Nghiên cứu thành ngữ chỉ quan hệ xã hội trong tiếng việt và tiếng anh từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận (TT)

Nghiên cứu thành ngữ chỉ tâm lí tình cảm trong tiếng Hán từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận

Nghiên cứu thành ngữ chỉ tâm lí tình cảm trong tiếng Hán từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận
... niệm thành ngữ tâm tình cảm luận án - 51 1.2.2.1.Các miền tâm tình cảm - 51 1.2.2.2 .Thành ngữ tâm tình cảm - 55 1.3 Quan niệm nghĩa thành ngữ ngôn ngữ học tri nhận ... Khái niệm thành ngữ thành ngữ tâm tình cảm - 42 1.2.1 Khái niệm thành ngữ tiếng Hán tiếng Việt - 42 1.2.1.1 Nhận diện thành ngữ tiếng Hán - 42 1.2.1.2 Nhận diện thành ngữ tiếng ... - 92 Chương ÁNH XẠ TRI NHẬN TRONG THÀNH NGỮ CHỈ TÂM LÍ TÌNH CẢM TIẾNG HÁN (có liên hệ với tiếng Việt) - 93 3.1 Miền nguồn ánh xạ thành ngữ tâm tình cảm tiếng Hán tiếng Việt ...
 • 18
 • 306
 • 1

a study on family-related english and vietnamese proverbs (from a lingual-cultural perspective) = nghiên cứu các tục ngữ liên quan đến mối quan hệ gia đình trong tiếng anh tiếng việt

a study on family-related english and vietnamese proverbs (from a lingual-cultural perspective) = nghiên cứu các tục ngữ liên quan đến mối quan hệ gia đình trong tiếng anh và tiếng việt
... (From a Lingual-Cultural Perspective) NGHIÊN CỨU CÁC TỤC NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT (NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HOÁ) M .A MINOR THESIS Major: English ... Vietnam national university - Hanoi university of languages and InTERNATIONAL STUDIES Department of Post-graduate studies TRẦN THẾ KHOA A Study on Family-Related English and Vietnamese Proverbs (From ... contrary proverbs add spice to the elegance of proverbs chapter tentative Classification and comparison of family-related English and Vietnamese proverbs 2.1 Tentative Classification of Family-Related...
 • 46
 • 508
 • 3

Nghiên cứu thành phần loài khu hệ cá, hiện trạng khai thác giải pháp quản lý nguồn lợi cá tại hồ chứa hồ tây, tỉnh đắk nông

Nghiên cứu thành phần loài khu hệ cá, hiện trạng khai thác và giải pháp quản lý nguồn lợi cá tại hồ chứa hồ tây, tỉnh đắk nông
... tài: Nghiên cứu thành phần loài khu hệ cá, trạng khai thác giải pháp quản nguồn lợi hồ chứa Hồ Tây, tỉnh Đắk Nông thành nghiên cứu đề tài cấp tỉnh "Nghiên cứu đánh giá đề xuất giải pháp ... Hiện trạng khai thác Hồ Tây Thành phần loài khu hệ Hồ Tây Đánh giá trạng khai thác lập danh mục thành phần loài khu hệ Hồ Tây Đề xuất giải pháp quản bảo vệ nguồn lợi hồ chứa Hồ Tây, ... Tây Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 2.2 Phương pháp nghiên cứu Thành phần loài khu hệ cá, trạng khai thác giải pháp quản nguồn lợi hồ chứa Hồ Tây, Đắk Nông Hoạt động điều tra, thu mẫu phân loại Hiện...
 • 97
 • 471
 • 0

Quan hệ hội trong bối cảnh phi nông nghiệp hóa nghiên cứu trường hợp làng ninh hiệp, gia lâm, hà nội (TT)

