ĐA DẠNG SINH học (thanh tra toàn diện)

báo cáo đa dạng sinh học điều tra nghiên cứu định lượng đa dạng sinh học thực vật thân gỗ

báo cáo đa dạng sinh học điều tra nghiên cứu định lượng đa dạng sinh học thực vật thân gỗ
... trạng rừng -S : Số loi- N: Số lợng cá thể- d : a dạng loi- J: ộ đồng -H'(loge): Chỉ số đa dạng Shannon Wiener- Simpson: Chỉ số đa dạng sinh học Simpson 4.3 S lng ụ o m: Qua th (hỡnh 2) cho ... cỏc loi gúp phn bo tn a dng sinh hc cho khu vc Vic tớnh toỏn cỏc ch s a dng sinh hc cho thy mt s qun xó cũn cú mc a dng sinh hc khỏ cao Thụng qua cỏc ch s a dng sinh hc ó c nh lng, bc u chỳng ... ch s Simpson (thuc lý thuyt thụng tin) 2.1.3 Cụng thc ỏnh giỏ a dng sinh hc 2.1.3.1 Ch s a dng sinh hc ca Fisher : Cỏc nh sinh thỏi hc cho rng, cú th s dng ch s so sỏnh s a dng cỏc khu vc...
 • 39
 • 616
 • 0

BÁO CÁO KHOA HỌC: "DỰ BÁO SỰ BIẾN ĐỘNG MỘT SỐ THÀNH PHẦN ĐA DẠNG SINH HỌC HỒ BA BỂ BẰNG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN" pdf

BÁO CÁO KHOA HỌC:
... vật Sau đó, hình phần mềm Stella II để dự báo biến động nhóm sinh vật hồ thời gian tới KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 2.1 Áp dụng hình biến động sinh khối thuỷ sinh vật hình hệ sinh thái Yu ... thuỷ vực tiêu biểu hồ Tây Hà Nội Để góp phần quản lý có hiệu phát triển hệ sinh thái hồ Ba Bể cách bền vững, thực đề tài: “Dự báo biến động số nhóm sinh vật hồ Ba Bể hình toán” ĐỐI TƯỢNG ... định giá trị sinh khối thấp Đó chiều hướng tốt đảm bảo hồ Hình Kết biến động sinh khối thực vật (1) động vật (2) thực tế 10 năm gần Hình Kết biến động sinh khối nhóm cá (nhóm ăn sinh vật đáy-1,...
 • 22
 • 319
 • 2

Điều tra thành phần, sự đa dạng sinh học của các loài côn trùng gây hại và thiên địch của chúng trên cây đậu tương và nghiên cứu các đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của loài sâu róm 4 gù Dasichira spp

Điều tra thành phần, sự đa dạng sinh học của các loài côn trùng gây hại và thiên địch của chúng trên cây đậu tương và nghiên cứu các đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của loài sâu róm 4 gù Dasichira spp
... phối Hình 9: Trưởng thành sâu róm Dasichira spp 3.3.2 Đặc điểm sinh học, sinh thái sâu róm Dasichira spp 3.3.2.1 Đặc điểm sinh thái, sinh học ấu trùng sâu róm Dasichira spp Pha ấu trùng ... dung nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu: Sự đa dạng côn trùng tương đặc điểm sinh thái, sinh học loài sâu róm Dasichira spp 2.1.2 Nội dung nghiên cứu: a- Điều tra nghiên cứu đa dạng thành ... KHUYẾN NGHỊ - Cần nghiên cứu cách có hệ thống thành phần loài côn trùng gây hại thiên địch chúng sâu vào đặc điểm hình thái, sinh thái, sinh học loài côn trùng gây hại để phục vụ cho công tác bảo...
 • 58
 • 227
 • 0

điều tra và đánh giá tác động của sinh vật ngoại lai xâm hại đến đa dạng sinh học tại hai quận bình thủy và cái răng thành phố cần thơ

điều tra và đánh giá tác động của sinh vật ngoại lai xâm hại đến đa dạng sinh học tại hai quận bình thủy và cái răng thành phố cần thơ
... động sinh vật ngoại lai đến đa dạng sinh học TPCT cần thiết Đề tài Điều tra đánh giá tác động sinh vật ngoại lai xâm hại đến đa dạng sinh học hai Quận Cái Răng Bình Thủy Thành phố Cần Thơ ... Đại học Cần Thơ TÓM LƯỢC Đề tài: Điều tra đánh giá tác động sinh vật ngoại lai xâm hại đến đa dạng sinh học hai Quận Bình Thủy Cái Răng Thành phố Cần Thơ thực từ tháng 9/2013 đến tháng 5/2014, ... Chim Tháp Đa dạng sinh học tác động sinh vật ngoại lai đến đa dạng sinh học Đa dạng sinh học: nghiên cứu tính đa dạng vật sống thiên nhiên, từ loài sinh vật phân cắt đến động thực vật (trên cạn nước)...
 • 91
 • 428
 • 1

Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM) để xác định sẵn lòng chi trả (WTP) của người dân ở Viên Chăn cho việc bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững trong Khu bảo tồn Houay Nhang

Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM) để xác định sẵn lòng chi trả (WTP) của người dân ở Viên Chăn cho việc bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững trong Khu bảo tồn Houay Nhang
... CVM để định giá cho việc bảo tồn đa dạng sinh học sử dụng bền vững Khu bảo tồn Houay Nhang thủ đô Viên Chăn, Lào 400 hộ gia đình chọn ngẫu nhiên để vấn trực tiếp kết nghiên cứu cho thấy, người dân ... GIÁ NGẪU NHIÊN SỬ DỤNG CHO WTP ĐỐI VỚI KHU BẢO TỒN 1.1 Nhận thức khu bảo tồn ý nghĩa  Nhận thức khu bảo tồn: Khu bảo tồn Houay Nhang khu đất bảo vệ quy định pháp luật quyền sở Khu bảo tồn bảo ... nhiên để ước lượng mức sẵn lòng chi trả dân Viên Chăn thông qua giá trị cho việc bảo tồn sử dụng bền vững Khu bảo tồn Houay Nhang Nguồn tài trợ chương trình phần góp vào chế tài để tu sửa bảo vệ khu...
 • 58
 • 1,177
 • 13

Phần mềm theo dõi diễn biến nguồn tài nguyên rừng và đa dạng sinh học tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình châu

Phần mềm theo dõi diễn biến nguồn tài nguyên rừng và đa dạng sinh học tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình châu
... • • Theo dõi diễn biến nguồn tài nguyên rừng Theo dõi diễn biến đa dạng thực vật rừng khu bảo tồn thiên nhiên Theo dõi diễn biến đa dạng động vật rừng hoang dã khu bảo tồn thiên nhiên Theo dõi ... • Theo dõi diễn biến nguồn tài nguyên rừng Theo dõi diễn biến đa dạng thực vật rừng khu bảo tồn thiên nhiên Theo dõi diễn biến đa dạng động vật rừng hoang dã khu bảo tồn thiên nhiên Theo ... Nơi sinh: Phan Thiết – Bình Thuận Ngành: CNTT Phái: Nữ I Nơi sinh: Bình Dương Ngành: CNTT TÊN ĐỀ TÀI: Phần mềm theo dõi diễn biến nguồn tài nguyên rừng đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Bình...
 • 83
 • 918
 • 4

Đổi mới công tác thanh tra tòan diện các trường trung học phổ thông

Đổi mới công tác thanh tra tòan diện các trường trung học phổ thông
... viên trung học phổ thông công tác tra; 111 - Xây dựng kế hoạch công tác tra toàn diện trường trung học phổ thông; 111 - Đổi tổ chức công tác tra toàn diện trường trung học ... học phổ thông; 111 - Xây dựng đội ngũ tra viên cộng tác viên tra bậc học trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu công tác tra; 111 - Chỉ đạo triển khai công tác tra toàn diện trường ... luận quản lý công tác tra toàn diện trường trung học phổ thông 6.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk công tác tra toàn diện trường trung học phổ thông 6.3...
 • 116
 • 665
 • 3

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THANH TRA TOÀN DIỆN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THANH TRA TOÀN DIỆN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
... viên trung học phổ thông công tác tra; 111 - Xây dựng kế hoạch công tác tra toàn diện trường trung học phổ thông; 111 - Đổi tổ chức công tác tra toàn diện trường trung học ... luận quản lý công tác tra toàn diện trường trung học phổ thông 6.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk công tác tra toàn diện trường trung học phổ thông 6.3 ... viên THPT 4.3 Giới hạn địa bàn khảo sát Địa bàn khảo sát số trường THPT địa bàn tỉnh Đắk Lắk GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Chất lượng công tác tra toàn diện trường THPT địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhiều bất cập so...
 • 116
 • 338
 • 0

TỔNG QUAN VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG BẢO TỒN

TỔNG QUAN VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG BẢO TỒN
... 218 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010 [5] Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng (2009), Báo cáo 10 năm trạng môi trường thành phố Đà Nẵng (1997 – 2007), NXB Đà Nẵng [6] Võ Sĩ ... khu bảo tồn thiên nhiên thành phố Đà Nẵng Qui hoạch khu bảo tồn ĐDSH thông qua việc thiết lập trung tâm NCKH thành phố, tăng cường hợp tác quốc tế nghiên cứu “du lịch sinh thái văn minh” b Bảo tồn ... phòng hộ diễn Định hướng Bảo tồn phát triển ĐDSH Đà Nẵng Với giá trị to lớn ĐDSH TP Đà Nẵng thách thức đe dọa đến suy giảm ĐDSH nay, việc xác định định hướng giải pháp quản lý, bảo tồn cần thiết...
 • 7
 • 965
 • 14

Điều tra nghiên cứu định lượng đa dạng sinh học thực vật thân gỗ ởKhu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông tỉnh Bình Thuận

Điều tra nghiên cứu định lượng đa dạng sinh học thực vật thân gỗ ởKhu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông tỉnh Bình Thuận
... 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 - d : Đa dạng loi - J: Độ đồng - H'(loge): Chỉ số đa dạng Shannon Wiener - Simpson: Chỉ số đa dạng sinh học Simpson 4.3 S lng ụ o m: Qua th (hỡnh 2) ... Nm ký 1983 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1995 2.2.2 ánh giá đa dạng sinh học ti Vit Nam Cỏc hot ng nghiờn cu phõn tớch nh lng a dng sinh hc cũn rt hn ch ỏp dng Vit Nam, ú chỳng ta li ang cú rt ... nm 2008 ti k hp th 4; theo ú: - a dng sinh hc l s phong phỳ v gen, loi sinh vt v h sinh thỏi t nhiờn - Bo tn a dng sinh hc l vic bo v s phong phỳ ca cỏc h sinh thỏi t nhiờn quan trng, c thự hoc...
 • 36
 • 492
 • 0

QUAN ĐIỂM TOÀN CẦU VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC

QUAN ĐIỂM TOÀN CẦU VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC
... ĐA DẠNG SINH HỌC 1.3 ÁP LỰC CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC 1.4 CÔNG ƯỚC VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC (CBD) 1.5 VAI TRÒ QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI DÂN VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC 6 ĐA DẠNG SINH HỌC TRÊN CẠN 2.1 BẢO VỆ CÁC KHU ... 1.1 Đa dạng sinh học gì? Sự đa dạng sinh học hay đa dạng sinh học nói cách ngắn gọn đa dạng sống Trái đất Khái niệm bao gồm loài thực vật, động vật vi sinh vật cạn, sông hồ biển Đa dạng sinh học ... chia sẻ quan điểm với người đa dạng sinh học, suy giảm cách bảo vệ đa dạng sinh học Cuốn tài liệu cung cấp cho bạn thông tin đa dạng sinh học hành động nên làm để dừng trình mát đa dạng sinh học, ...
 • 25
 • 239
 • 0

Đa dạng sinh học cá khu vực đông bắc thanh hoá

Đa dạng sinh học cá khu vực đông bắc thanh hoá
... (2003) [5] đa dạng Khu hệ đông bắc Thanh Hoá gồm 108 loài, 71 giống, 27 họ thuộc 3.1.2 Cấu trúc thành phần loài khu vực đông bắc Thanh Hoá Đa dạng sinh học khu đông bắc Thanh Hoá thể ... .19 3.1 Đa dạng sinh học khu vực đông bắc Thanh Hoá 19 3.1.1 Thành phần loài khu vực đông bắc Thanh Hoá .19 3.1.2 Cấu trúc thành phần loài khu vực đông bắc Thanh Hoá 19 3.1.3 ... phần loài khu vực đông bắc Thanh Hoá Sự phân bố loài khu vực đông bắc Thanh Hoá Định loại mô tả hình thái loài khu vực đông bắc Thanh Hoá Đặc điểm hình thái số chủng quần khu vực nghiên...
 • 122
 • 287
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề 2 các mục tiêu chủ yếu của kế hoạch tổng thể xây dựng chương trình bảo tồn đa dạng sinh học thành phố hồ chí minh và rừng ngập mặn cần giờchuyên đề 4 các biện pháp chương trình để bảo tồn đa dạng sinh học thành phố hồ chí minh và rừng ngập mặn cần giờcâu 17 quyết định chính phủ về đa dạng sinh học và an toàn sinhhọcnhững hành động toàn diện cho công tác bảo tồn tính đa dạng sinh họckế hoạch thanh tra toàn diện trường tiểu họckế hoạch thanh tra toàn diện trường họckế hoạch thanh tra toàn diện giáo viên tiểu họcsuy thoái đa dạng sinh học toàn cầuđa dạng sinh học rừng tràm trà sưnghiên cứu đánh giá nguồn lợi thuỷ sản và đa dạng sinh học của một số vùng rừng ngập mặn điển hình để khai thác hợp lý và phát triển bền vữngbảo tồn đa dạng sinh học rừng ngập mặn cần giờ và thành phố hồ chí minh potxkế hoạch thanh tra toàn diện trường đại họcsử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên cvm để xác định sẵn lòng chi trả wtp của người dân ở viên chăn cho việc bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững trong khu bảo tồn houay nhangthành phần đa dạng sinh học của trái đấtđiều tra giám sát đa dạng sinh học ở các kbtĐỀ + ĐÁP ÁN CASIO SỐ 1-20170401T033425Z-001.zipĐỀ + ĐÁP ÁN CASIO SỐ 1-20170401T033425Z-001.zipBộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 11.Giay uy quyenBộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 3. BiepCBTT da ky hop dong kiem toan nam 2017Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 5. Tiep9.Thong bao to chuc DHCD 2017BCTC hop nhat giua nien do nam 2017 kyThong bao to chuc DHCD 2017Thong bao to chuc DHCD 201710.So yeu ly lich ung vien BKSQuy che bau cu bo sung BKS 2016-2021Bao cao hoat dong cua BKS 2014_hnxBao cao hoat dong cua HDQT 2014_hnxTT du kien phan phoi loi nhuan_hnxSo yeu ly lich ung vien HDQTTriết học phật giáo về con người, ảnh hưởng của triết lý này đến nhận thức và hoạt động sống của người ViệtVăn bản hành chính: Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên kehoachtruong- Mẫu Giấy xác nhận Ủy Quyền tham dự ĐHCĐ 20163 4 PL4 Cty Năng Lượng