ĐỀ THI HSG TỈNH CÁC BỘ MÔN LỚP 9 NĂM 2012

De thi hsg tinh hai duong mon ly 9

De thi hsg tinh hai duong mon ly 9
... Nhiệt lợng m (kg) nớc toả là: Q3= mc(t -31 ,95 ) Nhiệt lợng 3- m (kg) nớc bình thu vào là: Q4= (3 - m)c(31 ,95 -30) Ta có Q3 = Q4 mc(t -31 ,95 ) = (3 - m)c(31 ,95 -30) m(t - 30) = 5,85 (2) R1 a) Vôn ... Chữ kí giám thị số .Chữ kí giám thị . Biểu điểm đáp án Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lí Năm học: 20 09- 2010 Câu Nội dung Điểm Gọi v1 t1 , v2 t2 , v3 t3 lần lợt vận tốc thời gian ... kế lí tởng nên mạch AB gồm: (R1 nt R2)//(R3 nt Rb) Hiệu điện hai đầu R2 là: U AB 12 U2 = R = 50 = 10 (V) R3 R1 + R 10 + 50 Hiệu điện hai đầu Rb là: + U AB 12 Ub = R b = 30 = 7,2 (V) A R3 + R b...
 • 4
 • 181
 • 1

Đáp án đề thi HSG Tỉnh Nghệ An môn Hóa 9 (2010-2011)

Đáp án đề thi HSG Tỉnh Nghệ An môn Hóa 9 (2010-2011)
... HỌC SINH THI VỀ MÌNH GIẢI THỬ THẾ NÀY CÓ ĐƯỢC KHÔNG,CÁC BẠN CÙNG TRAO ĐỔI NHÉ Bài thi u PTHH bạn giúp với SAU KHI TRAO ĐỔI VỚI ĐỒNG NGHIỆP TÔI THẤY BÀI NẾU ÁP DỤNG QUY TẮC CHO DÃY ĐIỆN HÓA KIM...
 • 9
 • 270
 • 2

Đề +Đ.án Thi HSG tỉnh Thái Bình môn Toán 9 năm học2012-2013

Đề +Đ.án Thi HSG tỉnh Thái Bình môn Toán 9 năm học2012-2013
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS NĂM HỌC 2012-2013 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN (Gồm 04 trang) CÂU Câu ĐÁP ÁN Cho x = x= 4( x + 1) ... nguyên thoả mãn điều kiện toán : x = y = 1, x = y = -1 Cho đa thức P(x) = ax2 + bx + c Biết P(x) > với x thuộc R a > Câu 3.0 5a − 3b + 2c > (1) Chứng minh rằng: a −b+c Từ giả thi t P(x) > với x thuộc ... ca = Câu a (1 − 2b) b (1 − 2c) c (1 − 2a) Tìm giá trị nhỏ biểu thức: P = + + b c a 2.0 Từ giả thi t chứng minh a + b + c ≥ 1− a 1− b 1− c , , >0 Do a, b, c ∈(0;1) nên a(1-a), b(1-b), c(1-c),...
 • 5
 • 157
 • 0

Dap An De Thi HSG Tinh Nghe An Mon Toan A Nam hoc 2010-2011

Dap An De Thi HSG Tinh Nghe An Mon Toan A Nam hoc 2010-2011
... z = (1) A I E H N P O B F C M Gọi giao điểm BH với AC E AH với BC F, CH với AB I ⇒ HECF tứ giác nội tiếp · · ⇒ AHE = ACB (1) · · Mà ACB = AMB ( góc nội tiếp chắn cung) · · Ta có: AMB = ANB (Do ... đối xứng AB) (2) Từ (1), (2) ⇒ AHBN tứ giác nội tiếp · · ⇒ NAB = NHB (*) · · Mà NAB = MAB (Do M, N đối xứng qua AB (**) · · Từ (*), (**) ⇒ NHB = BAM · · Chứng minh tương tự: PHC = MAC · · · · ... qua EF) · · ⇒ EKF = EAF ⇒ AKFE nội tiếp · · ⇒ KAB = KEF » (cùng chắn KF ) (1) · · IEF = KEF (Do K I đối xứng qua EF) (2) · · · IEF = BIK ( phụ KIE ) (3) · · ⇒ KAB = BIK Từ (1), (2), (3) ⇒ AKBI...
 • 6
 • 168
 • 0

Dap An De Thi HSG Tinh Nghe An Mon Toan B Nam hoc 2010-2011

Dap An De Thi HSG Tinh Nghe An Mon Toan B Nam hoc 2010-2011
... E H F B O I C K S Gọi I giao điểm AH BC ⇒ AI ⊥ BC Ta có: ∆BHI ∆BCE (g, g) BH BI = ⇒ BH.BE = BC.BI (1) BC BE Ta có: ∆CHI ⇒ S ⇒ ∆CBF (g, g) CH CI = ⇒ CH.CF = BC.CI (2) CB CF Từ (1) (2) suy BH.HE ... BH.HE + CH.CF = BC(BI + CI) = BC2 · · b, Gọi K điểm đối xứng H qua BC suy HCB = KCB (2,0) Mà · · FAI = HCI (do tứ giác AFIC nội tiếp) · · · · ⇒ FAI = BCK hay BAK = BCK ⇒ tứ giác BACK nội tiếp đường ... tròn (O) ⇒ K ∈ (O) Trang 2/3 · · + Khi BAC = 900 ⇒ BIC = 900 ⇒ F trùng với B, E trùng với C lúc EF đường kính ⇒ EF qua điểm O cố định B F O K I A E C · · + Khi BAC < 900 ⇒ BIC > 900 Gọi K điểm...
 • 3
 • 114
 • 0

ĐỀ THI HỌC KỲ I ANH VĂN LỚP 9 NĂM 2012-2013

ĐỀ THI HỌC KỲ I ANH VĂN LỚP 9 NĂM 2012-2013
... A living B has lived C lived D live She asked me ………………………………from A If I come B Where I came C Where I come D If I coming B Choose the word bold part is pronounced differently from ... and in British English , but the American people say some English words in a (4) way *Choose the best answers ( 1m) When did some English people sail to North America to live in the United ... America to live there and they brought the English language to this new(3) Now in the United States of America , people speak American English Most of the words are the same in American...
 • 3
 • 171
 • 0

Tài liệu Đề thi HSG tỉnh 2013 Quảng Bình lớp 11 môn toán doc

Tài liệu Đề thi HSG tỉnh 2013 Quảng Bình lớp 11 môn toán doc
... c  HẾT SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn thi: Toán (Khóa ngày 27 tháng năm 2013) HƯỚNG DẪN CHẤM (Đáp án, hướng dẫn ... n 2013 2013n Do đó: u22  u11  20131 u3  u  20132 Trang: - Đáp án Toán 11 n 1 n un 1  un  0,25 0,25 0,25 1,5 điểm 0,25 n n 1 un  un 1  Suy ra: unn  u11  2013n 1 0,5 1    2013 ... 2013 2013 2013n 1   1   n  2013  un  2013  2012   1   2013    2012 n 1 n 1 0,25 n 1   1  n 2013    n 2014      2014   2013 (Cô si)  un  2013   2012 n n 2013...
 • 6
 • 294
 • 1

Đề thi HSG Tỉnh cấp TH, môn Tiếng Việt lớp 5

Đề thi HSG Tỉnh cấp TH, môn Tiếng Việt lớp 5
... ngữ hình ảnh đoạn thơ đem đến cho em cảm xúc nào? Câu 6: (8 điểm) Em học "Chuỗi ngọc lam", (Tiếng Việt 5- tập I, tuần 14) Hãy thay mặt bé Gioan kể lại câu chuyện phát biểu cảm tưởng em nhân vật...
 • 2
 • 262
 • 0

Tuyển tập đề thi HSG Tỉnh Nghệ An - Môn Toán lớp 10(Từ 1992-1992 tới 2003-2004) pps

Tuyển tập đề thi HSG Tỉnh Nghệ An - Môn Toán lớp 10(Từ 1992-1992 tới 2003-2004) pps
...   tgC tgA tgB Đề số (Năm học 199 8-1 999) Bảng B Bài 1: Cho x, y số thực thoả mãn: x, y > 0; x+y  Tuyển tập đề thi HSG Tỉnh Nghệ An - Môn Toán lớp 10(Tù 199 2-1 992 tới 200 3-2 004) Tìm giá trị ... B1C1 Chứng minh rằng: MO vuông góc với AA1 Tuyển tập đề thi HSG Tỉnh Nghệ An - Môn Toán lớp 10(Tù 199 2-1 992 tới 200 3-2 004) Đề số 10 (Năm học 200 0-2 001) 2 Bài 1: a) Tìm giá trị m để phương trình: ... Tuyển tập đề thi HSG Tỉnh Nghệ An - Môn Toán lớp 10(Tù 199 2-1 992 tới 200 3-2 004) Đề số (Năm học 1994 – 1995) Bài 1: a) Chứng minh: 3 21930...
 • 9
 • 308
 • 3

Xem thêm