Tuần 22 cây rau TNXH

Bài 22 : Cây rau 1

Bài 22 : Cây rau 1
... ăn : - Các loại rau ăn thân : Rau muống - Các loại rau ăn rễ : - Có loại rau ăn thân : Su hào - Các loại rau ăn : Bí đao - Có loại rau ăn hoa : Súp lơ Mời bạn xem tiếp : CÂY RAU ... hội Cây rau • Em tự giới thiệu rau : •Nhóm : Quan sát rau : •Hãy đâu lá, thân , rễ rau ? •Bộ phận ăn ? • Bạn thích ăn rau ? •Đại diện nhóm trình bày thân rễ Cây rau cải - Các loại rau ăn : - Các ... BÀI CŨ : - Gia đình em có người ?Ba em làm nghề ? Mẹ em làm nghề ? - Em làm để giúp đỡ bố mẹ ? - Cô giáo em ? - Lớp học em có ? BÀI MỚI : Thứ sáu , ngày 29 tháng năm 2008 Tự nhiên Xã hội Cây...
 • 12
 • 357
 • 3

Bài soạn bài 22. Cây rau

Bài soạn bài 22. Cây rau
... HỘI Bài 22 : Cây rau Hoạt động : quan sát tìm hiểu rau Cây rau phận nào?: Các phận rau thân rễ Thứ năm ngày 19 tháng năm 2009 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Bài 22 : Cây rau Hoạt động : quan sát tìm hiểu rau ... phận rau: Các rau có : rễ, thân, Thứ năm ngày 19 tháng năm 2009 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Bài 22 : Cây rau Hoạt động 2: Kể tên loại rau mà em biết Học sinh quan sát tranh Rau Rau răm Rau mùi Rau tía ... tháng năm 2009 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Bài 22 : Cây rau Hoạt động : quan sát tìm hiểu rau 1/ Rau trồng đâu ? Rau trồng nước Rau trồng nhà lưới Rau trồng đồng ruộng Rau trồng thùng xốp Thứ năm ngày...
 • 20
 • 370
 • 0

bai 22 cay rau

bai 22 cay rau
... lo¹i rau ¨n l¸: Rau ngãt B¾p c¶i Xµ l¸ch C¸c loại rau ăn th©n s¶ su hào hµnh t©y giá đỗ Các loại rau ăn thân Rau cần Rau muống Mồng tơi Hành Rau khoai C¸c lo¹i rau ¨n cđ Củ cải Cà rốt Các loại rau ... lo¹i rau C¸c c©y rau ®Ịu cã rƠ ,th©n, l¸ Thø s¸u ngµy th¸ng n¨m 2010 Tù nhiªn vµ x· héi Bµi 22 :C©y rau Thảo luận nhóm Hãy kể tên số loại rau mà em biết ?Trong loại rau em thích ăn loại rau ... vµ x· héi Bµi 22: C©y rau -Cây rau em mang đến lớp rau ? Trồng đâu ? Thø s¸u ngµy th¸ng n¨m 2010 Tù nhiªn vµ x· héi Bài 22 :C©y rau Th¶o ln nhãm 2: - H·y chØ rƠ, th©n, l¸ cđa c©y rau em mang ®Õn...
 • 30
 • 168
 • 0

Bai 22 Cay rau

Bai 22 Cay rau
... -Các rau ăn loại rau thân, CÁC LOẠI RAU ĂN LÁ Xà lách MÙNG TƠI - Các loại rau ăn thân: CẢI XANH CẢI NGỌT RAU MUỐNG - Có loại rau ăn thân : Su hào - Các loại rau ăn củ: - Có loại rau ăn hoa : SÚP ... rau Em tự giới thiệu rau .Tên rau? •Nó trồng đâu? • * Hoạt động nhóm: (5 phút) -Hãy nói rễ, thân rau em mang đến lớp? Trong -Có rấtnào ănloại rau nhiều được? phận -Em thích có rễ, nào? -Các rau ... rau ăn : Bí đao MƯỚP Th¶o ln nhãm ®«i : Trả lời câu hỏi sách giáo khoa (trang 46 - 47) Cây rau trồng đâu? Hãy rễ, thân, rau cải thân rễ Kể tên số loại rau mà em biết -Các em thường ăn loại rau...
 • 27
 • 222
 • 0

