Mở rộng vố từ hữu nghị hợp tác LTVC lớp 5

Tài liệu Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ - HỮU NGHỊ, HỢP TÁC docx

Tài liệu Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ - HỮU NGHỊ, HỢP TÁC docx
... trình bày kết - HS làm cá nhân - Lớp nhận xét - GV nhận xét chốt lại d) Hướng dẫn HS làm BT - GV cho HS đọc yêu cầu đề giao việc - Cho HS làm + trình bày kết - GV nhận xét chốt lại - HS làm việc ... làm vào giấy nháp - Cho HS trình bày kết - HS - GV nhận xét chốt lại b) Hướng dẫn HS làm BT (8’) ( Cách tiến hành BT 1) c) Hướng dẫn HS làm BT (5’) - GV cho HS đọc yêu cầu đề giao việc - Cho ... vụ: - HS biết chọn câu chuyện em tận mắt chứng kiến việc em làm để thể tình hữu nghị nhân dân ta với nhân dân nước - Biết xếp tình tiết, kiện thành câu chuyện (có cốt truyện, có nhân vật…) - Kể...
 • 7
 • 545
 • 2

LUYỆN TỪ VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ: HỮU NGHỊ - HỢP TÁC pps

LUYỆN TỪ VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ: HỮU NGHỊ - HỢP TÁC pps
... chúng” phù hợp: đúng, hợp hợp thời: với lúc, với thời kì hợp lệ: hợp với phép tắc, luật lệ định hợp lí: hợp với cách thức, hợp lẽ thích hợp: đúng, hợp * Nhóm 1: hợp tác: hợp nhất: hợp làm hợp lực: ... giải nghĩa Hợp tác, hợp nhất, hợp lực, hợp tình… - Nhận xét, đánh giá thi đua - Nhóm + nhận xét, sửa chữa - Tổ chức cho học sinh đặt - Đặt câu nối tiếp câu để hiểu rõ nghĩa - Lớp nhận xét từ (Cắt ... Tình hữu nghị ; Cây - Giải thích sơ nét cầu hữu nghị tranh, ảnh - Nêu - Lớp nhận xét, sửa 1’ Tổng kết - dặn dò: - Làm lại vào vở: 1, 2, 3, - Chuẩn bị: Ôn lại từ đồng âm xem trước bài: “Dùng từ...
 • 12
 • 1,857
 • 13

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: HỮU NGHỊ- HỢP TÁC pptx

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: HỮU NGHỊ- HỢP TÁC pptx
... trình bày kết - HS làm cá nhân - Lớp nhận xét - GV nhận xét chốt lại d) Hướng dẫn HS làm BT - GV cho HS đọc yêu cầu đề giao việc - Cho HS làm + trình bày kết - HS làm việc theo cặp - GV nhận xét ... HS làm vào giấy nháp - Cho HS trình bày kết - GV nhận xét chốt lại b) Hướng dẫn HS làm BT (8’) - HS ( Cách tiến hành BT 1) c) Hướng dẫn HS làm BT (5 ) - GV cho HS đọc yêu cầu đề giao việc - Cho ... tra: HS - GV nhận xét, cho điểm Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu (1’) Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm tập.(2 8-2 9’) a) Hướng dẫn HS làm BT (8’) - GV cho HS đọc yêu cầu đề giao việc - Cho HS làm - HS...
 • 4
 • 693
 • 0

LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác trang 55 sgk Tiếng Việt lớp 5

LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác trang 55 sgk Tiếng Việt lớp 5
... tác - Các tổ chức riêng lẻ hợp - Phải đồng tâm hợp lực dễ thành công + Nhóm b: - Ổng giâi việc hợp tình hợp - Công việc phù hợp với em - Suy nghĩ anh thật hợp thời - Các phiếu bầu phải hợp ... - Thuốc Tất /lữu hiệu Phong cảnh núi Ngự sông Hương thật hữu tình - Tôi mong người hữu dụng xã hội Với từ tập 2, học sinh đặt câu sau: + Nhóm a: - Các nước khu vực mong muốn hòa bình hợp tác ... phải hợp lệ - Mọi việc làm phải hợp pháp - Khí hậu Đà Lạt thật thích hợp với sức khỏe Bài tập - Bốn biển nhà: người khắp nơi đoàn kết người gia đình, thống mối Kề vai sát cánh: đồng tâm hợp lực,...
 • 2
 • 236
 • 0

Bài giảng tiếng việt 5 tuần 6 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ hữu nghị hợp tác

Bài giảng tiếng việt 5 tuần 6 bài luyện từ và câu  mở rộng vốn từ hữu nghị  hợp tác
... Luyện từ câu Kiểm tra cũ TaiLieu.VN Luyện từ câu Mở rộng vốn từ HỮU NGHỊ – HỢP TÁC Tình cảm thân thiện nước TaiLieu.VN Cùng chung sức giúp đỡ lẫn việc Luyện từ câu Mở rộng vốn từ : Hữu nghị ... Đặt câu với từ tập câu với từ tập TaiLieu.VN TaiLieu.VN Luyện từ câu Mở rộng vốn từ : Hữu nghị Hợp tác 1.Xếp từ tiếng hữu cho thành hai nhóm a b: a .Hữu có nghĩa “bạn bè” : hữu nghị ,chiến hữu, ... việc Phù hợp với yêu cầu khách quan thời điểm Hợp với yêu cầu, đáp ứng đòi hỏi Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ : HỮU NGHỊ – HỢP TÁC 1.Xếp từ tiếng hữu cho thành hai nhóm a b: Hữu hiệu, hữu nghị, ...
 • 12
 • 215
 • 1

Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ hữu nghị hợp tác

Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ hữu nghị hợp tác
... Đáp án: Hợp có nghĩa gộp lại, tập hợp thành - Hợp tác, hợp (hợp làm một), hợp lớn lực Hợp có nghĩa với yêu cầu, đòi - Hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hỏi hợp pháp, hợp lí, thích hợp Bài ... (như hữu nghị) - Bằng hữu (bạn bè) - Bạn hữu (bạn bè thân thiết) - Hữu ích ( có ích) - Hữu hiệu (có hiệu quả) Hữu có nghĩa có - Hữu tình (có tình cảm, có sức hấp dẫn) - Hữu dụng (dùng việc) Bài tập ... to dán lên bảng đọc - GV HS nhận xét chữa bài, chốt - Nhận xét làm bạn lại lời giải đúng: - Hữu nghị (tình cảm thân thiện nước) Hữu có nghĩa bạn bè - Chiến hữu (bạn chiến đấu) - Hữu hảo (như hữu...
 • 4
 • 209
 • 1

bài giảng luyện từ và câu lớp 5 tuần 6 mở rộng vốn từ hữu nghị hợp tác

bài giảng luyện từ và câu lớp 5 tuần 6 mở rộng vốn từ hữu nghị hợp tác
... tinh, hu dung Bài 2: Xếp từ có tiếng hợp cho thành hai nhóm a b: hợp tình, hợp tác, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp nhất, hợp pháp, hợp lực, hợp lí, thích hợp a Hợp có nghĩa gộp lại b Hợp có nghĩa ... mụt cõu vi mụt t bai tõp 2: Bài 1: Xếp từ có tiếng hữu cho thành hai nhóm a b: hữu nghị, hữu hiệu, chiến hữu, hữu tình, thân hữu, hữu ích, hữu hảo, hữu, bạn hữu, hữu dụng a Hu co nghia la ban ... b Hợp có nghĩa với yêu (thành lớn hơn) cầu, đòi hỏi hợp tác, hợp nhất, hợp lực thích hợp, hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp pháp, hợp lí Bi 4: Thnh ng núi v tỡnh hu ngh-hp tỏc Bn bin...
 • 12
 • 255
 • 0

Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường(T1) lớp 5

Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường(T1) lớp 5
... biệt nghóa cụm từ: KHU DÂN CƯ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KHU SẢN XUẤT Khu dân cư là: khu vực dành cho nhân dân ăn ở, sinh hoạt Khu sản xuất là: khu vực làm việc nhà máy, xí nghiệp Khu bảo tồn thiên ... vực loài cây, vật cảnh quan thiên nhiên bảo vệ, giữ gìn lâu dài b) Nối từ cột A ứng với nghóa cột B A B sinh vậtt sinh vậ quan hệ sinh vật (kể người) với môi trường xung quanh sinh thái i sinh...
 • 15
 • 254
 • 1

luyện từ và câu MRVT - Hữu nghị - Hợp tác

luyện từ và câu MRVT - Hữu nghị - Hợp tác
... Đặt câu với từ tập câu với từ tập hữu nghị, hữu hiệu, chiến hữu, hữu tình, thân hữu, hữu ích, hữu hảo, hữu, bạn hữu, hữu dụng Hợp tình, hợp tác, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp nhất, hợp pháp, hợp ... Mở rộng vốn từ : Hữu nghị - Hợp tác Bài : Xếp từ có tiếng hữu cho thành hai nhóm a b : hữu nghị, hữu hiệu, chiến hữu, hữu tình, thân hữu, hữu ích, hữu hảo, hữu, bạn hữu, hữu dụng a./ Hữu có nghĩa ... Xếp từ có tiếng hợp cho thành nhóm a b : Hợp tình, hợp tác, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp nhất, hợp pháp, hợp lực, hợp lí, thích hợp a./ Hợp có nghĩa “gộp lại” ( thành lớn ) M : hợp tác b./ Hợp...
 • 7
 • 919
 • 4

tóm tắt tiếng anh đảng bộ tỉnh hà tĩnh lãnh đạo phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với tỉnh bôlykhămxay và khămmuộn (nước chdcnd lào) từ năm 1991 đến năm 2010

tóm tắt tiếng anh đảng bộ tỉnh hà tĩnh lãnh đạo phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với tỉnh bôlykhămxay và khămmuộn (nước chdcnd lào) từ năm 1991 đến năm 2010
... (1991- 2010) From the success, limiting defects in the construction management, developing partnerships with provinces Bolykhamxay, Khammuon of Ha Tinh Provincial Party for nearly 20 years (1991- 2010) , ... cooperation between the provinces of Ha Tinh province with Laos in the period 1991 - 2010, we find: In the period 1991 - 2000, relations between Ha Tinh, Bolykhamxay, Khammuon had many changes, ... relations with the two provinces of Ha Tinh province from 1991 to 2010, were the process of developing relationships through two stages: Stage from 1991 to 2000, the cooperation between the provinces...
 • 23
 • 254
 • 0

tóm tắt đảng bộ tỉnh hà tĩnh lãnh đạo phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với tỉnh bôlykhămxay và khămmuộn (nước chdcnd lào) từ năm 1991 đến năm 2010

tóm tắt đảng bộ tỉnh hà tĩnh lãnh đạo phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với tỉnh bôlykhămxay và khămmuộn (nước chdcnd lào) từ năm 1991 đến năm 2010
... trình đạo xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác với tỉnh Bôlykhămxay Khămmuộn Đảng tỉnh Tĩnh từ năm 1991 đến năm 2000 1.2.1 Đảng tỉnh Tĩnh lãnh đạo xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác với tỉnh Bôlykhămxay ... CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNHTỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2000 1.1 Quan hệ hữu nghị, hợp tác nhân dân Tĩnh với tỉnh Bôlykhămxay, Khămmuộn trước năm 1991 1.1.1 Những nhân tố tác động đến quan hệ hợp tác tỉnh ... tiễn quan hệ hợp tác tỉnh Tĩnh với hai tỉnh bạn từ 1991 - 2010, trình phát triển mối quan hệ qua hai giai đoạn: Giai đoạn 1991 - 2000, quan hệ hợp tác tỉnh Tĩnh tỉnh Bôlykhămxay, Khămmuộn...
 • 12
 • 151
 • 0

(Luận án tiến sĩ) đảng bộ tỉnh hà tĩnh lãnh đạo phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với tỉnh bôlykhămxay và khămmuộn (nước CHDCND lào) từ năm 1991 đến năm 2010

(Luận án tiến sĩ) đảng bộ tỉnh hà tĩnh lãnh đạo phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với tỉnh bôlykhămxay và khămmuộn (nước CHDCND lào) từ năm 1991 đến năm 2010
... BỘ TỈNH HÀ TĨNH TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2000 1.1 QUAN HỆ HỮU NGHỊ, HỢP TÁC GIỮA NHÂN DÂN HÀ TĨNH VỚI TỈNH BÔLYKHĂMXAY VÀ KHĂMMUỘN TRƯỚC NĂM 1991 1.1.1 Những nhân tố tác động đến quan hệ hợp tác tỉnh ... toàn diện tỉnh Tĩnh với tỉnh Bôlykhămxay Khămmuộn; nhân tố tác động, ảnh hưởng tới mối quan hệ hữu nghị hợp tác tỉnh Tĩnh với tỉnh Bôlykhămxay Khămmuộn từ năm 1991 đến năm 2010; - Hệ thống ... lại, năm 1976, tỉnh Tĩnh tỉnh Nghệ An sáp nhập thành tỉnh Nghệ Tĩnh Trong giai đoạn này, mối quan hệ hữu nghị hợp tác Tĩnh với tỉnh Bôlykhămxay, Khămmuộn đặt mối quan hệ tỉnh Nghệ Tĩnh tỉnh...
 • 170
 • 100
 • 0

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC chuyên đề HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ, HỢP TÁC

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC chuyên đề HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ, HỢP TÁC
... 25 tháng 12 năm 2012CẤU TRÚC GIÁO ÁN MỘT HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THPT Tên hoạt động: “THỬ TÀI CÙNG ASEAN” Mục tiêu hoạt động: Sau tham gia hoạt động học sinh có khả năng: ... học sinh tìm hiểu thông tin tổ chức ASEAN trước tuần để tham gia tốt hoạt động Tiến hành hoạt động: THỜI GIAN 1ph30’ 1ph30’ 4ph TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG − Mở đầu − Giới thiệu ... 10/2003, Lãnh đạo nước ASEAN ký Tuyên bố nào? A Tuyên bố Hòa hợp ASEAN I B Tuyên bố Hòa hợp ASEAN II C Tuyên bố Hòa hợp ASEAN III D Tuyên bố Hòa hợp ASEAN IV  Gói 3: ASEAN thành lập vào ngày tháng...
 • 10
 • 490
 • 4

LTVC- Mở rộng vố từ: Nam và Nữ

LTVC- Mở rộng vố từ: Nam và Nữ
... hoàn cảnh ) Dòng từ ngữ phẩm chất nữ giới là: dịu dàng, khoan dung, cần mẫn, biết quan tâm người Thứ sáu ngày tháng năm 2011 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Nam Nữ (tiếp theo) • Hoạt động 1: Nhóm ... sáu ngày tháng năm 2011 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ : Nam Nữ • Hoạt động 2: (Nhóm lớn – thời gian: phút) Bài 2: Mỗi câu tục ngữ nói lên phẩm chất phụ nữ Việt Nam ? a) Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ lăn b) ... Dũng cảm, anh hùng (Đất nước có giặc, phụ nữ sẳn sàng tham gia giết giặc) Chị: Út Tịch Thứ sáu ngày tháng năm 2011 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ : Nam Nữ Hoạt động 3: (cá nhân – thời gian: phút)...
 • 12
 • 180
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luyện từ và câu  mở rộng vốn từ  hữu nghị hợp tác§ 11 mở rộng vốn từ hữu nghị hợp táctiết 43 mở rộng vốn từ hữu nghị hợp tácmở rộng vốn từ hữu nghị hp tác11 mở rộng vốn từ hữu nghị hp tácbài mở rộng vốn từ hữu nghị hp táctiết 11 mở rộng vốn từ hữu nghị hp tácmở rộng vốn từ hữu nghị mở rộng tối đa quan hệ hữu nghị hợp tác sẵn sàng quot làm bạn với tất cả các nước dân chủ quotluyen tu vah cau huu nghi hop tacthông qua hợp tác apec mở rộng thị trường thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư du lịch khoa học công nghệ tranh thủ sự hỗ trợ của các thành viên apec trên những vấn đề ta quan tâm gia nhập wláng giềng hữu nghị hợp tác toàn diệnluyen tu va cau lop 5 bai mo rong vo tu cong dan ttđáp án vở bài tập mở rộng vốn từ cái đẹp tuần 23 của lớp 4soan bai mo rong vo tu tryen thongHạn chế ruỉ ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Đà Nẵng.Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh trong NHTMCP Kiên Long, CN Khánh Hoà.Hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh Quy Nhơn.Hoàn thiện công tác kế toán tài chính tại BHXH thành phố Đà Nẵng.Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xãKiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần Bắc Âu.Kiểm soát nội bộ đối với doanh thu và nợ phải thu tại công ty TNHH MTV điện lực Đà Nẵng - Điện lực Liên Chiểu.Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Bảo Việt, chi nhánh Đà Nẵng.Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng , Chi nhánh Bình ĐịnhMở rộng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam - CN Bình Định.Nâng cao chất lượng dân số tỉnh Bình ĐịnhNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong BCTC của các doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị của người dân tại Đà Nẵng So sánh giữa LOTTE MART và BIG CNghiên cứu chất lượng phần mềm kế toán Việt Nam .Nghiên cứu ứng dụng mô hình Markowitz trong xây dựng danh mục đầu tư tối ưu tại thị trường chứng khoán Việt Nam.những bài văn tả về cảnh đẹp của quê hươngNghiên cứu việc vận dụng chính sách kế toán tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng.Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài chính của các công ty may tại thành phố Đà Nẵng.Phân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.Bài 19. s, r