BỘ ĐỀ THI HSG LỚP 9 CÁC BỘ MÔN 2014-2015

Đề thi HSG lớp 9 cấp tỉnh môn Hóa

Đề thi HSG lớp 9 cấp tỉnh môn Hóa
... O, N đó hàm lươ ̣ng các nguyên tố là: %C=15, 19% ; %O=60,76%; %N=17,72% Biế t ptk A < 150 a) Tìm công thức pt chấ t A b) Nế u đem nung 19, 75g chấ t A ở nhiêṭ đô ̣ cao đế n phản ứng ... thu đươ ̣c V lit hỗn hơ ̣p khi, còn nế u cho 11,85g chấ t A ̣ ́ ́ vào dung dich Ca(OH)2 dư thi thu đươ ̣c m gam chấ t kế t tủa Tìm giá tri của m và ̣ ̣ V 2/ Hòa tan hoàn toàn 36g...
 • 2
 • 1,416
 • 9

Đề thi hsg lớp 9 vòng trường môn tiếng anh pot

Đề thi hsg lớp 9 vòng trường môn tiếng anh pot
... FRIEND VII Đọc kỹ đoạn văn sau chọn câu trả lời cho câu bên dưới.(1 điểm / câu) 91 D 92 C 93 A 94 B 95 C 96 C 97 C 98 B 99 A 100 A VIII Đọc kỹ đoạn văn sau sau trả lời (T), sai (F) so với nội dung ... => -5- -6- ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG MÔN TIẾNG ANH LỚP NĂM HỌC: 2011 - 2012 I Hãy tìm từ có phần gạch chân dược phát âm khác ... serious storms of 25 January 199 0, (97 ) _ most of Britain was hit by daytime winds of up 173 km/h On this (98 ) _, 47 people were killed, even though, (99 ) _ in 198 7, the weather forecasters...
 • 8
 • 277
 • 1

Bộ đề thi HSG lớp 9-Vĩnh Phúc

Bộ đề thi HSG lớp 9-Vĩnh Phúc
... -Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm Sở gd&đt vĩnh phúc Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trờng chuyên vĩnh phúc năm học 2004-2005 - đề thi môn :toán ( Dành cho cỏc thớ sinh thi chuyờn Toỏn, ... Cán coi thi không giải thích thêm Sở gd&đt vĩnh phúc - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trờng chuyên vĩnh phúc năm học 2003-2004 đề thi môn :toán chớnh thc (Dành cho thí sinh thi vào chuyên ... ====================== Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm AM BM Sở gd&đt vĩnh phúc Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trờng chuyên vĩnh phúc năm học 2003-2004 - - Đề thi môn: Toán (Dành cho tất thí...
 • 41
 • 681
 • 0

Bộ đề thi HSG lop 9

Bộ đề thi HSG lop 9
... Thang điểm 10 Tổng phần, câu làm Điểm thi = ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP – THCS 10 Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề ) ĐỀ I.Choose the word whose underlined ... 0,3đ: 1B 2A 8D 9B II) Mỗi câu 0,5đ 1A 2C 3C 4D 5B 4B 6A 7A 5D 10A 3A ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP – THCS Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề ) ĐỀ Question 1: ... points - Thang điểm 10 Tổng phần làm - Điểm thi = ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP – THCS Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề ) ĐỀ Bài I : Tìm từ có cách đọc khác phần...
 • 26
 • 226
 • 1

bo de thi HSG lop 9

bo de thi HSG lop 9
... thoả mãn điều kiện + + + = x1 x2 x3 x4 Bài 6: Cho Parabol (P) đồ thị hàm số y = x 2 a Tìm m cho điểm C(-2; m)thuộc Parabol b Có điểm thuộc Parabol cách hai trục toạ độ Bài 7: Giải phơng trình nghiệm ... Bài : Bất đẳng thức Phan Đức Chính Bài 8, 9, 10: Một số vấn đề phát triển Hình học Đề số 12 Sở Giáo dục Đào Tạo đề thi chọn học sinh giỏi lớp THCS Môn thi : Toán ( Thời gian làm : 150 phút) hoá ... 11 viên trúng vào vòng 9, 10 điểm; tổng số điểm đạt đợc 1 09 điểm Hỏi vận động vieen bắn viên kết bắn vào vòng sao? Bài : Giải phơng trình x +3 x + x +8 +6 x = Bài : Cho parabol(P) : y= x đờng thẳng...
 • 48
 • 235
 • 0

Bộ đề thi HSG lớp 9

Bộ đề thi HSG lớp 9
... education 9. He was a fool to say that It is 10.Living in the city is exciting Some people find Đề số 3: Phòng Giáo Dục Quảng Xơng Đề thi chọn đội tuyển thi học hsg cấp tỉnh lớp -thcs ... me alone Đề số 7: đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp -THCS- TPTH Năm học 2004-2005 Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Question 1: Complete this report, ... she This event will always be remembered for the rest of our life - Never 10 It was my first visit to North America - I Đề số 12: Phòng Giáo Dục Đề thi chọn đội tuyển thi học hsg cấp tỉnh lớp...
 • 61
 • 730
 • 3

bộ đề thi hsg lớp 9

bộ đề thi hsg lớp 9
... đào tạo Đề THI HọC SINH GiỏI cấp huyện PHềNG GD-T V THY Trờng thcs V THANH thi cp trng Kè THI HC SINH GII LP Nm hc: 2010-2011 Khoỏ thi ngy: 4/1/2011 -Mụn thi: SINH HC Thi gian ... no? THI PHềNG GD-T V THY Trờng thcs V THANH Kè THI HC SINH GII LP Nm hc: 2010-2011 Khoỏ thi ngy: 4/1/2011 - thi cp trng Mụn thi: SINH HC Thi gian lm bi: 120 phỳt (khụng k thi ... THY Trờng thcs V THANH thi cp trng Kè THI HC SINH GII LP Nm hc: 2010-2011 Khoỏ thi ngy: 4/1/2011 -Mụn thi: SINH HC Thi gian lm bi: 120 phỳt (khụng k thi gian giao ) Cõu 1:...
 • 34
 • 418
 • 1

Bo de thi HSG lop 9

Bo de thi HSG lop 9
... đ-ợc ghi bảng phân bố tần số sau: Lớp Tần số [40; 49] [50; 59] [60; 69] 19 [70; 79] 23 [80; 89] N = 60 Tính gần số trung bình độ lệch chuẩn KQ: x 69, 3333; s 10,2456 10 Ph-ơng trình l-ợng giác www.mathvn.com ... 41 121 MATHVN.COM | www.mathvn.com Dnh cho hc sinh THPT a7 = 1 093 3281 98 41 295 25 ; a8 = ; a9 = ; a10 = ; lim an = 365 1 093 3281 98 41 Bài toán 13.3 Dãy số an đ-ợc xác định nh- sau: a1 = 2, a2 ... 2 49 ợ y6 = -2 49 ợ y7 = 2 49 KQ: ỡ x8 = -253 ợ y8 = -2 49 Hệ ph-ơng trình bậc ba ẩn ỡ2 x - y + z = Bài toán 4.1 Giải hệ ph-ơng trình ù x + y - 3z = ù5 x + y + z = ợ ỡ x = 3, 704 KQ: ù y = -0, 392 ...
 • 25
 • 91
 • 0

BỘ ĐỀ thi HSG lớp 9

BỘ ĐỀ thi HSG lớp 9
... problem We must act now before it is too late to anything about it Join us now SAVE the earth This is too important to ignore Đề thi thức- Kỳ thi chọn hsg huyện vòng Part 3: Read the text and answer ... 9/ - Give/ ring later/ week/ arrange/ more definite  10/- I/ look forward/ hear/ you soon  Love, Mary -THE END - Đề thi thức- Kỳ thi chọn hsg huyện ... afterwards 9/ - Give me a ring later this week to arrange something more definite 10/- I look/ am looking forward to hearing from you soon Love, Mary Tổng điểm: 100/ 10 = 10 điểm -THE END - Đề thi thức-...
 • 7
 • 76
 • 0

Các đề thi HSG lớp 9

Các đề thi HSG lớp 9
... SADB c) Tính diện tích lớn tứ giác AHKB, biết AB = 30cm, CD = 18cm d) De Đề thi thử HSG khối Môn thi: Toán (Thời gian 90 phút làm bài) A:Phần trắc nghiệm (3 điểm) Hãy chọn phơng án câu sau + ... nên suy 101 = n+10 n= 91 A Thử lại abcd = 91 2= 8281 Câu 3: (2,5đ) 1.(1,5đ) E a Tứ giác ADHE hình chữ nhật ( Vì tứ giác ADHE có góc vuông) D AH = DE Ta có: AH = BH.CH = 9. 4 =36 B C AH = cm ... nửa diện tích tam giác ABC *2 Dựng hành thang cân ABCD (AB CD) biết AB = BC = 3cm AC AD De 6: Đề thi học sinh giỏi khối (vòng 1) năm học 2007 2008 Câu1: Với x > giá trị biểu thức: x +3 + x +...
 • 11
 • 336
 • 0

cac đê thi hsg lop 9

cac đê thi hsg lop 9
... Chứng minh tứ giác OBIA, AICO Tính số đo góc OIO nội tiếp Tính độ dài BC biết OA = 9cm, OA = 4cm Chứng minh BAC = 90 Đỗ Hồng Quân Trờng THCS Yên Thái 50 toán hình học lớp Bài 38 Cho hai đờng tròn ... minh tứ giác BCFE hình thang cân Gọi G giao điểm AI OH Chứng minh G trọng tâm tam giác ABC Bài 29 BC dây cung đờng tròn (O; R) (BC 2R) Điểm A di động cung lớn BC cho O nằm tam giác ABC Các đờng ... = Cm, nội tiếp đờng tròn (O) đờng kính AA Tính bán kính đờng tròn (O) Kẻ đờng kính CC, tứ giác CACA hình gì? Tại sao? Kẻ AK CC tứ giác AKHC hình gì? Tại sao? Tính diện tích phần hình tròn (O)...
 • 7
 • 90
 • 0

