30426 mining productivity

Productivity in the Mining Industry: Measurement and Interpretation pptx

Productivity in the Mining Industry: Measurement and Interpretation pptx
... sand mining Nickel ore mininga Silver-lead-zinc ore mining Metal ore mining nec 14 Other mining 2034 2.8 15 Services to mining 3563 5.0 B MINING 71 770 100.0 a Bauxite mining and nickel ore mining ... from • Mining (Services to Mining) • Construction (if contracted) • Mining (if in- house) • Mining companies • Mining • Crushing • Milling • Concentration • Mining companies • Mining (if in- house ... Oil and gas extraction 120 13 16 364 Coal mining 110 12 per cent Oil and gas extraction Metal ore mining 131 Metal ore mining Iron ore mining Bauxite mininga Copper ore mining Gold ore mining Mineral...
 • 176
 • 195
 • 0

Tapping into the Power of Text Mining

Tapping into the Power of Text Mining
... each of them, we can give a different definition of text mining, which is motivated by the specific perspective of the area: Text Mining = Information Extraction The first approach assumes that text ... element of the vector usually represents a word (or a group of words) of the document collection, i.e the size of the vector is defined by the number of words (or groups of words) of the complete ... generalization even in the presence of a large number of features and makes SVM 14 especially suitable for the classification of texts [Joa98] In the case of textual data the choice of the kernel function...
 • 37
 • 979
 • 2

Web Mining and Knowledge Discovery of Usage Patterns

Web Mining and Knowledge Discovery of Usage Patterns
... Web usage mining with the Web content mining and Web structure mining Moreover, the clustering in the process of pattern discovery is a bridge to Web content and structure mining from usage mining ... data mining are Web content mining, Web structure mining, and Web usage mining [2,8,10] It is clear that the classification is based on what type of Web data to mine 2.2 Web Content Mining Web ... Behaviour of Web Users [13] M Spiliopoulou Web Usage Mining for Web site evaluation [14] M Spiliopoulou Data mining for the Web In Proceedings of Principles of Data Mining and Knowledge Discovery, ...
 • 25
 • 387
 • 3

Text mining power ACM05

Text mining power ACM05
... trends for text mining applications appears to involve the integration of data mining and text mining into a single system The combination of data and text mining is referred to as “duo -mining ... provide more powerful business intelligence support • hire and train the right IT professionals Text mining is an evolving field New text mining techniques are under development and text mining products ... sets up an alert for text mining , s/he will receive several news stories on mining for minerals, and very few that are actually on text mining Some of the better text mining tools let users...
 • 15
 • 428
 • 2

Tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cavico mining.doc

Tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cavico mining.doc
... nghệ PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 2.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY  Mô hình tổ chức máy kế toán Kế toán phận cấu thành quan trọng hệ thống công cụ quản ... khác máy kế toán tổ chức theo hình thức tập trung Có nghĩa phòng kế toán trung tâm Công ty kế toán viên dự án phụ thuộc tổ chức kế toán riêng Phòng kế toán trung tâm thực hạch toán kế toán có ... thuật tổ chức máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cavico mining Phần 2: Tổ chức máy kế toán hệ thống kế toán Công ty Cavico mining Phần 3: Một số đánh giá tình hình tổ chức hạch toán...
 • 55
 • 158
 • 0

Data warehuose and data mining

Data warehuose and data mining
... trong qui trình KDD Pattern Evaluation Data mining Task relevant data Data warehouse Data cleaning Knowledge Data integration selection Mục đích KTDL Data Mining Descriptive Predictive Classification ... Environment • Subject = Customer • Data Warehouse Biến thời gian • Time • Data • 01/97 Data for January • • 02/97 Data for February • • 03/97 Data for March • • Data • Warehouse Ổn Định • Là lưu ... Nội Dung • Kho liệu (Data warehouse) • Khai thác liệu (Data mining) – Giới thiệu – Giới thiệu – Qui trình khám phá tri thức – Định nghĩa – DW - Traditional Database – Luật kết hợp – Mục...
 • 36
 • 274
 • 0

Data Mining - Chapter 2

Data Mining - Chapter 2
... Springer-Verlag, 20 06  [5] ZhaoHui Tang, Jamie MacLennan, Data Mining with SQL Server 20 05”, Wiley Publishing, 20 05  [6] Oracle, Data Mining Concepts”, B28 12 9-0 1, 20 08  [7] Oracle, Data Mining ... “Principles of Data Mining , MIT Press, 20 01  [3] David L Olson, Dursun Delen, “Advanced Data Mining Techniques”, Springer-Verlag, 20 08  [4] Graham J Williams, Simeon J Simoff, Data Mining: Theory, ... Nội dung  2. 1 Tổng quan giai đoạn tiền xử lý liệu  2. 2 Tóm tắt mô tả liệu  2. 3 Làm liệu  2. 4 Tích hợp liệu  2. 5 Biến đổi liệu  2. 6 Thu giảm liệu  2. 7 Rời rạc hóa liệu  2. 8 Tạo phân...
 • 57
 • 477
 • 16

SIX SIGMA FOR QUALITY AND PRODUCTIVITY PROMOTION

SIX SIGMA FOR QUALITY AND PRODUCTIVITY PROMOTION
... ytivitcudorP SIX SIGMA FOR QUALITY AND PRODUCTIVITY PROMOTION kraP H gnuS ASIAN PRODUCTIVITY ORGANIZATION SIX SIGMA FOR QUALITY AND PRODUCTIVITY PROMOTION kraP H gnuS 2003 ASIAN PRODUCTIVITY ... 5.4 Lean Manufacturing and Six Sigma 131 5.5 National Quality Awards and Six Sigma 134 Further Issues for Implementation of Six Sigma 6.1 Seven Steps for Six Sigma Introduction ... DEC, and Texas Instruments launched Six Sigma initiatives in early 1990s However, it was Six Sigma for Quality and Productivity Promotion not until 1995 when GE and Allied Signal launched Six Sigma...
 • 218
 • 200
 • 4

Data mining

Data mining
... Name Chỉ định tên worksheet mà bạn chọn vào Nhấp vào nút ( ) để chọn từ danh sách worksheet sẵn Data range: Bạn nhập liệu bắt đầu với hàng không trống với phạm vi rõ ràng: • First non-blank row: ... thị tên theo lệnh thực hiện, bạn đặt tên lại cho lệnh “phan cum” hay tùy ý bạn Use partitioned data: Sử dụng liệu phân vùng Nếu trước liệu bạn thực lệnh Partition Number of clusters: Xác định ... Kinh Tế TPHCM 23 Hình 5.3: Bảng tùy chọn neural Model: Model name: Tên mô hình Use partitioned data: Sử dụng liệu phân vùng Method: Phương pháp Có sáu phương pháp để xây dựng mô hình mạng thần...
 • 40
 • 512
 • 9

Data Mining Tutorial

Data Mining Tutorial
... small dataset, need all observations to estimate parameters of interest • Data mining – loads of data, can afford “holdout sample” • Variation: n-fold cross validation – Randomly divide data into ... Multiple testing • • • • • • 50 different BPs in data, m=49 ways to split Multiply p-value by 49 Bonferroni – original idea Kass – apply to data mining (trees) Stop splitting if minimum p-value ... April 2012 Data Mining - What is it? • • • • Large datasets Fast methods Not significance testing Topics – Trees (recursive splitting)...
 • 102
 • 386
 • 2

Suzuki Speech, Productivity and 5S VN

Suzuki Speech, Productivity and 5S VN
... d ng nh ng n n t ng Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i u tiên Các ho t ng tích h p M c tiêu < 5S > •Seiri •Seiton •Seiso •Seiketsu PQCDSM •Năng ... nghi m T11/2006 Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i Chúc b n có su t cao B ng cách th c hành liên t c 5S Xin c m ơn !! H i th o chia s kinh nghi m T11/2006 Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, ... Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i Ngu i Quan ni m v su t nguyên t c ch o P, Q, C, D, S M 3.Cho t t c m i ngư i, b i t t c m i ngư i H i th o chia s kinh nghi m T11/2006 Hajime SUZUKI...
 • 9
 • 308
 • 2

Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cavico mining

Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cavico mining
... thuật tổ chức máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cavico mining Phần 2: Tổ chức máy kế toán hệ thống kế toán Công ty Cavico mining Phần 3: Một số đánh giá tình hình tổ chức hạch toán ... khác máy kế toán tổ chức theo hình thức tập trung Có nghĩa phòng kế toán trung tâm Công ty kế toán viên dự án phụ thuộc tổ chức kế toán riêng Phòng kế toán trung tâm thực hạch toán kế toán có ... trình công nghệ sản xuất sản phẩm công ty Công ty Cavico mining đơn vị thành viên Tổng Công ty Cavico Việt Nam Đối với công trình Tổng công ty giao, Công ty phải thực hiện theo quy định quy chế Tổng...
 • 55
 • 176
 • 0

hash-based approach to data mining

hash-based approach to data mining
... rules”, it is said to be a good method to implement over different types of data in variant size 10 Hash-Based Approach to Data Mining CHAPTER 2: Algorithms using hashbased approach to find association ... hash function to divide the original set into subsets By this action, we will not waste too much time doing useless thing Our thesis with the subject Hash-based approach to data mining will ... to continue in the future Hash-Based Approach to Data Mining CHAPTER 1: Introduction 1.1 Overview of finding association rules It is said that, we are being flooded in the data However, all data...
 • 47
 • 234
 • 0

Web mining in Thematic Search Engines

Web mining in Thematic Search Engines
... dùng việc duyệt tập hợp tài liệu việc tổ chức kết trả Search engine Metasearch engine trả lời câu hỏi người sử dụng Phân cụm tài liệu thông tin thu hồi thường giải giải thuật phân cụm có thứ bậc ... cụ giúp đỡ cải thiện kết tìm kiếm thông tin Web Một câu hỏi đặc phương thức chạy trực tuyến Search engine chuẩn thực truy vấn người sử dụng Chúng ta tin tưởng điểu chỉnh thích hợp thông số ứng ... tích liệu tinh xảo kỹ thuật khai phá liệu tìm kiếm thông tin Web lĩnh vực quan tâm ngày nhiều nghiên cứu công nghiệp Là chiến lược quan trọng công cụ không đánh giá thấp ý nghĩa thông tin ngày tăng...
 • 7
 • 176
 • 0

Xem thêm