viếng lăng bác

Viếng lăng Bác

Viếng lăng Bác
... (1978) ( Viếng Lăng Bác ) * Cảm hứng bao trùm thơ niềm xúc động thiêng liêng, thành kính, lòng biết ơn tự hào pha lẫn nỗi xót đau viếng lăng Bác 3 Bố cục : phần : •Khổ : Cảm xúc đến lăng •Khổ ... phần : •Khổ : Cảm xúc đến lăng •Khổ 2&3 : Cảm xúc viếng lăng Bác •Khổ : Cảm xúc II TÌM HIỂU VĂN BẢN : Cảm xúc đến lăng : Con miền Nam thăm lăng Bác Đã thấy sương hàng tre bát ngát Ôi ! Hàng tre ... trung hiếu” lòng dân tộc sống theo lời dạy Bác “Trung với nước, hiếu với dân” 2 Cảm xúc viếng lăng : * Khổ : Ngày ngày mặt trời qua lăng Thấy mặt trời lăng đỏ Ngày ngày dòng người thương nhớ Kết...
 • 31
 • 620
 • 2

viếng lăng Bác

viếng lăng Bác
... Đọc thơ, kể tên hát Bác? Đây ai? Bác Hồ kính yêu Tiết 117 Văn VIẾNG LĂNG BÁC Viễn Phương I ĐỌC- TIẾP XÚC VĂN BẢN Đọc Các em lắng nghe! Viếng lăng Bác Con miền Nam thăm lăng Bác Đã thấy sương hàng ... Đọc thơ, kể tên hát Bác? Đây ai? Bác Hồ kính yêu Tiết 117 Văn VIẾNG LĂNG BÁC Viễn Phương I ĐỌC- TIẾP XÚC VĂN BẢN Đọc Các em lắng nghe! Viếng lăng Bác Con miền Nam thăm lăng Bác Đã thấy sương hàng ... tự chuyến vào lăng viếng Bác Em bố cục bài? Bố cục: phần Cảnh bên lăng buổi sáng sớ m Cảnh đoàn người xếp hàng vào lăng viếng Bác Cảnh bên lăng, niềm xúc động nhà thơ đứng trước Bác Ước nguyện...
 • 36
 • 448
 • 0

Tiết 117 - Viếng lăng Bác

Tiết 117 - Viếng lăng Bác
... Bác? Tiết 117 : Viếng lăng Bác ( Viễn Phương) I Đọc – Tìm hiểu chung Bác nằm giấc ngủ bình yên II Đọc - Hiểu văn Giữa vầng trăng sáng dịu hiền 3.Cảm xúc vào lăng Bác Vẫn biết trời xanh mãi -Hình ... trùm tác giả thơ gì? Tiết 111 : Viếng lăng Bác I Đọc – Tìm hiểu chung II Đọc - Hiểu văn Cảm xúc đến thăm lăng Bác - Nhà thơ từ miền Nam thăm Bác với tâm trạng mong mỏi - Cách xưng hô gần gũi, ... suy nghĩ ? Tiết 117 : Viếng lăng Bác I ( Viễn Phương) Đọc – Tìm hiểu chung II Đọc - Hiểu văn Hình ảnh hàng tre Cảm xúc đến thăm lăng có nét bật ? Bác Cảm xúcđó mang ý nghĩa Điều nhà thơ - Nghệ thuật...
 • 15
 • 459
 • 4

Tiết 117 Viếng Lăng Bác NV 9 học kỳ 2

Tiết 117 Viếng Lăng Bác NV 9 học kỳ 2
... thăm mà không dùng từ Viếng ? Hỏi : ấn tượng lăng Bác hàng tre lăng – cách tả tre Bác có điều đáng ý ? (từ ngữ hình ảnh ? gợi hình ảnh màu sắc, phong cách ?) Hỏi : Đến lăng Bác hình ảnh hàng tre, ... => GV kết luận cảm xúc tác giả Bác Hồ - Hình ảnh "mặt trời" lăng => Bác Hồ(ẩn dụ) vừa nói vó đại Bác vừa thể tôn kính nhân dân, nhà thơ với Bác - Hình ảnh Bác nằm lăng diễn tả tinh tế xác yên tónh, ... Cảm xúc nhà  II PHÂN TÍCH văn thể  Hình ảnh lăng Bác qua cách xưng hô cảm xúc nhà thơ ?  - Cảm xúc thể qu Cách xưng hô với từ "Con- Bác" => gần gũi Bác có phải mẻ thân thương kính trọng không...
 • 16
 • 381
 • 3

Tiết 117: Viếng lăng Bác

Tiết 117: Viếng lăng Bác
... 21/12/2005 2 Tác phẩm: Tháng năm 1976, tác giả từ miền Nam viếng Lăng Bác Thể thơ chữ (khổ thơ thứ ba chữ; có câu chữ) Viếng lăng bác Viễn Phương I/ Tìm hiểu tác giả, tác phẩm Tác giả: Tác ... Bài 23 tiết 117 Viếng lăng bác Viễn Phương I/ Tìm hiểu tác giả, tác phẩm 1/Tác giả: Nh th Vin Phng ễng tham gia cỏch ... thơ thứ nhất: Con miền Nam thăm lăng Bác Đã thấy sương hàng tre bát ngát Ôi! hàng tre xanh xanh Việt Nam Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng Con miền Nam thăm lăng Bác Lời thông báo gây ấn tượng,...
 • 28
 • 275
 • 2

Bài 23:Viếng lăng Bác

Bài 23:Viếng lăng Bác
... năm 2008 Bài: 23 Tiết :117 Văn : Viếng lăng bác (Viễn Phương ) I: Đọc thích II: Tìm hiểu văn Bài thơ Viếng lăng Bác 1)Cảm xúc trước lăng Bác Em học tập từ nói hộ lòng ta 2)Cảm xúc lăng Bác nghệ ... Thứ ngày tháng năm 2008 Bài: 23 Tiết :117 Văn : Viếng lăng bác (Viễn Phương ) I: Đọc thích II: Tìm hiểu văn 1)Cảm xúc trước lăng Bác 2)Cảm xúc lăng Bác 3) Cảm xúc rời lăng Bác Trong Trước thi hài ... khổ thơ đầu ( Cảm xúc trước lăng Bác) - Khổ thứ ba (Cảm xúc lăng Bác ) -Khổ thứ tư(Cảm xúc rời lăng Bác) Thứ ngày tháng năm 2008 Bài: 23 Tiết :117 Văn : Viếng lăng bác (Viễn Phương ) I: Đọc thích...
 • 21
 • 987
 • 2

Tiết 117: Viếng lăng Bác

Tiết 117: Viếng lăng Bác
... 06/24/13 Tiết 117: Văn Viếng lăng bác Viễn Phương I Đọc - tìm hiểu chung II.Đọc tìm hiểu chi tiết Khổ thơ một: Cảm xúc nhà thơ trước lăng Bác Khổ thơ hai: Cảm xúc nhà thơ xếp hàng vào lăng viếng Bác ... phục Tiết 117: Văn Viếng lăng bác Viễn Phương I Đọc - tìm hiểu chung II.Đọc tìm hiểu chi tiết Khổ thơ một: Khổ thơ hai: Cảm xúc nhà thơ xếp hàng vào lăng viếng Bác Ngày ngày mặt trời qua lăng ... vào lăng viếng Bác - Khổ 3: Cảnh bên lăng, nỗi xúc động tác giả - Khổ 4: ước nguyện mai Miền Nam 06/24/13 Tiết 117: Văn Viếng lăng bác Viễn Phương I Đọc - tìm hiểu chung II.Đọc tìm hiểu chi tiết...
 • 10
 • 299
 • 2

Tiết 117: Viếng Lăng Bac

Tiết 117: Viếng Lăng Bac
... Nhớ lời di chúc”(1972), “ Như mây mùa xuân”(1978), … * Tác phẩm: “ Viếng lăng Bác” sáng tác năm 1976,khi tác giả từ miền Nam thăm lăng Bác II/ Tìm hiểu thơ : 1/Tình cảm nhà thơ Bác: *Em hiểu tình ... PHƯƠNG Con miền Nam thăm lăng Bác, Đã thấy sương hàng tre bát ngát Ôi ! Hàng tre xanh xanh Việt Nam, Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng Ngày ngày mặt trời qua lăng, Thấy mặt trời lăng đỏ Ngày ngày dòng ... 2/Tình cảm toàn dân Bác: *So sánh hình ảnh mặt trời hai câu thơ: “ Ngày ngày mặt trời qua lăng Thấy mặt trời lăng đỏ” *Nghệ thuật sử dụng? Cách nói có ý nghóa ? -> Hình ảnh ẩn dụ: Bác Hồ “mặt trời”soi...
 • 22
 • 268
 • 0

Viếng lăng Bác

Viếng lăng Bác
... năm 1976 đất nước thống nhất, lăng Bác vừa hoàn thành, tác giả đoàn cán bộ, chiến só đồng bào miền Nam thăm Hà Nội vào lăng viếng Bác Tiết 117 Con miền Nam thăm lăng Bác Đã thấy sương hàng tre ... sâu sắc tác giả toàn dân tộc vào lăng viếng Bác người Bác Khẳng đònh trường tồn, Bác Lời hứa thủy chung, son sắt … Tiết 117 - Tâm trạng xúc động; niềm tự hào Bác, dân tộc Việt Nam Viễn Phương ... Nam thăm lăng Bác Đã thấy sương hàng tre bát ngát Viễn Phương Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam Cảm xúc tác giả vừa đến lăng Bác Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng Ngày ngày mặt trời qua lăng Thấy...
 • 17
 • 459
 • 1

Viếng lăng Bác

Viếng lăng Bác
... Tiến gần đến lăng Bác, nhà thơ bắt gặp hình ảnh mặt trời đỏ rực lăng: "Ngày ngày mặt trời qua lăng Thấy mặt trời lăng đỏ" Mặt trời rực sáng đem đến sống, đem đến ... qua lăng, tỏa ánh sáng sưởi ấm vạn vật điệp khúc không thay đổi thời gian, công ơn Bác ngự trò lòng người dân Việt Nam không phai nhòa theo năm tháng, hình ảnh dòng người vào viếng lăng Bác trở ... người Việt Nam, mà để ca ngợi nhẹ nhàng mà thản Bác Không gian lăng Bác ngời sáng ánh sáng dòu hiền, ánh sáng vầng trăng, người bạn tri kỷ Bác Bác vốn yêu thiên nhiên, yêu vầng trăng sáng sáng...
 • 4
 • 238
 • 2

Viếng lăng Bác

Viếng lăng Bác
... THƠ “VIẾNG LĂNG BÁC” CỦA VIỄN PHƯƠNG A.ĐỌC – HIỂU CHÚ THÍCH Tác giả : (SGK) Tác phẩm : a Hòan cảnh sáng tác : b Nội dung : Bài thơ thể lòng thành kính niềm xúc động sâu sắc nhà thơ người vào lăng ... tác giả qua khổ thơ -=> Niềm xúc cảm mãnh liệt Thân mời em lắng nghe hát Viếng lăng Bác ca sĩ Thùy Dương thể Bác cánh đồng, Thăm ruộng lúa , hỏi bông, Ghé hợp tác ,qua thôn xóm, Xem trường ... Trình trăng nhận • - Trời xanh : Bác vĩ đại, trường tồn mãi • - Nhói : cảm xúc , tiếc thương • => Nỗi đau khôn cùng, khôn tận Khổ – Cảm xúc phải rời xa lăng Bác -Nhịp điệu : nhanh , dồn dập...
 • 16
 • 266
 • 2

Viếng Lăng Bác

Viếng Lăng Bác
... thăm miền Bắc, vào lăng viếng Bác, công trình xây dựng lăng Bác vừa hoàn thành năm 1976 Bài thơ trích tập Như mây mùa xuân (1978) 3- Đọc, tìm hiểu thích: Đọc thơ viếng lăng bác viễn phương ? ... có đáng lưu ý, ? Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 4- Bố cục thơ: * Khổ 1: Hình ảnh lăng Bác qua cảm xúc nhà thơ * Khổ 2-3: Cảm xúc nhà thơ Bác Hồ * Khổ 4: Tâm trạng nhà thơ rời xa lăng Bác II - Phân Tích: ... ảnh lăng Bác qua cảm xúc nhà thơ Con - Bác Thăm * Hàng tre Một lòng thành kính, thiêng liêng tha thiết Biểu tượng người, dân tộc Việt Nam quanh Bác => Lòng thành kính nhà thơ nhân dân Bác...
 • 15
 • 227
 • 1

vieng lang bac ( cuc hay ) co file vide dinh kem

vieng lang bac ( cuc hay ) co file vide dinh kem
... Câu 1: Viết công thức tính trọng lượng riêng vật? d= P V d trọng lượng riêng (N/m 3) V thể tích (m 3) P trọng lượng (N) Câu 2: So sánh tính dẫn nhiệt chất rắn, lỏng, khí ? Chất rắn dẫn nhiệt tốt, ... gói thuốc tím Hiện tượng quan sát thấy Số nhiệt kế cốc d trọng lượng riêng (N/m 3) d= P V V thể tích (m 3) P trọng lượng (N) nước truyền nhiệt nóng nở chất lỏng ĐốiHiện lànăng truyền từ đáysát thấy ... truyền nhiệt dòng chất lỏng hay dòng chất khí II - xạ nhiệt - Bức xạ nhiệt truyền nhiệt cách phát tia nhiệt thẳng III - vận dụng em chưa biết * Phích ( bình thuỷ ) bình thuỷ tinh hai lớp Giữa...
 • 21
 • 287
 • 1

Phân tích bài thơ "Viếng lăng Bác" của Viễn Phương

Phân tích bài thơ
... thiết, ngôn ngữ thơ bình dị mà cô đúc Bằng từ ngữ, lời lẽ chân thành, giàu cảm xúc, nhà thơ Viễn Phương bày tỏ niềm xúc động lòng biết ơn sâu sắc đến Bác dịp miền Bắc viếng lăng Bác Bài thơ tiếng nói ... thăm lăng Bác Bác ơi! Bác ngủ lại bình yên nhé, chúng cháu miền Nam tiếp tục xây dựng Tổ quốc từ móng Bác tạo đây! Câu thơ trầm xuống để kết thùc, ngừng lặng hòan toàn… Về nghệ thuật, thơ Viếng lăng ... thêm giá trị nội dung Bài thơ viết theo thể tám chữ, có có xen vài câu bảy chín chữ Nhiều hình ảnh thơ lấy từ đời thực ẩn dụ, trở thành cách thể cảm xúc thành kính tác giả Nhịp thơ linh hoạt, lúc...
 • 5
 • 61,301
 • 301

Xem thêm

Từ khóa: phan tich bai tho vieng lang baccảm nhận bài thơ viếng lăng bácnội dung nghệ thuật viếng lăng báccảm nghĩ về bài thơ viếng lăng báccảm nhận về bài thơ viếng lăng bácphân tích viếng lăng bácphân tích bài thơ viếng lăng bác lớp 9ý nghĩa của bài thơ viếng lăng báccảm nghĩ của e về bài thơ viếng lăng báccảm nhận của em về bài thơ viếng lăng báccảm nhận về khổ cuối bài thơ viếng lăng bácdàn ý cảm nhận về bài thơ viếng lăng bácnêu cảm nhận về bài thơ viếng lăng bácphát biểu cảm nghĩ về bài thơ viếng lăng báccảm nhận của về bài thơ viếng lăng bácTiểu luận Tìm hiểu phương pháp chiếu xạ trong bảo quản nông sản sau thu hoạch. Tình hình ứng dụng phương pháp ở Việt Nam và trên thế giớiTiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật map trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp MAPTiểu luận Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạchGame TheoryZerosum gamesExtensive gamesĐáp án Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sốCâu hỏi ôn tập Luật tố tụng hình sựNghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015Rèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngBài giảng môn CFABài 13. Di truyền liên kếtBài 8. Nhiễm sắc thểBài 8. Nhiễm sắc thểBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiđồ án tốt nghiệp chung cư cán bộ công nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gònBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu động học, động lực học và độ bền hệ thống lái máy kéo bông sen 20Nghiên cứu một số đặc điểm về cấu trúc và đa dạng loài của các trạng thái rừng giàu ở bắc và nam đèo hải vânDiễn ngôn lịch sử trong biên bản chiến tranh 1 2 3 4 75 của trần mai hạnh (tt)