Nghiên cứu thực trạng rối loạn điện giải ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính tại bệnh viện đa khoa Bắc Giang

Nghiên cứu thực trạng rối loạn điện giải bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang

Nghiên cứu thực trạng rối loạn điện giải ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang
... NGUYN HU SN NGHIấN CU THC TRNG rối loạn điện giải BNH NHN MC BNH THN MN TNH TI BNH VIN A KHOA BC GIANG Chuyờn ngnh: NI KHOA Mó s: 60.72.20 LUN VN THC S Y HC Hng dn khoa hc: PGS - TS DNG HNG THI ... hiu, Khoa o to sau i hc, B mụn Ni trng i hc Y Dc Thỏi Nguyờn, Khoa Ni tng hp Bnh vin a khoa tnh Bc Giang, Khoa xột nghim Bnh vin a khoa tnh Bc Giang, Trung tõm y t d phũng huyn Yờn Dng tnh Bc Giang ... Tụi cng xin by t lũng bit n ti Thc s Nghiờm Tam Dng, cỏc Bỏc s, Y tỏ, nhõn viờn khoa Ni tng hp Bnh vin a khoa Bc Giang ó luụn to iu kin thun li giỳp tụi quỏ trỡnh hc v thu thp s liu Tụi xin chõn...
 • 80
 • 571
 • 0

Nghiên cứu thực trạng rối loạn điện giải bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính tại bệnh viện đa khoa bắc giang

Nghiên cứu thực trạng rối loạn điện giải ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính tại bệnh viện đa khoa bắc giang
... NGUYN HU SN NGHIấN CU THC TRNG rối loạn điện giải BNH NHN MC BNH THN MN TNH TI BNH VIN A KHOA BC GIANG Chuyờn ngnh: NI KHOA Mó s: 60.72.20 LUN VN THC S Y HC Hng dn khoa hc: PGS - TS DNG HNG THI ... hiu, Khoa o to sau i hc, B mụn Ni trng i hc Y Dc Thỏi Nguyờn, Khoa Ni tng hp Bnh vin a khoa tnh Bc Giang, Khoa xột nghim Bnh vin a khoa tnh Bc Giang, Trung tõm y t d phũng huyn Yờn Dng tnh Bc Giang ... Tụi cng xin by t lũng bit n ti Thc s Nghiờm Tam Dng, cỏc Bỏc s, Y tỏ, nhõn viờn khoa Ni tng hp Bnh vin a khoa Bc Giang ó luụn to iu kin thun li giỳp tụi quỏ trỡnh hc v thu thp s liu Tụi xin chõn...
 • 80
 • 484
 • 1

Nghiên cứu thực trạng rối loạn điện giải bênh nhân thận mạn tính tại BV Đa khoa Bắc Giang

Nghiên cứu thực trạng rối loạn điện giải ở bênh nhân thận mạn tính tại BV Đa khoa Bắc Giang
... NGUYN HU SN NGHIấN CU THC TRNG rối loạn điện giải BNH NHN MC BNH THN MN TNH TI BNH VIN A KHOA BC GIANG Chuyờn ngnh: NI KHOA Mó s: 60.72.20 LUN VN THC S Y HC Hng dn khoa hc: PGS - TS DNG HNG THI ... hiu, Khoa o to sau i hc, B mụn Ni trng i hc Y Dc Thỏi Nguyờn, Khoa Ni tng hp Bnh vin a khoa tnh Bc Giang, Khoa xột nghim Bnh vin a khoa tnh Bc Giang, Trung tõm y t d phũng huyn Yờn Dng tnh Bc Giang ... Tụi cng xin by t lũng bit n ti Thc s Nghiờm Tam Dng, cỏc Bỏc s, Y tỏ, nhõn viờn khoa Ni tng hp Bnh vin a khoa Bc Giang ó luụn to iu kin thun li giỳp tụi quỏ trỡnh hc v thu thp s liu Tụi xin chõn...
 • 80
 • 259
 • 2

Nghiên cứu thực trạng rối loạn điện giải bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính tại bệnh viện đa khoa bắc giang

Nghiên cứu thực trạng rối loạn điện giải ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính tại bệnh viện đa khoa bắc giang
... tài: Nghiên cứu thực trạng rối loạn điện giải bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang Nhằm hai mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng rối loạn điện giải ... HỮU SƠN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG rèi lo¹n ®iÖn gi¶i BỆNH NHÂN MẮC BỆNH THẬN MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC GIANG Chuyên ngành: NỘI KHOA Mã số: 60.72.20 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Hướng dẫn khoa học: ... tỉ lệ mắc bệnh cầu thận địa bàn tỉnh 5,1% [10] Trong năm qua số lượng người bệnh mắc bệnh thận mạn tính vào điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang ngày tăng Những rối loạn nước điện giải thường...
 • 20
 • 77
 • 1

Nghiên cứu thực trạng rối loại điện giải bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính tại bệnh viện đa khoa bắc giang

Nghiên cứu thực trạng rối loại điện giải ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính tại bệnh viện đa khoa bắc giang
... hiu, Khoa o to sau i hc, B mụn Ni trng i hc Y Dc Thỏi Nguyờn, Khoa Ni tng hp Bnh vin a khoa tnh Bc Giang, Khoa xột nghim Bnh vin a khoa tnh Bc Giang, Trung tõm y t d phũng huyn Yờn Dng tnh Bc Giang ... NGUYN HU SN NGHIấN CU THC TRNG rối loạn điện giải BNH NHN MC BNH THN MN TNH TI BNH VIN A KHOA BC GIANG Chuyờn ngnh: NI KHOA Mó s: 60.72.20 LUN VN THC S Y HC Hng dn khoa hc: PGS - TS DNG HNG THI ... Tụi cng xin by t lũng bit n ti Thc s Nghiờm Tam Dng, cỏc Bỏc s, Y tỏ, nhõn viờn khoa Ni tng hp Bnh vin a khoa Bc Giang ó luụn to iu kin thun li giỳp tụi quỏ trỡnh hc v thu thp s liu Tụi xin chõn...
 • 80
 • 307
 • 0

Nghiên cứu thực trạng rối loạn đông cầm máu gặp tại Viện huyết học truyền máu trung ương

Nghiên cứu thực trạng rối loạn đông cầm máu gặp tại Viện huyết học truyền máu trung ương
... n o nghiên cứu tổng thể rối loạn đông cầm máu bệnh lý huyết học đợc tiến h nh Viện Huyết học Truyền máu trung ơng Trên giới có nhiều nghiên cứu rối loạn đông cầm máu, nhng nghiên cứu n y thờng ... Tình hình nghiên cứu rối loạn đông - cầm máu Đ có nhiều nghiên cứu rối loạn đông cầm máu nh: - Một số nhận xét rối loạn đông máu vết thơng chiến tranh Trần Văn Bé (1968) - Rối loạn đông máu viêm ... tế trờng đại học y hà nội nguyễn kiều giang nghiên cứu thực trạng rối loạn đông cầm máu gặp viện huyết học truyền máu trung ơng từ 8/2007 đến 7/2008 Chuyên ng nh: Huyết học v Truyền máu Mã số:...
 • 92
 • 187
 • 1

Nghiên cứu thực trạng rối loạn dung nạp glucose máu, đái tháo đường typ 2 và một số yếu tố liên quan của thuyền viên đến khám sức khỏe tại viện y học biển việt nam năm 2014

Nghiên cứu thực trạng rối loạn dung nạp glucose máu, đái tháo đường typ 2 và một số yếu tố liên quan của thuyền viên đến khám sức khỏe tại viện y học biển việt nam năm 2014
... trường 740 92, 5 60 7,5 Mất mỹ quan đô thị 5 82 72, 8 21 8 27 ,2 Ảnh hưởng đến sức khỏe 573 71,6 22 7 28 ,4 CTNC Nhận xét: Từ kết nghiên cứu cho th y: Có 71,6% đối tượng tham gia nghiên cứu cho xả rác ... lên 2. 1 .2 Thời gian nghiên cứu Từ 09 /20 13 đến 09 /20 14 Tương ứng với 02 mùa du lịch sau: + Mùa du lịch (Hè – Thu): Từ 30/4 /20 14 đến 2/ 9 /20 14; + Mùa không du lịch (Đông – Xuân): Từ 03/9 /20 13 đến ... 30/4 /20 14 2. 1.3 Địa điểm nghiên cứu Khu khu thuộc khu du lịch Đồ Sơn, Hải Phòng 2. 2 Phƣơng pháp nghiên cứu 2. 2.1 Thiết kế nghiên cứu Sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích -21 -...
 • 70
 • 236
 • 0

Nghiên cứu thực trạng rối loạn kinh nguyệt của phụ nữ trên 35 tuổi khám tại khoa khám bệnh bệnh viện phụ sản hải phòng năm 2015

Nghiên cứu thực trạng rối loạn kinh nguyệt của phụ nữ trên 35 tuổi khám tại khoa khám bệnh bệnh viện phụ sản hải phòng năm 2015
... ph nữ trên 35 tu i khám t iă khoa khám b nh B nh vi n Ph s n H i Phòng nĕmă 2015 v i m c tiêu: Mô tả số đặc điểm rối loạn kinh nguyệt hình ảnh siêu âm bệnh nhân 35 tuổi đến khám khoa khám ... NGăPHÁPăNGHIÊNăC U ng nghiên c u Nghiên c u 201 b nhă nhơnă trên 35 tu i đ nă khám t iă khoa khám b nh B nh vi n ph s n H i Phòng từ tháng 1 /2015 đ n thángă5 /2015 đ c ch năđoánă lƠăr i lo n kinh ... H i Phòng ch aăcóăđ tƠi nghiên c u nƠoăv hìnhătháiăr i lo n kinh nguy t c a nhóm đ iăt đ iăt ng trên 35 tu i, cóăm t s ítăđ tƠi nghiên c u v nhómă ng ti năm n kinh vƠămƣn kinh. ă T i phòng khám...
 • 44
 • 277
 • 0

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đối với nguồn rác thải sinh hoạt tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đối với nguồn rác thải sinh hoạt tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
... thực hiên: "Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nguồn rác thải sinh hoạt huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng Với mục tiêu nội dung nghiên cứu nhƣ sau: Mục tiêu: Điều tra trạng phát sinh vấn đề môi trƣờng ... 6.200 rác thải sinh hoạt, 500 - 700 chất thải rắn công nghiệp, 150 - 200 chất thải nguy hại, - 12 chất thải rắn y tế Nguồn chất thải rắn sinh hoạt chiếm tỷ trọng cao nhất, chủ yếu phát sinh từ nguồn: ... 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu - Thực trạng RTSH địa bàn huyện Vĩnh Bảo (nguồn gốc, phân loại, xử lý,hƣớng giải quyết) - Công tác quản lý RTSH huyện Vĩnh Bảo, Hải...
 • 57
 • 400
 • 4

Nghiên cứu thực trạng vệ sinh thú y một số cơ sở giết mổ lợn tại huyện kiến thuỵ hải phòng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở giết mổ tập trung

Nghiên cứu thực trạng vệ sinh thú y ở một số cơ sở giết mổ lợn tại huyện kiến thuỵ hải phòng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở giết mổ tập trung
... th y cô B môn Thú y c ng ñ ng, t p th th y cô gi ng d y c a l p cao h c 19 thú y B Tôi xin b y t lòng bi t ơn chân thành t i t p th BLð Chi c c Thú y H i Phòng, t p th cán b Phòng vi sinh Trung ... con/ng y, 03 d y chuy n gi t m l n có công su t thi t k 2.400 con/ng y s ñư c thi t k x y d ng ñúng quy ñ nh, ñ m b ocác ñi u ki n v sinh thú y, VSATTP Nhưng hi n Công ty ch t p trung vào ch bi ... n/ng y 02 CSGM gia c m: Huỳnh Gia Huynh ð Phú An Sinh có d y chuy n công ngh hãng Sinco s n xu t v i công su t 500con/gi ð y s gi t m gia c m m i ñư c x y d ng, ñáp ng ñ y ñ y u c u v sinh thú y, ...
 • 100
 • 489
 • 3

nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực ứng phó thiên tai cho cộng đồng ngư dân thành phố đà nẵng

nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực ứng phó thiên tai cho cộng đồng ngư dân thành phố đà nẵng
... Minh Đà Nẵng - Năm 2015 ` LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao lực thích ứng thiên tai cho cộng đồng ngư dân thành phố Đà Nẵng kết nghiên cứu tác ... cao lực thích ứng thiên tai cho cộng đồng ngƣ dân TP Đà Nẵng 46 3.5 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG PHÓ THIÊN TAI CHO CỘNG ĐỒNG NGƢ DÂN TP ĐÀ NẴNG 48 3.5.1 Giải pháp kỹ thuật ... HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KHOA SINH – MÔI TRƢỜNG TRẦN NHẬT PHƢƠNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG PHÓ THIÊN TAI CHO CỘNG ĐỒNG NGƢ DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG...
 • 74
 • 117
 • 0

Tình trạng suy mòn và rối loạn điện giải bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối tại BV đà nẵng

Tình trạng suy mòn và rối loạn điện giải ở bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối tại BV đà nẵng
... Khảo sát tình trạng nguyên nhân gây suy mòn bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối Khảo sát mức độ nguyên nhân gây rối loạn điện giải bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ... (95%) Không rối loạn 1 (5%) Tổng cộng 33 40 (100%) Điện giải 95% bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối rối loạn chất điện giải huyết tương KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Biểu đồ 4: Mức độ rối loạn điện giải 60% ... Tỷ lệ suy mòn bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối Khoa Nội Tim mạch BV N cao (82,5%), đa số mức độ nặng (63,64%) Nguyên nhân suy mòn: chế độ ăn không đảm bảo dinh dưỡng Các rối loạn điện giải thường...
 • 22
 • 114
 • 0

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống cây bóng mát tại phường xuân hòa (LV1217)

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống cây bóng mát tại phường xuân hòa (LV1217)
... Từ thực tế nêu trên, thực đề tài Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển hệ thống bóng mát phường Xuân Hòa Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng bóng mát, từ đề xuất giải pháp phát ... trình nghiên cứu bóng mát phường Xuân Hòa Vì công trình công trình nghiên cứu cách đầy đủ hệ thống bóng mát Phường Xuân Hòa nhằm cung cấp sở liệu phục vụ trực tiếp cho việc phát triển hệ thống bóng ... chuẩn, lựa chọn đề xuất tập đoàn trồng - Đề xuất giải pháp phát triển hệ thống xanh 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu Để giải nội dung nghiên cứu đề tài, sử dụng phối hợp phương pháp nghiên cứu phổ biến...
 • 75
 • 314
 • 1

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG rèi lo¹n ®iÖn gi¶i BỆNH NHÂN MẮC BỆNH THẬN MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC GIANG

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG rèi lo¹n ®iÖn gi¶i Ở BỆNH NHÂN MẮC BỆNH THẬN MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC GIANG
... hiu, Khoa o to sau i hc, B mụn Ni trng i hc Y Dc Thỏi Nguyờn, Khoa Ni tng hp Bnh vin a khoa tnh Bc Giang, Khoa xột nghim Bnh vin a khoa tnh Bc Giang, Trung tõm y t d phũng huyn Yờn Dng tnh Bc Giang ... rối loạn điện giải BNH NHN MC BNH THN MN TNH TI BNH VIN A KHOA BC GIANG Chuyờn ngnh: NI KHOA Mó s: 60.72.20 LUN VN THC S Y HC Hng dn khoa hc: PGS - TS DNG HNG THI Thỏi Nguyờn 2009 S húa bi Trung ... Tụi cng xin by t lũng bit n ti Thc s Nghiờm Tam Dng, cỏc Bỏc s, Y tỏ, nhõn viờn khoa Ni tng hp Bnh vin a khoa Bc Giang ó luụn to iu kin thun li giỳp tụi quỏ trỡnh hc v thu thp s liu Tụi xin chõn...
 • 80
 • 266
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim được can thiệp động mạch vànhnghiên cứu thực trạng và một số giải pháp phòng chống cận thị ở học sinh trung học cơ sở khu vực trung du tỉnh thái nguyênnghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp góp phần giảm thiểu ảnh hưởng của nhà máy xi măng hoàng mai đến môi trường sống xung quanhde tai nghien cuu thuc trang va mot so giai phap phong chong tat khuc xa o hoc sinh trung hoc co so khu vuc trung du tinh thai nguyenđề tài nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp phòng chống cận thị ở học sinh trung học cơ sở khu vực trung du tỉnh thái nguyênnghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sảnnghiên cứu thực trạng và các yếu tố liên quan đến mắc sốt rét tại xã đaknhau huyện bù đăng tỉnh bình phướcbiến chứng rối loạn điện giải trên bệnh thận mạnnghiên cứu thực trạng di cư lao động ở đồng bằng sông cửu long trường hợp đồng bào khơme tỉnh trà vinh huỳnh trường huy 9 2007 14 đã cho thấykết quả nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác đào tạo nhân viên tại nhà hàng bia tươi cientosthực trạng sử dụng kháng sinh ở bệnh việnthực trạng nhân lực và sự hài lòng của nhân viên y tế đối với công việc tại bệnh viện đa khoa đức giang hà nội năm 2010thực trạng quản lý chất thải y tế ở bệnh viện đa khoa trung ƣơng thái nguyênnghiên cứu thực trạng giải phápnghiên cứu thực trạng rừng trồng sản xuất tại huyện định hoá thái nguyên và đề xuất các giải pháp phát triểnThánh giá đảo ngược là thế nàoGiải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng không12 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 có đáp ángiao trinh solidworks 2017 fullCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về công tác đảng viênLuan van quan ly de tai tốt nghiệpChủ tịch hồ chí minh nói về vai tròHCM voi CNMarx leninChủ tịch hồ chí minh nói về đảng viênKết luận của ban bí thư về sơ kết việcNhận thức khái niệmTầm nhìn sáng tạo của hồ chí minh khi tiếp nhận học thuyếtTư tưởng hồ chí minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauVăn hóa là nền tảng tinh thần của xã hộivh qua ca daoSo sanh VBQPPL va VBHCC, VBHCTTBồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo quân đội tạp chí quốc phòng toàn dân8 IOCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 2 Học viện KTQS MTA