IX metamorphic rocks

Metamorphic rocks in thin section

Metamorphic rocks in thin section
... polarized light, 40x NNH-3 Actinolite in a greenstone Like most monoclinic amphiboles actinolite has birefringence in the lower 2nd order Twinning, possibly relic from the original augite, can be seen ... Cummingtonite in a hornblende - biotite - cummingtonite amphibolite Like most monoclinic amphiboles, birefringence is in the lower second order Cross polarized light, 100x Q-603C Cummingtonite in ... pleochroic chlorite This grain has prominent twinning, evident in parallel stripes having somewhat different pleochroic colors Plane polarized light, 20x IMA96-C1-1 Chloritoid in a muscovite-chlorite...
 • 49
 • 77
 • 0

Metamorphism and Metamorphic Rocks

Metamorphism and Metamorphic Rocks
... (blueschist and eclogite metamorphism) Regional metamorphism Zone where wet fractional melting starts Contact metamorphism Figure 8.18 BE ABLE TO SKETCH THIS, AND EXPLAIN Plate Tectonics And Metamorphism ... under the coast of Alaska and the Aleutian Islands Figure 8.18 1-burial metamorphism; 2-high p, low T metamorphism Plate Tectonics And Metamorphism (3)  Regional metamorphism: where continental ... burial metamorphism As temperatures and pressures increase, burial metamorphism grades into regional metamorphism Regional Metamorphism A Consequence of Plate Tectonics    Regional metamorphism...
 • 52
 • 71
 • 0

Báo cáo " Ar‐Ar age of metamorphic and mylonitic rocks in northern part of the Kon Tum massif: evidence for the Indosinian movement along shear zones between Kon Tum massif and Truong Son belt " doc

Báo cáo
... deformation and results of Ar‐Ar dating in this  area  in order  to  constrain  in detail  the spatial  metamorphic evolution  and interpretation  of geodynamic setting of the Indochina.   ... inside this zone, so this W‐E metamorphic shear zone  could  be  representative  for the main  tectonic  boundary  between Kon Tum metamorphic massif and non metamorphic Truong Son belt during Indosinian movement.   ... Thi,  and Nguyen  Van  Vuong,  The Early  Triassic  Indosinian orogeny  in Vietnam  (Truong Son belt and Kon Tum massif) : implications for the geodynamic evolution  of Indochina, Tectonophysics 393 (2004) 87. ...
 • 12
 • 290
 • 0

Metamorphic facies and metamorphosed mafic rocks

Metamorphic facies and metamorphosed mafic rocks
... the mantle Metamorphic Facies 2) Facies of medium pressure • Most exposed metamorphic rocks belong to the greenschist, amphibolite, or granulite facies • The greenschist and amphibolite facies conform ... garnet), characterizing this facies Sanidinite facies is not evident in basic rocks Mafic Assemblages of the High P/T Series: Blueschist and Eclogite Facies Mafic rocks (not pelites) develop definitive ... that characterize each facies (for mafic rocks) Table 25-1 Definitive Mineral Assemblages of Metamorphic Facies Facies Definitive Mineral Assemblage in Mafic Rocks Zeolite zeolites: especially...
 • 82
 • 80
 • 0

TL on tap CNXH CHƯƠNG IX.doc

TL on tap CNXH CHƯƠNG IX.doc
... triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số như: Chương trình giao đất, giao rừng; Chương trình cấp nhà nước định canh, định cư; Chương trình 135 xóa đói giảm nghèo; Chương trình trợ giá mặt hàng phục vụ ... thành dân tộc độc lập biểu xu hướng phong trào đấu tranh Ví dụ: Phong trào đấu tranh nước thuộc địa phụ thuộc Châu Á, Phi, Mỹ la tinh đầu kỷ 20 Ở Châu Á phong trào đấu tranh giành độc lập dân ... tù 100 dân tộc chế độ lại dùng sách đại Nga để đồng hóa dân tộc Từ đòi hỏi phong trào dân tộc, phong trào CMTG phong trào CM nước Nga năm đầu kỷ 20 nói Lênin tổng kết kinh nghiệm việc giải vấn...
 • 22
 • 305
 • 0

Phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã được Đại hội IX của Đảng

Phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã được Đại hội IX của Đảng
... nhân dân ta có đủ khả xây dựng thành công chủ nghĩa hội đất nước ta, góp phần vào đấu tranh chung nhân dân giới hòa bình, độc lập dân tộc tiến hội Sự nghiệp cách mạng vĩ đại đó, Đảng nhân ... giới nước năm qua, nhân dân ta nhận rõ: Chỉ có theo Đảng, theo đường chủ nghĩa hội Đảng Bác Hồ lựa chọn, thực đường lối đổi Đảng đất nước phát triển, sống nhân dân ấm no, tự hạnh phúc Đó sở ... mới, có sở khoa học để tin tưởng rằng: Với chủ nghĩa yêu nước, truyền thống quý báu dân tộc ta, với tinh thần chủ động sáng tạo, ý chí tự lực tự cường nhân dân ta, lại có lãnh đạo đắn Đảng cách...
 • 2
 • 1,302
 • 2

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX hội đại biểu ton quốc lần .doc

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX hội đại biểu ton quốc lần .doc
... thành thị nông thôn 3,65 lần - Thêm nữa, kinh nghiệm từ nước giới khu vực (như Sing-ga-po, Thái Lan, Trung Quốc, Thụy Điển, Tây Ban Nha ) cho thấy học: công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông ... nguồn nhân lực nước ta để dạt mục tiêu nâng cao sức cạnh tranh ,hội nhập kinh tế quốc tế ,củng cố sở tăng trưởng bền vững - Đây cách thức đắn để đạt mục tiêu phát triển người - Phát triển nguồn ... triển kinh tế tri thức - Phát triển khoa học công nghệ phù hợp với xu phai triển nhảy vọt cách mạng khoa học công nghệ.Chú ý từ đầu vào công nghệ đại lĩnh vực thên chốt bước mở rộng toàn kinh tế Đồng...
 • 4
 • 1,005
 • 1

Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta mà đại hội Đảng IX đã nêu và ích lợi của việc sử dụng nó vào việc phát triển KT-XH ở trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.DOC

Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta mà đại hội Đảng IX đã nêu và ích lợi của việc sử dụng nó vào việc phát triển KT-XH ở trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.DOC
... 0918.775.368 Nội dung I sở khách quan việc tồn kinh tế nhiều thành phần thành phần kinh tế tồn nớc ta đại hội Đảng IX nêu thời kỳ độ lên CNXH Việt Nam I.1 Quan điểm Lênin: Kế thừa luận điểm ... thời kỳ độ lên CNXH có mối quan hệ tác động qua lại lẫn , hoạt động đan xen vào cấu kinh tế quốc dân thống Vai trò thành phần kinh tế ,mối quan hệ thành phần kinh tế phụ thuộc vào trình độ phát ... nhip độ tăng trởng GDP, bình quân hàng năm năm 1991-1995 8,3% vợt mức đề 5,56% 2.2 Bản chất cấu thành phần kinh tế thời kỳ độ : 2.2.1 Bản chất thành phần kinh tế: Bớc vào thời kỳ độ lên CNXH, kinh...
 • 24
 • 1,181
 • 3

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của trung tâm viễn thông quốc tế khu vực Ix

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của trung tâm viễn thông quốc tế khu vực Ix
... trung tâm ngày đem lại phát triển cho công ty, cho toàn ngành viễn thông II PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM VIỄN THÔNG QUỐC TẾ KHU VỰC I cấu tổ chức trung tâm cấu tổ chức ... lớp quản lý cũ III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ Ở TRUNG TÂM VIỄN THÔNG QUỐC TẾ KHU VỰC I Hoàn thiện cấu tổ chức quản lý trung tâm Ta biết thị trường ngày biến động đặc ... III CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ Ở TRUNG TÂM VTQT KVI I PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ Ở TRUNG TÂM Chiến lược đổi mục tiêu phát triển trung tâm giai đoạn 2006-2010...
 • 62
 • 254
 • 1

Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động tại Công ty Dược phẩm Trung ương Ix

Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động tại Công ty Dược phẩm Trung ương Ix
... Nhận thông báo yêu Cầu đào tạo Lập danh sách đào tạo Thực kế hoạch đào tạo Phê duyệt Thông báo đào tạo Tổ chức đào tạo Thực đào tạo Đánh giá hiệu đào tạo Cập nhập lý lịch đào Tạo cá nhân GĐ TP , ... lc cng s cao II Phõn tớch thc trng trỡnh chuyờn mụn ngi lao ng v cụng tỏc o to nõng cao trỡnh cho ngi lao ng ti Cụng ty Dc phm Trung ng I c im v trỡnh ngi lao ng Hin Cụng ty Dc phm Trung ng ... O TO NNG CAO TRèNH CHUYấN MễN NGI LAO NG TI CễNG TY DC PHM TRUNG NG I I Tng quan v Cụng ty Dc phm Trung ng I Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty Dc phm Trung ng I Cụng ty Dc phm Trung ng...
 • 89
 • 466
 • 0

64/KH-ĐTN: Tổ chức hoạt động cao điểm tổng kết Năm Thanh niên, Năm Vì Trẻ em 2011 và phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX và Đại hội Đoàn toàn quốc lầ

64/KH-ĐTN: Tổ chức hoạt động cao điểm tổng kết Năm Thanh niên, Năm Vì Trẻ em 2011 và phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX và Đại hội Đoàn toàn quốc lầ
... trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Ban thường vụ Thành Đoàn đề nghị Ban, ... mừng Đại hội Đoàn cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X Thời gian thực hiện: chủ nhật, ngày 01/01/2012 III TỔ CHỨC ... động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn cấp Cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn: - Chủ động xây dựng triển khai thực kế hoạch tổ chức đợt hoạt động cao điểm tổng kết Năm Thanh niên, Năm trẻ em 2011...
 • 4
 • 3,597
 • 4

Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX
... phòng Bộ, Cục, Vụ, Viện, Trung tâm đơn vị khác thuộc Bộ triển khai quán triệt Chương trình hành động Trên sở Chương trình hành động này, đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch cụ thể đơn vị tổ chức thực ... nghiên cứu khoa học công nghệ Bộ Tài nguyên Môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu công đại hoá nâng cao lực khoa học công nghệ Bộ Tài nguyên Môi trường Điều Tổ chức thực Chương trình Vụ Khoa học - Công ... lĩnh vực quản lý nhà nước tài nguyên môi trường Xây dựng đề xuất với Nhà nước chương trình, dự án, đề án nghiên cứu, điều tra tài nguyên môi trường lồng ghép vào chương trình, quy hoạch kế hoạch...
 • 10
 • 995
 • 0

Hội nghị triển khai kế hoạch của BCH TƯ Đồng nai khóa IX

Hội nghị triển khai kế hoạch của BCH TƯ Đồng nai khóa IX
... DỰNG KẾ HOẠCH NGHỊ QUYẾT 12 (HỘI NGHỊ NGHỊ QUYẾT 12 (HỘI NGHỊ TW4 KHÓA XI) TW4 KHÓA XI) Chỉ thị 15 Bộ Chính trị Chỉ thị 15 Bộ Chính trị (24/2/2012 )) (24/2/2012 Kế hoạch 08 Bộ Chính trị Kế hoạch ... Đảng Nghị BCH TU (26/5/2012): Nghị BCH TU (26/5/2012): BTV TU (3 lần), thảo luận hội nghị BTV TU (3 lần), thảo luận hội nghị BCH mở rộng (25-26/5/2012) BCH mở rộng (25-26/5/2012) CÁC BƯỚC TRIỂN ... CHÍNH TRỊ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG Ở ĐẢNG XÂY DỰNG ĐẢNG Ở ĐẢNG BỘ ĐỒNG NAI BỘ ĐỒNG NAI CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI I II TRIỂN KHAI NỘI DUNG NQ 12: TRIỂN KHAI NỘI DUNG NQ 12: Nhanh (GS Hoàng Chí Bảo, 24/2/2012)...
 • 73
 • 220
 • 0

Chương IX Quản trị nguồn nhân lực

Chương IX Quản trị nguồn nhân lực
... KHÁI NIỆM  Quản trị nguồn nhân lực quốc tế trình tuyển  - dụng, đào tạo, trả lương cho nhân vị trí khác nước MNCs tuyển chọn nhân từ nguồn: Công dân quốc công ty Công ... Tăng chi phí Các nhà quản trị làm việc nước Các nhà quản trị làm việc nước công dân quốc gia làm việc quốc gia khác Tỷ lệ thất bại nhà quản trị làm việc nước Thất bại nhà quản trị làm việc nước ... giữ lại nhà cho quản trị viên họ công tác nước  Phân công cho nhà quản trị cấp cao trở thành người bảo trợ cho quản trị viên công tác nước  Giữ mối liên lạc liên tục với quản trị viên để bảo...
 • 47
 • 313
 • 2

Xem thêm