ĐỀ CƯƠNG TRIẾT CAO học THI hết môn CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI

Tuyển tập các câu hỏi trả lời đề cương ôn thi môn phương pháp nghiên cứu khoa học

Tuyển tập các câu hỏi và trả lời đề cương ôn thi môn phương pháp nghiên cứu khoa học
... nghiên cứu Để xây dựng câu hỏi nghiên cứu tốt, mục tiêu nghiên cứu phải xác định rõ ràng Giả thuyết nghiên cứu nhận định kết vấn đề nghiên cứu, câu trả lời giả định cho câu hỏi nghiên cứu Dựa vào ... Câu 32: Nghiên cứu gì? Phương pháp luận nghiên cứu gì? 52 Câu 33: Thi t kế nghiên cứu gì? Các u cầu thi t kế nghiên cứu ? Các loại thi t kế nghiên cứu ? Cho thí dụ loại 53 Câu 34: ... thức trả lời Có hình thức: a Câu hỏi đóng: Là câu hỏi trả lời cho sẵn người trả lời sẻ lựa chọn hay nhiều trả lời trả lời cho sẵn Được dung chủ yếu nghiên cứu định lượng Dạng câu hỏi đề nghị...
 • 75
 • 5,793
 • 105

Câu hỏi trả lời môn kỹ năng lãnh đạo quản lý Tài liệu thi cao học

Câu hỏi và trả lời môn kỹ năng lãnh đạo quản lý Tài liệu thi cao học
... viên khen thưởng, kỹ xử phạt, kỹ nhờ cậy - Kỹ xử tình lãnh đạo, quản lý: kỹ điều hoà quan hệ lợi ích, kỹ xử mâu thuẫn tổ chức Ý nghĩa việc thực hành kỹ lãnh đạo, quản lý? Chìa khoá thành ... nhà lãnh đạo, quản thực đem định triển khai hiệu tiền lệ cho định quản -30 - Câu 10 Xung đột gì? Phân tích kỹ xử xung đột nhà lãnh đạo, quản lý? * Khái niệm xung đột: Trong trình lãnh đạo, ... đặc trưng riêng nhà lãnh đạo, quản Để vận dụng kỹ giao tiếp, nhà lãnh đạo, quản phải xác lập, định hướng mục tiêu tổ chức Bên cạnh xác định mục tiêu, nhà lãnh đạo, quản phải xác định,...
 • 33
 • 1,308
 • 0

de cuong on tap hoc ki 1 mon lich su 10 có lời giải chi tiết

de cuong on tap hoc ki 1 mon lich su 10 có lời giải chi tiết
... quan hệ sản xuất phong ki n, quan hệ bóc lột địa chủ nông dân lĩnh canh (tá điền) địa tô Chế độ phong ki n xác lập Trường em http://truongem.com * Dưới thời Đường chế độ phong ki n Trung Quốc phát ... xuất Phong ki n Châu Âu hình thành Nông nô Nô lệ Phụ thuộc Trường em http://truongem.com Như vậy, xã hội xuất giai cấp lãnh chúa phong ki n bóc lột nông nô tô thuế Quan hệ sản xuất phong ki n Châu ... hình thành Chế độ phong ki n xác lập Câu 9: Lãnh địa phong ki n gì? Đặc điểm kinh tế bật lãnh địa gì? Đời sống giai cấp lãnh địa nào? Gợi ý trả lời: - Lãnh địa: khu đất rộng, lâu đài, dinh thự,...
 • 7
 • 1,172
 • 0

Đề cương ôn thi ngành tài chính tiền tệ ngân hàng gồm 90 câu hỏi trả lời

Đề cương ôn thi ngành tài chính tiền tệ ngân hàng gồm 90 câu hỏi và trả lời
... tin nộp vào ngân hàng hoàn trả vàng CÂU Bút tệ gì? Trình bày lợi việc lưu thông tiền hình thái bút tệ Bút tệ ( tiền ghi sổ) Là tiền tệ phi vật chất, tồn hình thức số, ghi tài khoản ngân hàng Ưu ... thông CÂU 44 Trình bày quy luật lưu thông tiền tệ điều kiện lưu thông tiền vàng Hãy giải thích khả tự phát điều tiết tiền vàng lưu thông Quy luật lưu thông tiền tệ điều kiện lưu thông tiền vàng ... mức cung tiền tệ tiền ngân hàng trung ương phát hành thêm giấy bạc ngân hàng vào lưu thông Quá trình cung ứng tiền tệ Khối lượng tiền cung ứng bao gồm tiền mặt bút tệ Vì quy mô khối lương tiền cung...
 • 80
 • 4,136
 • 83

12 câu hỏi trả lời tham khảo trong quá trình học ôn thi môn đường lối cách mạng

12 câu hỏi và trả lời tham khảo trong quá trình học và ôn thi môn đường lối cách mạng
... thấy cách mạng muốn giành thắng lợi, đường khác phải sử dụng bạo lực cách mạng Việc nêu lên phương pháp cách mạng bạo lực nghiệp cách mạng nhân dân ta thể thấm nhuần tiếp thu tư tưởng cách mạng ... tạo học thuyết Mác - Lênin, đường lối Quốc tế cộng sản kinh nghiệm cách mạng giới vào hoàn cảnh cụ thể nước ta, thể tập trung tư tưởng đồng chí Nguyễn Quốc cách mạng dân tộc dân chủ cách mạng ... nghĩa Yên Thế phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái… không thành công thi u đường lối đúng” “Năm 1930, kế thừa “Hội Việt Nam cách mạng niên” tổ chức cộng sản...
 • 9
 • 1,307
 • 25

866 Câu hỏi trả lời môn triết học

866 Câu hỏi và trả lời môn triết học
... quan Triết học nhà triết học mang tính chất nhân c Phoi-ơ-bắc Triết học ấn Độ cổ đại ba triết học tiêu biểu thời kỳ đầu lịch sử triết học, là: c Triết học ấn Độ, triết học Trung Quốc, triết học ... Khi giải vấn đề triết học, Đềcáctơ đứng lập trường triết học n ào? c Chủ nghĩa tâm chủ quan Khi học Béc-linh triết học, Mác đứmg quan điểm nào? c Triết học tâm Hêghen Khi học Béc-linh, Mác tham ... thống triết học thống ấn Độ cổ đại gồm trường phái: c S àmkhuya, Vedanta, Mimansa, Yoga, Nyaya, Vaseisika 232 Hệ thống triết học Hêghen gồm phận nào? d Lôgic học; triết học tự nhiên; triết học...
 • 34
 • 878
 • 2

đề cương ôn thi công chức về quản lý nhà nước ( câu hỏi trả lời )

đề cương ôn thi công chức về quản lý nhà nước ( câu hỏi và trả lời )
... Doanh nghiệp Nhà nhiệm vụ trị nhà nước nước 6) Quản vốn lãi vốn nhà 2) Hoàn chỉnh bổ sung, đổi tổ nước Doanh nghiệp Nhà chức quản khối Doanh nước nói riêng tất nghiệp Nhà nước cho phù hợp ... 5-2 Câu 6: Xin cho biết nội dung 3) Tổ chức đầu tư xây dựng Doanh quản nhà nước đối vơi doanh nghiệp Nhà nước theo kế hoạch dự án nghiệp nhà nước? lập Nội dung quản nhà nước đối vơi 4) Bố ... nhân cho máy quản doanh nghiệp nhà nước bao gồm : Doanh nghiệp Nhà nước 1) Xây dựng chiến lược, phương 5) Khai thác sử dụng Doanh hướng, qui hoạch kế hoạch phát nghiệp Nhà nước vào việc thực...
 • 4
 • 678
 • 19

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ: CÂU HỎI TRẢ LỜI

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ: CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI
... ngạch; đ) Cách chức; e) Buộc thơi việc CÂU 6: Nâng cao ý thức trách nhiện cán bộ, công chức: - Cán bộ, công chức công dân Việt Nam biên chế hưởng lương từ NSNN Cán bộ, công chức công bộc nhân dân, ... hợp công tác nhằm hòan thành tốt nhiệm vụ, công vụ giao Chấp hành điều động, phân công công tác quan, tổ chức có thẩm quyền Ngoài ra, để nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, công chức Cán bộ, công ... liêm chính, chí công vô tư, không quan liêu, hách dòch, cửa quyền tham nhũng Có ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm công tác, thực nghiêm chỉnh nội quy quan, tổ chức Góữ gìn bảo vệ công, bảo vệ bí...
 • 21
 • 988
 • 9

ĐỀ CƯƠNG CÂU HỎI TRẢ LỜI THI CÔNG CHỨC THUẾ

ĐỀ CƯƠNG CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI THI CÔNG CHỨC THUẾ
... sử dụng đội ngũ viên chức nhà nước; - Bảo đảm việc thi hành Hiến pháp pháp luật quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang công dân, tổ chức lãnh đạo công tác tuyên truyền, ... doanh nhân, có tham gia vào việc sử dụng yếu tố nhân tài, vật lực tác động vào môi trường thi n nhiên Tổ chức hệ thống doanh nghiệp 4.1 Tổ chức không ngừng hoàn thi n tổ chức hệ thống doanh nghiệp ... quyển, quan, tổ chức Vì vậy, có quyền kiểm tra mặt hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý, không can thi p vào mặt hoạt động khác quan, tổ chức Hội đồng nhân dân 16 Là thi t chế hoạt động có chức quản lý...
 • 182
 • 544
 • 3

80 câu hỏi trả lời về những nguyên lí cơ bản chủ chủ nghĩa Mac Lênin Tài liệu luyện thi đại học môn lịch sử

80 câu hỏi và trả lời về những nguyên lí cơ bản chủ chủ nghĩa Mac Lênin Tài liệu luyện thi đại học môn lịch sử
... Câu hỏi Bản chất, nội dung chủ nghĩa vật biện chứng? Đáp Câu trả lời gồm ba ý lớn 1) Chủ nghĩa vật biện chứng sở lý luận giới quan khoa học; 80 câu hỏi trả lời nguyên chủ chủ nghĩa Mac - Lênin ... 34 80 câu hỏi trả lời nguyên chủ chủ nghĩa Mac - Lênin Câu hỏi 26 Thực tiễn vai trò thực tiễn nhận thức? Đáp Câu trả lời có ba ý lớn Triết học chủ nghĩa Mác -Lênin cho người tự làm lịch sử ... tiễn đất nước thời đại đặt Câu hỏi 10 Định nghĩa, nội dung ý nghĩa định nghĩa vật chất V.I Lênin? Đáp .Câu trả lời gồm bốn ý lớn 10 80 câu hỏi trả lời nguyên chủ chủ nghĩa Mac - Lênin 1) Các quan...
 • 114
 • 1,877
 • 1

Câu hỏi trả lời môn triết học

Câu hỏi và trả lời môn triết học
... muốn ông trở thành luật sư học đại học Phoiơbách lại học triết học Do ông học giỏi nên giữ lại trường, trở thành phó giáo sư giáo sư Phoiơbách phát bất hợp lý triết học Heghen, ông MacAnghen tham ... hệ thống triết học, ông bỏ dạy quê ẩn 28 năm Tác phẩm tiếng : “ Phê phán triết học Heghen ” –xb 1839, “bản chất đạo Thiên Chúa” “luận cương sơ cải cách triết học – xb 1842, “ sở triết học tương ... nghiên cứu người Về cuối đời, Phoiơbách đọc triết học Mác, ông bỏ triết học theo triết học Mac Quan niệm giới tự nhiên : Ông tập trung vào phê phán : bác bỏ học thuyết Heghen giới tự nhiên theo Heghen...
 • 32
 • 431
 • 0

TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẢ LỜI MÔN TRIẾT HỌC

TỔNG HỢP CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI MÔN TRIẾT HỌC
... thuyết triết học nghĩa Việc giải vấn đề triết học tiêu chuẩn để xác định lập trường giới quan học thuyết triết học hay triết gia Về nội dung, vấn đề triết học có hai mặt, mà mặt, nhà triết học phải ... toàn triết học thời trước” (5) Vai trò triết học Mác - Lênin - Triết học Mác - Lênin triết học Mác Ăngghen xây dựng vào kỷ XIX sở kế thừa phát triển thành tựu quan trọng tư triết học nhân loại, ... chứng minh vài ba lời lẽ khéo léo kẻ làm trò ảo thuật, mà phát triển lâu dài khó khăn triết học khoa học tự nhiên”11 Khi dựa tư triết học mà trước hết triết học vật thành tựu khoa học mà trước...
 • 110
 • 346
 • 0

Đề cương câu hỏi trả lời môn Tác phẩm kinh điển Mác

Đề cương câu hỏi và trả lời môn Tác phẩm kinh điển Mác
... A: Tác phẩm Tuyên Ngôn Đảng Cộng sản Câu 1: Trình bày hoàn cảnh đời ý nghĩa tác phẩm? Bài làm: Hoàn cảnh đời tác phẩm: - Tp’ “TNĐCS” đời vào khoảng 3/1848, đk, h/c’ cụ thể: a) ĐK KQ: * Về kt: Vào ... CN Mác tồn 165 năm trải qua nhiều biến cố, sách có nhiều gtrị qtr như, gtrị bền vững nguyên lý nêu tp’ k’/đ thông qua vd cách sáng tạo ĐCS qt cải cách đổi mới, xd cnxh Câu 2: Nội dung tác phẩm? ... quốc tế Mác soạn thảo trình bày Đại hội giao cho M Ă viết tuyên ngôn thức ĐCS dựa nguyên lý mà M-Ă viết trước Ý nghĩa tác phẩm - Ý nghĩa mặt l/s’: TNĐCS đời đẫ đánh dấu việc k.thúc g/đ ht CN Mác, ...
 • 15
 • 211
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 12 câu hỏi và trả lời tham khảo trong quá trình học và ôn thi môn đường lối cách mạngcâu hỏi và trả lời môn triết học35 câu hỏi và trả lời môn triết họccác câu hỏi và trả lời môn triết họcngân hàng câu hỏi và trả lời môn học triết mac lenincâu hỏi và trả lời môn pháp luật đại cươngcâu hỏi và trả lời môn triếtcâu hỏi và trả lời tâm lý học đại cươngcâu hỏi và trả lời triết họccác câu hỏi và trả lời triết họccâu hỏi và trả lời triết học mác lênin35 câu hỏi và trả lời triết họcnhững câu hỏi và trả lời về triết họccác câu hỏi và trả lời về triết họccau hoi va tra loi phan tichtrinh bay thi mon ly luan nha nuoc va phap luatAVR là họ vi điều khiển 8 bit theo công nghệ mớihệ thống cac qua trinh san xuatSINH HOẠT HÀNG TUẦN PHÒNG 18Deutsch lernen mit spielen und raetselnVật liêu khí cụ điện câu hỏi 2 đSACH SPEAKING FULL 3 PARTS NGOC BACH DRAFTSo gehts noch besser 2014đề cương vật liệu khí cụ điệnCau bi dong dac bietgiai sach bai tap XSTK DH KTQD chuong 1 full v3CONTRIBUTION à L’ÉTUDE D’EXOSQUELETTES ISOSTATIQUES POUR LA RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE, APPLICATION à LA CONCEPTIOND’ORTHÈSES POUR LE GENOUGIẢI PHÁP đào tạo, bồi DƯỠNG CÔNG NHÂN tại xí NGHIỆP đáp ỨNG THEO NHU cầu KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN hòaGIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG lực GIAO TIẾP CHO học VIÊN NGHỀ TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG tại học VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAMGIÁM sát AN NINH DÙNG kĩ THUẬT xử lý HÌNH ẢNHGIÁO dục kỹ NĂNG mềm TRONG môi TRƯỜNG kỹ THUẬT ở TRƯỜNG TRUNG học kỹ THUẬT THỰC HÀNH THEO ĐỊNH HƯỚNG TUYỂN DỤNG của DOANH NGHIỆP NHẬT tại VIỆT NAMClinical philosophy philosophy as therGIẢI PHẪU – SINH lý hệ SINH dụcGIẢI PHẪU SINH lý hệ TUẦN HOÀNAbraham silberschatz instructors manual to accompany operating system conceptsÁo thun có hình đức giáo hoàng siêu sao