đồng hồ thời gian toan 1

Bài giảng Đông hồ - Thời gian Toán 1

Bài giảng Đông hồ - Thời gian Toán 1
... 12 11 10 12 12 giờ 11 10 11 10 12 11 10 12 4 12 6 12 11 giờ 11 10 11 10 11 10 12 10 Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ ( theo mẫu ) 11 10 12 11 10 12 12 11 10 12 11 10 12 4 12 12 4 11 10 12 6 11 10 12 ... 11 giờ 11 10 11 10 11 10 12 10 giờ 11 95 10 26 giờ 11 10 giờ 12 11 2 6 10 Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ ( theo mẫu ) 11 10 12 11 10 12 12 11 10 12 12 giờ 11 10 11 10 12 11 10 12 5 11 10 12 6 11 ... 11 10 12 11 10 Nối đồng hồ với số 12 11 10 12 11 10 12 11 10 12 Vẽ thêm kim dài, kim ngắn để đồng hồ : 11 10 11 10 11 10 12 12 12 5 4 sáng 12 trưa chiều 11 10 11 10 11 10 12 12 12 5 tối 12 đêm...
 • 35
 • 123
 • 0

dong ho thoi gian lop 1

dong ho thoi gian lop 1
... 12 tháng năm 2 011 Toán : Đồng hồ Thời gian 11 12 10 Thứ năm ngày 12 tháng năm 2 011 Toán : Đồng hồ Thời gian * Thực hành: 11 10 12 … giờ 11 10 Đồng hồ ? 12 11 12 10 10 11 12 10 11 11 12 ... … 11 12 10 12 … Thứ năm ngày 12 tháng năm 2 011 Toán : Đồng hồ Thời gian * Thực hành: 12 11 10 ….giờ Đồng hồ ? 11 10 12 ….giờ 11 12 10 ….giờ 11 12 10 ….giờ Thứ năm ngày 12 tháng năm 2 011 Toán ... Thời gian 12 11 10 Đồng hồ8 giờmấy ? Thứ năm ngày 12 tháng năm 2 011 Toán : Đồng hồ Thời gian 12 11 10 9 Thứ năm ngày 12 tháng năm 2 011 Toán : Đồng hồ Thời gian 12 11 10 12 Thứ năm ngày 12 tháng...
 • 18
 • 204
 • 0

Toan 1-Thuc hanh Dong ho, thoi gian (trang 165)

Toan 1-Thuc hanh Dong ho, thoi gian (trang 165)
... vào đồng hồ 11 12 10 11 12 10 6 Dặn dò: -Xem lại bài, làm tập tập toán -Chuẩn bò bài: Luyện tập (trang 167 sgk) ...
 • 14
 • 483
 • 3

TOÁN 1 TUẦN 31- ĐỒNG HỒ - THỜI GIAN

TOÁN 1 TUẦN 31- ĐỒNG HỒ - THỜI GIAN
... ngµy 14 th¸ng n¨m 2009 TOÁN : ĐỒNG HỒ - THỜI GIAN *Thực hành xem đồng hồ - ghi số tương ứng với mặt đồng hồ GIỜ 10 GIỜ Thø ba ngµy 14 th¸ng n¨m 2009 TOÁN : ĐỒNG HỒ - THỜI GIAN *Thực hành xem đồng ... đồng hồ - ghi số tương ứng với mặt đồng hồ 12 GIỜ 11 GIỜ Thø ba ngµy 14 th¸ng n¨m 2009 TOÁN : ĐỒNG HỒ - THỜI GIAN *Thực hành xem đồng hồ - ghi số tương ứng với mặt đồng hồ GIỜ GIỜ Thø ba ngµy 14 ... 2009 TOÁN : ĐỒNG HỒ - THỜI GIAN *Thực hành xem đồng hồ - ghi số tương ứng với mặt đồng hồ GIỜ GIỜ Thø ba ngµy 14 th¸ng n¨m 2009 TOÁN : ĐỒNG HỒ - THỜI GIAN GIÁO VIÊN GIỚI THIỆU : * Các khoảng thời...
 • 19
 • 272
 • 0

Tài liệu Gíao án toán lớp 1 - ĐỒNG HỒ. THỜI GIAN docx

Tài liệu Gíao án toán lớp 1 - ĐỒNG HỒ. THỜI GIAN docx
... làm ? - Hình : đồng hồ ? bé làm ? - Bé ngủ - Kim ngắn số Kim dài số 12 - Hình : đồng hồ ? bé làm ? Bé tập thể dục - Vậy đồng hồ kim dài - Đồng hồ Bé học vị trí số 12 Hoạt động : Thực hành - Cho ... lúc 10 - Học sinh nêu yêu cầu tập -Buổi trưa : ăn cơm lúc 11 - Học sinh nối tranh vẽ hoạt động với mặt đồng hồ thời điểm tương - Buổi chiều : học nhóm lúc ứng - Buổi tối : nghỉ nhà lúc  Bài : - ... người xe máy bắt đầu từ lúc sáng ( Hoặc sáng ) tương tự đến quê 10 sáng 11 sáng chiều - Học sinh nêu khác học sinh cần nêu lý phù hợp với vị trí kim ngắn mặt đồng hồ - Giáo viên quan sát , nhận...
 • 8
 • 4,152
 • 12

Giáo án Toán lớp 1 - Đồng hồ, thời gian potx

Giáo án Toán lớp 1 - Đồng hồ, thời gian potx
... biết đồng hồ - Hỏi : Lúc kim ngắn số - Kim ngắn số 5, kim dài ? Kim dài số số 12 - Lúc sáng bé làm ? - Hình : đồng hồ ? bé làm ? - Bé ngủ - Kim ngắn số Kim dài - Hình : đồng hồ ? bé số 12 Bé ... lúc sáng ( Hoặc sáng ) tương tự đến quê 10 sáng 11 sáng chiều - Học sinh nêu khác học sinh cần nêu lý phù hợp với vị trí kim ngắn mặt đồng hồ - Học sinh tự làm vào sách Giáo khoa bút chì mờ - Giáo ... -Buổi sáng : Học trường lúc 10 - Học sinh nối tranh vẽ hoạt động với mặt đồng hồ -Buổi trưa : ăn cơm lúc 11 thời điểm tương ứng - Buổi chiều : học nhóm lúc - Buổi tối : nghỉ nhà lúc  Bài : -...
 • 8
 • 1,003
 • 2

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : ĐỒNG HỒ. THỜI GIAN ppt

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : ĐỒNG HỒ. THỜI GIAN ppt
... Hình : đồng hồ ? bé làm ? - Vậy đồng hồ kim - Học sinh nêu yêu cầu tập dài vị trí số 12 Hoạt động : Thực hành - Học sinh quan sát kim Mt : Học sinh biết đọc mặt mặt đồng hồ nêu Ví dụ : đồng hồ ... 3 Bài : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN TG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Giới thiệu Mt: Học sinh hiểu số mặt đồng hồ, vị trí kim mặt đồng hồ - Học sinh quan sát nhận xét nêu - Cho học sinh xem đồng ... động : Trò chơi Mt : Củng cố đọc mặt đồng hồ - Giáo viên treo mặt đồng hồ bảng - Giáo viên yêu cầu học sinh quay kim đồng hồ vào học sinh làm theo, em bảng quay nhanh - Học sinh tham gia chơi lớp...
 • 5
 • 4,430
 • 12

toan lop 1 tuan 31 dong ho thoi gian

toan lop 1 tuan 31 dong ho thoi gian
... 11 10 12 11 10 12 11 10 12 11 11 10 12 5 12 11 10 6 Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ ( theo mẫu ) 11 10 12 11 10 12 12 11 10 12 12 giờ 11 10 11 10 12 11 10 12 4 12 6 12 11 giờ 11 10 11 10 11 10 12 ... 12 10 Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ ( theo mẫu ) 11 10 12 11 10 12 12 11 10 12 11 10 12 4 12 12 4 11 10 12 6 11 10 12 11 giờ 11 10 11 10 11 10 12 10 giờ 11 95 10 26 giờ 11 10 giờ 12 11 2 6 10 ... 12 11 10 12 11 10 Nối đồng hồ với số 12 11 10 12 11 10 12 11 10 12 Vẽ thêm kim dài, kim ngắn để đồng hồ : 11 10 11 10 11 10 12 12 12 5 4 sáng 12 trưa chiều 11 10 11 10 11 10 12 12 12 5 tối 12 ...
 • 41
 • 1,157
 • 0

Bài giảng Toán 1 chương 4 bài 5: Đồng hồ. Thời gian

Bài giảng Toán 1 chương 4 bài 5: Đồng hồ. Thời gian
... xem đồng hồ Bài 1: Đồng hồ thời gian thích hợp với ghi tranh ? 11 10 11 10 11 10 11 10 12 12 12 12 5 5 4 4 Toán: Thực hành xem đồng hồ Bài 1: Đồng hồ thời gian thích hợp với ghi tranh ? Bài 2: ... Toán: Kiểm tra cũ 11 12 10 Đồng hồ ? Đồng hồ Toán: Kiểm tra cũ Một ngày có ? Một ngày có 24 Toán: Kiểm tra cũ 24 ngày tính từ đến ? 24 ngày tính từ 12 đêm hôm trước đến 12 đêm hôm sau Toán: ... Đúng Toán: Thực hành xem đồng hồ Bài 1: Đồng hồ thời gian thích hợp với ghi tranh ? Bài 2: Câu ? Câu sai ? c Cửa hàng mở cửa Sai d Cửa hàng đóng cửa Đúng Toán: Thực hành xem đồng hồ Bài 1: Đồng...
 • 15
 • 213
 • 0

Bài giảng Toán 1 chương 4 bài 5: Đồng hồ. Thời gian

Bài giảng Toán 1 chương 4 bài 5: Đồng hồ. Thời gian
... 11 12 10 Đồng hồ Thời gian Nối số với đồng hồ thích hợp giờ giờ 11 12 10 11 12 10 Toán : Bài tập: Đồng hồ Thời gian Nối số với đồng hồ thích hợp 11 12 11 12 10 11 10 10 11 12 10 7 11 12 10 ... 11 10 Lúc sáng bạn nhỏ làm ? Lúc sáng bạn nhỏ học Hoạt động 2: Thực hành xem đồng hồ, ghi số ứng với mặt đồng hồ Toán : Đồng hồ Thời gian giờ 10 11 12 giờ giờ Toán : Bài tập: 11 12 10 11 12 ... Toán : Hoạt động :Giới thiệu mặt đồng hồ vị trí kim mặt đồng hồ 12 11 10 12 11 10 Mặt đồng hồ Kim ngắn Kim dài Mặt đồng hồ gồm có kim ngắn, kim dài , có số từ đến 12 Toán : 10 11 12 kim...
 • 12
 • 218
 • 0

Bài giảng Toán 1 chương 4 bài 5: Đồng hồ. Thời gian

Bài giảng Toán 1 chương 4 bài 5: Đồng hồ. Thời gian
... MỘT GIỜ HAI GIỜ BA GIỜ MUỜI HAI GIỜ BỐN GIỜ ĐỒNG HỒ CHỈ MẤY GIỜ Tám Chín Đồng hồ Chỉ 11 Chỉ Đồng hồ Chỉ mười Chỉ hai Đồng hồ BỐN GIỜ MƯỜI HAI GIỜ Đồng hồ BA GIỜ SÁU GIỜ ... Kiểm tra cũ:  Tính : 56 -3 53 ♦ Tính : + 21 25 Các bạn tranh làm ? Vào lúc giờ? Học sinh giới thiệu lại : CHÚNG TA CÙNG GIẢI LAO ĐỒNG HỒ CHỈ MẤY GIỜ? TÁM Tám GIỜ MỘT GIỜ CHÍN GIỜ MƯỜI...
 • 17
 • 212
 • 0

Bài giảng Toán 1 chương 4 bài 5: Đồng hồ. Thời gian

Bài giảng Toán 1 chương 4 bài 5: Đồng hồ. Thời gian
... Toán > < = 45 + < 54 + 69 - 55 - > 40 + 57 - < 96 - < 57 + Toán Ôn tập: Các số đến 10 Bài Viết số từ đến 10 vào vạch tia số: Bài > < = 10 a) > < < > < > > = b) > < > < > < 10 > < 10 > 3 < 10 ... = Toán Ôn tập: Các số đến 10 Bài a) Khoanh vào số lớn nhất: b) Khoanh vào số bé nhất: Bài Viết số 10 , 7, 5, theo thứ tự: a) Từ bé đến lớn: 10 b) Từ lớn đến bé: 10 Toán Ôn tập: Các số đến 10 Bài ... cm M P N cm cm Q Toán Ôn tập: Các số đến 10 Bài Viết số từ đến 10 vào vạch tia số: Bài >, ...
 • 7
 • 198
 • 0

Bài giảng Toán 1 chương 4 bài 5: Đồng hồ. Thời gian

Bài giảng Toán 1 chương 4 bài 5: Đồng hồ. Thời gian
... 8–3=5 8 4= 4 8–5=3 8–6=2 8–7 =1 8–8=0 – =6 – =5 – =4 – =3 – =2 – =1 – =0 6 1= 5 6–2= 6–3=3 6 4= 2 6–5 =1 6–6= 5 1= 4 – =3 5–3=2 5 4 =1 5–5=0 3 1= 3–2= 3–3= 2 1= 2–2= 4 1= 3 4 2=2 1- 1= 4 3 =1 4 4= 0 Toán Ôn ... số đến 10 Bài Tính: 5 +4= 1+ 6= 4+ 2=6 9–5= 7 1= 6 4= 9 4= 7–6= 6–2= + = 10 + = 10 – = – = 10 – = 9 – = Toán Ôn tập: Các số đến 10 Bài Tính: 9–3–2= 10 – – = 7–3–2= 5 1 1= 10 – – = 4+ 2–2= Toán Ôn ... Toán +3 9 +2 +3 -5 Toán Ôn tập: Các số đến 10 Bài Tính: 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 -10 = 9 1= 9–2= 9–3= 9 4= 9–5= 9–6= 9–7= 9–8= 9–9= 8 1= 7 8–2=6...
 • 9
 • 172
 • 0

Bài giảng Toán 1 chương 4 bài 5: Đồng hồ. Thời gian

Bài giảng Toán 1 chương 4 bài 5: Đồng hồ. Thời gian
... Toán kiểm tra cũ Toán Ôn tập: Các số đến 10 1/ Số ? = + … 3=2+… 5 =4+ … = …+ 8=7+… =… + =… + 8 =4+ … 9=5+… 9=…+2 10 = …+ 10 = + … Toán Ôn tập: Các số đến 10 2/ Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 10 cm M 10 cm ... 10 cm N Toán Ôn tập: Các số đến 10 3/ Lan gấp 10 thuyền, Lan cho em thuyền Hỏi Lan thuyền ? Tóm tắt Lan gấp: 10 thuyền Lan cho: thuyền Lan còn:…cái thuyền ? Bài giải Số thuyền Lan lại là: 10 – = ... thuyền Lan lại là: 10 – = ( thuyền ) Đáp số: thuyền Toán Ôn tập: Các số đến 10 4/ Trò chơi: Viết số thích hợp vào ô trống +3 +2 -5 +3 -3 +2 -1 ...
 • 7
 • 202
 • 0

Bài giảng Toán 1 chương 4 bài 5: Đồng hồ. Thời gian

Bài giảng Toán 1 chương 4 bài 5: Đồng hồ. Thời gian
... + 54 + > 45 + b) 78 – 64 + > < < > > > = < > > a) > < ? < = > > 10 < 10 < 10 > < < = 2 BC Bài ... Bài 4: Viết số 10 , , , theo thứ tự : a) Từ bé đến lớn : , , , 10 , , , b) Từ lớn đến bé : 10 N Bài 5: Đo độ dài đoạn thẳng : A B P 5cm 2cm M N Q 9cm 88 10 < 10 66 < 88 6 10 < 10 ... 66 < 88 6 10 < 10 99 > 99 < 10 10 < 10 10 Đếm số Có từ 10 đến Đếm Số số từ đến 10 lớncó nhấtmột có số chữ số số ? chữ số ? Về nhà làm tập , xem sau “ Ôn tập số đến 10 ” ...
 • 11
 • 211
 • 0

Xem thêm