tập viết tuần 11

Tập viết tuần 11

Tập viết tuần 11
... Thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2010 Tập viết Nhà máy in Thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2010 Tập viết Bài tập viết tuần 11 Thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2010 Tập viết Bài tập viết tuần 11 nhà in cá biển ... viết tuần 11 nhà in cá biển yên ngưa cuôn dây vườn nhãn Thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2010 Tập viết Bài tập viết tuần 11 ...
 • 7
 • 208
 • 1

Tài liệu Tập viết - TUẦN 11 - Tiết 9 - cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, pdf

Tài liệu Tập viết - TUẦN 11 - Tiết 9 - cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, pdf
... thiệu kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu +Mục tiêu: Biết tên tập viết hôm +Cách tiến hành : Ghi đề Bài : kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu 2.Hoạt động :Quan sát chữ mẫu viết ... cố kĩ viết từ ứng dụng : kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu +Cách tiến hành : -GV đưa chữ mẫu HS quan sát - ọc vàphân tích cấu tạo tiếng ? HS đọc phân tích -Giảng từ khó -Sử dụng ... -GV viết mẫu -Hướng dẫn viết bảng con: HS viết bảng con: GV uốn nắn sửa sai cho HS kéo, trái đào sáo sậu, líu lo ♣Giải lao tiết 3.Hoạt động 3: Thực hành +Mục tiêu: Hướng dẫn HS viết vào tập viết...
 • 5
 • 297
 • 0

tap viet tuan 11

tap viet tuan 11
... k ềm két kem Môn: TẬP VIẾT Lớp Bài 12: Chữ hoa K Hướng dẫn học sinh cách viết Thứ , ngày tháng 11 năm 2009 Tập viết Chữ hoa K Ch÷ K cao mÊy li ?Réng mÊy «? Ch÷ K ®­ỵc viÕt bëi mÊy nÐt ? Ch÷ K ... trái dừng bút ĐK ViÕt nÐt Lia bót lªn ĐK ®Ỉt bót viÕt nÐt thắt , dừng bút ĐK B¶ng Thứ ngày tháng 11 năm 2009 Tập viết Chữ hoa K ? Ch÷ Kề viÕt bëi mÊy ch÷ ? Lµ nh÷ng ch÷ nµo ? Nªu ®é cao c¸c ch÷ ... kho¶nh c¸ch võa ph¶i gi÷a K vµ e B¶ng Lia bút đến đường kẻ thứ viết dấu mẫu huyền Thứ ngày tháng 11 năm 2009 Tập viết Chữ hoa K ? Kề vai sát cánh ? Anh em thn hoµ lµ anh em mét nhµ ph¶i yªu th­¬ng...
 • 27
 • 135
 • 0

Tài liệu Giáo án môn Tập viết - tuần 15 - lớp 3

Tài liệu Giáo án môn Tập viết - tuần 15 - lớp 3
... Lời nói, lựa lời - GV theo dõi, uốn nắn HS * Hoạt động 4: Viết Mục tiêu: HS viết đúng, đẹp Phương pháp: thực hành - GV yêu cầu HS nhắc lại cách ngồi viết, để - GV nêu yêu cầu tập viết + dòng chữ ... cố – Dặn dò: (5’) - Dặn HS nhà viết tiếp - Chuẩn bò bài: Ôn chữ hoa M - HS đọc từ ứng dụng Bảng phụ - HS nghe + Chữ L cao li rưỡi, chữ lại cao li + Bằng chữ o - HS viết Bảng - HS đọc Lời nói chẳng ... cao nào? + Khoảng cách chữ chữ nào? - Yêu cầu HS viết bảng từ ứng dụng: Lê Lợi - GV theo dõi, uốn nắn HS * Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng Mục tiêu: Viết đúng, đẹp Hiểu ý nghóa câu ứng...
 • 3
 • 879
 • 7

Tài liệu Giáo án môn Tiếng Việt tuần 11

Tài liệu Giáo án môn Tiếng Việt tuần 11
... ngày tháng năm 2004 Tập đọc Chõ bánh khúc dì II/ Mục tiêu: a) Kiến thức: - Giúp học sinh hiểu nội dung ý nghóa bài: Tả nét đẹp rau khúc, vẽ đẹp hấp dẫn bánh khúc mang hương vò đồng quê Việt Nam ... từ ứng dụng: Ghềnh Ráng Hs quan sát Hs nêu PP: Quan sát, thực hành Hs tìm Hs quan sát, lắng nghe Hs viết chữ vào bảng Hs đọc: tên riêng Ghềnh Ráng - Gv giới thiệu: Ghềnh ráng gọi Mộng Cầm thắng ... Thứ , ngày tháng năm 2004 Chính tả Nghe – viết : Tiếng hò sông I/ Mục tiêu: a) Kiến thức: - Nghe viết xác , trình bày “ Tiếng hò sông” - Biết viết hoa chữ đầu câu...
 • 20
 • 243
 • 1

GA Tiếng Việt (tuần 11 đến 18)

GA Tiếng Việt (tuần 11 đến 18)
... dạy: Tiết: 11 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ngày soạn:……………………………………… Ngày dạy:…………………………………  I-.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1/.Nghe viết tả đoạn Luật bảo vệ môi trường 2/.n lại cách viết từ ngữ chứa tiếng có ... tả -HS viết từ khó nháp -HS viết tả -HS soát lại -HS nêu số lỗi a/.Mỗi em tìm cặp tiếng -HS tìm từ ngữ chứa tiếng +Lắm : vui lắm, điều… +Nắm : nắm tay trang Năm học 2009 - 2010 GIÁO VIÊN  HỌC ... trứng mẹ ủ ấp để lại ấn tượng sâu sắc, khiến tác gải thấy chúng giấc ngủ, tiếng lăn đá lở ngàn Chín am ftác giả đặt tên thơ Tiếng vong -Cái chết chim Sẻ Sự ân hận muộn màng Xin vô tình -Vài em nêu...
 • 99
 • 194
 • 0

Tập viết tuần 6

Tập viết tuần 6
... kẻ Học sinh viết thứ 2, viết chữ tr,lia bút viết chữ e, nhấc bút Tre ngà cách chữ 0, viết ng , rê bút viết chữ a, lia bút viết dấu huyền chữ a Điểm kết thúc viết dấu huyền chữ a GV viết mẫu nêu ... trình viết: nho Viết mẫu dòng kẻ - Cách viết: Học sinh quan sát Học sinh viết Nét quy trình Chữ qua nho: Đặt bút đường Quả nho kẻ thứ 2, viết chữ q,rê bút viết chữ ua, nhấc bút cách chữ 0, viết ... 1dòng li? - chữ cao 1,5 đơn vò / - Khoảng cách chữ chữ bao nhiêu? GV viết mẫu, nêu quy trình viết: tre ngà Viết mẫu dòng kẻ - Cách viết: Nét quy trình Chữ tre - Con chữ : q - Con chữ : g,h - Con chữ...
 • 5
 • 181
 • 1

Tập viết tuần 8

Tập viết tuần 8
... chữ Quy trình viết từ : đồ chơi Quy trình viết từ : tươi cười Quy trình viết từ : ngày hội Quy trình viết từ : vui vẻ Hãy chọn từ mà em cảm thấy viết khó để viết vào bảng Viết tập viết - Về nhà ... Tổ tổ viết từ : ngà voi Tổ tổ viết từ : gà mái Tập viết ( tuần ) đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ Quan sát đọc nội dung viết Thảo luận Nhận xét cấu tạo của:...
 • 14
 • 156
 • 0

TẬP VIẾT -TUẦN 1

TẬP VIẾT -TUẦN 1
... dạy môn Tập viết lớp Ngày dạy : Tiếng Việt –Tiết CÁC NÉT CƠ BẢN CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG 1: (3’) Kiểm tra -MT: Kiểm tra mức độ chuẩn bị HS đồ dùng , sách -PP: Trực quan HOẠT ĐỘNG 2: (10 ’) Giới ... Trung - Triệu Phong -Đ D :Các nét ghi bìa -PP: Trò chơi học tập, vấn đáp, … HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : Lê Hồ Quý Linh (2’) Kế hoạch dạy môn Tập viết lớp -GV nêu tên nét : HS chọn bìa có ghi nét GV vừa ... luận : (?) Nét cao đơn vị ? Nét cao đơn vị ? *Các nhóm thảo luận –Trình bày -KL: Các nét dùng để viết chữ sau -Chuyển tiếp Hoạt động kết hợp :cá nhân , nhóm , lớp -GV đọc mẫu -HS đọc theo nhóm...
 • 3
 • 238
 • 2

tập viết tuần 8

tập viết tuần 8
... chữ Quy trình viết từ : đồ chơi Quy trình viết từ : tươi cười Quy trình viết từ : ngày hội Quy trình viết từ : vui vẻ Hãy chọn từ mà em cảm thấy viết khó để viết vào bảng Viết tập viết - Về nhà ... Tổ tổ viết từ : ngà voi Tổ tổ viết từ : gà mái Tập viết ( tuần ) đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ Quan sát đọc nội dung viết Thảo luận Nhận xét cấu tạo của:...
 • 14
 • 148
 • 0

tap viet tuan 8

tap viet tuan 8
...
 • 12
 • 140
 • 0

LOP 4 - TAP DOC - TUAN 11- ONG TRANG THA DIEU

LOP 4 - TAP DOC - TUAN 11- ONG TRANG THA DIEU
... thả diều * Chia đoạn: đoạn; Mỗi chấm xuống dòng đoạn Luyện đọc * Từ: - làm lấy diều - lên sáu - nước Nam Tìm hiểu - Trạng - Kinh ngạc Th hai,ng y 25 thỏng 10 nm 2010 Tuần 11: Tập đọc Tiết 21: ... Th hai,ng y 25 thỏng 10 nm 2010 Tuần 11: Tập đọc Tiết 21: Ông Trạng thả diều - Bức tranh vẽ hình ảnh gì? Câu chuyện kể bé thần đồng Nguyễn Hiền thích chơi diều mà lại hâm học, ... Tìm hiểu + ý đoạn 1: Nguyễn Hiền bé thông minh + ý đoạn 2: Nguyễn Hiền người có ý chí vượt khó -> ý đoạn 1, 2: Nói lên tư chất thông minh Nguyễn Hiền + ý đoạn 3: Nói lên đức tính ham học chịu...
 • 7
 • 2,382
 • 5

tap doc tuan 11 - lop 5

tap doc tuan 11 - lop 5
... ông Thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2010 _Tập đọc _ Chuyện khu vườn nhỏ ( Vân Long ) Luyện đọc - rủ rỉ, leo trèo, sà xuống, săm soi, líu ríu, - vòi voi, nhọn hoắt, rỉa cánh - - - Tìm hiểu Săm soi ... hai ngày 25 tháng 10 năm 2010 _Tập đọc _ Thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2010 _Tập đọc _ Chuyện khu vườn nhỏ ( Vân Long ) a) Luyện đọc : SGK / 102 Chia đoạn: đoạn - Đoạn 1: Câu đầu - Đoạn 2: ... tầng Thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2010 _Tập đọc _ Chuyện khu vườn nhỏ ( Vân Long ) b) Tìm hiểu : Thảo luận nhóm : Thảo luận câu hỏi cuối - thời gian phút Thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2010...
 • 15
 • 442
 • 0

Xem thêm