tương tác tổ chức  Tương tác kỹ thuật  Tương tác cá nhân  Xác định nhu cầu nhân  Tuyển dụng giám đốc dự án đội dự án  Tổ chức đội dự án  Phân...
 • 198
 • 260
 • 0

Slide bài giảng môn quản phát triển kinh tế: Chương 1: Năng lực cạnh tranh quốc gia

Slide bài giảng môn quản lý phát triển kinh tế: Chương 1: Năng lực cạnh tranh quốc gia
... sách cấu kinh tế Các nhân tố định lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh kinh tế vi mô Chất lượng môi trường kinh doanh quốc gia Độ tinh thông hoạt động chiến lược công ty Năng lực cạnh tranh kinh tế ... quốc gia – Xác định cụm ngành kinh tế chiến lược, hướng tới xuất 2.2 Hỗ trợ phát triển cụm ngành 2.1 Chiến lược kinh tế quốc gia Giá trị mục tiêu quốc gia  Đâu vị cạnh tranh đặc thù quốc gia ... độ đổi sáng tạo cao Các nhân tố định lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh kinh tế vi mô Chất lượng môi trường kinh doanh quốc gia • Các điều kiện môi trường kinh doanh bên giúp doanh nghiệp đạt...
 • 28
 • 754
 • 1

Slide bài giảng môn quản phát triển kinh tế: Chương 3: Tổ chức bộ máy quản nhà nước

Slide bài giảng môn quản lý phát triển kinh tế: Chương 3: Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước
... thống nhất, tạo thành chỉnh thể đồng để thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước Bộ máy công ty Vs Bộ máy tổ chức nhà nước Bộ máy công ty Vs Bộ máy tổ chức nhà nước Cổ đông – Người dân HĐQT – Cơ quan dân ... nhiệm vụ quản nhà nước nhóm bộ: - Bộ quản theo ngành: Là quan nhà nước có trách nhiệm quản ngành nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại v.v - Bộ quản theo chức Các có chức phối ... nhược điểm phương pháp bầu cử Theo quản điểm bạn, Phương pháp tốt, Bộ máy Nhà nước quan nhà nước - Bộ máy nhà nước hệ thống quan nhà nước từ TW đến địa phương , tổ chức theo nguyên tắc thống nhất,...
 • 46
 • 325
 • 0

Slide bài giảng môn quản phát triển kinh tế: Chương 4: Tài chính công

Slide bài giảng môn quản lý phát triển kinh tế: Chương 4: Tài chính công
... Khái niệm  Tài công hoạt động thu, chi tiền tệ NN nhằm thực chức có quan hệ mật thiết với nhà nước quản phát triển kinh tế xã hội quốc gia cung cấp hàng hóa, dịch vụ công Vai trò tài công - Thực ... Thực kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương + Chi tiêu phủ: G (trong GDP) – gắn với phát triển ngành; kinh tế, xã hội + Chính sách thuế tác dụng điều tiết hoạt động ngành kinh doanh, vùng ... với công xã hội + Chính sách thuế tác động đến thu nhập người dân; + Chi tiêu phủ tác động đến phát triển người dân - Cung cấp sản phẩm, dịch vụ công giá rẻ miễn cho người dân Nguyên tắc quản lý...
 • 50
 • 393
 • 0

Slide bài giảng môn quản phát triển kinh tế: Chương 2: Hợp tác nhà nước tư nhân

Slide bài giảng môn quản lý phát triển kinh tế: Chương 2: Hợp tác nhà nước tư nhân
... 1 Khái niệm Hợp tác nhà nước nhân quan hệ đối tác (hợp tác) nhà nước nhân để cung cấp sản phẩm dịch vụ mà nhà nước có trách nhiệm cung cấp 2 Sự cần thiết PPP Nhà nước có trách nhiệm ... (5) Mâu thuẫn Nhà nước vừa chủ sở hữu nhà đầu dự án, không tách quản nhà nước cung cấp dịch vụ 11 Hợp đồng xây dựng - Vận hành -Chuyển giao (BOT) (1) (2) (3) Hợp đồng với nhân thiết kế, ... nhân chi phí nhà nước tự thực Hợp đồng chìa khóa trao tay BT: Xây dựng - Chuyển giao (1)Công trình dự án sở hữu Nhà nước; (2)Chi phí xây dựng công trình đến từ nhân đến từ nhà nước (3)Nhà...
 • 15
 • 303
 • 0

Bài giảng môn Quản dự án phần mềm Chương 9: Các công cụ hỗ trợ quản dự án

Bài giảng môn Quản lý dự án phần mềm Chương 9: Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án
... Các công cụ hỗ trợ quản dự án Môn Quản dự án phần mềm Các công cụ hỗ trợ quản dự án Các công cụ hỗ trợ quản dự án Phần mềm hỗ trợ Các thủ tục dự án  Hồ sơ quản dự án Các ... Sourcesafe Môn Quản dự án phần mềm Các công cụ hỗ trợ quản dự án Gantt Project Môn Quản dự án phần mềm Các công cụ hỗ trợ quản dự án Subversion Môn Quản dự án phần mềm Các công cụ hỗ trợ ... án phần mềm Các công cụ hỗ trợ quản dự án Bugzilla Môn Quản dự án phần mềm Các công cụ hỗ trợ quản dự án Sharepoint Môn Quản dự án phần mềm Các công cụ hỗ trợ quản dự án  Các...
 • 51
 • 111
 • 0

Bài giảng môn kiến trúc máy tính hệ điều hành chương 6 các thành phần của hệ điều hành

Bài giảng môn kiến trúc máy tính và hệ điều hành  chương 6 các thành phần của hệ điều hành
... thuộc vào tải hệ thống Tính công  Các tiến trình độ ưu tiên phải đối xử www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang 68 34 6/ 25/2014 ĐIỀU ... Thanh ghi trỏ ngăn xếp Các ghi điều kiện trạng thái Các ghi đa www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang 60 30 6/ 25/2014 CÁC KHÁI NIỆM LIÊN ... toán điều độ tiến trình www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang 67 ĐIỀU ĐỘ TIẾN TRÌNH Các tiêu chí điều độ (tt) Thời gian đáp ứng Tính...
 • 37
 • 264
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng môn quản lý dự ánbài giảng môn quản lý dự án phần mềmbài giảng môn quản lý dự án xây dựngbài giảng môn quản lý dự án đầu tưbài giảng môn quản lý kinh tếbài giảng môn quản lý nhà nước về kinh tếbài giảng môn quản lý nhà nước về giáo dụcbài giảng môn quản lý nguồn nhân lựcbài giảng môn quản lý chất lượngbai giang mon quan ly khang chien chongbài giảng môn quản lý tài chính côngbài giảng môn quản lý tài nguyên nướcbài giảng môn quản lý hành chính nhà nướcbai giang mon quan ly nha nuoc ve xa hoibài giảng môn quản lý tài chínhUnderstanding and managing diversity readings cases and exercises 6th edition harvey test bankUnderstanding art 10th edition lois fichner rathus test bankUnderstanding basic statistics 6th edition brase test bankUnderstanding business 10th edition nickels test bankUnderstanding business 11th edition nickels test bankUnderstanding business statistics 1st edition freed test bankUnderstanding financial statements 11th edition fraser test bankUnderstanding management 8th edition daft test bankUnderstanding music 7th edition jeremy yudkin test bankUnderstanding nutrition 13th edition whitney test bankUsing information technology 10th edition williams test bankUnderstanding psychology 11th edition feldman test bankUsing MIS 4th edition kroenke test bankUnderstanding psychology 12th edition feldman test bankUsing MIS 8th edition kroenke test bankVanders human physiology the mechanisms of body function 13th edition widmaier test bankVoice and voice therapy 9th edition boone test bankVoices of wisdom a multicultural philosophy reader 8th edition kessler test bankWardlaws contemporary nutrition 10th edition smith test bankWardlaws perspectives in nutrition 10th edition byrd bredbenner test bank