Giáo án lớp 1 môn Tự Nhiên Xã Hội: Bài 22 : Cây Rau ppsx

Giáo án lớp 1 môn Tự Nhiên Xã Hội: Bài 22 : Cây Rau ppsx
... 3 Bài mới: Hoạt Động GV Hoạt Động HS H 1: Giới thiệu mới: Rau thức ăn thiếu bữa ăn hàng ngày Cây rau có phận nào, có loại rau Hôm học bài: Cây Rau - Mục tiêu:HS biết loại rau Cách tiến ... luận: Rau có nhiều loại, loại rau có rễ, thân, (Ghi bảng) - Có loại rau ăn nh : HS đưa lên - Có loại rau ăn thân: HS đưa lên - Có loại rau ăn thân: Su hào - HS thảo luận nhóm - Có loại rau ăn c : ... theo dõi HS trả lời HĐ 2: Quan sát Mục tiêu : HS biết phận rau Cách tiến hành - Cho HS quan sát rau: Biết phận rau - Phân biệt loại rau với loại rau khác - Hãy nói rõ tên rau, rễ, thân, lá, phận...
 • 5
 • 12,307
 • 42

bài 22: Cây rau

bài 22: Cây rau
... tây Dọc mùng * Các loại rau ăn thân: Rau muống Rau má Hành Rau cần * Các loại rau ăn quả: Cà tím Kh qua Bí đao Su su * Các loại rau ăn hoa Thiên lí hoa bí Su lơ * Các loại rau ăn củ: C rt khoai ... 2011 Nêu phận rau: Lá Thân Rễ K tờn mt s loi rau m em bit Bp ci Su lơ C rt Ci ngt Bu nậm Hnh C ci * Các loại rau ăn lá: Xà lách Mùng tơi Cải bắp Cải bao Cải thìa Rau ngót * Các loại rau ăn thân: ... đợc chế biến từ rau( quả): Rau mung xo ti Nc ộp c chua Rau ngút tht bũ Nc ộp c rt u bp xo tụm Nc ộp ao * Rau( quả) đợc làm trang trí- đồ chơi: Thứ t, ngy 19 tháng năm 2011 * Sử dụng rau nh cho an...
 • 22
 • 149
 • 0

bài giảng tự nhiên xã hội lớp 1 bài 22 cây rau

bài giảng tự nhiên xã hội lớp 1 bài 22 cây rau
... phận rau Lá Thân Rễ * Các phận rau * Các loại rau ăn lá: * Các loại rau ăn thân: * Các loại rau ăn quả: * Các loại rau ăn thân lá: * Các loại rau ăn củû: Cà rốt khoai tây Củ cải * Sử dụng rau ... lỗng Câu1: Em nêu phận rau ? A Rễ, củ, hoa B Rễ, thân, láù C Củ, thân, la.ù Câu 2: Ăn rau có lợi ích cho sức khỏe ? A Tránh táo bón B Tránh chảy máu chân C Cả ý kiến Câu 3: Trước dùng rau làm ... chảy máu chân C Cả ý kiến Câu 3: Trước dùng rau làm thức ăn người ta phải: A Ngắt bớt sâu B Rửa rau C Ngắt bớt sâu rửa thật ...
 • 17
 • 687
 • 1

Bài :Cây rau (TNXH lớp 1)

Bài :Cây rau (TNXH lớp 1)
... hội Bài : Cây rau Em biết tên loại rau loại rau sau đây? Hãy kể tên loại rau Cải thảo Cải bó xôi Bông cải Cải dún Rau ngót Khổ qua Rau trồng đâu? Cánh đồng nhà có vườn Sân nhà, rau, ruộng rau ... ruộng rau Kể tên phận rau mà em quan sát được: CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA CÂY RAU thân rễ CÂU HỎI THẢO LUẬN Câu 1: Vì ta ăn ăn rau? Câu 2: Trước nênrau ta nên làm gì? Trong rau có nhiều vitamin, rễ, ... nấu TRÒ CHƠI Nối tên loại rau theo hình sau: Bắp cải Bầu, bí Cà rốt Dưa leo Cải thìa Cà chua DẶN DÒ Tìm hiểu thêm loại rau tác dụng ăn loại rau Về nhà tập ăn nhiều rau CHÚC CÁC EM HỌC TỐT ...
 • 8
 • 161
 • 3