TỔNG HỢP CÁC ĐỀ THI HSG LỚP 9 NĂM 2011-2012

TỔNG HỢP CÁC ĐỀ THI HSG LỚP 9 NĂM 2011-2012
... học sinh lớp 8/1 Trường THCS Tân Xuân.Nay định tổng hợp lại tất đề thi HSG lớp (năm 2011-2012) bạn ôn thi tuyển sinh lớp 10 chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi lớp tỉnh mình.Sau 30 đề thi học sinh ... nào? Đề thi chọn học sinh giỏi lớp tỉnh Hải Phòng Môn thi: Toán - Bảng B www.VNMATH.com ĐỀ THI MÔN: TOÁN - BẢNG B Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 06/04/2012 ( Đề thi ... VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS NĂM HỌC 2011-2012 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề Câu 1: (3,0 điểm) Cho tam...
 • 42
 • 390
 • 0

TỔNG HỢP CÁC ĐỀ THI HSG LỚP 9 MÔN TOÁN CÁC TỈNH

TỔNG HỢP CÁC ĐỀ THI HSG LỚP 9 MÔN TOÁN CÁC TỈNH
... thức xảy nào? Đề thi chọn học sinh giỏi lớp tỉnh Hải Phòng Môn thi: Toán - Bảng B .ĐỀ THI MÔN: TOÁN - BẢNG B Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 06/04/2012 ( Đề thi gồm trang) ... học sinh lớp 8/1 Trường THCS Tân Xuân.Nay định tổng hợp lại tất đề thi HSG lớp (năm 2011-2012) bạn ôn thi tuyển sinh lớp 10 chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi lớp tỉnh mình.Sau 30 đề thi học sinh ... học sinh giỏi lớp tổng hợp VMF (diễn đàn toán học).Mình mong giúp bạn phần ôn tập HSG Người biên soạn Nguyễn Huy Thịnh ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUẬN ĐỐNG ĐA 2011-2012 MÔN: TOÁN NGÀY THI: 10 tháng...
 • 42
 • 366
 • 0

Tuyển tập đề thi HSG lớp 9 qua các năm

Tuyển tập đề thi HSG lớp 9 qua các năm
... ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ Đề thức Môn: Ngữ văn - lớp (Thời gian làm 150 phút, không kể thời gian phát đề) Ngày thi 04/02/2012 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ HƯỚNG DẪN CHẤM I Hướng dẫn chung - Đây đề thi tuyển đối tượng học ... SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH KÌ THI CHỌN HSG TỈNH NĂM HỌC 2013-2014 Khóa ngày 28-3-2014 Môn: Ngữ văn ĐỀ CHÍNH THỨC Lớp THCS Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Họ Đề gồm có 01 trang Số báo ... gợi đắn cần thi t Bởi vì: (Chú ý: Học sinh có bàn luận theo cách khác, miễn đắn cần thi t vấn đề) + Chỉ quan tâm đến điều cao xa, điều cho quan trọng mà quên học làm người từ cử chỉ, quan tâm,...
 • 26
 • 579
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hsg lớp 9 2011đề thi hsg lớp 9 môn toán tỉnh phú thọđề thi hsg lớp 9 môn hóađề thi hsg lớp 9 thành phố hà nộiđề thi hsg lớp 9 môn ngữ vănđề thi hsg lớp 9 môn toánđề thi hsg lớp 9 cấp tỉnhđề thi hsg lớp 9 môn toán cấp tỉnhđề thi hsg lớp 9 môn vật lýđề thi hsg lớp 9 môn tiếng anhđề thi hsg lớp 9 môn toán cấp huyệnđề thi hsg lớp 9 môn sinh họcđề thi hsg lớp 9 trường thcs phan chi trinh đắk lắkđề thi hsg lớp 9 có đáp ánde thi hsg lớp 9 huyện đan phượng mon toanUNIT 5e9UNIT 11 b4chuyen de van hoc dia phuongGiao an anh 7 tuan 8Giao an anh 9 tuan 8, 9unit 4 e6 c1 3 HUE2ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KINH TẾ BẢO HIỂME7 unit 14ReadTVgiao án đai so 8 học ki igiao an vat li 7 nh 2015 2016 t2 den t17Unit 4 GS listen and readTB lich xet tuyen NCS 2016 CV2033TB ULSA LVTS2016Công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hà Tây (LV thạc sĩ)bài tập trắc nghiệm ôn tập vật lý 12skkn một số KINH NGHIỆM và BIỆN PHÁP GIÁO dục đạo đức học SINH TIỂU học HIỆN NAYSử dụng bảng phụ trong việc dạy môn vật líĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHÍNH SÁCH Y TẾBài 15. Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI THÀNH PHỐ LÀO CAI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TỐI ƢU