học văn bài 7

Học vần - Bài Ôn tập tuần 7

Học vần - Bài Ôn tập tuần 7
... tranh nh ga: gii ngha ngn gn t nh ga v giwois thiu cho HS xem tranh: -H1: nh chp bờn nh ga, hnh khỏch s mua vộ tu v ch tu õy -H2: nh chp hnh khỏch lờn tu Cng c bi: Xin cho tm bit! ...
 • 10
 • 100
 • 0

hoc van.bai 95. oanh - oach

hoc van.bai 95. oanh - oach
... Khởi động : Hát: Lý xanh Viết bảng §äc b¶ng xoay oanh doanh ...
 • 4
 • 396
 • 1

hoc van.bai 95. oanh - oach

hoc van.bai 95. oanh - oach
... xoay oanh doanh oanh doanh doanh tr¹i oach hoach oach hoach thu hoach oanh oach So sánh hai vần: oanh oach oanh oach doanh hoach doanh tr¹i thu hoach Thư giãn: Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh oanh ... khoanh tay kÕ ho¹ch oach oanh míi toanh oach oach lo¹ch xo¹ch Chọn tiếng có vần vừa học : oanh - oach oanh oach A B doanh tr¹i kÕ ho¹ch doanh tr¹i kÕ ho¹ch thu ho¹ch thu ho¹ch míi toanh míi toanh ... kÕ ho¹ch doanh tr¹i kÕ ho¹ch thu ho¹ch thu ho¹ch míi toanh míi toanh c©y chanh oanh oach lo¹ch xo¹ch khoanh tay khoanh tay S¹ch sÏ HĐ4 Nhận xét – Dặn dò : Chúc thầy soạn :vàncán Phước Hậu khỏe!...
 • 17
 • 463
 • 1

Học vần bài iêu-yêu

Học vần bài iêu-yêu
... tháng 10 năm 2008 Tiếng Việt Bài 41 : iêu - yêu (tiết Bé tự giới thiệu 2) Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2008 Tiếng Việt Bài 41 : iêu - yêu (tiết ) Tìm tiếng, từ có vần iêu, yêu? ã n ó i r ất Các ... iêu, yêu? ã n ó i r ất Các em đ m ặng e tố t, t àng pháo tr ta y! Bài học đến kết thúc, xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo em học sinh Chúc thầy cô em mạnh khoẻ - hạnh phúc! ... 29 tháng 10 năm 2008 Bài 41 Tiếng Việt : iêu - yêu (tiết 2) iêu yêu diều diều sáo yêu yêu quý buổi chiều yêu cầu hiểu già yếu Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2008 Tiếng Việt Bài 41 : iêu - yêu (tiết...
 • 8
 • 1,188
 • 8

Học vần bài 75

Học vần bài 75
... hát : Tìm bạn thân Nhóm 1và tìm từ có vần at, ăt, ât Nhóm tìm từ có vần ot, ôt,ơt Nhóm tìm từ có vần it, ut, ưt Nhóm tìm từ có vần et,êt,iêt Nhóm tìm từ có vần uôt, ươt Một đàn cò trắng phau phau ... trèo cau Hỏi thăm Chuột đâu vắng nhà Chú Chuột chợ đường xa Mua mắm mua muối giỗ cha mèo Em viết Bài 75 ôn tập a at t t a at t ưt ă ăt e et â o ât ê êt ot ô i it ôt iê iêt ơt ut uô uôt ươ ươt u Trò ... Nội dung trình bày Bài Luyện tập Kể chuyện Bài cũ Đọc tư:ø chuột nhắt lướt ván trắng muốt vượt lên tuốt lúa lạnh buốt ẩm ướt...
 • 19
 • 1,184
 • 0

hoc van bai 33

hoc van bai 33
... Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2007 Học vần Bài 33: Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2007 Học vần Bài 33: bơi bơi lội Bài 30: ôi, ôi ổi bơi trái ổi bơi lội chổi ngói thổi còi...
 • 20
 • 298
 • 0

On thi sinh học 12 bai 7, 8 (dáp án)

On thi sinh học 12 bai 7, 8 (dáp án)
... nuôi C chọn giống vi sinh vật D Cả a, b c 25/ Nguyên nhân tượng bất thụ lai xa A NST hai loài khác gây trở ngại trình phát sinh giao tử lai B khác biệt chu kỳ sinh sản, máy sinh dục không tương ... khác loài tượng A thực vật động vật không thụ tinh B lai phép lai xa khả sinh sản C thực vật khả sinh sản D động vật khả sinh sản 20/ Lai xa hình thức A lai khác nòi B lai khác thư C lai khác loài ... pháp A thụ phấn phấn hoa hổn hợp nhiều loài B Gây đột biến đa bội tạo thể song nhị bội C nuôi cấy mô D nhân giống sinh sản sinh dưỡng 31/ Ưu điểm lai tế bào so với lai hữu tính A giải tình trạng...
 • 3
 • 338
 • 0

Học vần : BÀI 98 uê - uy

Học vần : BÀI 98 uê - uy
... HS tìm tiếng học - Đọc : L - N - CN - HS nhận xét - HS tìm - HS đọc : L - N - CN HS phân tích - Phân tích : Xuê - HS quan sát - Lệnh HS quan sát tranh - HS nêu - Tranh v cnh gỡ? - Yờu cu HS c ... 7 - Khuy áo : GV cho HS xem khuy áo - Tàu thu : Tàu dới biển Thi đọc từ ngữ có vần học - GV ghi bảng : Các từ bạn Thuý, bà Huê, thuỷ điên, đề huề - GV đọc - HS đọc: L - N - CN - Cử HS ... đoạn thơ SGK - Đọc L - N - CN Luyn vit * Bảng : - GV hớng dẫn HS cách viết vần HS nghe - Viết vào không trung , tiếng - Lu ý : nét nối chữ - HS theo dõi vị trí dấu - HS nhận xét -GV nhận xét...
 • 3
 • 740
 • 6

Học vần: Bài 97 Ôn tập

Học vần: Bài 97 Ôn tập
... Viết vào tập viết - Yờu cu HS nhc li cỏch vit v t th ngi vit - C lp vit bi vo vit - Theo dừi un nn v sa sai cho HS - GV chấm nhận xét Luyện nói: - GV giới thiệu viết chủ đề: gà trống khôn ngoan ... sinh c bi tiết - HS đọc L - N - CN - GV ghi đoạn thơ ứng dụng lên - Cho em lên tìm tiếng có vần ôn bảng đọc - HS đọc từ L - N - CN - GV chỉnh sửa - Lệnh HS quan sát tranh - Hỏi: tranh vẽ gì? -...
 • 3
 • 1,358
 • 4

Học vần : Bài 96 oat - oắt

Học vần : Bài 96   oat - oắt
... nói - HS - GV nhận xét Củng cố - Dặn dò - Đọc : L - N - CN - HS nhận xét - HS tìm - HS phân tích - HS quan sát - HS nêu - Lng nghe gv c bi - Đọc L - N - CN HS nghe - Viết vào không trung - HS ... ngoặt: Đờng rẽ tái rẽ phải Đoạt giải : Đạt điểm cao kỳ thi - Một em đọc lại Thi đọc từ ngữ có vần học - GV ghi bảng t : Thoắt ,ngoắt , hoạt bát - HS đọc L - N - CN - GV đọc - nhóm HS đọc - Cử ... tích : hoạt - Lệnh HS quan sát tranh - Tranh v cnh gỡ? - Gv c mu cõu ng dng - Yờu cu HS c cõu ng dng Luyn vit * Bảng : - GV hớng dẫn HS cách viết vần , tiếng - Lu ý : nét nối chữ vị trí dấu -GV...
 • 4
 • 1,545
 • 2

Học vần -bài 99

Học vần -bài 99
... Thứ sáu ngày 27 tháng năm 2009 Học vần : Bài 99 uơ huơ huơ vòi thuở xưa huơ tay uya khuya đêm khuya giấy pơ - luya phéc - mơ - tuya Phéc...
 • 5
 • 480
 • 0

Học vần : Bài 85:ap-âp

Học vần : Bài 85:ap-âp
... ngày 15 tháng năm 2008 Tiếng Việt: Bài 85 Chuồn chuồn bay thấp Mưa ngập bờ ao Chuồn chuồn bay cao Mưa rào lại tạnh Thứ nm ngày 15 tháng năm 2008 Tiếng Việt: Bài 85 Chuồn chuồn bay thấp Mưa ngập ... cao Mưa rào lại tạnh Trong cặp sách em Thứ nm ngày 15 tháng năm 2008 Tiếng Việt: Bài 85 p bp ci bp õp mp cỏ mp Bài 85 Chun chun bay thp gp g mỳa ngn np bp bnh Ma ngp b ao Chun chun bay cao Ma...
 • 6
 • 258
 • 0

Học vần - bài 39

Học vần - bài 39
... Thứ tư ngày 05 tháng 11 năm 2008 Học vần Bài 39 au cau cau âu câu cầu Thứ tư ngày 05 tháng 11 năm 2008 Học vần Bài 39 au cau cau rau cải âu cầ ầu cầu châu chấu lau sậy sáo...
 • 9
 • 184
 • 0

HỌC VẦN -BÀI EN -ÊN

HỌC VẦN -BÀI EN -ÊN
... Môn: Học vần en sen sen en on en sen sen Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2008 Môn: Học vần ên nhên nhên ê n en ên nhên nh ên en sen sen ên nhên nhên en sen ên nhên sen nhên áo len khen ngợi...
 • 21
 • 383
 • 2

Học vần Bài 44: on - an

Học vần Bài 44: on - an
... Học vần Bài 44: oi on Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2008 Học vần Bài 44: on mẹ Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2008 Học vần Bài 44: on mẹ an sàn an Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2008 Học vần Bài 44: ... vần Bài 44: on mẹ rau non on on đá on - an (Tiết 1) an sàn nhà sàn thợ hàn an an bàn ghế Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2008 Học vần Bài 44: on on - an (Tiết 1) an sàn mẹ nhà sàn rau non thợ hàn ... năm 2008 Học vần Bài 44: on on - an (Tiết 1) an sàn mẹ nhà sàn rau non thợ hàn đá bàn ghế Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2008 Học vần Bài 44: on on - an (Tiết 1) an sàn mẹ nhà sàn rau non thợ hàn...
 • 18
 • 653
 • 6

Xem thêm