tự nhiên xã hội ở nhà

Phương pháp dạy học môn tự nhiên hội tiểu học docx

Phương pháp dạy học môn tự nhiên xã hội ở tiểu học docx
... CÁC MÔN VỀ TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI TIỂU HỌC I VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ CÁC MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI, KHOA HỌC, LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ) TIỂU HỌC Từ năm học 1996- 1997 môn Tự nhiên hội ... dạy học trực quan -Nhóm phương pháp dạy học thực hành Tuy nhiên, vào đặc điểm môn TN-XH, vào đặc điểm nhận thức học sinh tiểu học, theo tinh thần đổi phương pháp dạy học tiểu học, phương pháp dạy ... tiểu học, sau năm 2000 môn Tự nhiên hội cấu trúc lại thành môn: Tự nhiên hội (lớp 1,2,3), Khoa học, Lịch sử Địa lý Các môn học kế thừa, bổ sung hoàn thiện từ chủ đề phân môn môn TN-XH môn...
 • 92
 • 23,383
 • 293

CÂU hỏi vấn đáp HP PHƯƠNG PHÁP dạy học tự NHIÊN hội TIỂU học

CÂU hỏi vấn đáp HP PHƯƠNG PHÁP dạy học tự NHIÊN xã hội ở TIỂU học
... chơi học tập thích hợp cho học sinh? - Lập phương án tổ chức trò chơi học tập cụ thể Câu 13: Dạy có nội dung tự nhiên lớp 1, cần phải sử dụng phương pháp dạy học nào? Cho ví dụ minh họa Câu 14: Dạy ... dụng phương pháp dạy học nào? Câu 28: - Dạy thực hành địa lí lớp cần phải sử dụng phương pháp dạy học nào? - Nếu dạy kết hợp thông báo kiến thức thực hành địa lí cần phải ý nội dung gì? Câu 29: Dạy ... tài nguyên lớp cần phải sử dụng phương pháp dạy học nào? Câu 26: Dạy có nội dung người hoạt động kinh tế lớp cần phải sử dụng phương pháp dạy học nào? Câu 27: Dạy thông báo kiến thức địa lí kênh...
 • 3
 • 465
 • 3

Tìm hiểu việc sử dụng phương pháp trò chơi học tập trong dạy học môn Tự nhiên hội lớp 3 bậc Tiểu học_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH

Tìm hiểu việc sử dụng phương pháp trò chơi học tập trong dạy học môn Tự nhiên Xã hội ở lớp 3 bậc Tiểu học_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH
... trò chơi học tập 31 Chơng 3: Thực trạng sử dụng phơng pháp trò chơi học tập dạy học Tự nhiên hội lớp Tiểu học Nguyên nhân biện pháp 37 Thực trạng sử dụng phơng pháp trò chơi học tập dạy học Tự ... Chơng 3: Thực trạng sử dụng phơng pháp trò chơi dạy học tự nhiên hội lớp tiểu học Nguyên nhân biện pháp Thực trạng sử dụng phơng pháp trò chơi dạy học tự nhiên hội lớp tiểu học Để tìm hiểu ... Tự nhiên hội lớp Tiểu học 37 1.1 Thực trạng nhận thức giáo viên tác dụng phơng pháp trò chơi học tập dạy học Tự nhiên hội lớp 37 1.2 Thực trang sử dụng phơng pháp trò chơi học tập dạy học...
 • 76
 • 931
 • 1

Tìm hiểu việc sử dụng phương pháp trò chơi học tập trong dạy học môn tự nhiên hội lớp 3 bậc tiểu học

Tìm hiểu việc sử dụng phương pháp trò chơi học tập trong dạy học môn tự nhiên xã hội ở lớp 3 bậc tiểu học
... phơng pháp dạy học Tiểu học 4: Vấn đề đổi p trò chơi học phơng pháp dạy học Tiểu học 5: Phơng pháp trò chơi Chơng2: Môn Tự nhiên hội vấn đề sử dụng phơng pháp trò chơi học tập Môn tự nhiên hội ... học tập Chơng 3: Thực trạng sử dụng phơng pháp trò chơi học tập dạy học Tự nhiên hội lớp Tiểu học Nguyên nhân biện pháp Thực trạng sử dụng phơng pháp trò chơi học tập dạy học Tự nhiên hội ... Lan Chơng Môn tự nhiên hội với vấn đề sử dụng phơng pháp trò chơi học tập 1 .môn tự nhiên hội tiểu học 1.1.Mục tiêu môn Tự nhiên hội trờng Tiểu học Môn Tự nhiên hội trờng Tiểu học nhằm...
 • 56
 • 433
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng phương pháp trò chơi nhằm nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên - hội lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng phương pháp trò chơi nhằm nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên - Xã hội ở lớp 3
... học giáo viên Trên kinh nghiệm việc "Sử dụng phương pháp trò chơi nhằm nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên - hội lớp 3" Với thời gian vận dụng chưa dài nên sáng kiến chưa thực sâu rộng ... trò chơi vận dụng trình dạy học môn Tự nhiên - hội - Học sinh khối lớp 3, trường TH Lê Hồng Phong Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp luận - Phương pháp điều tra thực nghiệm - Phương pháp ... học môn Tự nhiên - hội Không thích học môn Tự nhiên - hội Giờ học Tự nhiên - hội q Một học sôi q Một tẻ nhạt phải thực lệnh q sgk Một mà em thích em cảm thấy thoải mái học chơi, chơi...
 • 18
 • 337
 • 1

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI NHẰM NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN HỘI LỚP 3

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI NHẰM NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI Ở LỚP 3
... học môn Tự nhiên - hội Không thích học môn Tự nhiên - hội Giờ học Tự nhiên - hội q Một học sôi q Một tẻ nhạt phải thực lệnh sgk q Một mà em thích em cảm thấy thoải mái học chơi, chơi ... trò chơi vận dụng trình dạy học môn Tự nhiên - hội - Học sinh khối lớp 3, trường TH Lê Hồng Phong Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp luận - Phương pháp điều tra thực nghiệm - Phương pháp ... nhiên - hội lớp 3" II MỤC ĐÍCH, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Mục đích: Trong trình dạy - học môn Tự nhiên - hội lớp 3, nhận thấy vận dụng trò chơi vào dạy- học nhằm khơi dậy...
 • 12
 • 298
 • 0

Sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn tự nhiên hội tiểu học

Sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học môn tự nhiên xã hội ở tiểu học
... ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN – XÃ HỘI TIỂU HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Chuyên ngành: Giáo dục học (bậc ... thể: Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN TNXH TIỂU HỌC 1.1.Cơ sở lý luận đề tài 1.1.1.Lịch sử nghiên cứu vấn đề - Trên giới, ... TNXH tiểu học nói chung môn TNXH lớp Hai, lớp Ba nói riêng 25 Chương QUY TRÌNH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN – XÃ HỘI TIỂU HỌC 2.1.Các nguyên tắc xây...
 • 123
 • 675
 • 2

Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học môn tự nhiên hội tiểu học (LV01262)

Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học môn tự nhiên  xã hội ở tiểu học (LV01262)
... sở lí luận thực tiễn việc vận dụng quan điểm phạm tương tác dạy học môn Tự nhiên hội tiểu học - Đề xuất số biện pháp để vận dụng quan điểm phạm tương tác dạy học môn Tự nhiên hội tiểu ... dụng quan điểm phạm tương tác dạy học môn Tự nhiên hội, 25% 7% thường xuyên dạy học phương pháp gắn liền với việc vận dụng quan điểm phạm tương tác dạy học môn Tự nhiên hội Trong ... tiểu học dạy học môn Tự nhiên - hội 31 2.1.3 Môi trường dạy học môn Tự nhiên - hội 31 2.2 Thực trạng vận dụng quan điểm phạm tƣơng tác dạy học môn Tự nhiên - hội tiểu học ...
 • 113
 • 226
 • 2

Giáo án tự nhiên hội lớp 3 " Phòng cháy khi nhà " pdf

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 3
... ngày 10 tháng 11 năm 2011 Tự nhiên hội Kiểm tra cũ: Họ Những ainhững ai? nội gồm xếp vào họ ngoại? Thứ năm, ngày 10 tháng 11 năm 2011 Tự nhiên hội Phòng cháy nhà Các vật dễ gây cháy: - Dầu ... Thứ năm, ngày 10 tháng 11 năm 2011 Tự nhiên hội Phòng cháy nhà Thứ năm, ngày 10 tháng 11 năm 2011 Tự nhiên hội Bếp không an toàn để vật dễ bắt lửa gần bếp nấu, dễ Hình xảy cháy Bếp an toàn ... tháng 11 năm 2011 Tự nhiên hội Phòng cháy nhà Xử lí gặp cháy nhà: - Bằng cách thoát - Báo cho người lớn biết để dập cháy, tránh gây cháy lớn - Gọi điện thoại cho 114 Thứ năm, ngày 10 tháng...
 • 14
 • 2,035
 • 12

Giáo án tự nhiên hội " Công việc nhà " potx

Giáo án tự nhiên xã hội
... nhà tuỳ theo sức Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2011 Tự nhiên -xã hội: Bài 13: Công việc nhà Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2011 Tự nhiên -xã hội: Bài 13: Công việc nhà HOẠT ĐỘNG 3;Quan -Hãy tìm điểm ... tháng 11 năm 2011 Tự nhiên -xã hội: Bài 13: Công việc nhà Hoạt động :quan sát hình SGK -Hãy kể tên số công việc tranh? - Nêu tác dụng việc làm đó? Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2011 Tự nhiên -xã ... tháng 11 năm 2011 Tự nhiên -xã hội: Bài 13: Công việc nhà Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2011 Tự nhiên -xã hội: Bài 13: Công việc nhà .*Kết luận: việc làm vừa giúp cho nhà cửa sẽ, gọn gàng vừa thể...
 • 14
 • 255
 • 0

Tự nhiên hội lớp 1 - NHÀ docx

Tự nhiên xã hội lớp 1 - NHÀ Ở docx
... Dặn học sinh nhà yêu quý bảo vệ nhà TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 12 : NHÀ I.Mục tiêu: - Học sinh biết nhà nơi sinh sống người gia đình - Kể địa nhà đồ đạc gia đình - Yêu quý nhà đồ dùng nhà II Đồ dùng ... GV: Kết luận MT: Biết vẽ nhà giới thiệu cho bạn lớp Kết luận: Mỗi người mơ ước có GV: Hướng dẫn học sinh vẽ nhà nhà tốt đầy đủ đồ dùng cần thiết, phải yêu quý nhà H: Tự vẽ H: Trình bày sản phẩm ... tranh vẽ B.Bài mới: 1, Giới thiệu bài: 1P GV: Treo tranh (SGK) 2,Nội dung: 28P H: Quan sát hình vẽ SGK a-Quan sát tranh (SGK) GV: Ngôi nhà đâu? Bạn thích MT: Nhận biết loại nhà khác nhà nào? vùng H:...
 • 6
 • 198
 • 0

Tự nhiên hội lớp 1 - CÔNG VIỆC NHÀ ppsx

Tự nhiên xã hội lớp 1 - CÔNG VIỆC Ở NHÀ ppsx
... a-Quan sát tranh (SGK) dung tranh - Kể hoạt động tranh MT: Thấy số công việc nhà H+GV: Nhận xét, bổ sung người gia đình GV: Kết luận Kết luận: nhà người có H: Nhắc lại công việc khác nhau, việc ... làm cho nhà cửa sẽ, thể quan tâm, giúp đỡ thành viên GV: Chia lớp thành nhóm giao nhiệm gia đình với vụ cho nhóm b- Thảo luận nhóm H: Thảo luận nói số công việc MT: Biết kể tên số công việc em ... điều xảy - Gợi ý HS nhận biết khác quan tâm dọn dẹp nhà phòng: - GV nêu câu hỏi: + Em thích phòng nào? + Để có phòng đẹp em cần làm gì? Kết luận: Các em cần chăm làm H: Trả lời việc để nhà cửa...
 • 3
 • 259
 • 1

Tự nhiên hội lớp 1 - AN TOÀN KHI NHÀ doc

Tự nhiên xã hội lớp 1 - AN TOÀN KHI Ở NHÀ doc
... 2- Các hoạt động: 27P HĐ 1: Quan sát tranh (SGK) - GV: Yêu cầu H quan sát hình vẽ (SGK) MT: Biết cách phòng tránh đứt tay - H: Chỉ nói lên bạn hình làm gì? - H: Trả lời => H => bổ sung - H-GV: ... xét -> Đánh giá không ? ? Em có nhận xét gì qua việc đóng => Kết luận vai bạn ? Trường hợp có lửa cháy đồ vật nhà, em phải làm ? ? Có gọi điện cho không ? III-Củng cố: 3P - GV: Tổng kết - Dặn ... nhiệm vụ cho nhóm MT: Nên tránh chơi vật - H: Thảo luận nhóm => đại diện nhóm gây cháy: trình bày ? Em có suy nghĩ ? Khi thể bai - GV: Đặt câu hỏi gợi ý diễn ? - H: Trả lời => H khác bổ sung ? Nếu...
 • 3
 • 639
 • 2

Giáo án lớp 1 môn Tự Nhiên Hội: Bài 14: An toàn khi nhà potx

Giáo án lớp 1 môn Tự Nhiên Xã Hội: Bài 14: An toàn khi ở nhà potx
... Giới thiệu Hoạt động1: Quan sát tranh Mục tiêu: Biết cách phòng chống đứt tay Cách tiến hành: Bước 1: Hướng dẫn HS quan sát - Chỉ cho bạn thấy nội dung hình - Quan sát cặp - Quan sát hình 30 SGK ... lên trình bày xãy GV kết luận: Khi phải dùng dao hay đồ -HS trình bày dùng dễ vỡ sắc, nhọn cần phải cẩn thận đề phòng đứt tay Hoạt động2: Quan sát hình SGK đóng vai Mục tiêu: Nên tránh chơi gần ... lửa cháy, đồ vật nhà em phải làm gì? - Em có nhớ điện thoại gọi cứu hoả không? Kết luận: Không để đèn dầu vật - Gọi cấp cứu 11 4 gây cháy khác hay để gần đồ dùng dễ bắt lửa - Nên tránh xa vật nơi...
 • 4
 • 3,861
 • 25

Giáo án lớp 1 môn Tự Nhiên Hội: Bài 13 : Công việc nhà pps

Giáo án lớp 1 môn Tự Nhiên Xã Hội: Bài 13 : Công việc ở nhà pps
... lớp nêu tác dụng công việc - GV kết luận: Những việc làm SGK thể làm cho gia đình nhà cửa sẽ, gọn gàng vừa thể mối quan tâm người gia đình với *GD BVMT: công việc cần làm để nhà gọn gàng, s : ... người nhà quan tâm đến việc dọn dẹp nhà cửa nhà gọn gàng ngăn nắp - Ngoài học để có nhà gọn gàng, HS nên giúp đỡ bố mẹ công việc tuỳ theo sức Hoạt động 4:Hoạt động nối tiếp Củng cố, dặn d : - Nêu ... việc nhà, tuỳ theo sức Hoạt động 3: Quan sát tranh Mục tiêu: HS hiểu điều xảy nhà quan tâm dọn dẹp - HS quan sát trang 29 Cách tiến hành Bước 1: GV theo dõi, HS quan sát câu hỏi gợi - HS làm việc...
 • 5
 • 6,265
 • 27

Xem thêm