Đề thi ôn Anh Văn xếp loại đầu vào có đáp án 1

Đề thi thử TN Văn Sở GDĐT Yên Bái đáp án

Đề thi thử TN Văn Sở GDĐT Yên Bái có đáp án
... wWw.VipLam.Info SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2010-2011 Môn thi: Ngữ văn HƯỚNG DẪN CHẤM (Bản hướng dẫn chấm gồm 04 trang) ... thành 1,0 điểm) II ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu Đáp án Cuộc đời nghiệp nhà văn Hê-minh-uê ? (2,0 điểm) - Ơ-nit Hê-minh-uê (1899-1961) nhà văn Mĩ để lại dấu ấn sâu sắc Điểm 0,5 văn xuôi đại phương ... để đánh giá tổng quát làm học sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm cách đơn Do đặc trưng môn ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt việc vận dụng đáp án thang điểm ; khuyến khích viết có...
 • 5
 • 107
 • 0

Đề thi anh văn B1 trường FPT (có đáp án)

Đề thi anh văn B1 trường FPT (có đáp án)
... thousand skill areas in the world of work English test – B1 Toot your own horn! Many people clutch when asked to think about their abilities Some think they have none at all! But everyone does, and ... taking telephone messages This (12) _ soon followed by conversational French These are the trademarks of a highly-gifted child, unusual (13) _ not unique The strange thing (14) _ Nicholas is ... test – B1 B tell the employer what you’ve done in the past 44 ‘Many people clutch when asked to…’ (line 15) means: A many people panic B many people underestimate themselves English test – B1 45...
 • 8
 • 4,347
 • 120

Đề thi khảo sát môn Văn lớp 6 đầu năm (Có Đáp án)

Đề thi khảo sát môn Văn lớp 6 đầu năm (Có Đáp án)
... điểm: 10 50% Tỉ lệ 50% 10% Tỉ lệ: 100% II/ BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ RA Câu 1: điểm a Từ đơn gì? Từ phức ? Hãy xác định từ đơn từ phức câu văn sau: Người Viết Nam ta – cháu vua Hùng – nhắc đến ... Hàng năm Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh thua (0,5 đ) (0,5 đ) (0,5 đ) Câu : (5 điểm) A Mở (0,5 đ) Hãy tả người thân em.( ba, mẹ,….) Giới thi u người em định tả (ba, mẹ ) (0,5 đ) ( Có thể giới thi u ... lại việc truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh? Câu : điểm Hãy tả người thân em.( ba, mẹ,….) III/ Đáp án biểu điểm Câu Đáp án Điểm (0,5 đ) Câu 1: (2 điểm) a Từ đơn gì? Từ phức ? a.- Từ đơn từ tiéng tạo thành...
 • 4
 • 252
 • 0

Đề thi Anh văn TOEFL ITP đầy đủ đáp án phần ngữ pháp 001

Đề thi Anh văn TOEFL ITP đầy đủ có đáp án phần ngữ pháp 001
... sensitive to light D Đáp án D sensitive → sensitivity 27.Ice crystals in a glacier tends to melt and recrystallize within a brief moment of travel A B C D on a downhill glide Đáp án A tends → tend ... the (C ) The (D) It was the Đáp án D The soybean contains vitamins, essential minerals, high percentage of protein (A) a (B) and a (C ) since a (D) of which a Đáp án B Hail is formed when a ... early Đáp án C 14 The settings of Eudora Welty’s stories may be rather limited, but about human nature is quite broad (A) exposes (B) exposes that (C ) she exposes (D) what she exposes Đáp án D...
 • 22
 • 299
 • 1

Luyện Đề Anh Văn THPT Quốc Gia 2015 đáp án Đề Số 1

Luyện Đề Anh Văn THPT Quốc Gia 2015 Có đáp án Đề Số 1
... ngược  đáp án C (Bộ phim đáng sợ mang đến thích thú) Question 59: Giải Cấu trúc so sánh số lần: S1 + V1 + số lần + as + adj/ adv + as + S2+ V2 Eg: She types twice as fast as I  đáp án B (Họ ...  đáp án D ( Tác giả chủ yếu thuật lại liên quan đến Andrew Jackson góc nhìn lịch sử) Question 14 : Giải - become the household word (n): trở nên vô tiếng - fame: danh tiếng  đáp án B (Jack ... washed, walked - lại đọc /d/ Eg: warned, played, moved Megabook Chuyên gia sách luyện thi Page | 11 đáp án D Question 12 : Giải - future / ˈfjuːtʃə(r) /(n): tương lai - refuse / rɪˈfjuːz / to...
 • 24
 • 272
 • 2

Luyện Đề Anh Văn THPT Quốc Gia 2015 đáp án Đề Số 3

Luyện Đề Anh Văn THPT Quốc Gia 2015 Có đáp án Đề Số 3
... However: nhiên – dùng mệnh đề mang ý đối lập với mệnh đề trước Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Tôi không hiểu dẫn anh Tuy nhiên, đ~ yêu cầu anh nhắc lại anh vừa nói mệnh đề mang quan hệ nhân nên ... prepositional phrase, nghĩa l{ bổ nghĩa cho danh từ C|ch dùng chuẩn l{ sau động từ "to be" v{ trước (cụm) danh từ Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Megabook.vn - Chuyên gia sách luyện thi Eg: The ... |n A Question 72: Giải thể suy luận từ đoạn văn kh|m ph| n{o đ~ xuất giai đoạn đầu lịch sử dinh dưỡng? Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Megabook.vn - Chuyên gia sách luyện thi Near the end...
 • 21
 • 280
 • 1

Luyện Đề Anh Văn THPT Quốc Gia 2015 đáp án Đề Số 5

Luyện Đề Anh Văn THPT Quốc Gia 2015 Có đáp án Đề Số 5
... Đỉnh Luyện Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 20 15 Trang 17  đáp án D Question 43: Giải Khoảng 20% điện nước Mĩ đến từ nhà máy điện hạt nhân  đáp án C câu câu chủ động Question 44: Giải Cấp so sánh số ... bật, đáng ý - Widespread (adj): lan rộng, phổ biến  Đáp án C Question 11: Giải Sự hòa hợp chủ ngữ động từ: chủ ngữ số với động từ chia số Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 20 15 Trang ... last election  Rất nhiều môi trường sống thay đổi liên quan đến loại thực vật động vật sống Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 20 15 Trang 16  đáp án A Question 37: Giải  in favor with...
 • 25
 • 517
 • 6

Luyện Đề Anh Văn THPT Quốc Gia 2015 đáp án Đề Số 6

Luyện Đề Anh Văn THPT Quốc Gia 2015 Có đáp án Đề Số 6
... 12 Đáp án: C Lời giải: Unique: Với từ “only, unique” cần dùng mạo từ “the” Question 13 Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 Trang 6/ 14 - Mã đề thi 135 Đáp án: D Lời giải: Vấn đề (the ... bạn nên cân nhắc lời gợi ý họ cách cẩn thận” Question 36 Đáp án: D Lời giải: Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 Trang 9/14 - Mã đề thi 135 Be Out of work: thất nghiệp Eg: any reduction ... thường) + simplicity: [sim'plisəti] (danh từ) đơn giản, dễ hiểu Question 44 Đáp án: B Lời giải: Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 Trang 10/14 - Mã đề thi 135 Standard = customary (a):...
 • 14
 • 444
 • 2

Luyện Đề Anh Văn THPT Quốc Gia 2015 đáp án Đề Số 9

Luyện Đề Anh Văn THPT Quốc Gia 2015 Có đáp án Đề Số 9
... Đỉnh Luyện Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 21 Không ngo{i c|c chuyên gia nhận rẳng tranh n{y l{ chép Nó giống với gốc A Khó để người bình thường đ|nh gi| tranh gải v{ tranh thật, c|c chuyên gia ... gift Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 13 - None of the/ these/ those/my/… N (số nhiều) V (số ít): không …trong số Eg: None of the pens is mine - Every N (đếm số ít): … Eg: Every ... nằm tĩnh dưỡng thời gian  Đ|p |n C Question 34: Giải Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 14 Mặc dù đế chế May- a đ~ biến mất, người May- a sống vùng họ đ~ sinh sống  H{nh động...
 • 24
 • 264
 • 1

De thi thu THPT quoc gia mon vat ly16 co dap an(sap xep theo cau truc BGD)

De thi thu THPT quoc gia mon vat ly16 co dap an(sap xep theo cau truc BGD)
... 220 cos(100t )(V ) Điều chỉnh C để mạch xảy tượng cộng hưởng , biểu thức cường độ dòng điện mạch lúc là: A i  cos(100t ) A  ) A D i  4,4 cos(100t ) A B i  4,4 cos(100t  C i  4,4 cos(100t ...  I cos100 t   (A) Nếu ngắt bỏ tụ điện C cường độ dòng 2    điện qua đoạn mạch i  I cos 100 t   (A) Điện áp hai đầu đoạn mạch 6  A u  60 cos100 t   / 3 (V) B u  60 cos100 ... khoảng x cho u  cos(40x).cos(10t )(mm) , x tính m, t tính giây Bước sóng sóng truyền dây A.5cm B.5m C.2cm D.2m Câu 32 Một vật dao động điều hòa với phương trình chuyển động : x  cos(t   )cm...
 • 5
 • 280
 • 0

De thi thu THPT quoc gia mon vat ly17 co dap an(sap xep theo cau truc BGD)

De thi thu THPT quoc gia mon vat ly17 co dap an(sap xep theo cau truc BGD)
... mạch i  I cos(t ) điện áp hai đầu đoạn mạch u  U cos(t   ) công suất tức thời : P  UI cos  UI cos(2t   ) C.P = UI cos  B P  U I cos   U I cos(t   ) A D.P = U0I0 cos  Câu ... cân chuyển động theo chiều âm trục tọa độ Biết thời gian ngắn hai lần động vật 0,125s Phương trình dao động vật : A cos(4t  C  )(cm)  )(cm)   D cos( t  )(cm) B cos(4t  cos(4t )(cm) Câu ... sin(10t  5 )(cm) x2   cos(10t )( cm ) Phương trình dao động tổng hợp hai dao động là: A x  cos(10t )(cm) C x  cos(10t  B x  cos(10t  5 )(cm)  )(cm) D x  15 cos(10t )( cm ) Câu...
 • 6
 • 304
 • 0

De thi thu THPT quoc gia mon vat ly15 co dap an(sap xep theo cau truc BGD)

De thi thu THPT quoc gia mon vat ly15 co dap an(sap xep theo cau truc BGD)
... vàng phân bố trường giao thoa B Trong trường giao thoa có hai loại vân sáng vàng màu tím C Có 16 vân sáng màu tím phân bố trường giao thoa D Có tổng cộng 33 vạch sáng trường giao thoa Câu 20 Dưới ... cos(100t+/6)(A) Biểu thức hiệu điện đầu cuộn cảm là: A u = 50cos(100t+2/3) (V) B u = 50cos(100t+ /6) (V) C u = 500cos(100t+2/3) (V) D u = 50cos(100t-/3) (V) Câu 25 Chiếu chùm tia hồng ngoại vào ... hạt tính theo đơn vị u coi số khối Động hạt X thu A KX =3,575 (MeV) B KX =4,575 (MeV) C KX =2,575 (MeV) D KX =1,575 (MeV) Câu 33 Một lắc đơn đếm giây có chu kì 2s, nhiệt độ 20oC nơi có gia tốc...
 • 4
 • 312
 • 0

11 Dạng BÀI TẬP nâng cao HÓA HỌC 9 (MINH HỌA BẰNG ĐỀ THI HSGIỎI TP Quy Nhơn , Tỉnh BÌnh Định ) đáp án

11 Dạng BÀI TẬP nâng cao HÓA HỌC 9 (MINH HỌA BẰNG ĐỀ THI HSGIỎI TP Quy Nhơn , Tỉnh BÌnh Định ) có đáp án
...  => m Fe(OH)x = (56 + 17x ). 0,1 Mà : < HS = 9, 05 : ( 5,6 + 1,7 x) < => 9, 05 < 5,6 + 1,7 x => x > ( 9, 05 – 5,6 ) : 1,7 = 2, 03 Chọn x = => HS % = ( 9, 05 : 1 0,7 ). 100% = 8 4,5 8% Bài tóan hiệu suất ... Bài tập : ống nghiệm đánh số thứ tự ( 1) , ( 2) , ( 3) , ( 4) , ống chứa dd sau : Na2CO3 , MgCl2 , HCl , KHCO3 Biết : Khi đổ ống (1)vào ống (3)thì thấy kết tủa Khi đổ ống (3)vào ống (4)thì ... a/Từ 1 1, 2g hh kim lọai ta thu 3 9, 6g hh muối => số mol Cl muối = ( 3 9, 6 – 1 1, 2): 3 5,5 = 0,8 mol Vây số mol HCl = 0,8 mol số mol H2 thu = 0,4 mol => VH2 = 0,4 .22.4 = 8 ,9 6 lít Bài giải b/Lấy 2 2,4 g...
 • 84
 • 2,781
 • 29

Xem thêm

Từ khóa: de thi hsg mon van cap huyen lop 6 co dap an nam 2015 2016đề thi tiếng anh lớp 9 học kì 2 có đáp ánđề thi thử đại học môn toán khối d có đáp án năm 2014 thpt chu văn anon thi tieng anh cong chuc hanh chinh 2014 co dap anđề thi thử đại học môn toán năm 2014 có đáp ánđề thi thử đại học môn lý năm 2014 có đáp ánđề thi học sinh giỏi lớp 8 môn toán co dap anđề thi thử đại học môn vật lý 2012 co dap an chi tietđề thi trắc nghiệm môn tin học đại cương có đáp ánđề thi thử tốt nghiệp môn sinh năm 2013 có đáp ánđề thi học sinh giỏi môn toán lớp 5 có đáp ánđề thi thử đại học khối a năm 2013 co dap anđề thi thử đại học môn lý năm 2013 có đáp ánđề thi thử đại học môn vật lý 2013 có đáp ánđề thi thử đại học môn toán năm 2012 co dap anTìm hiểu văn hóa công sở tại các trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chứcThuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Đô thị mới Mộc Bài thuộc Khu kinh tế Mộc Bài,tỉnh Tây Ninh đến năm 2020Chương II. §3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dâyVAI TRÒ IPv6 ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA 4G/5G VÀ IoT1472016102924VRTS baocaoquantricongty6thangdaunam2016 signedThông báo cổ đông .CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2009 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CÁC NGÀNH KỸ THUẬTBÁO CÁO THIẾT KẾ KỸ THUẬTBỘ TIÊU CHUẨN CÔNG TÁC LƯỚI ĐIỆNNHẬN ĐỊNH VỀ TAI BIẾN TRƯỢT LỞ ĐẤT ĐÁ DỌC TUYẾN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN TỪ QUẢNG BÌNH ĐẾN THỪA THIÊN HUẾChương II. §1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm sốskkn một số phương pháp huấn luyện thể lực môn cầu lông cho học sinh lớp 12 THPTskkn nâng cao chất lượng và hiệu quả làm bài tập về chức năng giao tiếp trong tiếng anhNghị định 10 2016 TT-BKHĐT quy định việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu.Thông tư 59 2015 TT-BTNMT quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất.Thông tư 51 2015 TT-BLĐTBXH về an toàn lao động đối với Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có trọng nâng từ 1.000kg trở lênThông tư 54 2015 TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : Kinh tế hợp tác trong nông nghiệpTiểu luận kết thúc môn Quan hệ lao động trong tổ chứcThu nhập của lao động di cư làm thuê trong khu vực phi chính thức trên địa bàn nội thành hà nội