Quan hệ xã hội trong bối cảnh phi nông nghiệp hóa nghiên cứu trường hợp làng ninh hiệp, gia lâm, hà nội (TT)
... trên, Quan hệ hội bối cảnh phi nông nghiệp hóa: Nghiên cứu trường hợp làng Ninh Hiệp, Gia Lâm, Nội chọn làm đề tài nghiên cứu Mục đích, đối tượng phạm vi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề ... qua nghiên cứu trường hợp Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Nội , Tạp chí Văn hóa dân gian, số 1, 2012, tr 55 - 65 Quan hệ làng bối cảnh thương mại hóa nông thôn Bắc Bộ (trường hợp Ninh Hiệp, ... Hiệp, Gia Lâm, Nội) , Tạp chí Văn hóa dân gian, số 3, 2012, tr 45 - 51 “Tình cảm chiến lược quan hệ họ hàng khu vực nông thôn Bắc Bộ phi nông nghiệp hóa (trường hợp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Nội) ”,...
 • 29
 • 199
 • 0

Quan hệ hội trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân tại bệnh viện công hiện nay (nghiên cứu trường hợp một bệnh viện công hà nội)

Quan hệ xã hội trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân tại bệnh viện công hiện nay (nghiên cứu trường hợp một bệnh viện công hà nội)
... điểm mối quan hệ hội với hài lòng người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe bệnh viện Đánh giá ban đầu ảnh hưởng quan hệ hội đến việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe bệnh viện, thông ... tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe bệnh viện công Khả tiếp cận hài lòng với dịch vụ chăm sóc sức khỏe người dân nhiều có mối liên hệ với đặc điểm mối quan hệ hội nhóm người cung cấp dịch vụ ... hài lòng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe người dân bệnh viện công nay? Giả thuyết nghiên cứu Đặc điểm mối quan hệ hội nhóm người cung cấp với nhóm người thụ hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe...
 • 28
 • 297
 • 0

Nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính dòng tiền của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính và dòng tiền của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
... Nghiên c u th c nghi m m i quan h gi b y tài dòng ti n c a công ty niêm y t th Vi t Nam công trình nghiên c u c a tôi, có s ng ch ng khoán ng d n h tr t ng d n khoa h c TS Lê Th Khoa Nguyên Các ... phân tích tài chính, tài doanh nghi p hi i t tài ti n hoàn thành lu 1.2 tài nghiên c c th c hi n v i tr l i hai câu h Câu h i nghiên c u 1: Có hay không m i quan h gi a dòng ti c a công ty niêm y ... quan h gi y tài dòng ti n, nghiên c u góp ph n làm phong phú ki n th c v xây d ng m t c u trúc v n cho công ty nói i quan h gi th i Tác gi m n n kinh t v i nhi u bi y tài dòng ti n c a công ty...
 • 113
 • 261
 • 2

Nghiên cứu sử dụng mối quan hệ cộng sinh giữa dương xỉ nấm rễ cộng sinh (AMF) để xử lý

Nghiên cứu sử dụng mối quan hệ cộng sinh giữa dương xỉ và nấm rễ cộng sinh (AMF) để xử lý
... nghiên cứu đầy đủ hiệu vấn đề này, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu sử dụng mối quan hệ cộng sinh dương xỉ nấm rễ cộng sinh (AMF) để xử ô nhiễm kim loại nặng đất thôn Đông Mai, xã Chỉ ... Đề tài tập trung nghiên cứu sử dụng mối quan hệ cộng sinh loài dương xỉ địa với nấm rễ cộng sinh AMF (Arbuscular Mycorhizal Fungi) để xử đất bị ô nhiễm Pb 3.3 Nội dung nghiên cứu  Điều kiện ... tượng áp dụng: Sử dụng hiệu để xử vùng đất ô nhiễm chất thải công nghiệp (Pb, Cd, Zn, Ni, Cu) số bãi rác Thực vật sử dụng: cải bẹ xanh, hướng dương 18 2.2.3.5 Công nghệ xử vùng rễ (Rhizosphere...
 • 68
 • 343
 • 0

Nghiên cứu xác định mối quan hệ giữa chu kỳ kinh tế hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở việt nam’

Nghiên cứu xác định mối quan hệ giữa chu kỳ kinh tế và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở việt nam’
... kinh tế, hoạt động vận chuyển hàng hóa đường biển - Nghiên cứu thực trạng kinh tế Việt Nam dựa lý thuyết chu kỳ thực trạng hoạt động vận chuyển hàng hóa đường biển - Xác lập mối quan hệ chu kỳ kinh ... lưỡng mối quan hệ 1.2 Hoạt động vận chuyển hàng hóa đường biển 1.2.1 Khái niệm hoạt động vận chuyển hàng hóa đường biển chu kỳ thị trường vận tải biển 1.2.1.1 Khái niệm hoạt động vận chuyển hàng hóa ... VỀ CHU KỲ KINH TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN 1.1 Chu kỳ kinh tế tác động đến hoạt động kinh tế quốc dân 1.1.1 Khái niệm chu kỳ kinh tế Chu kỳ kinh tế (economic cycle) thuật ngữ kinh tế...
 • 217
 • 84
 • 0

PHÁT HUY QUAN HỆ HỘI Trong Vấn Đề Giáo Dục Trẻ Em Tự Kỷ pptx

PHÁT HUY QUAN HỆ XÃ HỘI Trong Vấn Đề Giáo Dục Trẻ Em Tự Kỷ pptx
... sách thứ ba nầy Hội Chứng Tự Kỷ, mang tựa đề : « Phát huy quan hệ hội, vấn đề giáo dục trẻ em tự kỷ » Lý thúc giục xếp đặt quan hệ hội, lên hàng ưu tiên số một, tất trẻ em tự kỷ gặp khó khăn ... dục : - Thiết lập quan hệ đồng cảm với trẻ em, - Giúp trẻ em diễn tả xúc động, - Phát huy tư cấu trúc, giải vấn đề Trong toàn sách, bàn vấn đề thiết lập phát huy quan hệ với trẻ em, phải cần lắng ... Gần trẻ em mang Hội Chứng Asperger biết nói Sống trẻ em khác, em loại nầy học nói • Hội Chứng Tự Kỷ đặc hiệu phát sớm, trẻ em lên 2-3 tuổi sớm Ngày nay, nhà chuyên môn loại trẻ em nầy, có khả phát...
 • 272
 • 419
 • 0

Báo cáo khoa học: " NHỮNG KHÁC BIỆT CƠ BẢN TRONG SỬ DỤNG GIỚI TỪ ĐỊNH VỊ CHỈ CÁC QUAN HỆ KHÔNG GIAN TRONG TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT" ppsx

Báo cáo khoa học:
... người Việt có cách lựa chọn ĐTQC khác mà người Anh hoàn toàn Đó cách cấu trúc bề mặt diễn đạt hai quan hệ không gian khác Cách thứ giống cách mô tả người Anh GTĐV biểu thị quan hệ không gian tham ... GTĐV hai thứ tiếng Anh Việt, nêu lên số nguyên nhân tạo nên khác biệt Những khác biệt Ngoài khác biệt cú pháp, khảo sát vấn đề ngữ nghĩa – ngữ dụng nhận thấy có khác biệt GTĐV tiếng Anh tiếng Việt ... tích nghĩa giới từ định vị (GTĐV) dùng để quan hệ không gian động tĩnh, nhân tố ngữ dụng tác động đến lựa chọn GTĐV để sử dụng diễn đạt không gian nêu luận án [4], sau xin đề cập đến khác biệt GTĐV...
 • 9
 • 446
 • 4

vị trí, địa vị trong quan hệ hội, về mặt có vai trò, ảnh hưởng đến những đối tượng khác, mặt khác

vị trí, địa vị trong quan hệ xã hội, về mặt có vai trò, ảnh hưởng đến những đối tượng khác, mặt khác
... tiếng Việt nghóa là: “vò trí, đòa vò quan hệ hội, mặt vai trò, ảnh hưởng đến đối tượng khác, mặt khác Hay nói cách khác, đối tác bên Việt Nam yếu tố đóng vai trò đònh đến việc đạt ... nước châu Á Điều nguyên nhân khách quan mặt đòa lý, song công tác xúc tiến thiếu biện pháp hiệu để tạo quan hệ cân đối châu lục, vùng giới đầu tư vào Thành phố Thực tế dẫn đến tình trạng ... doanh hoạt động lãi liên tục từ ngày thành lập, 55% công ty liên doanh liên tục thua lỗ nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan để lý giải vấn đề + Các nguyên nhân khách quan: i Những năm đầu,...
 • 67
 • 188
 • 0

Góp phần tìm hiểu thành ngữthành tố chỉ tên gọi động vật trong tiếng Anh[135050][135050]

Góp phần tìm hiểu thành ngữ có thành tố chỉ tên gọi động vật trong tiếng Anh[135050][135050]
... hc v s dng nh hin Thành ngữ tiếng Anh số l-ợng lớn nên khuụn kh luận văn Thạc sĩ, s ch trung tỡm hiu thành ngữ thành tố tên gọi động vật Theo chúng tôi, nhng thnh ng n y đặc tr-ng riêng ... tr-ng động vật 0.2 i tng v phm vi nghiờn cu ca ti: Tờn ti cho thy ch cú nhng thnh ng cú thnh t ch tờn gi loi vt, ví dụ nh- put on dog, smell a rat mi đối t-ợng nghiên cứu Những thành ngữ khác ... not def M U 0.1 Tớnh cp thit v lý chn ti: Thành ngữ đơn vị từ vng m ngụn ng no cng cú Nhng nú luụn luụn l mt ti hp dn i vi cỏc nh nghiờn cu bi thnh ng cấu tạo phức tạp mặt cấu trúc nh- mặt...
 • 127
 • 749
 • 1

Phân tích đối chiếu từ chỉ quan hệ họ hàng trong tiếng Hàn tiếng Việt[143312][143312]

Phân tích đối chiếu từ chỉ quan hệ họ hàng trong tiếng Hàn và tiếng Việt[143312][143312]
... cứu, phân tích từ quan hệ họ hàng tiếng Hàn tiếng Việt - Phân tích đối chiếu cấu tạo từ quan hệ họ hàng tiếng Hàn tiếng Việt - Phân tích đối chiếu ngữ nghĩa từ quan hệ họ hàng tiếng Hàn tiếng ... phân tích đối chiếu từ quan hệ họ hàng tiếng Hàn tiếng Việt mặt cấu tạo Trên sở nguồn tư liệu 87 từ quan hệ họ hàng tiếng Hàn 73 từ tiếng Việt, luận văn phân tích cấu tạo từ quan hệ họ hàng tiếng ... 35 PHÂN TÍCH ĐỐI CHIẾU CẤU TẠO TỪ CHỈ QUAN HỆ HỌ HÀNG 35 TRONG TIẾNG HÀN VÀ TIẾNG VIỆT 35 2.1 Cấu tạo từ quan hệ họ hàng tiếng Hàn 35 2.1.1 Từ quan hệ họ hàng có cấu tạo...
 • 129
 • 478
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các từ chỉ quan hệ gia đình trong tiếng anhquan he xa hoi cua cty cp det may dau tu thuong mai thanh congquan hệ xã hội trong giao tiếptính cụ thể nó là khuôn mẫu chuẩn mực để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong trường hợp cụ thểcấp độ cụ thể hệ thống pháp luật đòi hỏi mỗi ngành luật phải có đủ các chế định pháp luật và các qppl để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong phạm vi ngành luật đó điều chỉnhmối quan hệ gia đình trong tiếng anhquan hệ gia đình trong tiếng anhquan hệ sở hữu trong tiếng anhmệnh đề quan hệ xác định trong tiếng anhmệnh đề quan hệ rút gọn trong tiếng anhcác mối quan hệ gia đình trong tiếng anhtầm quan trọng của việc mở rộng quan hệ thương mại với nam phi nhìn từ góc độ việt namtệ nạn xã hội trong tiếng anhtầng lớp xã hội trong tiếng anh là gìđịa vị xã hội trong tiếng anhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây