Bai 29 su soi tiep theo

bài giảng vật lý 6 bài 29 sự sôi (tiếp theo)

bài giảng vật lý 6 bài 29 sự sôi (tiếp theo)
... cao nhiệt độ sôi nước Tiết 29: Sự sôi (tiếp theo) II Nhiệt độ sôi: Trả lời câu hỏi: Rút kết luận: Mỗi chất lỏng sôi nhiệt độ định Nhiệt độ gọi nhiệt độ sôi Trong suốt thời gian sôi Nhiệi độ ... kết luận: Vậy: Mỗi chất lỏng sôi nhiệt độ định Nhiệt độ gọi nhiệt độ sôi Trong suốt thời gian sôi Nhiệi độ chất lỏng không đổi Tiết 29: Sự sôi (tiếp theo) II Nhiệt độ sôi: Trả lời câu hỏi: Ở 100oC ... tỉ lệ nhiều 70% Tiết 29: Sự sôi (tiếp theo) II Nhiệt độ sôi: Trả lời câu hỏi: Rút kết luận: Mỗi chất lỏng sôi nhiệt độ định Nhiệt độ gọi nhiệt độ sôi Trong suốt thời gian sôi Nhiệi độ chất lỏng...
 • 10
 • 4,428
 • 0

Giáo án Vật lý 6 bài 29: Sự sôi (tiếp theo)

Giáo án Vật lý 6 bài 29: Sự sôi (tiếp theo)
... nước sôi để làm mốc đo nhiệt độ Vì nhiệt độ xác định không thay đổi trình nước sôi C8: Vì nhiệt độ sôi thủy ngân cao nhiệt sôi C8: Vì nhiệt độ sôi nước, nhiệt độ sôi thủy ngân cao nhiệt sôi nước, ... luận: C6: - Mỗi chất lỏng sôi nhiệt độ xác định Nhiệt độ gọi nhiệt độ sôi (1)100 c (2) Nhiệt độ sôi HĐ2: Vận dụng (3) Không thay đổi GV: hướng dẫn HS trả lời C7, C8, C9 (4) Bọt khí (5) Mặt thoáng ... nhiệt độ sôi nước sôi rượu thấp nhiệt độ sôi nước C9: Đoạn AB ứng với trình nóng lên nước C9: Đoạn AB ứng với trình nóng lên nước Đoạn BC ứng với Đoạn BC ứng với trình nước sôi trình nước sôi Kết...
 • 3
 • 97
 • 0

Giáo án Vật lý lớp 6 : Tên bài dạy : SỰ SÔI ( Tiếp theo) pot

Giáo án Vật lý lớp 6 : Tên bài dạy : SỰ SÔI ( Tiếp theo) pot
... trình nước sôi Hoạt động 3: Vận dụng C 8: Vì nhiệt độ sôi thuỷ C 7: Tại người ta chọn ngân cao nhiệt độ sôi nhiệt độ nước nứơc, nhiệt độ sôi sôi cột nước chia nhịêt độ? rượu thấp nhiệt độ C8 : Tại để ... không?.GV giới thiệu Nước sôi nhiệt độ bảng 29.1 ghi nhiệt độ sôi C5 : Bình số chất điều kiện 100oC nhiệt độ nầy gọi nhiệt độ sôi chuẩn C6 : nước Hoạt động 2: Rút kết a/ Nước sôi nhiệt độ Trong suốt ... độ nầy gọi sôi, nhiệt độ nước C 5: Trong tranh luận nhiệt độ sôi nước không thay đổi Bình An nêu đầu b/ Trong suốt thời gian Sự sôi bay sai? đặc biệt suốt thời sôi, nhiệt độ nước C 6: Chọn từ thích...
 • 5
 • 1,274
 • 0

BÀI HAI MƯƠI CHÍN SỰ SÔI (Tiếp theo) pps

BÀI HAI MƯƠI CHÍN SỰ SÔI (Tiếp theo) pps
... vào trả lời câu hỏi sôi Vận dụng SGK C8 Vì thủy ngân có nhiệt độ sôi cao C7: Tại người ta chọn nhiệt nhiệt độ sôi nước, nhiệt độ sôi nước đẩ làm mốc độ sôi rượu thấp nhiệt độ sôi chia nhiệt độ? ... Giáo viên nói theo cách b Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ nước không thay đổi c Sự sôi bay đặc biệt khác đặc điểm Trong suốt thời gian sôi, nước vừa sôi bay vào bọt khí vừa bay mặt thoáng Yêu ... trình sôi, nhiệt độ chất lỏng không tăng, Bình nói đặc điểm sôi Cũng vào kết thí a Nước sôi nhiệt độ 1000C Nhiệt nghiệm, điền từ thích độ gọi nhiệt độ sôi nước hợp vào chỗ trống để đến kết luận sôi...
 • 5
 • 391
 • 0

Tài liệu Bài 29: Sự sôi (tiết 2)

Tài liệu Bài 29: Sự sôi (tiết 2)
... sau đây: a Nước sôi 100oC nhiệt độ gọi nhiệt độ sôi 100oC, gần 100oC nước  thay đổi b Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ nước không thay đổi  không thay đổi  nhiệt độ sôi c Sự sôi bay đặc biệt ... Trong suốt thời gian sôi,  bọt khí nước vừa bay vào bọt khí vừa bay mặt thoáng ,  mặt thoáng Vậy: Mỗi chất lỏng sôi nhiệt độ định Nhiệt độ gọi nhiệt độ sôi Trong suốt thời gian sôi Nhiệi độ chất ... nhiệt độ nước sôi để làm mốc đo nhiệt độ? Vì trái đất nước chiếm tỉ lệ nhiều 70% C8: Tại để đo nhiệt độ nước sôi người ta dùng nhiệt kế thuỷ ngân mà không dùng nhiệt kế rượu? Vì nhiệt độ sôi rượu...
 • 3
 • 1,771
 • 6

bài giảng vật lý 6 bài 29 sự sôi (TT)

bài giảng vật lý 6 bài 29 sự sôi (TT)
... nhiệt độ sôi rượu thấp nhiệt độ sôi nước Bảng 29. 1 Nhiệt độ sôi số chất Chất Nhiệt độ sôi( 0C) Ête 35 Rượu Nước Thủy ngân Đồng 80 100 357 2580 Sắt 3050 Bài 29 SỰ SÔI (tt) II NHIỆT ĐỘ SÔI 1.Trả ... sôi - Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ chất lỏng không thay đổi Bảng 29. 1 Nhiệt độ sôi số chất Chất Nhiệt độ sôi( 0C) Ête Rượu 35 80 Nước Thủy ngân Đồng 100 357 2580 Sắt 3050 Bài 29 SỰ SÔI (tt) ... chứ! Bài 29 SỰ SÔI (tt) II NHIỆT ĐỘ SÔI 1.Trả lời câu hỏi Rút kết luận -1000C, gần 1000C -thay đổi, không thay đổi C6: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: -nhiệt độ sôi 1) 1000C a/ Nước sôi...
 • 16
 • 252
 • 0

Bài 28, 29: Sự sôi

Bài 28, 29: Sự sôi
... Yêu cầu nhận xét đờng biểu diễn H: Khoảng thời gian nớc tăng nhiệt độ H: Nớc sôi nhiệt độ nào? Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ nớc có thay đổi không? Đờng biểu diễn có đặc điểm gì? IV/ Củng ... nớc - Ghi lại nhận xét đờng biểu diễn Yêu cầu nhắc lại đặc điểm đờng biểu diễn V/ Hớng dẫn học bài: - Vẽ lại đờng biểu diễn vào nhận xét - BTVN: 28 - 29.4 + 28 - 29.6 ( SBT ) C/ Rút kinh nghiệm:...
 • 2
 • 1,557
 • 4

Bài 28, 29. Sự sôi

Bài 28, 29. Sự sôi
... luận C6 Nước sôi nhiệt độ (1) Nhiệt độ gọi 1000C (2) nước nhiệt độ sôi b) Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ nước (3) không thay đổi c) Sự sôi bay đặc biệt Trong suốt thời gian sôi, nước vừa ... Chất Nhiệt độ sôi (0C) Ête 35 Rượu 80 Nước 100 Thủy ngân 357 nhiệtđộ sôi nước, nhiệt độ Đồng 2580 sôi rượu thấp nhiệt độ sôi Sắt 3050 đổi trình nước sôi C8: Để đo nhiệt độ nước sôi người ta phải ... bay (5) Bảng Nhiệt độ sôi số chất Chất Ête Rượu Nước Thủy ngân Đồng Sắt Nhiệt độ sôi (0C) 35 80 100 357 2580 3050 Bài tập vận dụng C7: Người ta chọn nhiệt độ nước sôi làm mốc chia nhiệt độ...
 • 12
 • 2,597
 • 15

Tài liệu Bài 22: Than phiền và Sự cố (tiếp theo) pdf

Tài liệu Bài 22: Than phiền và Sự cố (tiếp theo) pdf
... tuyên bố Bài 22: Than phiền Sự cố (tiếp theo) Lesson 22: Complaints and Crises (continued) Harvey Victoria phải làm việc để tìm giải pháp Họ tới gặp ông Lok bà Lian phòng khách khách sạn vào sáng ... but we leave on Sunday Harvey: OK I’ll call you as soon as I can Bây tiếp tục theo dõi 22, Than phiền cố Harvey Victoria giải thích cho Douglas hiểu vấn đề rắc rối Silver Heaven Douglas: Harvey, ... phải mau mau tìm cách cứu vãn tình Họ rời khỏi vào Chủ nhật “Cứu vãn tình thế” hay “đối phó với tình thế‟‟ áp dụng biện pháp nhằm giảm thiểu hậu cố nghiêm trọng Ví dụ tin mật bị tiết lộ, để cứu...
 • 11
 • 140
 • 0

Giáo ám địa lý 11 - Bài 6 Hoa kì (tiếp theo) Tiết 2 Thực hành tìm hiểu sự phân hoá lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì docx

Giáo ám địa lý 11 - Bài 6 Hoa kì (tiếp theo) Tiết 2 Thực hành tìm hiểu sự phân hoá lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì docx
... nghiệp Hoa (Hình 6. 7) III Hoạt động dạy học Bài Bài 2. 1 Xác định yêu cầu Tìm hiểu phân hoá lãnh thổ nông nghiệp Hoa Tìm hiểu phân hoá lãnh thổ công nghiệp Hoa 2. 2 Tiến hành Hoạt động giáo ... Nguyên nhân - Đồi núi A-pa-lat - Sự phân hoá lãnh thổ - Đồng ven vịnh nông nghiệp Hoa chịu Mê-hi-cô tác động nhân tố: địa hình, đất đai, nguồn - Đồng Trung tâm nước, khí hậu, thị trường - Đồi núi ... dung – HS Hoạt động 1: I Tìm hiểu phân hoá GV yêu cầu HS dựa lãnh thổ nông nghiệp vào hình 6. 1 đồ tự Hoa nhiên Hoa xác định Thực trạng khu vực (HS điều tên nông sản - Đồng ven biển khu vực...
 • 9
 • 1,342
 • 3

Vật lý Lớp 6 Bài 28-29: Sự sôi pot

Vật lý Lớp 6 Bài 28-29: Sự sôi pot
... tới mặt thoáng vỡ tung nước t0 = C nước bay lên (nước sôi) Bµi 28- 29: Sù s«i BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Trong đặc điểm bay sau đặc điểm sôi A Xảy nhiệt độ B Chỉ xảy mặt thoáng chất lỏng C Chỉ ... khỏi đáy bình lên mặt t0 = C Các bọt khí lên tới mặt thoáng vỡ tung nước t0 = C nước bay lên (nước sôi) Bµi 28- 29: Sù s«i NHÓM Nhiệm vụ: Làm thí nghiệm theo hướng dẫn Công cụ, tài liệu: thí nghiệm ... Khi có bọt khí đáy bình  Khi bọt khí khỏi đáy lên  Khi bọt khí vỡ tung mặt thoáng  Khi nước sôi Ghi kết quả: Hiện tượng quan sát Nhiệt độ Bắt đầu xuất bọt khí đáy bình t0 = C Các bọt khí bắt...
 • 7
 • 1,595
 • 1

Bài 29.Sự nóng chảy và đông đặc (tt)

Bài 29.Sự nóng chảy và đông đặc (tt)
... nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ đơng đặc nước đây, câu : A Nhiệt độ nóng chảy cao nhiệt độ đơng đặc B Nhiệt độ nóng chảy thấp nhiệt độ đơng đặc C Nhiệt độ nóng chảy cao hơn, thấp nhiệt độ đơng đặc D ... : chảy bạc(960 C)thể rắn vừa nhỏ-Thảnhiệt độ800Cchì phiến vừa oởđồng vào bạc nóng Băng thỏi Ở nhiệt độ thể lỏng nóng chảy Hỏi chúng có độ nóng chảy - Đồng khơng bị nóng chảy đồng có nhiệtbị nóngchảy ... 1.Nêu kết luận nóng chảy băng phiến Băng phiến bắt đầu nóng chảy 80 C nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy băng phiến Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ vật khơng thay đổi 2.Thế nóng chảy ? Sự chuyển...
 • 25
 • 1,143
 • 1

bai tap hoa hoc tiep theo (de 11-->20)

bai tap hoa hoc tiep theo (de 11-->20)
... 3,36 lít H (đktc) Mặt khác đốt cháy X sinh CO nớc theo tỉ lệ số mol 3:4 Công thức cấu tạo X là: A CH3CH2CH2OH B CH3CHOH CH2OH B HOCH2CH2OH D HOCH2CHOH CH2OH Câu 46.Đốt cháy mol rợu no X có khối ... X tác dụng vừa đủ với NaOh đem cô cạn ta thu đợc 144g muối khan Công thức cấu tạo X là: A HOC6 H4COOH B HOC6 H3(NO2)CH2COOH C CH3C6H4NO2 D C6H5COONH4 Câu 48.Đốt cháy hoàn toàn 5,8g anđehit X thu ... thu đợc CO2 H2O theo tỉ lệ mol 2:3 Amin là: A Trimetylamin B Propylamin C Metyl etylamin D Tất Câu 47.Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức có liên kết mạch cacbon thu đợc CO2 H2O theo tỉ lệ mol :...
 • 58
 • 288
 • 3

bài tập amino axit tiếp theo

bài tập amino axit tiếp theo
... tử amino axit : M = 125 -23 +1 = 103 (đvc) Khi cho amino axit tac dụng với dd HCl • (H2N)n -R(COOH)m+ nHCl  :(ClNH3)n -R(COOH) (mol) 0,2 (mol) n (mol) n =1 0,2 (mol) • Vậy công thức amino axit ... (ml) dung dịch HCl 0,5M a) Xác định công thức phân tử amino axít b) Viết công thức cất tạo đồng phân có amino axit • Gọi công thức cấu tạo amino axit :(H2N)n -R(COOH)m • (H2N)n -R(COOH)m+ mNaOH  ... toàn 8,7 (g) amino axit A (axít đơn chức) thu 0,3 (mol) CO2, 0,25 (mol) H2O 1,12 (l) đktc khí trơ a) Xác định công thức cấu tạo A b) Viết phản ứng tạo polime A • a) Gọi công thức amino axit : CxHyOzNt...
 • 15
 • 351
 • 2

bài 26: châu mĩ ( tiếp theo)

bài 26: châu mĩ ( tiếp theo)
... Dân cư châu Dân số ba 2004(triệu - Năm 2004 số dân châuDiệnlà 876 triệu người, đứng thứ nămvề số dân ngư tích (triệu km2) Châu lục ời) châu lục giới Châu Châu Châu Phi Châu Âu Châu Đại ... tháng năm 2010 Địa lí Bài 26 : Châu ( Tiếp theo ) Dân cư châu - Năm 2004 số dân châu 876 triệu người, đứng thứ ba số dân châu lục giới -Thành phần dân cư châu đa dạng phức tạp họ ... lí châu ? Câu : Châu có đới khí hậu ? Trả lời : Châu trải dài nhiều đới khí hậu : Ôn đới, hàn đới, nhiệt đới Câu Ha C1 Câu Thứ sáu ngày 19 tháng năm 2010 Địa lí Bài 26 : Châu ( Tiếp...
 • 15
 • 3,147
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng về sự trao đổi chấtbài giảng về sự phát triển sinh giớibài giảng về sự hình thành loàibài giảng về cáp sợi quangbài giảng về sự điện libài giảng về quản trị nhân sựbài giảng về kế toán hành chính sự nghiệpbài giảng về chủ nghĩa duy vật lịch sửbài giảng về quản lý nhân sựbài giảng về luật tố tụng dân sựbài giảng về hợp đồng dân sựbài giảng về lịch sử đảng cộng sản việt nambài giảng về lịch sử đảngbai giang ve khai luoc lich su triet hoc macbài giảng lịch sử 11 về nhật bảnThực tập sinh lý bệnh miễn dịchthiết kế bể uasb trong quy trình xử lý nước thải ngành chế biến thủy sảnBộ đề thi HSG Toán 9 và thi vào THPT Chuyên từ 2015-2017Tin hoc 6 nam hoc 2016 2017ASIC trên cơ sở thư viện phần tử logic chuẩnxử lý kim loại nặng bằng mùn cưaKy thuat tao thuan cam thu ban the than kinh co 22292710112072014KH DDDH 2017 2018 (1)23 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HIỆN đại môn hóa học, TRẦN văn THANHSang kien kinh nghiem THAO LUAN NHOMDe thi olympic so cap 2015Khuynh hướng chung của thời kỳ thơ mới những năm 1930báo cáo thực hành sinh họcSỬ DỤNG PHẦN MỀM NETSUPPORT SCHOOL V11.41.19 ĐỂ GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC THCS Ở TRƯỜNG PTDTNT SƠN HÒALUYỆN TOÁN TIẾNG ANH ( 7 3 2016)(file word) đề cương ôn tập và bộ đề thi học kỳ 1 toán 10NHÂN TỐ SINH THÁI NHÂN TỐ SINH THÁIDạy học Ngữ văn theo chủ đề tích hợpTOEIC 600 WORDS SHORTENED94933445 hướng dẫn cai đặt va sử dụng gem