Luyện tập về từ đông nghĩa LTVC lớp 5

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA pps

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA pps
... Kiểm tra: - Thế từ đồng nghĩa? - Thế từ đồng nghĩa hoàn toàn? - Thế từ đồng nghĩa không hoàn toàn? - Làm tập 2(làm lại) Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài.(1’) Hoạt động 2: Luyện tập (27’) ... làm tập1 (10’) - HS lên bảng - Cho HS đọc yêu cầu giao - HS đọc to việc - HS làm việc theo nhóm - Nhóm thực hành - Cho HS trình bày kết - HS viết vào phiếu - Đại diện nhóm dán phiếu, nhận xét - ... làm tập - Đọc yêu cầu (9’) - Giao việc: Chọn số - HS nghe từ vừa tìm đặt câu - Cho HS làm - Cá nhân - Cho HS trình bày kết - HS đọc câu đặt, lớp nhận xét - GV nhận xét c) Hướng dẫn HS làm tập...
 • 6
 • 634
 • 3

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu : LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA ppt

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu : LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA ppt
... đồng nghĩa - HS dùng bút chì gạch có đoạn văn từ đồng nghĩa - Cho HS làm - HS làm cá nhân - Cho HS trình bày kết - GV chốt lại…mẹ,u, bu, - HS nhận xét bầm,bủ, mạ b) Hướng dẫn HS làm tập 2(7’) - ... văn khoảng câu. ( dùng số từ BT 2) - Cho HS làm - HS làm cá nhân - Cho HS trình bày kết - Lớp nhận xét - GV nhận xét, chốt lại Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò.(2’) - GV nhận xét tiết học - Về nhà hoàn ... Cho HS đọc từ cho Cho HS xếp từ - HS làm việc cá nhân cho thành nhóm từ đồng nghĩa - Cho HS trình bày kết - Cá nhân trình bày làm - GV nhận xét, chốt lại c) Hướng dẫn HS làm tập (14’) - GV cho...
 • 6
 • 2,203
 • 1

bài giảng luyện từ và câu lớp 5 luyện tập về từ đồng nghĩa

bài giảng luyện từ và câu lớp 5  luyện tập về từ đồng nghĩa
... 2013 Luyện từ câu: KIỂM TRA BÀI CŨ: Luyện tập từ đồng nghĩa Câu 1: Thế từ đồng nghĩa ? Tìm số từ đồng nghĩa với từ “Tổ quốc” Câu 2: Đọc đoạn văn tả cảnh có dùng số từ ( nhóm từ đồng nghĩa ) nêu tập ... diễn c) Đặt câu : Cả lớp đồng quốc ca Tốp nữ đồng diễn tiết mục múa đẹp Củng cố dặn dò: -Về nhà tìm thêm số từ bắt đầu tiếng đồng tập đặt câu - Chuẩn bị :Luyện tập từ đồng nghĩa ... rộng vốn từ :Nhân dân Vở tập b) Tìm từ bắt đầu tiếng đồng ( có nghĩa ) Mẫu: - đồng hương ( người quê) - đồng lòng ( ý chí ) c) Đặt câu với từ vừa tìm Thứ ba ngày 24 tháng năm 2013 Luyện từ câu: ...
 • 10
 • 584
 • 1

Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA

Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA
... Kiểm tra: - Thế từ đồng nghĩa? - Thế từ đồng nghĩa hoàn toàn? - Thế từ đồng nghĩa không hoàn toàn? - Làm tập 2(làm lại) Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài.(1’) Hoạt động 2: Luyện tập (27’) ... xét - GV chốt lại b) Hướng dẫn HS làm tập (9’) - Đọc yêu cầu - Giao việc: Chọn số từ vừa - HS nghe tìm đặt câu - Cho HS làm - Cá nhân - Cho HS trình bày kết - HS đọc câu đặt, lớp nhận xét - GV ... tiến hành: - HS lên bảng a) Hướng dẫn HS làm tập1 (10’) - Cho HS đọc yêu cầu giao việc - HS đọc to - HS làm việc theo nhóm - Nhóm thực hành - Cho HS trình bày kết - HS viết vào phiếu - Đại diện...
 • 5
 • 3,242
 • 4

Tài liệu Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA pptx

Tài liệu Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA pptx
... tranh SGK - HS quan sát tranh, làm cá nhân Đọc tập - Cho HS làm - HS làm vào giấy - Cho HS trình bày - HS lên dán lên bảng - Nhận xét - GV nhận xét, chốt lại b) Hướng dẫn HS làm tập 2.(8’) - GV cho ... Viết đoạn văn - Cho HS làm - HS trình bày đoạn văn - Cho HS trình bày kết viết - Lớp nhận xét - GV nhận xét Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò.(2’) - GV nhận xét tiết học - Về nhà viết tập vào Rút kinh ... cho HS đọc yêu cầu đề giao việc - Cho HS làm - Cho HS trình bày kết - HS ghép ý vào câu - Lớp nhận xét - GV nhận xét, chốt lại c) Hướng dẫn HS làm tập (12’) - GV cho HS đọc yêu cầu đề giao việc...
 • 5
 • 1,070
 • 0

Luyện tập về từ đồng nghĩa potx

Luyện tập về từ đồng nghĩa potx
... Bài cũ: “Mở rộng vốn từ: Nhân dân” - Giáo viên cho học sinh - học sinh sửa 3, 4b sửa tập  Giáo viên nhận xét cho điểm 1’ Giới thiệu mới: “Tiết học hôm nay, luyện tập từ đồng nghóa” 30 Phát triển ... có sử dụng từ đồng nghóa Phương pháp: Bút đàm, giảng giải, thực hành  Bài 3: - Yêu cầu học sinh đọc - Đọc lại khổ thơ “Sắc màu em yêu”  Giáo viên gợi ý: - Cả lớp nhận xét chọn từ đồng nghóa ... trình bày - Học sinh sửa  Giáo viên chốt lại - Cả lớp nhận xét - Từ đồng nghóa không - 1, học sinh đọc lại văn hoàn toàn (đã điền từ: đeo, xách, khiêng, kẹp) * Hoạt động 2: Hướng - Hoạt động nhóm,...
 • 8
 • 289
 • 1

Luyen tạp ve tu dong nghia

Luyen tạp ve tu dong nghia
... vai ba lô cóc , hai tay vung vẩy , vừa vừa hát véo von Bạn Thư điệu đà xách túi đàn ghi ta Bạn Tu n “đô vật” vai vác thùng giấy đựng nước uống đồ ăn.Hai bạn Tân Hưng to khỏe hăm hở khiêng thứ ... vai ba lô cóc , hai tay vung vẩy , vừa vừa hát véo von Bạn Thư điệu đà xách túi đàn ghi ta Bạn Tu n “đô vật” vai vác thùng giấy đựng nước uống đồ ăn.Hai bạn Tân Hưng to khỏe hăm hở khiêng thứ...
 • 10
 • 2,380
 • 0

luyện từ và câu: bài 16 Luyện tập về từ đồng nghĩa

luyện từ và câu: bài 16 Luyện tập về từ đồng nghĩa
... lại Từ đường từ nhiều nghĩa, chúng đồng âm với từ đường Thứ năm ngày 17 tháng 10 năm 2013 Luyện từ câu Luyện tập từ nhiều nghĩa Bài 1: Trong từ in đậm sau đây, từ từ đồng âm, từ từ nhiều nghĩa ... kĩ Từ chín chín từ nhiều nghĩa, chúng đồng âm với chín Thứ năm ngày 17 tháng 10 năm 2013 Luyện từ câu Luyện tập từ nhiều nghĩa Bài 1: Trong từ in đậm sau đây, từ từ đồng âm, từ từ nhiều nghĩa ... 3:thân áo Từ vạt vạt từ nhiều nghĩa, chúng đồng âm với từ vạt Thứ năm ngày 17 tháng 10 năm 2013 Luyện từ câu Luyện tập từ nhiều nghĩa Nhận xét : - Nghĩa từ đồng âm khác hẳn - Nghĩa từ nhiều nghĩa...
 • 16
 • 1,321
 • 2

Luyện tập về từ đồng nghĩa

Luyện tập về từ đồng nghĩa
... Thứ ngày 11 tháng năm 2009 Luyện từ câu: Thứ ngày 11 tháng năm 2009 Luyện từ câu: Thế nào là từ đồng nghĩa, từ đồng nghĩa hoàn toàn và ... đeo, khiêng, kẹp, vác) Thứ ngày 11 tháng năm 2009 Luyện từ câu: Bài tập 1: Luyện tập về từ đồng nghĩa Thứ ngày tháng năm 2009 Luyện từ câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa Bài tập ... cảm hay hành động khác nên dùng ta phải lựa chọn cho đúng Thứ ngày 11 tháng năm 2009 Luyện từ câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa Bài tập 1: Tìm từ ngoặc đơn thích hợp điền vào...
 • 13
 • 414
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 1 bài luyện tập về từ đồng nghĩa

Giáo án tiếng việt 5 tuần 1 bài luyện tập về từ đồng nghĩa
... tính điểm thi đua - HS thực theo yêu cầu GV xem nhóm tìm đúng, nhiều từ Tư liệu giành cho GV tham khảo Bài tập 1: - Các từ đồng nghĩa màu xanh: xanh biếc, xanh lè, xanh lét, xanh tươi, xanh thẳm, ... từ điển (hoặc vài thư kí viết nhanh lên giấy từ đồng trang từ điển) cho nhóm làm nghĩa với từ màu sắc cho - Yêu cầu HS trình bày kết - Đại diện nhóm dán kết làm lớp, trình bày kết làm việc nhóm ... trắng, trắng dã, - Các từ đồng nghĩa màu đen: đen sì, đen kịt, đen sịt, đen thui, đen trũi, đen nghịt, đen ngòm, đen nhẻm, đen nhức, đen giòn, đen nhánh, đen láy, đen đen, Bài tập - Gọi HS đọc to...
 • 3
 • 219
 • 1

Bài giảng tiếng việt 5 tuần 2 bài luyện từ và câu luyện tập về từ đồng nghĩa

Bài giảng tiếng việt 5 tuần 2 bài luyện từ và câu  luyện tập về từ đồng nghĩa
... Luyện từ câu Luyện tập từ đồng nghĩa + từ đồng nghĩatừ hoàn không hoàn toàn? + Thế Từ đồng nghĩa nhưtoàn? nào? Luyện từ câu Luyện tập từ đồng nghĩa Bài tập1 : Tìm từ đồng nghĩa đoạn văn sau: Chúng ... Luyện từ câu Kiểm tra cũ: Câu 1: Đặt câu với từ quê hương? Câu 2: Nêu số từ ngữ đồng nghĩa vời từ Tổ quốc? Nước nhà, non sông, đất nước, quê hương, quốc gia, giang sơn,… Luyện từ câu Luyện tập ... bầm Còn bạn Phước người Huế lại gọi mẹ mạ từ đồng nghĩa: mẹ, má, u, bu, bầm, mạ Luyện từ câu Luyện tập từ đồng nghĩa Bài 2: Xếp từ cho thành nhóm từ đồng nghĩa: bao la, lung linh, vắng vẻ, hiu...
 • 19
 • 552
 • 0

Bài giảng tiếng việt 5 tuần 3 bài luyện từ và câu luyện tập về từ đồng nghĩa

Bài giảng tiếng việt 5 tuần 3 bài luyện từ và câu  luyện tập về từ đồng nghĩa
... Luyện từ câu I Kiểm tra cũ: - Thế từ đồng nghĩa? Cho ví dụ Tìm từ bắt đầu tiếng đồng ( đồng nghĩa - Có đồng nghĩa? Đ nghĩa từ nào? Từ đồng nghĩa từ có giốngloại cùng) Đặtloại câu từ vớilà ... TaiLieu.VN Luyện từ câu Luyện tập từ đồng nghĩa Đây hình ảnh rụng cội - Vậy, cội có nghĩa (hiểu theo nghĩa gốc) ? Cội: có nghĩa gốc TaiLieu.VN Nhóm đôi Luyện từ câu Luyện tập từ đồng nghĩa Bài 2/ ... khiêng,kẹp, kẹp,vác václàlà loại loại từ đồng nghĩa không hoàn toàn từ gì? Luyện từ câu Luyện tập từ đồng nghĩa Bài 2/ Chọn ý thích hợp ngoặc đơn để giải thích ý nghĩa chung câu tục ngữ sau : * Cáo chết...
 • 16
 • 865
 • 0

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA doc

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA doc
... động 2: Làm tập (2829’) a) Hướng dẫn HS làm BT (8’) - Cho HS đọc yêu cầu đề giao việc - Cho HS làm - HS lên bảng - Cả lớp dùng viết chì nối câu cột A với nghĩa cột B - Lớp nhận xét - GV nhận xét, ... làm BT (8’) - Cho HS đọc yêu cầu đề giao việc - Cho HS làm - HS làm việc theo nhóm - Phát bút dạ, phiếu phô tô cho nhóm - Cho HS trình bày - Đại diện nhóm lên dán phiếu làm lên bảng - GV nhận ... xét, chốt lại b) Hướng dẫn HS làm BT (6’) - Cho HS đọc yêu cầu đề giao việc - Cho HS làm việc + trình bày kết - HS làm việc cá nhân - Lớp nhận xét - GV nhận xét, chốt lại c) Hướng dẫn HS làm...
 • 5
 • 1,719
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: gaio an luyen tu va cau lop 5 bai luyen tap ve tu dong nghialuyện tập về từ đồng nghĩa lớp 5 tuan 2bài giảng luyện tập về từ đồng nghĩabài giảng điện tử luyện tập về từ đồng nghĩaluyện tập về từ đồng nghĩaluyện từ và câu luyện tập về từ đồng nghĩa i mục tiêuluyön tõ vµ c©u luyện tập về từ đồng nghĩabài 2 luyện tập về từ đồng nghĩabài 4 luyện tập về từ đồng nghĩaluyện từ và câu luyện tập về từ đồng nghĩathứ năm ngày 10 tháng 9 năm 2009 luyện từ và câu luyện tập về từ đồng nghĩatiết 2 luyện tập về từ đồng nghĩatiết 6 luyện tập về từ đồng nghĩatiết 14 luyện tập về từ đồng nghĩatiết 22 luyện tập về từ đồng nghĩaNghiên cứu giải phẫu một số cấu trúc mũi ngoài trên người Việt trưởng thànhXây dựng kịch bản để giáo dục ý thức và trách nhiệm công dân trong bài CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐCNghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng Viễn thám và GIS tại tỉnh Cà MauThông báo cho cổ đông - Thong bao cho co dong dontunhiembksSoạn bài Vội Vàng của Xuân Diệuso lieu giao dich cp gdt thang 7.2016so lieu giao dich cp gdt thang 7.2016TÌM HIỂU HỆ THỐNG VOIP TRÊN ASTERISKHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS CÓ THANH TOÁN THẺ NGÂN HÀNGMÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘQUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN HẠ ÁP111CV giai trinh loi nhuan qui III 2010111Nghi quyet DHCD nam 2010ssg ky hop dong kiem toan bctc nam 2016 signed1.chuong trinh Dai hoi co dong 2017Báo cáo phần mềm xếp lịch thời khóa biểu C110 amazing magic tricks7. Bao cao ke hoach va tai chinh nam 2016Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauBKSTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBieuQuyet