Xây dựng cơ chế, hệ thống trả lương dựa theo năng lực, năng suất lao động của cán bộ công nhân viên NHTMCP công thương việt nam

Nghiên cứu, xây dựng quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc, xác định hệ số lương khoán theo năng suất lao động cho CBCNV khối Đầu tưXDCB Viễn thông Hà Nội

Nghiên cứu, xây dựng quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc, xác định hệ số lương khoán theo năng suất lao động cho CBCNV khối Đầu tưXDCB Viễn thông Hà Nội
... VIỄN THÔNG HÀ NỘI o0o ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC, XÁC ĐỊNH HỆ SỐ LƢƠNG KHOÁN THEO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CHO CBCNV KHỐI ĐẦU ... trạng công tác phân phối tiền lương CBCNV khối đầu tưXDCB Chƣơng Xây dựng quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc, xác định hệ số lương khoán theo suất lao động cho CBCNV khối Đầu ... định hệ số lương khoán theo NSLĐ P Đầu tư-XDCB CHƢƠNG 3: XÂY DỰNG QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC, XÁC ĐỊNH HỆ SỐ LƢƠNG KHOÁN THEO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CHO CBCNV KHỐI ĐẦU...
 • 86
 • 681
 • 2

đề tài thảo luận nâng cao năng suất lao động của tập đoàn bưu chính viễn thông.doc

đề tài thảo luận nâng cao năng suất lao động của tập đoàn bưu chính viễn thông.doc
... tiến kỹ thuật ngày cao khả tăng nâng suất lao động lớn ý nghĩa nâng cao trình độ tiến độ kỹ thuật nhân tố định tốc độ tăng suất lao động, nâng cao hiệu kinh tế Năng suất lao động tăng nhanh làm ... sử dụng lao động: Trong yếu tố trình sản xuất, yếu tố lao động người có tính chất định Sử dụng tốt nguồn lực sức lao động, biểu mặt số lượng thời gian lao động, tận dụng hết khả lao động Lao Trung ... quốc tế 3.3.2.3 Năng suất lao động Là tiêu đánh giá hiệu sử dụng lao động sống Công ty lực sản xuất người lao động sáng tạo số sản phẩm vật chất có ích thời gian định thời gian lao động hao phí...
 • 88
 • 719
 • 5

Một số giải pháp tâm lý nhằm nâng cao tính tích cực lao động của cán bộ, công chức trong các quan hành chính nhà nước hiện nay

Một số giải pháp tâm lý nhằm nâng cao tính tích cực lao động của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay
... giải pháp nhằm nâng cao tính tích cực lao động cán bộ, công chức Đối tợng khách thể nghiên cứu: _ Đối tợng nghiên cứu: Các giải pháp nhằm nâng cao tính tích cực lao động cán bộ, công chức quan hành ... đề luận thực tiễn tính tích cực lao động cán bộ, công chức tìm số giải pháp nâng cao tính tích cực lao động họ Nhiệm vụ nghiên cứu: _ Tìm hiểu vấn đề luận tâm học tính tích cực lao động ... cứu số trờng hợp điển hình Chơng I Một số vấn đề luận tính tích cực lao động cán bộ, công chức quan hành nhà nớc 1.1 Khái niệm tính tích cực lao động 1.1.1 Tính tích cực Để tìm hiểu tính tích...
 • 167
 • 3,185
 • 21

Điều tra về tình hình năng suất lao động của ngành hàng may mặc và phụ kiện tại big c thăng long

Điều tra về tình hình năng suất lao động của ngành hàng may mặc và phụ kiện tại big c thăng long
... PHẦN ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG C A NGÀNH HÀNG MAY M C VÀ PHỤ KIỆN TẠI BIG C THĂNG LONG 2.1 Tổng quan Big C Thăng Long 2.1.1 Khái quát Big C Thăng Long C ng ty TNHH Thương mại Qu c tế ... hành điều tra suất lao động 48 nhân viên bán hàng thông qua phiếu điều tra sau: PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG (Nhân viên bán hàng ngành hàng may m c phụ kiện Big C Thăng Long) Chào ... hoạt động khuyến khích tiêu dùng xanh… 2.1.2 C c u tổ ch c Nhóm Page Kinh tế doanh nghiệp thương mại 2.2 Điều tra tình hình suất lao động ngành hàng may m c phụ kiện Big C Thăng Long Địa điểm điều...
 • 20
 • 179
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN XÂY DỰNG CHẾ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN XÂY DỰNG CƠ CHẾ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM
... tục kiểm tra phù hợp với hoạt động thực tế II số giải pháp nhằm hoàn thiện chế kiểm soát chất lợng kiểm toán độc lập Việt Nam 1.Phơng hớng Xuất phát từ thực tiễn, xây dựng chế KSCL Việt Nam cần ... tắt TC) kiểm toán (số 5/2001) [11] Hoàn thiện chế kiểm soát chất lợng kiểm toán độc lập PGS.TS Vơng Đình Huệ - Đề tài nghiên cứu khoa học [12] Mô hình kiểm soát chất lợng kiểm toán độc lập Cộng ... tham khảo kinh nghiệm hệ thống kiểm soát chất lợng số Công ty kiểm toán quốc tế Việt Nam Từ đó, em đa số nhận xét kiến nghị nhằm xây dựng hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lợng AASC Em hi vọng Chuyên...
 • 9
 • 201
 • 0

Nghiên cứu sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng mô hình hệ thống quan trắc khí theo công nghệ telemonitoring

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng mô hình hệ thống quan trắc khí theo công nghệ telemonitoring
... NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG & - BÁO CÁO TỔNG KẾT KHOA HỌC ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN PHỤC VỤ XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THEO CÔNG NGHỆ TELEMONITORING ... Tổng cục Môi trường 27 b Các chức Trong phạm vi đề tài khoa học công nghệ Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn phục vụ xây dựng hình hệ thống quan trắc khí theo công nghệ Telemonitoring , theo đánh ... phải vào trạm, chọn thời gian lấy liệu từ lưu thư mục định sẵn PC Với đề tài khoa học công nghệ Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn phục vụ xây dựng hình hệ thống quan trắc khí theo công nghệ Telemonitoring ,...
 • 165
 • 303
 • 0

Bài giảng Xây dựng văn bản hệ thống chất lượng ISO 9001:2008

Bài giảng Xây dựng văn bản hệ thống chất lượng ISO 9001:2008
... chuẩn ISO 9001:2008 • Hiểu thuật ngữ cấu trúc tiêu chuẩn để xác định yêu cầu hệ thống chất lượng • Xác định yêu cầu hệ thống chất lượng có ý nghĩa thực tiễn tổ chức Xác định văn hệ thống chất lượng ... tiêu chuẩn Các bước xây dựng văn hệ thống chất lượng 3.3 Bước 3: Viết văn hệ thống chất lượng: • Xác định văn cần thiết • Phân công nhân viết xác định thời gian hoàn thành • Các văn thực song song ... lượng mục tiêu chất lượng Mục tiêu chất lượng thể số định lượng (có thể đánh giá mức độ thực hiện) Mục tiêu chất lượng phải phù hợp với sách chất lượng Viết văn hệ thống chất lượng 5.2.4 Mô...
 • 54
 • 488
 • 6

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch hệ thống các quy chuẩn,tiêu chuẩn lĩnh vực địa kỹ thuật và nền móng công trình đến 2030 chuong 1,2,3,4,5

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch hệ thống các quy chuẩn,tiêu chuẩn lĩnh vực địa kỹ thuật và nền móng công trình đến 2030 chuong 1,2,3,4,5
... V KHCN BXD ngh Tiêu chuẩn quy định yêu cầu kỹ thuật khảo sát - thí nghiệm, thiết kế, thi công nghiệm thu trụ đất xi măng dùng để xử lý - gia cố đất yếu xây dựng nhà công trình có tải trọng nhẹ, ... cu xõy dng Quy hoch h thng cỏc quy chun, tieu chun lnh v c KT v nn múng CT n nm 2030" - CHNG Tiờu chun v quy chun hin ... xõy dng Quy hoch h thng cỏc quy chun, tieu chun lnh v c KT v nn múng CT n nm 2030" - 22TCN 257-2000 Tờn tiờu chun Quy nh...
 • 45
 • 263
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch hệ thống các quy chuẩn,tiêu chuẩn lĩnh vực địa kỹ thuật và nền móng công trình đến 2030 chuong 6 xử lý đất yếu

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch hệ thống các quy chuẩn,tiêu chuẩn lĩnh vực địa kỹ thuật và nền móng công trình đến 2030 chuong 6 xử lý đất yếu
... xử đất yếu tiêu biểu Thực khảo sát, điều tra, đánh giá kết xử đất yếu Thực nghiệm số công nghệ xử đất yếu công trình thực tế Nhận chuyển giao công nghệ xử đất yếu áp dụng công nghệ ... công trình sở đất yếu Xử gia cờng đê, đờng đất yếu khai thác sử dụng cần có công nghệ xử sâu Xử trợt lở bờ sông, bờ biển đê điều Lấn biển xây dựng công trình biển Xử cho khu công ... lới Địa kỹ thuật, tập hợp chuyên gia địa kỹ thuật Việt Nam Quốc tế nhằm phối hợp giải toán học đất địa kỹ thuật phức tạp 6. 6.2 Kết luận kiến nghị Cần thiết xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật...
 • 22
 • 215
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch hệ thống các quy chuẩn,tiêu chuẩn lĩnh vực địa kỹ thuật và nền móng công trình đến 2030 chuong 7,8 đắp đất tôn trên nền yếu và thiết kế móng cọc

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch hệ thống các quy chuẩn,tiêu chuẩn lĩnh vực địa kỹ thuật và nền móng công trình đến 2030 chuong 7,8 đắp đất tôn trên nền yếu và thiết kế móng cọc
... đắp đất tôn bị sạt lở mái dốc Phải kiểm tra độ ổn định mái dốc - Chuyên đề thừa hưởng kết nghiên cứu học đất móng, nghiên cứu đất yếu, khảo sát đất nền, xử lý đất yếu kết thiết kế, thi công tôn đất ... vôi hóa đất yếu A Ổn định B Lún lún nghiêng a Đất sét yếu b Đất đắp tôn c Cung trượt ổn định d Cọc xi măng đất, cọc vôi đất e Móng bị nghiêng lún lệch công trình f Gia cố móng đất yếu cọc đất xi ... áp để đắp đất đến -105 Báo cáo tổng kết Đề tài "Nghiên cứu xây dựng Quy hoạch hệ thống quy chuẩn, tieu chuẩn lĩnh vực ĐKT móng CT đến năm 2030" ...
 • 70
 • 249
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch hệ thống các quy chuẩn,tiêu chuẩn lĩnh vực địa kỹ thuật và nền móng công trình đến 2030 chuong 9 móng cọc tiết diện nhỏ

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch hệ thống các quy chuẩn,tiêu chuẩn lĩnh vực địa kỹ thuật và nền móng công trình đến 2030 chuong 9 móng cọc tiết diện nhỏ
... tài "Nghiên cứu xây dựng Quy hoạch hệ thống quy chuẩn, tieu chuẩn lĩnh v ực ĐKT móng CT đến năm 2030" 9. 2 Móng cọc tiết ... diện nhỏ - Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu 9. 2.1 Quy định chung 9. 2.1.1 Định nghĩa: c ọc tiết diện nhỏ loại cọc có chiều rộng tiết diện nhỏ 25 mm 9. 2.1.2 Tiêu chuẩn qui định yêu cầu kỹ thuật công ... tài "Nghiên cứu xây dựng Quy hoạch hệ thống quy chuẩn, tieu chuẩn lĩnh v ực ĐKT móng CT đến năm 2030" 9. 2.3.1.5 Quy trình...
 • 115
 • 198
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch hệ thống các quy chuẩn,tiêu chuẩn lĩnh vực địa kỹ thuật và nền móng công trình đến 2030 chương 10 hố đào và tường chắn đất

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch hệ thống các quy chuẩn,tiêu chuẩn lĩnh vực địa kỹ thuật và nền móng công trình đến 2030 chương 10 hố đào và tường chắn đất
... chống sụt, phá hỏng hố đào, cát chảy Thi công hố đào, tường chắn neo đất hướng dẫn kỹ thuật 10. 3.4 Nghiệm thu quan trắc - Thiếu quy định công tác nghiệm thu quan trắc địa kỹ thuật Không có quy ... "Nghiên cứu xây dựng Quy hoạch hệ thống quy chuẩn, tieu chuẩn lĩnh v ực ĐKT móng CT đến năm 2030" - Cần thiết có công ... Báo cáo tổng kết Đề tài "Nghiên cứu xây dựng Quy hoạch hệ thống quy chuẩn, tieu chuẩn lĩnh v ực ĐKT móng CT đến năm 2030" ...
 • 3
 • 217
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch hệ thống các quy chuẩn,tiêu chuẩn lĩnh vực địa kỹ thuật và nền móng công trình đến 2030 chương 11,12 ổn định mái dốc (final)

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch hệ thống các quy chuẩn,tiêu chuẩn lĩnh vực địa kỹ thuật và nền móng công trình đến 2030 chương 11,12 ổn định mái dốc (final)
... lục Mái dốc 11.4 Các nội dung tiêu chuẩn bảo vệ mái dốc Định nghĩa, khái niệm ổn định mái dốc Các yếu tố làm ảnh hưởng đến ổn định mái dốc Các loại trượt lở Phương pháp phân tích ổn định mái dốc ... chuyên gia kỹ sư chuyên nghiệp lĩnh v ực địa kỹ thuật  Tiêu chuẩn quy chuẩn lĩnh vực địa kỹ thuật móng công trình không quy hoạch, quản lý, đạo thống Có bất cập tiêu chuẩn ngành  Các kinh nghiệm ... Xây dựng móng công trình biển - Xây dựng móng công trình đặc biệt 265 Báo cáo tổng kết Đề tài "Nghiên cứu xây dựng Quy hoạch hệ thống quy...
 • 16
 • 302
 • 0

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN
... TRẠNG MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN 28 Tổng quan Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn ... Tổng quan mối quan hệ chất lƣợng dịch vụ tiền gửi hài lòng khách hàng nhân Ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Thực trạng mối quan hệ chất lƣợng dịch vụ tiền gửi hài lòng khách hàng nhân Ngân hàng ... THỰC TRẠNG MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN 2.1 Tổng quan Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn 2.1.1...
 • 132
 • 283
 • 1

Ảnh hưởng của tiền lương đến năng suất lao động tại chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh niên - Nhà in Báo Thanh niên Hà Nội

Ảnh hưởng của tiền lương đến năng suất lao động tại chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh niên - Nhà in Báo Thanh niên Hà Nội
... Thanh Niên Nhà In Báo Thanh Niên Nội, nhận thấy việc nghiên cứu đề tài: Ảnh hưởng tiền lương đến suất lao động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên Nhà In Báo Thanh Niên ... đến suất lao động - Phân tích thực trạng Ảnh hƣởng tiền lƣơng đến suất lao động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên Nhà In Báo Thanh Niên Nội - Đề xuất kiến nghị Tiền ... thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên Công ty sử dụng tên thức " Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Thanh Niên Nhà In Báo Thanh Niên Nội Logo: 3.1.4 Các thành...
 • 108
 • 121
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của ngân hàng công thương việt nam được thống đốc ngân hàng nhà nước phê chuẩn tại quyết định số 1325 qđ nhnn ngày 28112002giá trị sản xuất số lượng cn x năng suất lao động của cnmot so van de ly luan ve tinh tich cuc lao dong cua can bo cong chuc trong cac co quan hanh chinh nha nuoctinh tich cuc lao dong cua can bo cong chuc trong cac co quan hanh chinh nha nuoc hien naycơ cấu tổ chức hoạt động của nh tmcp công thương việt nam cnnam sài gòncơ cấu hệ thống trả lươngphân tích tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001 2008 tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh 10 tp hcmhệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001 2008 tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh 10 tp hcm3một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001 2008 tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh 10 tp hcmluận an ve giai phap han che rui ro tin dung cua ngan hang cong thuong viet namhệ thống thanh toán chuyển tiền điện tử của ngân hàng công thương việt namphương pháp tính năng suất lao động của công ty cổ phần chè kim anhchỉ tiêu và phương pháp tính năng suất lao động của công ty cổ phần chè kim anhluận văn thạc sĩ thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng công thương việt nam của tác giả mai xuân hoạt năm 2004tuyển dụng của ngân hàng công thương việt namPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả