Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 2 những lý thuyết bàn về lợi ích của ngoại thương

Những thuyết bàn về lợi ích của ngoại thương pptx

Những lý thuyết bàn về lợi ích của ngoại thương pptx
... Việt Nam Lợi so sánh tng Lợi so sánh không đổi Lợi so sánh gim Có lợi so sánh Chè Giày dép Thuỷ sn Cao su Dệt may Dầu thô Gạo Cà phê Không có lợi so sánh óng tàu Ô tô iện tử Chng 2: Nhng thuyt ... Nhng thuyt bn v li ớch ca ngoi thng Vit Nam Nht Bn Vi 1/3 1/2 Thộp 1/6 1/5 Thộp 250 200 B A 34 500 Vi Chng 2: Nhng thuyt bn v li ớch ca ngoi thng II Cỏc thuyt mi v thng mi quc t thuyt ... Chng 2: Nhng thuyt bn v li ớch ca ngoi thng I Cỏc thuyt c in v thng mi quc t Quan nim ca cỏc hc gi trng thng Quan im ca Adam Smith (Lý thuyt li th tuyt i) Quan im...
 • 60
 • 1,766
 • 1

Những thuyết bàn về lợi ích của ngoại thương ppt

Những lý thuyết bàn về lợi ích của ngoại thương ppt
... Chương 2: Những thuyết bàn lợi ích ngoại thương III Vận dụng thuyết mậu dịch quốc tế Lợi ích nguồn gốc lợi ích ngoại thương a Lợi ích Ngoại thương b Nguồn gốc lợi ích ngoại thương Ngoại thươn ... đến thương mại dịch vụ 19 Chương 2: Những thuyết bàn lợi ích ngoại thương II Các thuyết thương mại quốc tế thuyết vòng đời quốc tế sản phẩm (international product cycle) thuyết lợi ... SÁNH HAY LỢI THẾ TUYỆT ĐỐI? Có lợi tuyệt đối lợi so sánh có lợi ích từ thương mại quốc tế không? Chương 2: Những thuyết bàn lợi ích ngoại thương Một nước có lợi so sánh mặt hàng nước có lợi tuyệt...
 • 36
 • 562
 • 0

CÁC THUYẾT BÀN VỀ LỢI ÍCH CỦA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ docx

CÁC LÝ THUYẾT BÀN VỀ LỢI ÍCH CỦA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ docx
... A CÁC HỌC THUYẾT CỔ ĐIỂN – TÂN CỔ ĐIỂN B CÁC HỌC THUYẾT MỚI VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ C LỢI ÍCH CỦA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ D THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TRONG MỘT NỀN KINH TẾ MỞ QUY MÔ NHỎ A CÁC HỌC THUYẾT ... sản phẩm có lợi so sánh, sau đem trao đổi thông qua thương mại quốc tế mang lại lợi ích cho tất quốc gia - Thương mại tự điều kiện cần thiết để gia tăng giàu có quốc gia LÝ THUYẾT LỢI THẾ SO SÁNH ... bất lợi tuyệt đối hai mặt hàng có lợi so sánh mặt hàng có mức độ bất lợi tuyệt đối thấp thu lợi ích từ thương mại quốc tế Ví dụ: Bảng chi phí nguồn lực: Coca Gana Hàn Quốc Gạo 12 LÝ THUYẾT LỢI...
 • 61
 • 331
 • 0

bài giảng kinh tế quốc tế - chương 2 các thuyết thương mại quốc tế cổ điển

bài giảng kinh tế quốc tế - chương 2 các lý thuyết thương mại quốc tế cổ điển
... dung 2. 1 thuyết trường phái trọng thương 2. 2 thuyết lợi tuyệt đối 2. 3 thuyết lợi so sánh 2. 4 Lợi so sánh biểu 2. 5 thuyết chi phí hội lợi so sánh 2. 6 Lợi so sánh với tham gia tiền tệ 2. 1 ... hoàn toàn? 13 2. 3 thuyết lợi so sánh  Tổng quát    Do David Ricardo đưa (1817) Là qui luật quan trọng Kinh tế học quốc tế Các quốc gia tham dự thu lợi ích từ TMQT 14 2. 3 thuyết lợi so ... phẩm j có lợi so sánh cao 22 2. 4 Lợi so sánh biểu Cá Gạo Cà phê Cao su Bao bì gỗ Đồ gỗ gia đình Quần áo Giầy dép 10,55 71,53 20 ,69 9 ,27 2, 73 1,10 2, 97 11,35 23 2. 5 thuyết chi phí hội  Tổng...
 • 30
 • 4,595
 • 2

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 2 thuyết thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 2 Lý thuyết thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế
... trợ & liên quan Vận rủi 26 LÝ THUYẾT ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 2. 1 thuyết Chu Kỳ Sản Phẩm (Product Life Cycle Theory) 2. 2 thuyết Nội Bộ Hóa (Internalization Theory) 2. 3 thuyết chiết trung Dunning ... liệu thương mại quốc tế có xảy nước khơng? 1.3 LÝ THUYẾT LỢI THẾ SO SÁNH  Tác giả - David Ricardo (17 72 - 1 823 ), nhà kinh tế họa người Anh (gốc Do Thái), tác phẩm “Những ngun kinh tế trị thuế” ... 1.4 LÝ THUYẾT HECKSCHER - OHLIN  Tác giả - Eli Heckscher & Bertil Ohlin, nhà kinh tế học Thụy Điển, tác phẩm Thương mại liên khu vực quốc tế (1933)  tưởng  Các yếu tố sản xuất khác quốc...
 • 33
 • 284
 • 0

Bài giảng thương mại quốc tế chương 3 các thuyết về lợi thế so sánh

Bài giảng thương mại quốc tế chương 3 các lý thuyết về lợi thế so sánh
... endowment model Lợi so sánh theo thuyết yếu tố sản xuất Cân nội địa Factor endowment model Lợi so sánh theo thuyết yếu tố sản xuất Cân sau trao đổi Những điều suy từ thuyết yếu tố sản ... 0.4 0.6 Mexico 2 .3 1.2 1.4 1.4 China 8 .3 21.7 30 .4 28.4 India 3. 0 7.1 15 .3 13. 7 Hong Kong, South Korea, Taiwan, Singapore 2.8 3. 7 0.9 1.4 Eastern Europe, including Russia 6.2 3. 8 8.4 7.6 OPEC ... 100 95 31 China 100 70 53 Russia 100 88 49 Mexico 100 66 31 Cambodia 99 39 23 Chile 90 85 43 Chad 48 18 14 Ethopia 35 25 36 *tỷ lệ đăng ký vược 100% só học sinh trẻ già tiêu chuẩn tuổi quốc gia...
 • 26
 • 223
 • 0

bài giảng pháp luật kinh doanh quốc tế - chương 2 hợp đồng kinh doanh quốc tế

bài giảng pháp luật kinh doanh quốc tế - chương 2 hợp đồng kinh doanh quốc tế
... g? CHƯƠNG Khái niệm chung hợp đồng kinh doanh quốc tế (t.) Phân loại hợp đồng? - Hợp đồng thương mại hợp đồng dân -Hợp đồng đơn vụ hợp đồng song vụ (Đ406 BLDS 20 05) - Hợp đồng hai bên hợp đồng ... quốc tế 1 Khái niệm chung hợp đồng kinh doanh quốc tế Nguồn luật điều chỉnh hợp đồng kinh doanh quốc tế II Giao kết hợp đồng kinh doanh quốc tế 1 Nguyên tắc giao kết hợp đồng Đề nghị giao kết hợp ... hoạt động kinh doanh quốc tế ố ế CHƯƠNG Khái niệm chung hợp đồng kinh doanh quốc tế (t.) Hợp đồng kinh doanh quốc tế hợp đồng thương mại quốc tế? - Hai thuật ngữ sử dụng với nghĩa - Thuật ngữ...
 • 131
 • 763
 • 3

bài giảng pháp luật kinh doanh quốc tế - chương 3 hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

bài giảng pháp luật kinh doanh quốc tế - chương 3 hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
... HĐMBHH yếu tố quốc tế ế ố CHƯƠNG I Tổng quan hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Khái niệm chung HĐMBHHQT Khái niệm HĐMBHH - Luật mua bán hàng hóa năm 1979 Anh: Hợp đồng mua bán hàng hóa hợp đồng theo ... mua bá hà bán hàng hóa quốc tế CHƯƠNG Kết cấu chương (t.): g( ) III Một số điều khoản cần lưu ý giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Điều khoản tên hàng Điều khoản số/trọng lượng 3 Điều khoản ... thương mại quốc tế, N XB ĐH Quốc gia TP.HCM, 2005 Bộ nguyên tắc UN IDROIT hợp đồng thương mại quốc tế năm 2004 i ố ế CHƯƠNG Kết cấu chương: g I Tổng quan hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 1 Khái...
 • 57
 • 620
 • 1

Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế: Chương 4 Những vấn đề pháp về hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng đường biển Phạm Thị Diệp Hạnh

Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế: Chương 4 Những vấn đề pháp lý về hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng đường biển Phạm Thị Diệp Hạnh
... với hợp đồng chuyên chở tàu chợ (thuê tàu chợ) a) Điều ước quốc tế:  Công ước Brussel 19 24 (Quy tắc Hague) Phạm vi áp dụng: - Hợp đồng chuyên chở hàng hóa đường biển hình thức vận đơn đường biển ... theo nghĩa Công ước có liên quan đến vận tải đường biển Theo quy định Bộ luật Hàng Hải Việt Nam năm 2005, Hợp đồng chuyên chở hàng hóa đường biển hợp đồng giao kết người vận chuyển người thuê ... người thuê vận chuyển trả dùng tàu biển để vận chuyển hàng hóa từ cảng nhận hàng đến cảng trả hàng (Điều 70) Xét chất: Hợp đồng vận chuyển hàng hóa đường biển hợp đồng dịch vụ kí kết bên người cung...
 • 32
 • 538
 • 13

Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế: Chương 3 Những vấn đề pháp về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Phạm Thị Diệp Hạnh

Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế: Chương 3 Những vấn đề pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Phạm Thị Diệp Hạnh
... ĐKKD, trừ hàng hóa thuộc danh mục cấm XK hạn chế kinh doanh • Được quyền NK hàng hóa theo ngành nghề, ngành hàng ghi Giấy phép ĐKKD 1.2 Hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải hợp pháp • ... thông thường Công ước viên 1980 1.4 Đối tượng – hàng hóa mua bán theo hợp đồng - phải hợp pháp Hàng hóa cấm kinh doanh? Hàng hóa cấm XK, hạn chế XK? Hàng cấm XNK theo quy định PLVN • Vũ khí, đạn ... giải • Luật điều chỉnh hợp đồng: luật nước ngoài, tập quán quốc tế, điều ước quốc tế án lệ II Luật điều chỉnh HĐMBHHQT Quen thuộc Phù hợp Nghiên cứu kỹ Luật điều chỉnh Điều ước quốc tế thương...
 • 84
 • 672
 • 20

Bài giảng thuyếtchính sách thương mại quốc tế: Chương 2 TS. Nguyễn Văn Sơn

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 2 TS. Nguyễn Văn Sơn
... Hãy trình bày mô thức thương mại quốc tế lợi ích thương mại quốc tế theo thuyết lợi tuyệt đối Lợi so sánh ? Hãy trình bày mô thức thương mại quốc tế lợi ích thương mại quốc tế theo qui luật ... Mỹ 6w + 4c 12w (2 giờ) 6w + 6c 2c Anh 6w 30c (6 giờ) 6w + 24 c 24 c 12w + 30c 12w + 30c 26 c Thế giới 12w + 4c Lợi ích tăng thêm Lợi ích quốc gia toàn giới tăng lên 11 Ưu, nhược điểm thuyết lợi ... 4c 12w (2 giờ) 6w + 6c 2c Anh 6w 12c (6 giờ) 6w + 6c 6c 12w + 12c 12w + 12c 8c Thế giới 12w + 4c Khung trao đổi mậu dịch tương đối quốc gia: 4c < 6w < 12c Lợi ích nước toàn giới tăng lên 20 Xác...
 • 40
 • 398
 • 2

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế Chương 10: Chính sách xuất khẩu

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế Chương 10: Chính sách xuất khẩu
... Chương 10: Chính sách xuất Nội dung chương: Vai trò xuất Mục tiêu, nhiệm vụ phương hướng xuất Chính sách phát triển xuất Quản lý thủ tục xuất (Tự đọc) A Vai trò xuất Tạo nguồn ... Chính sách phát triển xuất Chính sách chuyển dịch cấu xuất Chính sách phương hướng phát triển thị trường xuất Chính sách biện pháp hỗ trợ XK Chính sách chuyển dịch cấu xuất 1.1.CS hình thành ... chế thương mại đặc biệt Khác: Các loại hình phép hoạt động khu vực So với gia công xuất khẩu, việc đầu tư vào khu chế xuất có thêm ưu đãi gì? 3.2 Các biện pháp tài Tín dụng xuất Trợ cấp xuất Chính...
 • 46
 • 312
 • 2

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế Chương 1,2,3

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế Chương 1,2,3
... kinh tế Chương 4: Hiệu kinh tế hoạt ộng ngoại thương LOGO LOGO CHƯƠNG I: NH P MÔN Phần 2:Chiến lược sách TMQT Chương 5: Tổng quan sách thương mại quốc tế Chương 6: Chiến lược phát triển ngoại thương ... Chương 6: Chiến lược phát triển ngoại thương Chương 7: Chính sách nhập Chương 8: Chính sách xuất Chương 9: Liên kết kinh tế quốc tế hội nhập kinh tế giới Tài li u tham kh o môn h c LOGO • GS.TS ... Kinh tế ngoại thương, NXB Lao động-xã hội • PGS.TS Nguyễn Hữu Khải, 2005, Hàng rào phi thuế quan sách thương mại quốc tế, NXB Lao động-xã hội • PGS.TS.Nguyễn Phúc Khanh, “Cải cách sách thương mại...
 • 47
 • 143
 • 0

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế Chương 4 và 5

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế Chương 4 và 5
... dung chương Lý luận chung sách thương mại quốc tế Các nguyên tắc iều chỉnh buôn bán quốc tế Các loại hình sách thương mại quốc tế Các công cụ sách thương mại quốc tế Lý luận chung sách thương mại ... ngo i thương T o u ki n thu n l i cho doanh nghi p thông qua vi c đ i m i, hoàn thi n ch sách Đào t o, xây d ng đ i ngũ nhà kinh doanh gi i CHƯƠNG V: TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QuỐC TẾ N ... đ hi u rõ sách ngo i thương c a nhà nư c, t o u ki n v n d ng làm t t công tác chuyên môn lĩnh v c ngo i thương 1 Lý luận chung sách thương mại quốc tế 1.3 Các phương pháp áp d ng sách TMQT...
 • 55
 • 149
 • 0

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế Chương 6 và 7

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế Chương 6 và 7
... i thương Vi t Nam Mở rộng tham gia doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế vào hoạt ộng ngoại thương quản lý thống Nhà nước Coi trọng hiệu kinh tế - xã hội hoạt ngoại thương ộng CHƯƠNG VII: CHÍNH ... quan hệ kinh tế sở bình ẳng, có lợi, không can thiệp công việc nội Khắc phục tính chất khép kín kinh tế, chủ ộng hội nhập với kinh tế quốc tế, thực dạng hóa, a phương hóa quan hệ thương mại a Các ... CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU 30/ 07/ 2013 N i dung chương Cơ chế quản lý xuất nhập Vai trò nhập Nguyên tắc – sách nhập Công cụ quản lý iều hành nhập Định hướng sử dụng công cụ quản lý iều hành nhập 30/ 07/ 2013...
 • 68
 • 158
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng chính sách thương mại quốc tế ftulý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 2thương mại quốc tế và một số lý thuyết cơ bản về thương mại quốc tếthuyet minh ve lợi ích của việc đọc sáchbài tập chính sách thương mại quốc tếlý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 4lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 5lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 6lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 7lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 8lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 9lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 1lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 3lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 10bài giảng chính sách tiền tệPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