khởi nghĩa hai bà trưng

Lịch sử ngày quốc tế phụ nữ 8-3 và khởi nghĩa Hai trưng

Lịch sử ngày quốc tế phụ nữ 8-3 và khởi nghĩa Hai bà trưng
... cuc ngha Hai B Trng: Theo s sỏch ghi li vo thỏng nm 40 cỏch õy 1971 nm Hai B Trng ó lónh o nhõn dõn Giao ch cựng cỏc qun Cu Chõu, Nht Nam, hp ph ng lờn chng li ỏp bc búc lt ca nh ụng hỏn Hai B Trng ... ngy quc t ph n 8/3 v ngha hai b trng Vn BG, thnh tu, khú khn, thỏch thc m ph n phi i mt Mt s hot ng trng tõm ca Hi Ph n thi gian ti 1/ Lch s ngy quc t ph n 8/3 v ngha Hai b Trng Lch s ngy quc ... chng l Thi Sỏch lc tng huyn Chu Diờn, hai h ang mu toan vic ln thỡ Thi Sỏch b thỏi thỳ Tụ nh git hi N nc, thự nh, trc s búc lt tn ỏc ca chớnh quyn ụ h Hai b ó pht c ngha Trong l xut quõn ti...
 • 39
 • 4,342
 • 3

BAI 17 KHOI NGHIA HAI BA TRUNG (NAM 40)

BAI 17 KHOI NGHIA HAI BA TRUNG (NAM 40)
... Thu Trang hiïån: Bà i 17 Cuộc khở i nghóa Hai Bà Trưng ( nă m 40 ) Bài 17 Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) Nước Âu Lạc từ TKII TCN đến TKI có thay đổi ? Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ ... nổ b Diễn biến : - Mùa xn năm 40 , Hai Bà dựng cờ khởi nghĩa Hát Mơn Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng Một xin rửa nước thù Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng Ba kẻo oan ức lòng chồng Bốn xin vẹn ... khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ b Diễn biến : - Từ Hát Mơn nghĩa qn tiến đánh Mê Linh , Cổ Loa Luy Lâu Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ Khởi nghĩa Hai Bà Trưng...
 • 32
 • 4,324
 • 4

Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng (năm40).

Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm40).
... Luy Lâu Lược dồ khởi nghóa Hai Trưng II Cuộc khởi nghóa Hai Trưng bùng nổ? Khởi nghĩa Hai Trưng (tranh vẽ) Khởi nghĩa Hai Trưng (tranh vẽ) II Cuộc khởi nghóa Hai Trưng bùng nổ ... BÀI CŨ Em mô tả lại thành Cổ Loa? Em trình bày nguyên nhân thất bại An Dương Vương chiến tranh chống Triệu Đà xâm lược? Bài 17: Cuộc khởi nghóa Hai Trưng (năm 40) BÀI 17: Cuộc khởi nghóa Hai ... Hán II Cuộc khởi nghóa Hai Trưng bùng nổ A Nguyên nhân: -Do sách cai trò tàn bạo nhà Hán - Thi Sách bò Tô Đònh giết hại Lược đồ khởi nghóa Hai Trưng II Cuộc khởi nghóa Hai Trưng bùng...
 • 22
 • 8,127
 • 29

Tiết 19: Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng năm 40

Tiết 19: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40
... sinh anh dũng Hai Bà. Giới thiệu đền thờ Hai -Gv :Cuộc khởi nghĩa Hai Trng có ý nghĩa nh nào? (Thảo luận) -Gv: Hiện địa phơng ta có công trình văn hoá mang tên Hai , hàng năm nhà trờng ... động2: -Gv: Yêu cầu Hs đọc mục Sgk & hỏi:Vì khởi nghĩa Hai TRng bùng nổ? -Hs : Dựa vào Sgk trả lời ,Gv bổ sung -Gv: Em biết Hai Trng? -Gv: Cuộc khởi nghĩa diễn nh nào? -Hs: Dựa vào đồ tờng ... ảnh Hai Trng D/ Tiến trình lên lớp: I / ổn định lớp: II/ Kiểm tra cũ: - Đất nớc Âu Lạc dới thời thuộc Hán có thay đổi? - Trình bày nguyên nhân , diễn biến, kết khởi nghĩa Hai Trng? III/ Bài...
 • 9
 • 10,104
 • 6

tiet 21 - cuoc khoi nghia hai ba trung

tiet 21 - cuoc khoi nghia hai ba trung
... thể điều chế bazơ không tan từ ôxit bazơ tương ứng cách cho tác dụng với nước Mà trước hết cần hoà tan ôxit bazơ dung dịch axit, sau cho sản phẩm tác dụng với dung dịch kiềm để thu ba zơ không ... dụng với dung dịch kiềm để thu ba zơ không tan tương ứng hướng dẫn Về nhà : - Ôn tập chương II - Chú ý dạng tập chữa - Tiết sau kiểm tra 45 phút Chúc em học làm tốt ! ... Bài thực hành Một số tính chất loại chất vô * Ghi : -Các nhóm tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn -Chú ý : Quan sát tượng, giải thích viết phương trình phản ứng (nếu có) Thảo...
 • 13
 • 1,696
 • 6

Khởi nghĩa Hai Trưng

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
... CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA HAI BÀ TRƯNG BÙNG NỔ Ở huyện Mê Linh có hai chò em Trưng Trắc Trưng Nhò thuộc dòng dõi Lạc Tướng, chồng Trưng Trắc Thi Sách bí mật kết hợp với thủ lónh khác để chuẩn bò khởi ... đền thờ Hai Trưng vò tướng Đền thờ Hai Trưng huyện Mê Linh (Vónh Phúc) Đền thờ Triệu núi Tùng (Thanh Hoá) Lăng Ngô Quyền Ba Vì (Hà tây) Câu 13: Tương truyền, ngày xuất quân Trưng ... KHỞI NGHĨA NHỮNG NGƯỜI TÀI ỦNG HỘ HAI BÀ RẤT ĐÔNG THUẦN VOI ĐỂ RA TRẬN HAI BÀ TRƯNG LÀM LỄ TẾ TRỜI ĐẤT RA QUÂN GIẾT GIẶC BÀ TRƯNG TRẮC ĐỀN N NƯỚC TRẢ THÙ NHÀ BÀ TRƯNG XUẤT QUÂN ...
 • 58
 • 800
 • 3

Tiết 21. Cuộc khoi nghĩa hai trung

Tiết 21. Cuộc khoi nghĩa hai bà trung
... thuộc đấu tranh giành độc lập Tiết 21 Bài 17 Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng (Năm 40) Nước Âu Lạc từ kỷ II TCN đến kỷ I có thay đổi ? Câu hỏi : Nhà Hán gộp Âu Lạc với quận Trung Quốc thành Châu Giao ... Vĩnh Huy (Cổ Châu,Bắc Ninh) Lê Chân(HảI Phòng), Thánh Thiên (Bắc Ninh) ,Bà Lê Thị Hoa (Thanh Hoá ) Câu hỏi: Theo em việc khắp nơi kéo tụ nghĩa nói lên điều gì? Nói lên khởi nghĩa Hai ... nhà Hán bóc lột nặng nề ,cuộc sống ngày khổ cực Chúng đưa người Hán sang nước ta nhằm mục đích đồng hoá để dễ bề cai trị Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng bùng nổ Câu hỏi: Vì hai gia đình Lạc tư ớng...
 • 22
 • 1,418
 • 2

Bài 17 - Minh họa - Diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Trưng (Dạng 2)

Bài 17 - Minh họa - Diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Dạng 2)
... Bài 17 GIAO CHỈ HỢP PHỐ HÁT MÔN LÃNG BẠC 3-4 0 Đô Hưng LUY LÂU 4-4 0 Vô Biên Chú giải CỬU CHÂN Nơi Hai Trưng dậy khởi nghĩa Những đội nghĩa binh tụ binh hưởng ứng khởi nghĩa Nghĩa quân ... đội nghĩa binh tụ binh hưởng ứng khởi nghĩa Nghĩa quân địa phương hưởng ứng khởi nghĩa Hướng công nghĩa quân Hai Trưng NHẬT NAM Chu Ngô Hướng công quân địch Tượng Lâm ...
 • 2
 • 3,518
 • 20

khởi nghĩa Hai Trưng

khởi nghĩa Hai Bà Trưng
... Thứ hai ngày 19 tháng năm 2008 Chương III : Thời kì Bắc thuộc đấu tranh giành độc lập Tiết 21 Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng ? Nguyên nhân dẫn đến khởi nghĩa Hai Trưng? ? Cuộc khởi nghĩa ... 21 Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng I Nước Âu Lạc từ kỉ II TCN đến kỉ I có đổi thay ? Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng bùng nổ * Nguyên nhân - ách thống trị nhà Hán * Lãnh tụ: -Trưng Trắc -Trưng ... thay ? Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng bùng nổ * Nguyên nhân - ách thống trị nhà Hán * Lãnh tụ: -Trưng Trắc -Trưng Nhị * Diễn biến - 3.40 Hai dựng cờ khởi nghĩa Hát Môn (Hà Tây) Thứ hai ngày 19...
 • 10
 • 564
 • 0

Lịch sử 4 : Khởi nghĩa hai Trưng ( năm 40 )

Lịch sử 4 : Khởi nghĩa hai Bà Trưng ( năm 40 )
... tháng năm 2009 Lịch sử Khởi nghĩa Hai Trưng (năm 40 ) Nguyên nhân: - Oán hận trước ách đô hộ nhà Hán, Hai Trưng phất cờ khởi nghĩa Khởi nghĩa Hai Trưng( năm 40 ) “ Một xin rửa nước thù Hai ... này” (Thiên Nam ngữ lục) Thứ ngày tháng năm 2009 Lịch sử Khởi nghĩa Hai Trưng (năm 40 ) Nguyên nhân: - Oán hận trước ách đô hộ nhà Hán, Hai Trưng phất cờ khởi nghĩa Diễn biến: Lược đồ khởi nghĩa ... Khởi nghĩa Hai Trưng (năm 40 ) Nguyên nhân : - Oán hận trước ách đô hộ nhà Hán, Hai Trưng phất cờ khởi nghĩa Diễn biến: - Mùa xuân năm 40 , cửa sông Hát Môn, Hai Trưng dựng cờ khởi nghĩa...
 • 33
 • 1,989
 • 3

khoi nghia hai ba trung

khoi nghia hai ba trung
... Nam, Hai Bà thời đại đánh giá gương anh hùng liệt nữ, niềm hãnh diện phụ nữ đất nước Ðến Hai Bà bao phong đời đời, lửa hương không dứt đền thờ Hai Bà, di tích khởi nghĩa liên quan đến đời Hai ... mùng tháng năm Quý Mão (43) Hai Bà giành quyền tự chủ đất nước ngắn ngủi (từ năm 40 đến 43) song Hai Bà khắc ghi vào lịch sử tâm thức người dân Việt Nam gương ANH HÙNG VÀ TRUNG NGHĨA làm vẻ vang ... TRƯNG TRẮC em xưa họ Hùng Hai xin dựng lại nghiệpTRƯNG NHỊ Baquyết oan tiến lòng chồng kêu tâm ức hành khởi nghĩa NỢ NƯỚC, THÙ NHÀ Bốn xin vẻn vẹn sở công lệnh Tháng năm 40, HAI BÀ TRƯNG lập đàn thờ...
 • 14
 • 323
 • 0

Bài 17.Tiêt21.CUỘC KHỞI NGHĨA HAI TRƯNG

Bài 17.Tiêt21.CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG
... tranh nhân dân ta, đặc biệt Hai Trưng + Ách thống trị nhà Hán bị lật đổ BÀI TẬP Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng bùng nổ: A Năm 40 TCN B.Năm 40 C.Năm 111 TCN D.Năm 111 BÀI TẬP Chính sách thâm hiểm ... Tiết: 21 CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40) 1/ Nước Âu Lạc từ kỉ II TCN đến kỉ I có thay đổi ? 2/ Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng bùng nổ * Nguyên nhân: * Mục đích: * Diễn biến: * Ý nghĩa +Ý chí, ... VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP Tiết: 21 CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40) 1/ Nước Âu Lạc từ kỉ II TCN đến kỉ I có thay đổi ? 2/ Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng bùng nổ * Nguyên nhân: Do sách cai...
 • 17
 • 2,152
 • 6

Cuộc khởi Nghĩa hai Trưng

Cuộc khởi Nghĩa hai Bà Trưng
... Lược đồ khởi nghĩa Hai Trưng Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng bùng nổ Khởi nghĩa Hai Trưng ( tranh vẽ ) Khởi nghĩa Hai Trưng ( tranh vẽ ) Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng bùng nổ c Kết , ý nghĩa ... nhà Hán Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng bùng nổ a Nguyên nhân : - Do sách thống trị tàn bạo nhà Hán - Thi Sách bị Tô Định giết chết Lược đồ khởi nghĩa Hai Trưng Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng bùng ... Bài 17 Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng (năm 40) Nước Âu Lạc từ TKII TCN đến TKI có thay đổi ? Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng bùng nổ a Nguyên nhân b Diễn biến c Kết ý nghĩa Nước Âu...
 • 21
 • 1,170
 • 2

Khoi nghia Hai Trưng nam 1940

Khoi nghia Hai Bà Trưng nam 1940
... Hỏn, Hai B Trng pht c ngha Hai trưng lập đàn thề Nhng ngi ti ng h Hai B Trng trn Thun voi trn Hai B Trng lm l t tri t để quõn git gic Khi ngha Hai B Trng(nm 40 ) Mt xin sch nc thự Hai xin ... trang Vừ Th Sỏu Ch t tch Lịch sử: Khởi nghĩa Hai Trưng (năm 40) Lịch sử: Khởi nghĩa Hai Trưng ( năm 40) Ghi nh Oỏn hn trc ỏch ụ h ca nh Hỏn, Hai B Trng ó pht c ngha, c nhõn dõn khp ni hng ... tờn Hai B Trng Trng PTTH Trng Vng TP H Chớ y ban nhõn dõn Qun Hai B Trng H Ni Ph Hai B Trng H Ni Trng PTTH Hai B Trng H Ni -Nờu mt s tm gng anh dng -S thng li ca ngha ca ph n Vit Nam cỏc Hai...
 • 39
 • 563
 • 0

KHỞI NGHĨA HAI TRƯNG NĂM 40

KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG NĂM 40
... tự hào gương Hai Trưng, nhân dân ta lập đền thờ Hai nhiều nơi Đền thờ Hai Trưng (Hát Mơn) trước Đền thờ Hai Trưng (Hát Mơn) ngày Đền thờ Hai Trưng Đền thờ Hai Trưng ( Hà Nội ... xâm lược Bài tập trắc nghiệm: Chọn ý em cho Sâu năm bị hộ, nhân dân ta lại giành độc lâp (tính từ năm 179 TCN đến năm 40) : A 40 năm B 219 năm C 79 năm Khởi nghĩa Hai Trưng (năm 40) Ngun nhân ... quả; ý nghĩa 1/ Cuộc khởi nghĩa Hai diễn nào? Ở đâu? 2/ Quan sát lược đồ khu vực nổ khởi nghĩa Hai Trưng Dựa vào lược đồ nội dung, em trình bày diễn biến khởi nghĩa 3/ Cuộc khởi nghĩa thu...
 • 42
 • 1,548
 • 0

Xem thêm