Cây rau - TNXH 1

Cây rau - TNXH 1
... biết: rau trồng đâu ? Tự nhiên xã hội: Cây rau Tự nhiên xã hội: Cây rau Cây rau trồng đâu ? Tự nhiên xã hội: Cây rau Quan sát theo nhóm bốn Hãy rễ, thân, rau cải Tự nhiên xã hội: Cây rau Cá Sử y rau u ... hội: Cây rau Nóii theo Nó theo nhóm đôii nhóm đô Nóii ích lợii việc ăn Nó ích lợ việc ăn rau rau Tự nhiên xã hội: Cây rau Trước dùng rau làm thức ăn người ta cần phải làm gì? Tự nhiên xã hội: Cây ... nhiên xã hội: Cây rau Tôi rau ? a) Su hào a) Rau cải b) Củ dền b) Mồng tơi a) atisô ch a) xà b) xúp lơ b) bắp cải 1. Cần phải thường xuyên ăn rau Phải rửa rau trước ăn Thứ tư ngày 13 tháng năm 2008...
 • 21
 • 393
 • 0

Bài 22. Cây rau

Bài 22. Cây rau
... trắng Lá (là rau rau gì ?) ?) (là Cải bắp Kể tên số loại rau phận chúng Hoa - Rau ăn : Cải bắp , xà lách - Rau ăn thân : rau muống… Lá Cây rau - Rau ăn thân : su hào, bạc hà… - Rau ăn củ : cà ... - Rau ăn thân : rau muống… Lá Cây rau - Rau ăn thân : su hào, bạc hà… - Rau ăn củ : cà rốt, củ cải… Thân Rễ - Rau ăn hoa : súp lơ, thiên lí … - Rau ăn : cà chua, su su, … Ích lợi việc ăn rau ... - Rau ăn thân : rau muống… Lá Cây rau - Rau ăn thân : su hào, bạc hà… - Rau ăn củ : cà rốt, củ cải… Thân Rễ - Rau ăn hoa : súp lơ, thiên lí … - Rau ăn : cà chua, su su, … Ích lợi việc ăn rau...
 • 13
 • 149
 • 0

TUAN 16 - Bai - DIEU KIEN NGOAI CANH CUA CAY RAU HOA

TUAN 16 - Bai - DIEU KIEN NGOAI CANH CUA CAY RAU HOA
... b Nước: - Cây rau, hao lấy nước đâu? - Nước có tác dụng cây? - Cây có tượng thiếu thừa nước c nh sáng: - Cây nhận ánh sáng từ đâu? - nh sáng có tác dụng rau, hoa? - Từ Mặt Trời - Không - Mùa đông ... úng - HS quan sát tranh Tranh - Từ Mặt trời - Giúp cho quang hợp, tạo thức ăn nuôi - Cho HS quan sát bóng râm - Thân yếu ớt, xanh nhạt em thấy tượng gì? - Muốn có đủ ánh sáng cho ta - Trồng rau, ... - Mùa hè trồng rau muống, rau dền, mướp SGK - Từ đất, nước mưa, không khí - Hòa tan chất dinh dưỡng torng đất, rễ hút dễ dàng, tham gia vận chuyển chất điều hòa nhiệt độ - Thiếu nước héo -...
 • 3
 • 969
 • 13

TNXH LỚP 1 : CÂY RAU

TNXH LỚP 1 : CÂY RAU
... ăn rau - HS có ý thức ăn rau thường xuyên ăn rau rửa B/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG • Các em kể số loại rau quen thuộc? Rau cải, rau má, rau muống, su lơ, bắp cải, rau lang, rau ... MÔN: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP MỘT BÀI 2 2: CÂY RAU TUẦN 22 NGÀY DẠY 10 /2/2009 NGƯỜI DẠY: TRƯỜNG TIỂU HỌC A MỤC TIÊU: - HS biết kể tên số rau nơi sống chúng - Quan sát phân biệt nói tên phận rau ... thơm Giới thiệu : Cây rau W W YOUR- SCHOOL- URL COM W HOẠT ĐỘNG 2: QUAN SÁT- THẢO LUẬN • CÂY RAU ĐƯỢC TRỒNG Ở ĐÂU? * Ở VƯỜN, Ở RUỘNG, Ở NGOÀI ĐỒNG ? HÃY CHỈ RỄ, THÂN, LÁ CỦA CÂY RAU CẢI Lá Rễ...
 • 13
 • 716
 • 8

TNXH 1 : Cây rau

TNXH 1 : Cây rau
... ăn rau - HS có ý thức ăn rau thường xuyên ăn rau rửa B/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG • Các em kể số loại rau quen thuộc? Rau cải, rau má, rau muống, su lơ, bắp cải, rau lang, rau ... MÔN: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP MỘT BÀI 2 2: CÂY RAU TUẦN 22 NGÀY DẠY 10 /2/2009 NGƯỜI DẠY: TRƯỜNG TIỂU HỌC A MỤC TIÊU: - HS biết kể tên số rau nơi sống chúng - Quan sát phân biệt nói tên phận rau ... thơm Giới thiệu : Cây rau W W YOUR- SCHOOL- URL COM W HOẠT ĐỘNG 2: QUAN SÁT- THẢO LUẬN • CÂY RAU ĐƯỢC TRỒNG Ở ĐÂU? * Ở VƯỜN, Ở RUỘNG, Ở NGOÀI ĐỒNG ? HÃY CHỈ RỄ, THÂN, LÁ CỦA CÂY RAU CẢI Lá Rễ...
 • 13
 • 323
 • 0

TNXH 1-Cay rau

TNXH 1-Cay rau
... rau có phận nào? Lá Thân Rễ Các loại rau ăn Các loại rau ăn thân Các loại rau ăn củ (rễ ) Các loại rau ăn ( trái ) Các loại rau ăn thân Các loại rau ăn  Ăn rau có lợi gì? a Tốt cho sức khoẻ b ... giới thiệu rau em mang theo: _Tên rau _Nơi trồng  100 110 120 130 140 150 160 170 180 22 26 28 10 12 14 16 18 20 24 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 65 70 80 90 Cây rau có phận...
 • 23
 • 236
 • 0

TNXH1 _ bài 22 _ Cây rau

TNXH1 _ bài 22 _ Cây rau
... phận rau - HS nói ích lợi việc ăn rau - HS có ý thức ăn rau thường xuyên ăn rau rửa B/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG • Các em kể số loại rau quen thuộc? Rau cải, rau má, rau muống, ... rau lang, rau thơm Giới thiệu : Cây rau W W YOUR- SCHOOL- URL COM W HOẠT ĐỘNG 2: QUAN SÁT- THẢO LUẬN • CÂY RAU ĐƯỢC TRỒNG Ở ĐÂU? * Ở VƯỜN, Ở RUỘNG, Ở NGOÀI ĐỒNG ? HÃY CHỈ RỄ, THÂN, LÁ CỦA CÂY ... TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP MỘT BÀI 22: CÂY RAU TUẦN 22 NGÀY DẠY 10/2/2009 NGƯỜI DẠY: GIAO THỊ LỆ TRANG TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM NÚI THÀNH A MỤC TIÊU: - HS biết kể tên số rau nơi sống chúng - Quan...
 • 13
 • 198
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 1 môn tự nhiên xã hội bài 22 cây rau ppsxtiết 22 cây rautnxh lớp 1 cây rautập làm văn lớp 4 tuan 22 tả cây ăn quảcây râu mèobộ phận cây rauphương pháp chăm sóc cây rau cảingữ văn 10 tuần 22công dụng của cây rau ngổtác dụng của cây rau ngổkỹ thuật trồng cây rau húngmẹo trồng cây rau húngcây rau họ cảicây rau làm thuốcchăm sóc cây rauchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học