Những thành tựu về kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại ở Việt Nam

Những thành tựu về kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại Việt Nam

Những thành tựu về kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại ở Việt Nam
... để giảm tình trạng vô sinh nam nữ Nhiệm vụ đề tài - Tìm hiểu kỹ thuật hỗ trợ sinh sản ( sở khoa học thành tựu đạt được) Việt Nam - Rút ưu, nhược điểm kỹ thuật hỗ trợ sinh sản Đối tượng, phạm vi ... tử cung Từ thầy thuốc chọn lựa phương pháp hỗ trợ sinh sản thích hợp cho cặp vợ chồng muộn /vô sinh B CÁC KỸ THUẬT HỖ TRỢ SINH SẢN HIỆN ĐẠI TẠI VIỆT NAM I Thụ tinh nhân tạo phương pháp bơm tinh ... lệ thành công phụ thuộc vào việc thực kỹ thuật bước IUI Biến chứng  IUI kỹ thuật an toàn, biến chứng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản Biến chứng kỹ thuật IUI biến chứng kích thích buồng trứng kỹ thuật...
 • 37
 • 766
 • 1

Đề tài: Những thành tựu về kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại Việt Nam ppt

Đề tài: Những thành tựu về kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại ở Việt Nam ppt
... để giảm tình trạng vô sinh nam nữ Nhiệm vụ đề tài - Tìm hiểu kỹ thuật hỗ trợ sinh sản ( sở khoa học thành tựu đạt được) Việt Nam - Rút ưu, nhược điểm kỹ thuật hỗ trợ sinh sản Đối tượng, phạm vi ... tử cung Từ thầy thuốc chọn lựa phương pháp hỗ trợ sinh sản thích hợp cho cặp vợ chồng muộn /vô sinh B CÁC KỸ THUẬT HỖ TRỢ SINH SẢN HIỆN ĐẠI TẠI VIỆT NAM I Thụ tinh nhân tạo phương pháp bơm tinh ... lệ thành công phụ thuộc vào việc thực kỹ thuật bước IUI Biến chứng  IUI kỹ thuật an toàn, biến chứng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản Biến chứng kỹ thuật IUI biến chứng kích thích buồng trứng kỹ thuật...
 • 37
 • 407
 • 0

Tổng quan những thành tựu về xây dựng văn hoá, xã hội, con người Việt Nam trong 20 năm đổi mới ppt

Tổng quan những thành tựu về xây dựng văn hoá, xã hội, con người ở Việt Nam trong 20 năm đổi mới ppt
... rệt Chỉ số phát triển người (HDI) liên tục nâng cao thành tựu phát triển người Việt Nam UNDP đánh giá tốt khu vực Đông Nam Á Những thành tựu 20 năm đổi làm tăng thêm lực Việt Nam, tạo điều kiện ... chủ yếu sau: Đổi nhận thức chủ nghĩa hội: Trong 20 năm qua, khoa học hội góp phần tạo lập nét hệ thống quan điểm lý luận công đổi mới, đường lên chủ nghĩa hội Việt Nam, làm sở khoa học ... lý kinh tế - hội, khắc phục lối tư siêu hình, ý chí, mở rộng tầm nhìn, góp phần giáo dục lòng yêu nước, đạo đức, lối sống người Việt Nam Trong 20 năm qua, khoa học hội Việt Nam có nhiều...
 • 6
 • 637
 • 1

Tổng quan những thành tựu về xây dựng văn hoá, xã hội, con người Việt Nam trong 20 năm đổi mới pdf

Tổng quan những thành tựu về xây dựng văn hoá, xã hội, con người ở Việt Nam trong 20 năm đổi mới pdf
... rệt Chỉ số phát triển người (HDI) liên tục nâng cao thành tựu phát triển người Việt Nam UNDP đánh giá tốt khu vực Đông Nam Á Những thành tựu 20 năm đổi làm tăng thêm lực Việt Nam, tạo điều kiện ... chủ yếu sau: Đổi nhận thức chủ nghĩa hội: Trong 20 năm qua, khoa học hội góp phần tạo lập nét hệ thống quan điểm lý luận công đổi mới, đường lên chủ nghĩa hội Việt Nam, làm sở khoa học ... lý kinh tế - hội, khắc phục lối tư siêu hình, ý chí, mở rộng tầm nhìn, góp phần giáo dục lòng yêu nước, đạo đức, lối sống người Việt Nam Trong 20 năm qua, khoa học hội Việt Nam có nhiều...
 • 5
 • 628
 • 2

TIỂU LUẬN các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

TIỂU LUẬN các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản
... trùng vào tương trứng (ICSI) Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản [1,3] 4.1 Dẩn tinh nhân tạo 32 Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản Thụ tinh nhân tạo hình thức công nghệ hỗ trợ sinh sản mà cố gắng để thụ thai lựa ... phân tích di truyền Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản Chương II Công nghệ hỗ trợ sinh sản Khái niệm công nghệ hỗ trợ sinh sản (CNHTSS) Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (tiếng Anh: Assisted Reproductive Technology ... nhiều kỹ thuật xác định kháng thể kháng tinh trùng: kỹ thuật ngưng kết tinh trùng, kỹ thuật gắn hạt miễn dịch, kỹ thuật huỳnh quang, kỹ thuật ELISA…, kỹ thuật gắn hạt miễn dịch có giá trị Kỹ thuật...
 • 55
 • 1,055
 • 3

Tài liệu TIỂU LUẬN: Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản doc

Tài liệu TIỂU LUẬN: Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản doc
... trùng vào tương trứng (ICSI) Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản [1,3] 4.1 Dẩn tinh nhân tạo 32 Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản Thụ tinh nhân tạo hình thức công nghệ hỗ trợ sinh sản mà cố gắng để thụ thai lựa ... phân tích di truyền Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản Chương II Công nghệ hỗ trợ sinh sản Khái niệm công nghệ hỗ trợ sinh sản (CNHTSS) Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (tiếng Anh: Assisted Reproductive Technology ... nhiều kỹ thuật xác định kháng thể kháng tinh trùng: kỹ thuật ngưng kết tinh trùng, kỹ thuật gắn hạt miễn dịch, kỹ thuật huỳnh quang, kỹ thuật ELISA…, kỹ thuật gắn hạt miễn dịch có giá trị Kỹ thuật...
 • 55
 • 409
 • 0

Tài liệu Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản doc

Tài liệu Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản doc
... vực hỗ trợ sinh sản Hỗ trợ sinh sản (HTSS) thuật ngữ bao trùm nhiều kỹ thuật y học với mục đích giúp nỗn tinh trùng gặp để thụ tinh Kỹ thuật HTSS quen thuộc thụ tinh ống nghiệm (TTTON) Các kỹ thuật ... pháp tốt cho bạn Thuốc sử dụng hỗ trợ sinh sản Hầu hết kỹ thuật hỗ trợ sinh sản bắt đầu việc dùng thuốc điều hòa sản xuất nội tiết tố sinh dục thể Chu kỳ sinh sản người nữ kiểm sốt nội tiết tố ... trò muộn kỹ thuật cao”? Khơng Nhiều cặp vợ chồng muộn thành cơng điều trị biện pháp đơn giản Ít 5% cặp vợ chồng muộn phải điều trị kỹ thuật hỗ trợ sinh sản Hầu hết kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, thụ...
 • 20
 • 331
 • 0

Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản pptx

Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản pptx
... http://www.ivftudu.com.vn/article/1153/ Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản BS Hồ Mạnh Tường Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (Assisted Reproductive Technologies) kỹ thuật Y Sinh học áp dụng để điều trị vô sinh Từ phương pháp ... (hay IUI) không xếp vào kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (Assisted Reproductive Technologies – ART) Người ta định nghĩa kỹ thuật hỗ trợ sinh sản bao gồm kỹ thuật điều trị vô sinh, đó, có chọc hút trứng ... công năm 1978 Anh, khái niệm kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hình thành phát triển mạnh toàn giới Ở nước phát triển, có khoảng 1-5% số em bé sinh từ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (không kể thụ tinh nhân tạo)...
 • 7
 • 421
 • 1

KỸ THUẬT HỖ TRỢ SINH SẢN ppt

KỸ THUẬT HỖ TRỢ SINH SẢN ppt
... Việt nam kỹ thuật hỗ trợ sinh sản xuất hội thảo, hội nghị, tạp chí khoa học khu vực giới KỸ THUẬT HỖ TRỢ SINH SẢN LÀ GÌ ? Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (ART) bao gồm kỹ thuật giúp tăng khả sinh sản người ... sức khỏe phát triển bé sinh từ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thực Các báo cáo khẳng định an tồn kỹ thuật hỗ trợ sinh sản Đây sở cho phát triển ngày mạnh kỹ thuật hỗ trợ sinh sản giới Ở Việt nam số ... tinh, mang thai.13/06/2009 Các kỹ thuật Hỗ trợ sinh sản bệnh viện Từ Dũ Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (Assisted Reproductive Technologies – ART) bao gồm kỹ thuật điều trị vơ sinh có chọc hút trứng đem...
 • 52
 • 366
 • 3

Đề tài: VÔ SINHKỸ THUẬT HỖ TRỢ SINH SẢN pot

Đề tài: VÔ SINH VÀ KỸ THUẬT HỖ TRỢ SINH SẢN pot
... đề Chương 2: sinh kỹ thuật hỗ trợ sinh sản 2.1 sinh 2.1.1 Định nghĩa sinh 2.1.2 Các nguyên nhân sinh 2.2 Một số kỹ thuật ... khả cho tham gia yếu tố sinh học bên vào qui trình thụ tinh mang thai cặp vợ chồng Chương 2: sinh kỹ thuật hỗ trợ sinh sản 2.1 sinh 2.1.1 Định nghĩa sinh sinh định nghĩa, theo Tổ ... toàn chứng minh, ứng dụng ICSI kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (KTHTSS) ngày mở rộng ICSI thực b ng kỹ thuật vi thao tác (micromanipulation) kính hiển vi đảo ngược với hỗ trợ hệ thống vi thao tác (micromanipulation...
 • 24
 • 263
 • 0

Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản pot

Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản pot
... Nội dung Các rủi ro sinh sản Cơng nghệ hỗ trợ sinh sản     Kỹ thuật chuẩn bị giao tử Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản Cấy truyền phơi Chuyển phơi Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản  Bảo quản phơi, giao ... giống mặt di truyền 2 Cơng nghệ hỗ trợ sinh sản 2.1 Kỹ thuật chuẩn bị giao tử Cho trứng Chuẩn bị trứng Gây rụng trứng nhiều Thu nhận trứng Quan sát phân loại trứng Kỹ thuật chuẩn bị giao tử Ni trứng ... Bảo quản phơi, giao tử  Xác định giới tính phơi Các rủi ro sinh sản Vơ sinh Thai ngồi Chửa trứng Đa thai Vơ sinh Mất thiếu khả sinh sản hai người  Ngun nhân chung sống có quan hệ vòng năm...
 • 51
 • 359
 • 2

Công nhận cơ sở được phép thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, cơ sở lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi potx

Công nhận cơ sở được phép thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, cơ sở lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi potx
... phí: Không Kết việc thực TTHC:Quyết định hành Các bước Tên bước Mô tả bước sở đề nghị Bộ Y tế công nhận phép thực kỹ thuật Bước 1: hỗ trợ sinh sản, lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi gửi hồ sơ Vụ ... 1.5 Được Bộ Y tế thẩm định công nhận đủ điều kiện lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi Việc tổ chức hoạt động sở lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi phải theo quy định Bộ Y tế Điều 9: Trường hợp sở y ... Bộ Y tế Sở Y tế công nhận đủ điều kiện thực kỹ thuật hỗ trợ sinh sản trực tiếp thực 20 chu kỳ điều trị vô sinh kỹ thuật thụ tinh nhân tạo; Có đầy đủ trang thiết bị để thực kỹ thuật thụ tinh nhân...
 • 9
 • 189
 • 0

Sinhsinh sản: Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

Sinh lý sinh sản: Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản
... [2] II KỸ THUẬT HỖ TRỢ SINH SẢN KTHTSS kỹ thuật kết hợp y học sinh học, can thiệp vào bước sinh sinh sản tự nhiên nhằm giúp làm tăng khả sinh sản Các KTHTSS ứng các tiến nội tiết học sinh học ... tuần sau để siêu âm xác định thai IUI kỹ thuật an toàn, biến chứng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản Biến chứng kỹ thuật IUI biến chứng kích thích buồng trứng kỹ thuật bơm tinh trùng Các biến chứng có: ... pháp, kỹ thuật dựa hiểu biết cấu tạo, chức năng, sinh sinh dục đối tượng quan tâm • Với mong muốn có hiểu biết sâu sắc lĩnh vực này, tìm hiểu vấn đề “Điều khiển giới tính kỹ thuật hỗ trợ sinh sản...
 • 48
 • 608
 • 2

KỸ THUẬT HỖ TRỢ SINH SẢN ppsx

KỸ THUẬT HỖ TRỢ SINH SẢN ppsx
... kỹ thuật ICSI, thụ tinh diễn trứng tinh trùng Cho đến nay, vấn đề vô sinh nam ngày phổ biến kèm với hiệu kỹ thuật ICSI cải thiện không ngừng, ICSI trở thành kỹ thuật thực nhiều trung tâm hỗ trợ ... suốt (PZD) để hỗ trợ thụ tinh giới thiệu Mỹ bời Cohen Trong kỹ thuật này, Cohen sử dụng kỹ thuật vi thao tác để đục lổ thủng màng suốt, sau cấy trứng với tinh trùng Tuy nhiên, kỹ thuật không đạt ... làm thay đổi đáng kể mặt kỹ thuật IVF Kỹ thuật biến IVF trở thành kỹ thuật đơn giản, xâm lấn thực sở điều trị nhỏ Cùng với việc phát triển mạnh mẽ IVF, năm 1984, kỹ thuật chuyển giao tử vào vòi...
 • 13
 • 282
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: những thành tựu về kỹ thuậtphap luat ve sinh con bang ky thuat ho tro sinh sancác kỹ thuật hỗ trợ sinh sảnkỹ thuật hỗ trợ sinh sản là gìnhững dự báo về nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm thép ở việt nam giai đoạn 2008 2010những thành tựu về kĩ thuậtnêu những thành tựu về nghệ thuật kiến trúc điêu khắc nước ta thời lýtrần thị phương mai 2001 hiếm muộn vô sinh và kĩ thuật hỗ trợ sinh sản nxb y họcluan van hon nhan gia dinhky thuat ho tro sinh sanđánh giá về thực trạng các dịch vụ hỗ trợ vận tải biển ở việt namnhững thành tựu đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp dệt may việt namcác kĩ thuật hỗ trợ sinh sản trong trâu bònhững thành tựu trong phát triển du lịch theo hướng bền vững của việt namxác định cha mẹ con trong trường hợp mang thai bằng kĩ thuật hỗ trợ sinh sảnkỹ thuật phân tích sinh hóa hiện đạiĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả