HỌC vần UA ưa

Học vần UA-ƯA tiết 1

Học vần UA-ƯA tiết 1
... tháng 10 năm 2008 Học vần Bài 30: ua - ưa ua cua cua bể ưa ngựa Thứ bảy ngày 25 tháng 10 năm 2008 Học vần Bài 30: ua - ưa ua cua cua bể ưa ngựa ngựa gỗ Thứ bảy ngày 25 tháng 10 năm 2008 Học vần...
 • 6
 • 228
 • 0

học vần: ua,ưu

học vần: ua,ưu
... 2010 Học vần Kiểm tra cũ: tờ bìa ia vỉa hè ia mía ia tỉa ia Thứ tư ngày tháng 10 năm 2010 Học vần ua - ưa ua cua ưa ngựa cua bể ngựa gỗ cà chua nô đùa tre nứa xưa Thứ tư ngày tháng 10 năm 2010 Học...
 • 7
 • 116
 • 0

bài học vần ua-ưa(tiết 1)

bài học vần ua-ưa(tiết 1)
... mía Tổ 3: Vỉa hè Câu 2: Đọc vần ia Thứ ngày tháng năm 2010 Học vần: ua – ưa (Tiết 1) ua cua cua bể ưa ngựa ngựa gỗ Thứ ngày tháng năm 2010 Học vần: ua – ưa (Tiết 1) ua cua cua bể ưa ngựa ngựa ... ngựa ngựa gỗ cà chua tre nứa nô đùa xưa cà chua nô đùa tre nứa Thứ ngày tháng năm 2010 Học vần: ua – ưa (Tiết 1) ua cua cua bể ưa ngựa ngựa gỗ cà chua tre nứa nô đùa xưa Các bạn tớ thư giản Kính...
 • 11
 • 279
 • 0

Học vần ua- ưa

Học vần ua- ưa
... 2007 Học vần Kiểm tra cũ Thứ ngày 11 tháng 10 năm 2007 Học vần Bài 30: ua cua ua - a Thứ ngày 11 tháng 10 năm 2007 Học vần Bài 30: ua cua cua bể ua - a Thứ ngày 11 tháng 10 năm 2007 Học vần Bài ... 10 năm 2007 Học vần Bài 30: ua cua cua bể ua - a a ngựa ngựa gỗ Thứ ngày 11 tháng 10 năm 2007 Học vần Bài 30: ua cua cua bể ua - a a ngựa ngựa gỗ Thứ ngày 11 tháng 10 năm 2007 Học vần Bài 30: ... a ngựa ngựa gỗ Thứ ngày 11 tháng 10 năm 2007 Học vần Bài 30: ua cua cua bể cà chua nô đùa ua - a a ngựa ngựa gỗ Thứ ngày 11 tháng 10 năm 2007 Học vần Bài 30: ua cua cua bể cà chua nô đùa ua -...
 • 13
 • 184
 • 0

Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần ua, ưa potx

Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần ua, ưa potx
... Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: học vần ua, ưa HS nhắc lại đề GV viết bảng: ua, ưa HS đọc theo GV: ua, ưa Dạy vần: HS so sánh: giống nhau: a kết + ua: thúc a nhận diện vần: ... con: cua, cua bể cua bể HS so sánh: giống nhau: kết GV nhận xét chữa lỗi cho HS thúc a; + ưa: vần ưa tạo nên từ khác ưa bắt đầu a HS đánh vần: - a- ưa cho HS so sánh ưa với ua ngờ - ưa - ngưa - ... đánh vần đọc trơn từ ngữ + Tiếng TN khóa: khóa GV chỉnh sửa nhịp đọc HS u - a- ua cờ - ua - cua cua bể c Viết: GV viết mẫu: ua HS viết bảng con: ua GV viết mẫu tiếng t : cua, HS viết bảng con:...
 • 5
 • 2,219
 • 2

hoc van ua ua

hoc van ua ua
... 30: ua u ia a i Thứ sáu ngày 07 tháng 10 năm 2011 Thứ sáu ngày 07 tháng 10 năm 2011 Thứ sáu ngày 07 thávần năm 2011 Học ng 10 Học vần Học vần Bài 30: Bài 30: ua u cua cua bể ua ... sáu ngày 07 thánc vần Họ g 10 năm 2011 Học vần Học vần Bài 30: Bài 30: ua cua ưa ngựa cua bể cà chua nô đùa ngựa gỗ tre nứa xưa Thứ sáu ngày 07 tháng 10 năm 2011 Thứ sáu ngày ... Thứ sáu ngày 07 thávần năm 2011 Học ng 10 Học vần Học vần Bài 30: Bài 30: ua cua cua bể cà chua nô đùa ưa ngựa ngựa gỗ tre nứa xưa Thứ sáu ngày 07 tháng 10 năm 2011 Thứ sáu...
 • 14
 • 127
 • 0

Học vần: ua ưa

Học vần: ua ưa
... chua (tiết1) Thứ hai, ngày 11 tháng 10 năm 2011 Học vần BÀI 30: ua- ưa ua cua cua bể cà chua nô đùa (tiết1) ưa ngưa ngựa gỗ tre nứa xưa Thứ hai, ngày 11 tháng 10 năm 2011 Học vần BÀI 30: ua- ưa ... tháng 10 năm 2011 Học vần BÀI 30: ua- ưa ua cua cua bể cà chua nô đùa (tiết1) ưa ngựa ngựa gỗ tre nứa xưa Thứ hai, ngày 11 tháng 10 năm 2010 Học vần BÀI 30: ua- ưa cưa xẻ thi ua xe lửa (tiết1) ... năm 2011 Học vần BÀI 30: ua- ưa (tiết1) Thứ hai, ngày 11 tháng 10 năm 2011 Học vần BÀI 30: ua- ưa ua (tiết1) c ua ưa ngựa cua bể ngựa gỗ Thứ hai, ngày 11 tháng năm 2011 Học vÇn BÀI 30: ua- ưa tre...
 • 13
 • 109
 • 0

Hoc van ua-ua

Hoc van ua-ua
...
 • 16
 • 521
 • 0

Học vần: Ua, Ưa (tiết 2)

Học vần: Ua, Ưa (tiết 2)
... năm 2010 Học vần Bài 30: ua - ưa (Tiết 2) Giữa trưa Thứ hai, ngày 11 tháng 10 năm 2010 Học vần Bài 30: ua - ưa (Tiết 2) Thứ hai, ngày 11 tháng 10 năm 2010 Học vần Bài 30: ua - ưa (Tiết 2) Thứ hai, ... tháng 10 năm 2010 Học vần Bài 30: ua - ưa (Tiết 2) ua ưa cua ngựa cua bể ngựa gỗ cà chua tre nứa nô đùa xưa Thứ hai, ngày 11 tháng 10 năm 2010 Học vần Bài 30: ua - ưa (Tiết 2) Mẹ chợ mua khế, ... 10 năm 2010 Học vần Bài 30: ua - ưa (Tiết 2) Thc hnh vit Thứ hai, ngày 11 tháng 10 năm 2010 Học vần Bài 30: ua - ưa (Tiết 2) ua ưa cua ngựa cua bể ngựa gỗ cà chua tre nứa nô đùa xưa Mẹ chợ mua...
 • 12
 • 90
 • 0

Học vần 1: ua - ưa

Học vần 1: ua - ưa
... MÔN : HỌC VẦN LỚP : MỘT BÀI 30: ua, ưa KiÓm tra bµi cò Bé Hà nhổ cỏ,chị Kha tỉa Thứ , ngày tháng năm 2009 Học vần ua ưa cua ngưa cua bể ngựa gỗ cà chua nô đùa tre nứa xưa cà chua Thứ ,ngày ... nô đùa tre nứa xưa cà chua Thứ ,ngày tháng năm 2009 Học vần ua ưa cua ngựa cua bể ngựa gỗ cà chua nô đùa tre nứa xưa Rùa cửa sổ núi lửa mưa to mùa Chùa Thiên Mụ ...
 • 18
 • 175
 • 0

Học vần lớp 1(vần ua - ưa)

Học vần lớp 1(vần ua - ưa)
... 2009 Học vần Bài: ua - ưa ua cua cua bể ưa ngựa Thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2009 Học vần Bài: ua - ưa ua cua cua bể ưa ngựa ngựa gỗ Thứ hai ngày tháng 10 năm 2009 Học vần Bài: ua - ưa ua cua cua ... tháng 10 năm 2009 Học vần Bài: ua - ưa ua cua Thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2009 Học vần Bài: ua - ưa ua cua cua bể Thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2009 Học vần Bài: ua - ưa ua ưa cua cua bể Thứ hai ... 2009 Học vần Bài: ua - ưa ua cua cua bể cà chua nô đùa ưa Mẹ chợ mua khế, ngựa ngựa gỗ mía, dừa, thị cho bé tre nứa xưa trưa Thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2009 Học vần Bài: ua - ưa ua cua cua bể...
 • 19
 • 338
 • 0

hoc van bai 30 ua ưa.ppt

hoc van bai 30 ua ưa.ppt
... thang 10 năm 2010 Tiếng Việt: Bai cu: ̃ Be Ha nhổ co, chị Kha tia la ̉ ̉ Thứ sau 15 thang 10 năm 2010 Tiếng Việt: Ua – ưa Thứ sau 15 thang 10 năm 2010 Tiếng Việt: cua bê Thứ sau 15 thang 10 ... 10 năm 2010 Tiếng Việt: Thứ sau 15 thang 10 năm 2010 Tiếng Việt: ca ch ua Thứ sau 15 thang 10 năm 2010 Tiếng Việt: nô ua Thứ sáu 15 tháng 10 năm 2010 ̀ Tiếng Việt: tre nứa Thứ sau 15 thang...
 • 13
 • 197
 • 1

Tài liệu Giáo án học vần lớp 1 - Bài 30 : ua - ưa pdf

Tài liệu Giáo án học vần lớp 1 - Bài 30 : ua - ưa pdf
... em vần : vần ua, ưa – Ghi bảng 2.Hoạt động :Dạy vần: +Mục tiêu: nhận biết vần ua, ưa từ cua bể ngựa gỗ +Cách tiến hành : a Dạy vần ua: -Nhận diện vần : Vần ua tạo bởi: u a GV đọc mẫu Hỏi: So sánh: ... So sánh: ua ưa? Phát âm ( em - đồng thanh) Phân tích vần ua Ghép bìa cài: ua Giống: a kết thúc Khác : ua bắt đầu u -Phát âm vần: - ọc tiếng khoá từ kho : cua, cua bể - ọc lại sơ đ : Đánh vần( c ... c nhân - đ thanh) Đọc trơn( c nhân đthanh) ua Phân tích ghép bìa cua cài: cua cua bể Đánh vần đọc trơn b.Dạy vần ưa: ( Qui trình tương tự) ưa ngựa tiếng,từ Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh)...
 • 6
 • 6,466
 • 14

HỌC VẦN BÀI UA - ƯA

HỌC VẦN BÀI UA - ƯA
... 2012 Học vần Tiết:30 • Em so sánh giống khác vần ua vần ưa? cà chua nô đùa, tre nứa, xưa kia, Thứ hai ngày 21 tháng năm 2012 Học vần Tiết:12 Tiết:30 ua- ưa ua cua cua bể ưa ngựa ngựa gỗ cà chua nô ... 2012 Học vần Tiết:30 • BÀI CŨ Đọc Viết látờ bìa, vỉa hè mía, tỉa tía tô Thứ hai ngày 21 tháng năm 2012 Học vần Tiết:30 Bài mới: ua ua c cua bể ưa ưa ng ngựa gỗ Thứ hai ngày 21 tháng năm 2012 Học ... 2012 Học vần Tiết:12 Tiết:30 ua- ưa ua cua cua bể ưa ngựa ngựa gỗ cà chua nô đùa tre nứa xưa TRƯỜNG TiỂU HỌC LẠC TÁNH ...
 • 6
 • 104
 • 0

ua - ưa hoc van lop 1

ua - ưa hoc van lop 1
... 10 năm 2 013 ua - ưa ua cua cua bể ưa ua Thứ hai, ngày tháng 10 năm 2 013 ua - ưa ua cua cua bể ưa ngựa Thứ hai, ngày tháng 10 năm 2 013 ua - ưa ưa ngựa Thứ hai, ngày tháng 10 năm 2 013 ua - ưa ua ... cua cua bể ưa ngựa ngựa gỗ Thứ hai, ngày tháng 10 năm 2 013 ua - ưa ua cua cua bể ưa ngựa ngựa gỗ cà chua tre nứa nô đùa xưa cà chua nô đùa tre nứa Thứ hai, ngày tháng 10 năm 2 013 ua - ưa ua cua ... cua cua bể ưa ngựa ngựa gỗ cà chua tre nứa nô đùa xưa dưa hấu rùa rùa ssữa chua ưa chua ngựa Thứ hai, ngày tháng 10 năm 2 013 ua - ưa ua cua cua bể ưa ngựa ngựa gỗ cà chua tre nứa nô đùa xưa Giờ...
 • 21
 • 219
 • 0

Xem thêm