Ch 3 earth science PPT

Tài liệu Những WEBsite tiện ích 3 ppt

Tài liệu Những WEBsite tiện ích 3 ppt
... http://www.home.vnn.vn/3m Diễn đàn 3M Học sinh Sinh viên Việt Nam Công ty Điện toán truyền số liệu Việt nam (VDC) Có thể truy cập Internet miễn phí NHỮNG ĐỊA CHỈ ĐÁNG CHÚ Ý VỀ TIN HỌC http://www.aloo.com.vn Địa Website ... Hỏa, Thổ thiên hà Một số website cung hiệu wngs javascript & java applet thiên văn: http://www.jgiesen.de/astro/astroJS/ http://www.cox-internet.com/ast305/java.html Một số website khác : www.cvc.org/astronomy/freeware ... Vài website thiên văn cho thích tìm hiểu: www.cybersky.com CYBERSKY: mô toàn bầu trời sao, tên vị trí chòm nhw hành tinh hệ Mặt trời www.fpsoftlab.com 3D SPACE TOUR SCREENSAVER: screensaver 3D...
 • 6
 • 191
 • 0

earth science chapter 3

earth science chapter 3
... CHAPTER Earth s Materials How can we describe rocks and soil? 126 Lesson Rocks Page 130 Lesson Rocks Change Page 140 Lesson Soil Page 150 ES Earth is made of materials ... takes thousands of years for mountain rocks to become sand 165 CHAPTER Review luster , page 136 minerals , page 134 properties , page 136 soil , page 152 weathering , page 142 Use each word once ... change rocks is called ES 3. c All rocks are made of ES 3. a Tiny rocks and pieces of dead plants and animals are in ES 3. c The way a mineral looks under light is its ES 3. a This mineral is very...
 • 45
 • 79
 • 0

HH 11 ch 3

HH 11 ch 3
... Khong c ch 1/ Khong c ch t mt im ti mt ng M a H thng di on OH c gi l khong c ch t O n ng thng a 2/ Khong c ch t mt im ti mt mt phng O Đường vuông góc chung, khoảng c ch hai đường thẳng ch o P ... b P Mục lục Hình lăng trụ Mục lục Hình hộp Hình hộp ch nhật Hình hộp đứng Hình lập phương Mục lục Hình ch p S E A F M B O C D Mục lục Hình ch p cụt E A O B D C E A D O B C Mục lục Ví dụ (tr75) ... Diện t ch hình chiếu tam giác Trường hợp 1: AB(P) c a P C h b Mục lục Trường hợp 2: AB,BC,CA (P) C B C' A P B' D Mục lục Góc tam diện Góc tam diện vuông o z o x z x y y Mục lục Ví dụ (tr 93) s...
 • 30
 • 215
 • 0

6 DE KIEM TRA 15 Ch 3+4 12NC

6 DE KIEM TRA 15 Ch 3+4 12NC
... phenylalanin (C6H 5CH2 -CH( NH2)-COOH, viết tắt Phe) A B .6 C D Câu 16: Cho dung d ch: H2N -CH2 -COOH ; H2N- [CH2 ] 4CH( NH2)-COOH ; C6H5-NH2 ; CH3 -NH2 ; HOOC [CH2 ] 2CH( NH2)-COOH Số dung d ch làm quỳ tím ... (đktc) 6, 75 gam H2O CTCT X : A H2NCH2COOH B H2NCH 2CH2 CH2COOH C CH3 CH(NH2)COOH D CH3 NH2 Câu 17: Trật tự ch t xếp theo chiều giảm dần tính bazơ là: A CH3 NH2 > C6H5NH2 > NH3 B C6H5NH2 > NH3 > CH3 NH2 ... ? A CH3 - NH – CH3 B C6H5NH2 C H2N - (CH2 )6 – NH2 D (CH3 )2 CH- NH2 Câu 4: C2H5NH2 nước không phản ứng với ch t ch t sau đây? A.HCl B NaOH C H2SO4 D Quỳ tím Câu 5: Cho hợp ch t sau: CH3 CH –...
 • 12
 • 183
 • 1

de kiem tra ch 3

de kiem tra ch 3
... Câu1: 1) Ch n: Sai (1đ) 2) Ch n: Sai (1đ) 3) Ch n: Đúng (1đ) 4) Ch n: Sai (1đ) Câu2: a) BD = 15 20 16 cm, CD = cm, CE = cm (2,5đ) 7 S b) ∆ ABH ∆CDE (1,5đ) ; S ABH 441 Tính = (1đ) S CDE 400 c) ... vng - Kiểm tra việc vận dụng kiến thức kĩ tính tốn, tìm phương pháp, c ch tính độ dài đoạn thẳng, diện t ch tam giác, tính tốn diện t ch qua vi ệc áp dụng kiến thức ch ơng II ĐỀ BÀI : (Trang sau) ... vng - Kiểm tra việc vận dụng kiến thức kĩ tính tốn, tìm phương pháp, c ch tính độ dài đoạn thẳng, diện t ch tam giác, tính tốn diện t ch qua vi ệc áp dụng kiến thức ch ơng II ĐỀ BÀI : (Trang sau)...
 • 8
 • 180
 • 0

Tài liệu Genetic Computer School Final Project: Knowledge Base System - Book 3 - Basic Knowledge ppt

Tài liệu Genetic Computer School Final Project: Knowledge Base System - Book 3 - Basic Knowledge ppt
... Password User Information Form HUT – Genetic Computer School Page50 Knowledge Base System 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Basic Knowledge Role User Information ... Comment Article Type management HUT – Genetic Computer School Page36 Knowledge Base System Basic Knowledge 3. 3 DATA FLOW DIAGRAMS 3. 3.1 Level DFD for Knowledge Base System Lecturers Member management ... 32 3. 2 FUNCTIONAL DIAGRAM .36 3. 2 FUNCTIONAL DIAGRAM .36 3. 3 DATA FLOW DIAGRAMS .37 3. 3 DATA FLOW DIAGRAMS .37 3. 3.1 Level DFD for Knowledge Base System...
 • 98
 • 278
 • 1

Tài liệu Module 3: Validating XML ppt

Tài liệu Module 3: Validating XML ppt
... (XSD) schema Module 3: Validating XML What Is Valid XML? Valid XML Not Valid XML my data my data my data my data XML Processor ... XSD schema 12 Module 3: Validating XML Parts of an XSD Schema ! XSDs reference the W3C XML Schema namespace ... Module 3: Validating XML How to Recognize an XDR Schema ! External XDR schema ...
 • 30
 • 225
 • 0

Tài liệu Kiến thức cơ bản về mạng: Phần 3 - DNS Server ppt

Tài liệu Kiến thức cơ bản về mạng: Phần 3 - DNS Server ppt
... chủ DNS server định cấu hình TCP/IP máy tính bạn Trình chủ DNS server địa website Do đó, gửi yêu cầu tới DNS server ICANN DNS server ICANN địa IP website bạn muốn vào mà biết địa IP DNS server ... "Preferred DNS server" (trình chủ hệ thống tên miền tham chiếu) Hình A: Tuỳ chọn Preferred DNS Server định nghĩa phần cấu hình TCP/IP máy tính Như bạn thấy hình minh hoạ, tuỳ chọn "Preferred DNS server" ... duyệt trình trả thực việc đưa yêu cầu tới DNS server cụ thể Mức DNS server cao dành cho tên miền đuôi COM đến địa IP website yêu cầu, biết địa IP DNS server thức cho tên miền brienposey.com Nó gửi...
 • 4
 • 249
 • 1

Tài liệu Đồ án:Thiết kế hệ thống treo trên xe cơ sở Huyndai mighty HD72 3,5 tấn. ppt

Tài liệu Đồ án:Thiết kế hệ thống treo trên xe cơ sở Huyndai mighty HD72 3,5 tấn. ppt
... cao su đồ án tốt nghiệp : thiết kế hệ thống treo xe sở Hyundai mighty hd72 20 Gvhd : vũ ngọc khiêm svth : cù xuân thnh Kết cấu hệ thống treo trớc Kết cấu hệ thống treo sau 4.3.Giới thiệu xe Hyundai ... Hyundai mighty hd72 Tuyến hình xe Hyundai Mighty HD72 đồ án tốt nghiệp : thiết kế hệ thống treo xe sở Hyundai mighty hd72 21 Gvhd : vũ ngọc khiêm svth : cù xuân thnh đồ án tốt nghiệp : thiết kế hệ thống ... Lốp xe 7.00R x 16 -12PR đồ án tốt nghiệp : thiết kế hệ thống treo xe sở Hyundai mighty hd72 25 Gvhd : vũ ngọc khiêm svth : cù xuân thnh Chơng Ii thiết kế hệ thống treo xe Hyundai mighty hd72...
 • 100
 • 950
 • 3

Tài liệu Tóan - Luyện tập chia cho số có 3 chữ số ppt

Tài liệu Tóan - Luyện tập chia cho số có 3 chữ số ppt
... thừa số , tìm - Là thừa số tích phép nhân - Số bị chia , số chia , thương phép chia tích phép nhân tìm số bị chia , số chia , thương phép chia - Cho HS làm bảng phụ - Cho HS nhận xét sửa bảng - ... cố : - Kĩ thực phép tính nhân chia với số nhiều chữ số - Tìm thành phần chưa biết phép nhân , phép chia - Giải toán lời văn - Giải toán biểu đồ II Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ ghi tập 1/90 ... đích dạy - HS thực - GV ghi đề lên bảng Hướng dẫn luyện tập Bài : Bảng phụ : - Bài tập yêu cầu làm ? - HS đọc đề - Các số cần điền vào ô trống bảng - Điền số thích hợp vào ô trống bảng ? - Yêu...
 • 8
 • 949
 • 0

Tài liệu Quản trị nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Tập 3 Phần 2 ppt

Tài liệu Quản trị nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Tập 3 Phần 2 ppt
... luong va tien eong Nhom chu de 2: Quan tr~ Marketing cac Doanh 2. 01 cae khai ni~m nghi~p Vita va Nho co ban ve Marketing 2. 02 Thu th*p thong tin v6 khach Mng 2. 03 Thu th*p thOng tin v6 qua trlnh ... cap 25 Cao dang nam 30 CUnhan 60 sy Tien sy 100 Th~c H4 thifng Tie'n luang va Tie'n cong 6J l.b Kien theeL' va kj rUing chuyen mon; kinh nghi~m 6tMng 1 -2 nam 3- 5 nam 5-7 nam 10 nam Tri h!c 2. e ... mon; kinh nghi~m 6tMng 1 -2 nam 3- 5 nam 5-7 nam 10 nam Tri h!c 2. e L4pMho~ch tuan 2 -3 tuan 1 -3 thang nam 3nam 2. d Hilu bilt: C6 tM hieu ro cac m¢nh l¢nh va chi lhj lien quan 1m eOng vi?c C6 tM...
 • 55
 • 196
 • 0

Xem thêm