Đề ôn tập thi viên chức giáo viên môn Tin học chuẩn kĩ năng Trắc Nghiệm

NỘI DUNG ÔN TẬP THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 MÔN TIN HỌC

NỘI DUNG ÔN TẬP THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 MÔN TIN HỌC
... History; nút Favorites Công dụng số Website phổ biến, như: Cổng thông tin điện tử Chính phủ Việt Nam; Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang; trang web giúp để tìm kiếm thông tin Internet; lịch ... dưới; chức Save As; bật/tắt công cụ; thay đổi đơn vị đo Word; công cụ để soạn thảo công thức toán học phức tạp; chức AutoCorrect Options; chức Word Count Phím tắt: tăng/giảm kích cỡ chữ; giãn khoảng ... nghĩa, tác dụng thông báo lỗi Excel Chức khác: chép dán đặc biệt; tìm kiếm ô có chức công thức; chỉnh liệu ô (căn trái, phải, giữa); xếp liệu; cố định dòng/cột tiêu đề bảng; chức làm việc với...
 • 3
 • 580
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 môn vật lý doc

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 môn vật lý doc
... chừng vô cực A vật AB tiêu điểm vật F1 vật kính, A1B1 gần tiêu cự O2F2 thị kính B vật AB gần tiêu điểm vật F1 vật kính, A1B1 tiêu cự O2F2 thị kính C vật AB gần tiêu điểm vật F1 vật kính, A1B1 ... (êlectron) A biến đổi prôtôn thành nơtrôn, êlectron nơtrinô B phát xạ nhiệt êlectron C biến đổi nơtrôn thành prôtôn, êlectron nơtrinô D bứt êlectron khỏi kim loại tác dụng phôtôn ánh sáng Câu 43: Ban ... vật AB gần tiêu cự O1F1 vật kính, A1B1 tiêu điểm F2 thị kính Câu 57: Chọn câu sai A Khi vật rắn quay quanh trục (), phần tử vật rắn có gia tốc góc nên có momen quán tính B Momen quán tính vật...
 • 6
 • 222
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP THI THỬ TN LẦN 1 MÔN: TIẾNG ANH pps

ĐỀ ÔN TẬP THI THỬ TN LẦN 1 MÔN: TIẾNG ANH pps
... 37.B 38.D 47.D 49.A 50.C 3.A 12 .D 15 .A 24.C 27.C 36.D 39.D 48.B 4.C 5.B 6.D 7.B 8.D 9.B 10 .A 16 .B 17 .D 18 .C 19 .B 20.A 21. C 22.C 28.A 29.A 30.B 31. D 32.D 33.D 34.A 40.B 41. B 42.D 43.C 44.A 45.A 46.C ... c the c Showed c This c possessed THE END d whose d With d cherishingly d arm d encourage d Done d no article d expressed d Which d borrowed ĐÁP ÁN: Đề 1. 2 1. B 2.D 11 .C 13 .A 14 .A 23.C 25.D 26.D ... with her family and friends, offering them the most precious thing she (50) her time It is a gift none of them will ever forget 41 a which 42 a On 43 a cherish 44 a support 45.a courage 46...
 • 3
 • 282
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP THI ĐH CĐ NĂM 2011 MÔN: VẬT LÍ ppsx

ĐỀ ÔN TẬP THI ĐH CĐ NĂM 2011 MÔN: VẬT LÍ ppsx
... Câu 20: Vật thật AB đặt vuông góc với trục gương cầu lồi, tạo ảnh A/B/ Tính chất ảnh A/B/ A ảnh ảo chiều nhỏ vật, phía với vật so với đỉnh gương B ảnh ảo chiều nhỏ vật, khác phía với vật so với ... B góc trông ảnh không phụ thuộc vào vị trí đặt mắt C khoảng cách hai kính l = f1 + f2 D mắt thấy rõ ảnh mà không cần điều tiết Câu 22: Một vật phẳng AB cách E khoảng L = 125 cm Cố định vật màn, ... sin 100t     A 2 Câu 14: Cho mạch điện hình vẽ Điện trở vôn kế vô lớn, cuộn dây cảm Khi vôn kế V1 120 V; vôn kế V 100V vôn kế V2 chỉ: A 220 V B 20V 220V C 20 V D 110 V L C V2 V1 V Câu...
 • 6
 • 197
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ docx

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ docx
... tuyn in gm cun dõy thun cm cú L = 2.10 -5 (H) v mt t xoay cú in dung bin thi n t C1 = 10pF n C2 = 500pF gúc xoay bin thi n t 00 n 1800 Khi gúc xoay ca t bng 900 thỡ mch thu súng in t cú bc súng ... = 9sin(10t - Cõu19: th trờn hỡnh v din t dũng in mch in dan dng Vit Nam thỡ on OC din ta khong thi gian bao nhiờu? A 1/50 s B 1/150 s C 1/100 s D 1/200 s U B C O A t Cõu20: cho nh ca vt cn chp ... thoa ỏnh sỏng bng khe Iõng, khong cỏch gia hai khe l 1mm, khong cỏch t hai khe n mn l 2m Chiu ng thi hai bc x n sc cú = 0,4àm v = 0,5àm Cho b rng vựng giao thoa trờn mn l 9mm S v trớ võn sỏng trựng...
 • 5
 • 227
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 113 potx

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 113 potx
... D 1/100 s Câu 2 0: M ột vật nhỏ treo vào đầu lò nhẹ có độ cứng K Khi vật vị trí cân lò xo giãn cm Người ta đưa vật theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo không biến dạng buông nhẹ Chọn trục ... , Z =10  D L C , Z= 20  Câu 9: Vật quay biến đổi với gia tốc góc  G ọi 1  tốc độ góc vật hai thời điểm t1 t (t2.>t1 )Công thức sau SAI xác định góc mà vật quay khoảng thời gian t  t ... Câu 2 3: Một vật rắn quay biến đổi quanh trục cố định với gia tốc góc  Tốc độ góc vật thời điểm t1 1 Góc vật quay khoảng thời gian từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 (t2>t1 ) xác định công thức...
 • 7
 • 208
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 114 potx

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 114 potx
... từ bóng đèn điện dây tóc rọi từ không khí vào chậu nước chùm sáng : A, Không bị tán sắc, nước không giống thủy tinh B Không bị tán sắc, nước hình lăng kính C Luôn bị tán sắc D Chỉ bị tán sắc, rọi ... Chọn kết kết sau : A 23 vân sáng 22 vân tối B 20 vân sáng 21 vân tối C 21 vân sáng 20 vân tối D Một kết khác 35 Catôt tế bào quang điện làm vônfram Biết công thoát electron vônfram : 7,2.10-19 J ... hạt sinh Xvà nơtrôn Hạt nơtrôn sinh có phương chuyển động vuông góc với phương chuyển động hạt  m = 4,0015 u , mAl = 26,974 u , mx = 29,970 u ; mn = 1,0087 u Động hạt nhân X nơtrôn nhận giá trị...
 • 5
 • 184
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 112 potx

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 112 potx
... xạ T l : A: 369h B: 693h C: 936h D: 396h Câu 4 3: Khoảng thời gian ngắn hai lần Wd = Wt vật dao động điều hoà 0,05s Tần số dao động vật l : A: 2,5Hz B: 3,75Hz C: 5Hz D: 5,5Hz Câu 4 4: Một vật tham ... bậc rộng: A: 2,7mm B: 3,6mm C: 3,9mm D: 4,8mm 2 Câu 4 1: Khi chiếu xạ có  = vào katôt tế bào quang điện Uh = - 1,8V Công thoát kim loại làm katôt A: 1,8eV B: 2,7eV C: 3,6eV D: 4,5eV Câu 4 2: Gọi ... màu: A: đỏ B: vàng C: da cam D: chàm Câu 2 8: Một cầu kim loại có công thoát 2,36eV đứng cô lập, chiếu vào cầu xạ có  = 0,36  m điện cực đại cầu đạt A: 0,11V B: 1,09V C: 0,22V D: 2,2V Câu 29:...
 • 5
 • 166
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 115 ppt

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 115 ppt
... vật l : A: 2,5Hz B: 3,75Hz C: 5Hz D: 5,5Hz 3 3: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà x1 = a sin(10  t -  /3) x2 = a sin(10  t +  /6) Phương trình dao động tổng hợp vật A f/4 A: ... /12) B: 2asin(10  t +  /6) C: a sin(10  t -  /12) D: 2asin(10  t -  /6) 3 4: Chọn câu nói mạch điện xoay chiều A: Mạch có cuộn cảm L I  L B: Mạch có tụ C I  C C: mạch có R I  R D: Công ... 2 7: Độ cao âm đặc tính sinh lý phụ thuộc vào: A tần số âm B vận tốc âm C biên độ âm D lượng âm 2 8: Vật AB đặt vuông góc trục thấu kính hội tụ tiêu cự f cho ảnh lớn vật m lần Để có ảnh lớn vật...
 • 6
 • 209
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 116 docx

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 116 docx
... treo vật m vào lò xo L1 chu kỳ dao động vật T1 = 0,3s, treo vật vào lò xo L2 chu kỳ dao động vật 0,4s Nối hai lò xo với hai đầu để lò xo độ dài treo vật vào hệ hai lò xo chu kỳ dao động vật A ... quay C Mômen lực khác không tác dụng vào vật rắn làm thay đổi tốc độ quay vật D Mômen lực dơng tác dụng vào vật rắn làm cho vật quay nhanh dần Câu 43 Tác dụng ngẫu lực không đổi vào ròng rọc đợc ... mạch RLC có giá trị hiệu dụng U = 100V không đổi Khi cường độ hiệu dụng mạch 1A công suất tiêu thụ mạch 50W Giữ cố định U R, điều chỉnh thông số khác mạch Công suất tiêu thụ cực đại đoạn mạch A...
 • 8
 • 112
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 126 doc

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 126 doc
... thời gian 1/30(s) vật quóng đường cm.Tần số góc vật A 20 ð rad/s B 15ð rad/s C 25ð rad/s D 10ð rad/s Cõu 4 9: Chọn cõu : Một vật rắn quay quanh trục cố định xuyên qua vật Các điểm vật rắn (khụng ... 4 0: Một vật dao đông điều hũa với chu kỡ T cú phương trỡnh x=Acos(ựt ) Thời gian ngắn kể từ lúc ban đầu lúc gia tốc băng ½ giá trị cực đại A T/12 B T/6 C T/3 D T/2 Cõu 4 1: Một đèn Laze có công ... cảm biến đổi nào? A Biến thi n tuần hoàn với tần số 2f B Biến thi n tuần hoan với tần số f C Biến thi n điều hoà với tần số f D Biến thi n điều hoà với tần số f Cõu 4 5: Cho mạch mắc theo thứ tự...
 • 4
 • 205
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 215 pot

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 215 pot
... đến thấu kính l : A 18cm B 24cm C 36cm * D 45cm Cõu 45 Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 cm Đặt vật trước vuông góc với trục thấu kính, để hứng ảnh vật rừ nột trờn màn, thi vật: A Phải đặt ... 35 Sự phân hạch tượng phóng xạ giống điểm sau đây? A Đều xác định hạt sinh B Đều có chu kỳ bán ró xỏc định C Đều phản ứng tỏa lượng * D Đều không phụ thuộc vào yếu tố bên Cõu 36 Trường hợp sau ... cách mắt 25cm Quan sát vật nhỏ qua kính lúp có tiêu cự 5cm, mắt đặt tiêu điểm ảnh kính quan sát vật trạng thái ngắm chừng không điều tiết Khoảng cách từ vật đến kính l : A 4,125cm B 4cm C 5cm...
 • 7
 • 181
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 214 ppt

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 214 ppt
... xo vật vị trớ cõn A 5Hz;1,2cm B 50Hz;0,6cm C 5Hz;0,8 cm D 50Hz;1,2cm Cõu 12:Chọn cõu : Một vật rắn quay quanh trục cố định xuyên qua vật Các điểm vật rắn (không thuộc trục quay A thời điểm, không ... l : A 60V B 80V C 120V D 160V Cõu 35:Vận tốc truyền âm không khí 336m/s Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động vuông pha 0,2m Tần số âm l : A 420Hz B 840Hz C 500Hz D 400Hz Cõu 36:Trong ... nhất.Góc tới chùm tia sáng l : A 30 B 45 C 55 D 60 37 Chọn cõu sai nói kính thi n văn: A Kính thi n văn có vật kính thị kính đặt đồng trục cách khoảng thay đổi B Vật kớnh thấu kớnh hội tụ cú...
 • 14
 • 200
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 212 docx

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 212 docx
... Cõu 1 3: Vận tốc truyền âm không khí 336m/s Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động vuông pha 0,2m Tần số âm l : A 420Hz B 840Hz C 500Hz D 400Hz Cõu 1 4: Một lắc lũ xo cú ... 2 6: Chiếu xạ có bước song 560 nm ca tốt tế bào quang điện thỡ quang electron thoỏt khỏi ca tốt cú động biến thi n từ đến 0,336 eV bước song kim loại A 600 nm B 590 nm C 585 nm D 660 nm Cõu 2 7: ... vân sáng xạ trùng l : A mm B 6mm C 4,8mm D 2,4mm Cõu 1 8: Trong mạch RLC mắc nối tiếp xảy cộng hưởng tăng tần số dũng điện giữ nguyên thông số khác thỡ kết luận sau sai A Hệ số công suất đoạn mạch...
 • 4
 • 211
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các dạng đề thi công chức thuế 2012 môn tin họctai lieu on thi cong chuc thue 2012 mon tin hocđề thi công chức thuế 2012 môn tin họcđề thi công chức cấp xã môn tin họcđề thi công chức nhà nước môn tin họcđề thi công chức hải quan môn tin họcthi cong chuc thue 2010 mon tin hoctai lieu thi cong chuc thue 2012 mon tin hoctài liệu thi công chức hải quan môn tin học 2011tai lieu thi cong chuc hanh chinh mon tin hoctai lieu thi cong chuc cap xa mon tin hoctai lieu thi cong chuc nam 2011 mon tin hoctai lieu thi cong chuc hai quan mon tin hocde cuong on tap thi cong chuc 2014 giao vien trung hoc co sođề cương ôn tạp thi viên chức tin hoc tieu họcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học