ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 2015

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH năm 2011

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH năm 2011
... kiện Luật tố tụng hành quy định thời hiệu khởi kiện định hành chính, hành vi hành chính, định kỷ luật buộc việc 01 năm, kể từ ngày nhận biết định hành chính, hành vi hành chính, định kỷ luật buộc ... quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn người tiến hành tố tụng; trường hợp phải từ chối thay đổi người tiến hành tố tụng; việc thay đổi người tiến hành tố tụng; thủ ... thống Luật tố tụng hành hệ thống pháp luật; bảo đảm tính khả thi Luật tố tụng hành Bảo đảm trình tự thủ tục tố tụng hành dân chủ, công khai, đơn giản, công bằng, thuận lợi cho người tham gia tố tụng...
 • 18
 • 293
 • 3

Đề cương giới thiệu luật tố tụng hình sự năm 2003

Đề cương giới thiệu luật tố tụng hình sự năm 2003
... gian qua, Bộ luật tố tụng hình năm 2003 giữ lại nhiều nội dung Bộ luật tố tụng hình năm1 988 phù hợp Trong Đề cơng giới thiệu tập trung nêu điểm đợc quy định Bộ luật tố tụng hình năm 2003 không ... phơng đa phơng tố tụng hình sự) Nội dung cụ thể đợc quy định từ Điều 340 đến 346 Bộ luật tố tụng hình năm 2003 VI Về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình năm 2003 Sau Bộ luật tố tụng hình đợc thông ... chứng vụ án) tăng 53 điều luật V Nội dung chủ yếu Bộ luật tố tụng hình sự: Bộ luật tố tụng hình năm 2003 đợc xây dựng sở kế thừa phát triển quy định Bộ luật tố tụng hình năm 1988 phát huy tác dụng...
 • 26
 • 297
 • 0

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT TỐ CÁO

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT TỐ CÁO
... hợp Luật khiếu nại, tố cáo, Luật tố cáo quy định cụ thể đầy đủ quyền, nghĩa vụ người tố cáo, người bị tố cáo, người giải tố cáo 2.1 Quyền, nghĩa vụ người tố cáo So với Luật khiếu nại, tố cáo ... dung tố cáo; việc xử lý tố cáo người giải tố cáo; gửi kết luận nội dung tố cáo; việc tố cáo tiếp, giải vụ việc tố cáo tiếp; trách nhiệm quan điều tra, Viện kiểm sát nhận tố cáo hồ sơ vụ việc tố cáo ... thừa Luật khiếu nại, tố cáo hành, Luật tố cáo tiếp tục ghi nhận hình thức tố cáo trực tiếp gửi đơn tố cáo, đồng thời quy định rõ nội dung đơn tố cáo, đơn tố cáo phải có chữ ký điểm người tố cáo; ...
 • 20
 • 538
 • 0

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI
... Quốc hội mảng công việc cụ thể V NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI NĂM 2014 SO VỚI LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI HIỆN HÀNH Luật tổ chức Quốc hội năm 2014 cụ thể hóa quy định Hiến pháp 2013 chức ... động Quốc hội Về tổ chức Hội đồng dân tộc Ủy ban Quốc hội Cụ thể hóa quy định Hiến pháp kế thừa quy định Luật tổ chức Quốc hội năm 2001 sửa đổi năm 2007 tổ chức Hội đồng dân tộc, Ủy ban Quốc hội, ... CƠ BẢN CỦA LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI NĂM 2014 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Quốc hội (Chương I) Về bản, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Quốc hội (Điều 1) Luật tổ chức Quốc hội năm 2014...
 • 25
 • 635
 • 5

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2012

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2012
... hành số điều Luật sửa đổi bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân Nghị số 60/2011/QH12 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân cán bộ, công ... CỦA BLTTDS Luật sửa đổi, bổ sung số điều BLTTDS gồm điều: - Điều 1: quy định việc sửa đổi, bổ sung số điều BLTTDS; - Điều 2: quy định hiệu lực thi hành Điều sửa đổi, bổ sung số điều chương BLTTDS ... Tình trạng tồn từ nhiều năm chế để giải quyết, tháo gỡ Khoản 47 48 Điều Luật sửa đổi, bổ sung số điều BLTTDS sửa đổi, bổ sung Điều 284 Điều 288 BLTTDS bổ sung Điều 284a Điều 284b, theo quy định...
 • 16
 • 408
 • 0

