10 11 01 02optical mineralogy tutorial 1

Bài 6, 8, 9, 10 trang 10, 11 SGK Toán 9 tập 1

Bài 6, 8, 9, 10 trang 10, 11 SGK Toán 9 tập 1
... ĐS: x = x = -3 d) ĐS: x = x = -4 Bài 10 Chứng minh a) = - 2√3; b) - = -1 Hướng dẫn giải: a) HD: Khai triển vế trái b) Áp dụng kết câu a) ta được: Suy - √3 = -1 = -1 ... Bài Tìm x biết: a) =7; c) = 6; c) = │-8│; d) = │ -12 │; Hướng dẫn giải: a) Ta có = │x│ nên =7 │x│ = Vậy x = x = -7 b) HD:...
 • 2
 • 887
 • 0

Giải bài tập bài 6, 8, 9, 10 trang 10, 11 SGK toán 9 tập 1

Giải bài tập bài 6, 8, 9, 10 trang 10, 11 SGK toán 9 tập 1
... dẫn giải: a) Ta có = │x│ nên =7 │x│ = Vậy x = x = -7 b) HD: Chú ý │-8│ = ĐS: x = x = -8 c) HD: Chú ý = ĐS: x = x = -3 d) ĐS: x = x = -4 Bài 10 Chứng minh a) = - 2√3; b) - = -1 Hướng dẫn giải: ... b) - = -1 Hướng dẫn giải: a) HD: Khai triển vế trái b) Áp dụng kết câu a) ta được: Suy - √3 = -1 = -1 ...
 • 2
 • 234
 • 0

cac bai ktra 1 tiet 10, 11

cac bai ktra 1 tiet 10, 11
... ……………………………………………………………………………………… VI/ Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi: (1, 5 point) My name is Tuyet, I am a school-girl of the 10 th form in Boha High School Yesterday was Sunday, so I did not have ... her clothes ……………………………………………………………………………………… V/ Dùng “ which, who, that” để nối câu sau đây: (1, points) The book is very thick I bought it in Da Lat Nam is studying in Hanoi...
 • 3
 • 173
 • 0

Giáo án 1 - Tuần 8, 9, 10, 11

Giáo án 1 - Tuần 8, 9, 10, 11
... *Tính -Làm cá nhân -Hai nhón thi tiếp sức điền kết 4 -1 = 3 4-2 =2 3 +1= 4 1+ 2=3 3 -1 = 2 3-2 =1 4-3 =1 3 -1 = 2 2 -1 = 1 4-3 =2 4 -1 = 3 3-2 =1 -Các nhóm nhận xét chéo *Tính - ặt số cho thẳng hàng - HS làm - Từng ... bảng - GV xoá dần phần cho HS đọc Hoạt động học sinh *4 em lên bảng làm 3 1= 2 3 +1= 4 1+ 3=4 2 1= 1 2 +1 1= 2 2 1+ 3=4 3–2 +1= 2 3 1+ 0=2 - Nhận xét bạn *HS trả lời câu hỏi - Có cam - Còn - HS nêu – = - HS ... tròn” - Còn - HS: cho đi, bỏ đi, cất đi, trừ - HS nhắc lại: – = + Có hoa + Còn hoa - Học sinh nêu: – = - HS đọc: Ba trừ - HS đọc lại: – = - Học sinh đọc : - = 3 -1 = 2 3-2 =1 - - 2 +1= 3 - Học...
 • 83
 • 243
 • 0

kiểm tra 1 tiết hóa 10 - 11 - 12

kiểm tra 1 tiết hóa 10 - 11 - 12
... HCl 1M, thu 6,72 lít khí đktc, R là: A K( M = 39) B Mg ( M= 24) C Al ( M= 27) D Fe( M=56) 020: Dẫn 0 ,1 mol khí CO2 qua dung dịch chứa 0 ,15 mol NaOH Khối lượng muối Na2CO3 tạo thành là: A 10 ,60g ... kim loại hóa trị II dung dịch HCl dư thu 25,5 gam muối khan V lít khí đktc Giá trị V là: A 11 ,2 lit B 22,4 lit C 33,6 lit D 44,8 lít 025: Chỉ làm tính cứng tạm thời nước cứng : A Nhựa trao đổi ... 0,04 mol khí anôt 3 ,12 gam kim loại kiềm catôt Công thức phân tử muối là: A NaCl B KCl C LiCl D CsCl 023: Có ba dung dịch NaOH, HCl H2SO4 loãng Để phân biệt ba dung dịch cần dùng hóa chất là: A Zn...
 • 2
 • 683
 • 8

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2(U.9+10+11)

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2(U.9+10+11)
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/499/2 812 30//KT1TIETLAN3(UNIT9%2 010 )_209.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 782
 • 9

Đề KT 45 phút - HH 7 (lần 1-đề 2-HKI 10-11)

Đề KT 45 phút - HH 7 (lần 1-đề 2-HKI 10-11)
... thẳng a b song song với : A a cắt c b ⊥ c B a ⊥ c b cắt c C a b cắt c D a ⊥ c b ⊥ c II TỰ LUẬN : (7 điểm) Bài : (3 điểm) Cho hình vẽ : Biết Mx // Ny Tính số đo góc MON ?  Gợi ý : Kẻ qua O đường ... đo góc N góc Q Mail : tranquochung_phuhoa@yahoo.com.vn Website : http//:violet.vn/tranquochung1 975 Page Trường THCS TT Phú Hoà – Giáo viên : Trần Quốc Hưng Bài : (2 điểm) Vẽ hình theo diễn đạt ... vuông góc với ? ? Mail : tranquochung_phuhoa@yahoo.com.vn Website : http//:violet.vn/tranquochung1 975 Page ...
 • 3
 • 216
 • 0

Đề KT 45 phút - ĐS 7 (lần 1 - đề 1 - HKI 10-11)

Đề KT 45 phút - ĐS 7 (lần 1 - đề 1 - HKI 10-11)
... 4   1 1 C. −   ≥  −  D. −   ≠  −   5  5            Câu : Thay tỉ số số hữu tỉ −2,3 : 4 ,11 tỉ số số nguyên A − 230 4 41 B - 23 41, 1 C - 23 4 41 D - 2300 4 41 II ... II TỰ LUẬN : (7 điểm) Bài : (3 điểm) Thực phép tính a) -3 + 0 ,15 10 b).2  8 + : −   9  1 c).6 −3.−   3 Bài : (2.5 điểm) a) Tìm hai số x y, biết : x − y = 18 x y = 11 b) Tính diện ... biết chu vi 44cm tỉ số hai cạnh Bài : (1. 5 điểm) Tìm x, biết : Mail : tranquochung_phuhoa@yahoo.com.vn : 2x = : 0,5 Website : http//:violet.vn/tranquochung1 975 Page ...
 • 2
 • 215
 • 0

Tuần 1 (10-11)

Tuần 1 (10-11)
... động dạy - học chủ yếu 1. Híng dÉn lµm bµi tËp: Bµi 1: TÝnh nhÈm a. 310 + 40= 305+ 45= 450 -15 0= 400+ 50= 515 -11 5= 10 0 - 50= Bµi 2:§Ỉt tÝnh råi tÝnh: 367+225 486 +13 0 93+59 16 8+503 Bµi3:Gi¶i bµi to¸n ... +Bài Gọi HS nêu yêu cầu bảng giải tập + 352 + 418 395 - 732 416 511 2 01 44 - Yêu cầu HS làm vào 768 2 21 - HS nhận xét, bổ sung 619 Giáo án lớp 14 3 51 Ngun ThÞ Dun - Giáo viên nhận xét , sửa sai ... làm miệng : 375, 4 21, 573, 2 41, 735, 14 2 + Số lớn số 735 + Số bé số 14 2 - HS đọc đề : - GV nhận xét , sửa sai - GV chốt lại cách so sánh cho HS Viết số : 537, 16 2, 830, 2 41, 519 , 425 a) theo thứ...
 • 41
 • 162
 • 0

kế hoạch chủ nhiệm lớp 6/1 năm 10-11

kế hoạch chủ nhiệm lớp 6/1 năm 10-11
... quản lý lớp chủ nhiệm: - Xây dựng nề nếp tự quản: +Xây dựng đội ngủ ban cán lớp có lực, phẩm chất tốt + GVCN đầu năm tập huấn cho ban cán lớp giải vướng mắc mà em nêu + Xây dựng nề nếp lớp tự ... - Lớp 6/1 không đạt lớp tiên tiến qua khảo sát đầu năm số lượng học sinh yếu nhiều 50% B- Chỉ tiêu biện pháp thực hiện: Chỉ tiêu chung: - Lớp: không đạt lớp tiên tiến, xếp vị ... cầu) b) Biện pháp thực theo dõi, quản lý: - Giáo viên chủ nhiệm, phân công dụng cụ cho học sinh, tổ Hướng dẫn lao động theo kế hoạch - Cùng với lớp phó lao động kĩ luật theo dõi, kiểm tra số lượng...
 • 6
 • 5,316
 • 110

KIEM TRA ANH 9 DE SO 1 - 10-11

KIEM TRA ANH 9 DE SO 1 - 10-11
... for 28 This house …… in 19 9 0 A was built B is built C has been built D built th 29 The jeans …… from cotton in the 18 century A was made B are made C is made D were made Question V: Read the ... They made the journey by car They reached the seaside at noon They enjoyed making castles and channels in the sand Question III: (0, 2p for each of the right answer) 15 D 16 B 17 D 18 A 19 C 23 ... ……………………………………………………………………………… ? The answer keys Question I: (0,25p for each of the right answer) Jane's family (1) family decided to go to London last week (2) because they wanted to make a (3) sightseeing tour The...
 • 3
 • 378
 • 0

Xem thêm