CONG CAC SO TRON CHUC

Cộng các số tròn chục hoàn chỉnh

Cộng các số tròn chục hoàn chỉnh
... sát - chục que tính - Gồm chục đơn vị - chục que tính - Gồm chục đơn vị - Phép cộng - HS quan sát - Lắng nghe - HS quan sát - Số 20 thẳng cột với số 30: số thẳng cột số 0, số thẳng cột số Giáo ... - 20 gọi chục? - GV ghi bảng chục dấu + - 30 gọi chục? - GV ghi bảng chục dấu = - Em nhẩm chục cộng chục chục? - Nhận xét - GV ghi bảng chục để có: chục + chục = chục - Vậy 20 + 30 bao nhiêu? ... tổng kết Trang - cộng 0, viết 0; cộng viết - Đọc yêu cầu tập - Tính nhẩm - chục - chục - chục cộng chục chục - 20 + 30 =50 - HS làm bảng Các HS lại làm vào SGK - HS đọc làm Và nêu cách tính nhẩm...
 • 5
 • 3,458
 • 34

Cộng các số tròn chục

Cộng các số tròn chục
... năm 2009 Toán Cộng số tròn chục chục đơn vị + 30 + 20 = 50 + cộng 0, viết cộng 5, 50 viết Thứ ba ngày 24 tháng năm 2009 Toán Cộng số tròn chục chục đơn vị 30 cộng 0, viết + cộng 5, + 20 30 ... viết + cộng 5, + 20 30 + 20 = 50 viết Thứ ba ngày 24 tháng năm 2009 Toán Cộng số tròn chục chục đơn vị 30 cộng 0, viết + cộng 5, + 20 30 + 20 = 50 viết ... bánh ? Bài giải Số gói bánh hai thùng đựng là: đựng số gói bánh là: Cả hai thùng 20 + 30 = 50 ( gói bánh )30 = 50 ( gói bánh ) 20 + Đáp số: 50 gói bánh Đáp số: 50 gói bánh *Chọn số thích hợp để...
 • 17
 • 303
 • 0

Cộng các số tròn chục

Cộng các số tròn chục
... l: 20 + 30 = 50 (gúi bỏnh) ỏp s: 50 gúi bỏnh BàI HọC ĐếN ĐÂY KếT THúC CHúC Quý THầY CÔ GIáO CùNG CáC EM SứC KHỏE! ...
 • 8
 • 296
 • 0

Toán: Cộng các số tròn chục

Toán: Cộng các số tròn chục
... tư ngày 11 tháng năm 2009 Toán Cộng số tròn chục Chục Đơn vị + 30 + 20 = 50 0 30 cộng 0, + 20 viết cộng 5, viết Thứ tư ngày 11 tháng năm 2009 Toán Cộng số tròn chục Bài 1: Tính 50 + 10 60 20 ... cũ: Bài 2/ 128: Viết (theo mẫu) a Số 40 gồm chục đơn vị b Số 70 gồm chục đơn vị c Số 50 gồm chục đơn vị d Số 80 gồm chục đơn vị Bài 3/ 128: a Khoanh vào số bé nhất: 70, 40, 20, 50, 30 20 Thứ ... 11 tháng năm 2009 Toán Cộng số tròn chục Bài 3: Bình có 20 viên bi, anh cho Bình thêm 10 viên bi Hỏi Bình có tất viên bi? Tóm tắt: Bài giải Có: 20 viên bi Bình có tất số viên bi là: Thêm: 10...
 • 6
 • 419
 • 0

Cộng các số tròn chục - lớp 3

Cộng các số tròn chục - lớp 3
... 21 tháng năm 2009 Toán CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC Chục Đơn vị 30 + 20 = … 50 + * cộng 0, 30 viết + 20 * cộng 5, viết 50 Thứ bảy, ngày 21 tháng năm 2009 Toán CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC Thực bảng ví dụ + ... năm 2009 Toán CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC Luyện tập Bài 1: Tính: + 40 30 70 + 50 40 90 + 30 30 60 + 10 70 80 + 20 50 70 + 60 20 60 Thứ bảy, ngày 21 tháng năm 2009 Toán CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC Bài 2: Tính ... năm 2009 Toán CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC Củng cố Chọn câu 50 + 30 = A 70 B 60 C 80 Thứ bảy, ngày 21 tháng năm 2009 Toán CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC Củng cố Chọn câu 10 + = A 30 B 40 C 13 ...
 • 10
 • 294
 • 0

Tài liệu Gíao án toán lớp 1 - CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC pptx

Tài liệu Gíao án toán lớp 1 - CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC pptx
... thiệu cộng số tròn chục Mt :Bước đầu biết cộng số tròn chục với số tròn chục ( phạm vi 10 0) 1) Giới thiệu cách cộng số tròn chục ( theo cột dọc ) Bước : Hướng dẫn học sinh thao tác que tính -Hướng ... 30 - học sinh lên bảng chữa - Ta cộng nhẩm chục + chục = chục - Vậy 20 + 30 = 50  Bài : - Cho học sinh tự đọc đề toán, tự giải toán -Học sinh tự làm - Giáo viên hướng dẫn chữa bảng lớp -Khi ... làm rối chữa -Học sinh tính đặt tính sẵn -Khi chữa yêu cầu học sinh nêu cách tính  Bài : - Giáo viên hướng dẫn học sinh cộng nhẩm số tròn chục với số tròn chục -Học sinh tự làm - Chẳng hạn muốn...
 • 9
 • 1,580
 • 10

Giáo án Toán lớp 1 - Cộng các số tròn chục pptx

Giáo án Toán lớp 1 - Cộng các số tròn chục pptx
... ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN TG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động :Giới thiệu cộng số tròn chục Mt :Bước đầu biết cộng số tròn chục với số tròn chục ( phạm vi 10 0) 1) Giới thiệu cách cộng số tròn chục ( theo ... : - Giáo viên hướng dẫn học sinh cộng nhẩm số tròn chục với số tròn chục - Chẳng hạn muốn tính 20 + 30 - Ta cộng nhẩm chục + chục = chục - Vậy 20 + 30 = 50  Bài : - Cho học sinh tự đọc đề toán, ... Giúp học sinh: - Củng cố làm tính cộng ( đặt tính, tính ) cộng nhẩm số tròn chục (phạm vi 10 0) - Củng cố tính chất giao hoán phép cộng ( thông qua ví dụ cụ thể ) - Củng cố giải toán II ĐỒ DÙNG...
 • 10
 • 436
 • 1

Giáo án toán lớp 1 - CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC pptx

Giáo án toán lớp 1 - CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC pptx
... sinh - Củng cố làm tính cộng( đặt tính, tính) cộng nhẩm số tròn chục( phạm vi 10 0) - Củng cố tính chất giao hoán phép cộng( thông qua ví dụ cụ thể) Củng cố giải toán - Vận dụng kiến thức học ... Nhận xét, chữa Nhẩm: chục + chục = chục Vậy 20 + 30 = 50 50 + 10 = 40 + 30 = GV: Nêu yêu cầu 20 + 20 = 20 + 60 = HS+GV: Phân tích, tóm tắt Nghỉ giải lao - Cả lớp làm vào Bài 3: - Lên bảng chữa Bài ... viết cột chục cột đơn vị( gạch ngang) cộng với viết HS: Thực theo HD GV cộng với 5, viết GV: HD học sinh kỹ thuật làm tính cộng 30 + 20 HS: Thực theo bước 50 - Bước 1: Đặt tính 30 + 20 = 50 - Bước...
 • 6
 • 4,756
 • 12

cộng các số tròn chục

cộng các số tròn chục
... Toán Cộng số tròn chục + 50 10 60 Tính: + 20 20 40 + 60 30 90 + 20 60 80 + 30 40 70 + 70 20 90 Thứ tư ngày 10 tháng nm 2010 Toán Cộng số tròn chục Tính: Tính nhẩm: 20 + 30 = ? Nhẩm : chục + chục ... Khoanh vào số bé : 30, 40, 20, 50, 10 b) Khoanh vào số lớn : 10, 60, 90 , 70, 80 Thứ tư ngày 10 tháng nm 2010 Toán Cộng số tròn chục Chc + n v 30 + 20 50 30 + 20 = 50 cộng 0, viết cộng 5, viết ... tắt: Có : 20 viên bi Số viên bi Bỡnh có tất là: Thêm : 10 viên bi 20 + 10 = 30 ( viên bi ) Có tất : viên bi ? ỏp số : 30 viên bi Thứ tư ngày 10 tháng nm 2010 Toỏn Cộng số tròn chục Tính: Tính nhẩm:...
 • 8
 • 169
 • 0

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC potx

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC potx
... Bài : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN TG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động :Giới thiệu cộng số tròn chục Mt :Bước đầu biết cộng số tròn chục với số tròn chục ( phạm vi 10 0) 1) Giới thiệu cách cộng số tròn ... Bài : - Giáo viên hướng dẫn học sinh cộng nhẩm số tròn chục với số tròn chục - Chẳng hạn muốn tính 20 + 30 - Ta cộng nhẩm chục + chục = chục - Vậy 20 + 30 = 50 Bài : - Cho học sinh tự đọc đề toán, ... Mt : Làm tập Biết cộng theo cột nhẩm số tròn chục với số tròn chục -Cho học sinh mở SGK Bài : Cho học sinh tự làm rối chữa -Học sinh tính đặt tính sẵn -Khi chữa yêu cầu học sinh nêu cách tính Bài...
 • 5
 • 2,134
 • 6

bài giảng toán 1 chương 3 bài 17 cộng các số tròn chục

bài giảng toán 1 chương 3 bài 17 cộng các số tròn chục
... hai chữ số chữ số hàng đơn vị Đọc số tròn chục học? 10 , 20, 30 , 40, 50, 60, 70, 80, 90 TOÁN : CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC TOÁN : Chôc §¬n vÞ 30 + 20 50 • cộng 0, viết • cộng 5, ... 5, viết 30 + 20 = 50 Tính: 40 + 40 30 30 70 + 50 40 90 + 30 30 60 + 10 70 80 + 20 50 70 + 60 20 80 TOÁN : CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC Chôc §¬n vÞ 30 + 20 50 • cộng 0, viết • cộng 5, viết 30 + 20 = ... Viết số : 80, 70, 20, 50, 90 theo thứ tự từ bé đến lớn: 20, 50, 70, 80, 90 b, Viết số: 10 , 40, 60, 80, 30 , theo thứ tự từ lớn đến bé 80, 60, 40, 30 , 10 Nêu đặc điểm số tròn chục ? Số tròn chục số...
 • 8
 • 211
 • 0

cộng các tròn chục

cộng các só tròn chục
... + + = 19 Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013 Toán: Phép trừ dạng 17 - 30 chục đơn vị + 20 50 30 + 20 =…… 0 50 cộng 0, viết cộng 5, viết Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013 Phép trừ dạng 17 - Toán: ... Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013 Toán: 2/ Tính nhẩm: Phép trừ dạng 17 - 20 Nhẩm: Vậy: + 30 chục + chục = chục 20 + 30 = = ? ? 50 50 + 10 = 60 40 + 30 = 70 50 + 40 = 90 20 + 20 = 40 20 + 60 = 80 ... Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013 Phép trừ dạng 17 - Toán: 2/ Tính nhẩm: 20 Nhẩm: Vậy: + 30 chục + chục = chục 20 + 30 = ? = 50 50 + 10 = 60 40 + 30 = 70 40 + 50 = 90 20 + 20 = 40 20 + 60 = 80 50...
 • 16
 • 141
 • 0

Bài: Cộng các số tròn chục

Bài: Cộng các số tròn chục
... Toán: Cộng số tròn chục Thứ tư ngày 27 tháng năm 2013 Cộng số tròn chục Toán: 1/ Tính: + 40 30 70 50 + 40 90 + 30 30 60 + 10 + 20 70 50 80 70 + 60 20 80 2/Tính nhẩm: 20 + 30 = ? Nhẩm: chục + chục ... cũ: Luyện tập Gọi HS đọc số từ 10 đến 90 từ 90 đến 10 Gọi HS nêu cấu tạo số : 60,30,90 Cho lớp làm bảng con: 30 ...
 • 9
 • 114
 • 0

LUYỆN TẬP: CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC

LUYỆN TẬP: CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC
... Thứ năm ngày 17 tháng năm 2011 TOÁN: LUYỆN TẬP (T130) Củng cố - Dặn dò: *Hôm ta học gì? *1 phút trình bày cách đặt tính thực tính *Về nhà xem lại “ Trừ số tròn chục Chúc quý thầy,cô giáo sức khoẻ ... 17 tháng năm 2011 TOÁN: LUYỆN TẬP (T130) Bài 3: Lan hái 20 hoa, Mai hái 10 hoa Hỏi hai bạn hái hoa? Tóm tắt: Lan hái: 20 hoa Mai hái: 10 hoa Hai bạn hái… hoa? Bài giải: Số hoa hai bạn hái là: ... hái… hoa? Bài giải: Số hoa hai bạn hái là: 20 + 10 = 30 (bông hoa) Đáp số: 30 hoa Thứ năm ngày 17 tháng năm 2011 TOÁN: LUYỆN TẬP (T130) Nhanh lên bạn ơi! Bài 4: Nối – trò chơi “ Ai nối nhanh”...
 • 10
 • 219
 • 0

Xem thêm