đề cương giới thiệu luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

đề cương giới thiệu luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
... điểm quan trọng Luật ban hành văn quy phạm pháp luật : Thu gọn loại văn quy phạm pháp luật Theo quy định Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 1996, hệ thống văn quy phạm pháp luật nước ta bao ... việc ban hành văn quy phạm pháp luật Thứ tư, vấn đề áp dụng văn quy phạm pháp luật Quy định văn quy phạm pháp luật hành nhiều chồng chéo, trùng lắp, mâu thuẫn hệ thống văn quy phạm pháp luật ... Điều 65 Luật) Xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn Quy trình soạn thảo, ban hành văn quy phạm pháp luật theo quy định Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm...
 • 16
 • 370
 • 1

Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002

Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002
... Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật ban hành văn quy phạm pháp luật III nội dung Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật ban hành văn quy phạm pháp luật Khái quát chung Luật ban hành văn quy phạm pháp ... thủ tục xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật ban hành văn quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung 27 điều Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 1996, có điều ... khoản, văn quy phạm pháp luật ban hành mà trái với quy định văn quy phạm pháp luật mới; có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật điều, khoản, điểm Luật ban hành văn quy phạm pháp luật...
 • 14
 • 149
 • 0

Đề cương giới thiệu luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm 2004

Đề cương giới thiệu luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm 2004
... luật Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; phạm vi ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, ... hệ thống văn quy phạm pháp luật địa phương, Luật ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân quy định: - Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ... văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân hệ thống pháp luật Việt Nam Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân phải phù hợp với Hiến pháp, luật văn quy phạm pháp...
 • 23
 • 259
 • 0

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
... đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước khác có hoạt động ngân hàng Đối tượng áp dụng Luật tổ chức tín dụng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài; văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ... công ty cổ phần; Tổ chức tín dụng công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên; Tổ chức tín dụng công ty trách nhiệm từ hai thành viên trở lên Tổ chức tín dụng hợp tác xã Các quy định tổ chức, quản trị, ... Chương IV - Hoạt động tổ chức tín dụng: Có 34 điều (từ Điều 90 đến Điều 123), có quy định chung hoạt động tổ chức tín dụng phạm vi hoạt động đặc thù loại hình tổ chức tín dụng Các quy định chung...
 • 18
 • 143
 • 0

đề cương bài giảng luật tố tụng dân sự

đề cương bài giảng luật tố tụng dân sự
... tố tụng hình chỗ Tòa án giải vụ án dân góc độ nào, vấn đề phụ thuộc ý muốn người tham gia tố tụng (nguyên đơn) 1.2 Vai trò nguồn Luật tố tụng dân 1.2.1 Vai trò Luật tố tụng dân Bộ luật tố tụng ... ngành luật tố tụng giống nhau, dù tố tụng hình sự, tố tụng hành hay tố tụng dân Nếu có khác phương pháp điều chỉnh ngành luật tố tụng khác mức độ “đậm nhạt” phương pháp điều chỉnh ngành luật Ví ... thể trình giải vụ việc dân Các văn bao gồm nhiều loại Hiến pháp, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân , Bộ luật tố tụng dân nguồn chủ yếu quan...
 • 109
 • 2,697
 • 8

Đặc San Tuyên Truyền Pháp Luật chủ đề LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Đặc San Tuyên Truyền Pháp Luật chủ đề LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
... án hành chính, Luật Tố tụng hành quy định cụ thể lực pháp luật Tố tụng hành lực hành vi Tố tụng hành đương Theo đó, lực pháp luật Tố tụng hành khả có quyền, nghĩa vụ Tố tụng hành pháp luật quy ... nhất, sở pháp lý để tiến hành hoạt động tố tụng Hoạt động Tố tụng hành chủ yếu dựa sở pháp lý quy định pháp luật Tố tụng hành chính; hoạt động tố tụng hình vào quy định pháp luật tố tụng hình ... nại, tố cáo Tố tụng hành (Điều 1) - Về đối tượng áp dụng Luật Tố tụng hành chính: + Luật Tố tụng hành áp dụng hoạt động Tố tụng hành toàn lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam + Luật Tố...
 • 60
 • 352
 • 0

De cuong gioi thieu Luat bao ve quyen loi nguoi tieu dung ppt

De cuong gioi thieu Luat bao ve quyen loi nguoi tieu dung ppt
... sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguồn: http://dddn.com.vn/2008112811523258cat104 /nguoi- tieu- dung- phai-duoc -bao- ve- bang-mottoa-an-rieng.htm 2 Tại Việt Nam, ngày 27 tháng năm 1999, Ủy ban Thường ... việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bao gồm ba điều quy định ba nội dung bản: Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nội dung tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ... vệ quyền lợi người tiêu dùng bố cục thành chương sau: Chương I: Những quy định chung bao gồm 10 điều với nội dung phạm vi điều chỉnh Luật, đối tượng áp dụng Luật, giải thích từ ngữ, nguyên tắc...
 • 15
 • 284
 • 2

Đề cương giới thiệu Luật GD sửa đổi

Đề cương giới thiệu Luật GD sửa đổi
... điều Luật giáo dục II NỘI DUNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC Bố cục chung Luật sửa đổi, bổ sung 1.1 Luật gồm có hai điều - Điều gồm 31 khoản quy định nội dung sửa đổi, bổ ... án Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật giáo dục nhằm bảo đảm tính thống hệ thống pháp luật Với lý nêu trên, việc sửa đổi, bổ sung số điều Luật giáo dục cần thiết Quan điểm, nguyên tắc sửa đổi, ... lượng giáo dục” III DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC Những nội dung sửa đổi, bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục có tác động sâu sắc tới việc...
 • 23
 • 222
 • 0

đề cương giới thiệu luật giáo dục

đề cương giới thiệu luật giáo dục
... giáo dục thực nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán quản 17 lý giáo dục bao gồm sở giáo dục đại học có khoa quản lý giáo dục, sở giáo dục phép đào tạo, bồi dưỡng cán quản lý giáo dục Bộ trưởng Bộ Giáo ... điều sửa đổi, bổ sung Luật; tổ chức kiểm tra việc thực Luật giáo dục năm 2005 số tỉnh, thành phố, số sở giáo dục sở giáo dục đào tạo; lấy ý kiến sở giáo dục đào tạo, sở giáo dục; lấy ý kiến bộ, ... chức hoạt động giáo dục công tác quản lý giáo dục, góp phần đổi giáo dục thực "phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu" c) Các quy định Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật giáo dục phải phù hợp,...
 • 23
 • 543
 • 0

đề thi luật tố tụng hành chính

đề thi luật tố tụng hành chính
... án áp dụng pháp luật tố tụng dân trình giải vụ án hành => Nhận định Tòa án áp dụng luật bồi thường nhà nước pháp luật tố tụng dân trình giải vụ việc dân vụ án hành đòi bồi thường thi t hại người ... chủ yếu áp dụng quy định pháp luật TTHC việc kế thừa quyền nghĩa vụ tố tụng (Điều 53 Luật TTHC) Tòa án có trách nhiệm xác định tổ chức kế thừa quyền nghĩa vụ tố tụng Các phần lập luận bạn nêu ... Luật TTHC Nhìn chung đề thi không khó, nhiều phần đặc biệt nhận định tập thầy nêu lớp Các kiến thức chủ yếu nằm Luật TTHC Hy vọng với đáp án bạn cố phần kiến thức, bạn thi chưa qua bạn chưa thi...
 • 12
 • 839
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn thi luật tố tụng hành chínhđề cương môn học luật tố tụng hành chínhđề cương ôn tập luật tố tụng hành chínhđề cương bài giảng luật tố tụng hành chínhđề cương tuyên truyền luật tố tụng hành chínhđề cương luật tố tụng hành chínhđề cương ôn tập môn luật tố tụng hành chínhđề cương môn luật tố tụng hành chínhđề cương ôn thi môn luật tố tụng hanh chinhđề thi môn luật tố tụng hành chínhđề cương giới thiệu luật đo lườngđề cương ôn thi luật tố tụng dân sựđề cương bài giảng luật tố tụng dân sựđề cương giới thiệu luật phòng chống mua bán ngườiđề cương giới thiệu luật người khuyết tậtĐơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tậpdon xin hoc laidon xin nghi hoc tam thoiĐề cương bài giảng xác suất thống kê trong kinh tếĐề cương bài giảng kế toán hành chính sự nghiệpĐề cương bài giảng kế toán quốc tếĐề cương bài giảng lý thuyết động cơ ô tô (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng thực tập hệ thống điện và điều khiển động cơ (hệ đại học chính quy)Đề cương bài giảng nhiên liệu dầu mỡĐề cương bài giảng phương pháp phần tử hữu hạn trong mô phỏng và tính toán ô tôĐề cương bài giảng sử dụng và sửa chữa ô tôNăng suất của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam vai trò của xuất khẩu, hoạt động đổi mới và môi trường kinh doanh (LA tiến sĩ)Đề cương bài giảng vi điều khiểnĐề cương bài giảng xe chuyên dụng (chuyên ngành cơ điện tử ô tô )Tuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt NamĐề cương bài giảng thực tập nâng cao cơ điện tử ô tôBài giảng hệ thống thông tin công nghiệpBài giảng kỹ thuật ăng tenBài giảng kỹ thuật cao áp (đại học chính quy)Đề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô (chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô)