COBIT 5

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN COBIT.doc

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN COBIT.doc
... tích vài hệ thống thông tin cho thấy cần phương pháp quản trị đánh giá hệ thống thông tin Đề tài tập trung nghiên cứu phương pháp quản trị đánh giá COBIT, trước tiên đánh giá vị trí ưu phương pháp ... 2.1 Phương pháp quản trị đánh giá ITIL .36 2.2 Phương pháp quản trị đánh giá CMMi 42 2.3 Phương pháp quản trị đánh giá ISO 17799 .48 2.4 Phương pháp quản trị đánh ... thông tin cách tổng thể - hệ thống thông tin quản lý Ví dụ hệ thống thông tin quản lý: • Hệ thống quản lý nhân quan • Hệ thống quản lý sinh viên trường đại học • Hệ thống kế toán siêu thị • Hệ thống...
 • 120
 • 2,016
 • 25

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN COBIT

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN COBIT
... tích vài hệ thống thông tin cho thấy cần phương pháp quản trị đánh giá hệ thống thông tin Đề tài tập trung nghiên cứu phương pháp quản trị đánh giá COBIT, trước tiên đánh giá vị trí ưu phương pháp ... việc nghiên cứu phương pháp quản trị đánh giá COBIT  Phần III: Giới thiệu phương pháp quản trị đánh giá COBIT: Tập trung sâu vào tìm hiểu phương pháp quản trị đánh giá COBIT COBIT xuất phát ... 2.1 Phương pháp quản trị đánh giá ITIL .36 2.2 Phương pháp quản trị đánh giá CMMi 42 2.3 Phương pháp quản trị đánh giá ISO 17799 .47 2.4 Phương pháp quản trị đánh...
 • 120
 • 401
 • 0

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ HTTT COBIT

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ HTTT COBIT
... tiêu chuẩn COBIT Có quy trình yếu phương pháp COBIT dễ dàng ánh xạ đến phương pháp khác nhằm đạt lợi ích cao GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP COBIT CHƯƠNG IV: TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG COBIT GIỚI THIỆU ĐỐI TƯỢNG ... quát tất chức phương pháp phiên trước trở thành phương pháp có chế quản trị mạnh rộng lớn Nhiệm vụ COBIT GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP COBIT Phương pháp COBIT để hướng dẫn nghiên cứu, hỗ trợ phát triển, ... IS / IT điều khiển Để chuẩn hóa phương pháp kiểm toán / chương trình GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP COBIT CẤU TRÚC COBIT 2.1 Thành phần COBIT Hinh Thành phần COBIT Nền tảng COBIT đuợc xây dựng với ba thành...
 • 51
 • 2,778
 • 26

VỊ THẾ CỦA COBIT GIỮA NHỮNG PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN NAY

VỊ THẾ CỦA COBIT GIỮA NHỮNG PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN NAY
... Phương pháp Cobit phương pháp tốt việc tiếp cận chiến lược CNTT TỔNG QUAN NHỮNG PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ, ĐÁNH GIÁ CNTT HIỆN NAY VÀ ƯU THẾ CỦA COBIT Hiện nước ta gần chưa có giải pháp kiểm soát đánh ... lớn trình thực thất bại điều dễ hiểu Nước ta cần phương pháp quản trị đánh giá cho chiến lược CNTT Phương pháp COBIT có phải lựa chọn tốt phương pháp quản trị đánh giá nay? Dùng Cobit nghĩa rủi ... ưu, nhược điểm phương pháp ITIL Ưu điểm ITIL việc quản trị đánh giá tốt quy trình dịch vụ Với tiêu chí đánh giá sát xác phương pháp ITIL thực phương pháp tối ưu quản trị đánh giá quy trình dịch...
 • 34
 • 432
 • 0

TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG COBIT

TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG COBIT
... Cài đặt ứng dụng CNTT 100% cần thiết (thời gian: 10-11/2009) Đánh giá ứng dụng, liên kết ứng dụng Cấu hình hệ thống 100% Đánh giá cấu hình, đánh giá luồng thông tin Đào tạo nhân lực Triển khai hỗ ... triển khai xây dựng đạt hiệu sử dụng phương pháp quản trị, đánh giá COBIT Sau thực triển khai theo domain quy trình hướng dẫn phương pháp COBIT 2.1 Nhận định quy trình hoạt động hướng triển khai ... sóc khách hàng… Biểu đồ đánh giá ứng dụng CNTT quy trình dịch vụ hỗ trợ khách hàng: Hình Biểu đồ đánh giá trạng trình ứng dụng HTTT InforWay Chỉ sử dụng ứng dụng thực tốt việc quản lý khách hàng...
 • 23
 • 353
 • 2

Tài liệu Đề tài : PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN COBIT pdf

Tài liệu Đề tài : PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN COBIT pdf
... tích vài hệ thống thông tin cho thấy cần phương pháp quản trị đánh giá hệ thống thông tin Đề tài tập trung nghiên cứu phương pháp quản trị đánh giá COBIT, trước tiên đánh giá vị trí ưu phương pháp ... việc nghiên cứu phương pháp quản trị đánh giá COBIT  Phần III: Giới thiệu phương pháp quản trị đánh giá COBIT: Tập trung sâu vào tìm hiểu phương pháp quản trị đánh giá COBIT COBIT xuất phát ... thông tin cách tổng thể - hệ thống thông tin quản lý Ví dụ hệ thống thông tin quản l : Hệ thống quản lý nhân quan  Hệ thống quản lý sinh viên trường đại học  Hệ thống kế toán siêu thị  Hệ thống...
 • 47
 • 364
 • 0

tiểu luận hệ thống thông tin kế toán cobit & các ứng dụng kiểm soát cho một doanh nghiệp

tiểu luận hệ thống thông tin kế toán cobit & các ứng dụng kiểm soát cho một doanh nghiệp
... KHẢO Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán, Khoa Kế toán- Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Hệ thống thông tin kế toán Tập 2, NBX Phương Đông, 2012 ITGI (IT Governance Institute) 2007 COBIT 4.1 ... GIỚI THIỆU CHUNG Việc xây dựng kiểm soát Hệ thống thông tin (HTTT) nói chung Hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT) nói riêng nhu cầu thiết yếu cho hầu hết doanh nghiệp Tuy nhiên, việc xây dựng ... phẩm cải tiến sản phẩm công ty Chọn hình thức kiểm soát an ninh thông tin :Hệ thống thông tin kiểm soát tốt toàn vấn đề an ninh thông tin, thông tin khách hàng quan trọng Vì công cụ bảo mật tốt,...
 • 27
 • 441
 • 1

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ và ĐÁNH GIÁ hệ THỐNG THÔNG TIN COBIT

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ và ĐÁNH GIÁ hệ THỐNG THÔNG TIN COBIT
... tồn phân tích vài hệ thống thông tin cho thấy cần phương pháp quản trị đánh giá hệ thống thông tin Đề tài tập trung nghiên cứu phương pháp quản trị đánh giá COBIT, trước tiên đánh giá vị trí ưu ... việc nghiên cứu phương pháp quản trị đánh giá COBIT  Phần III: Giới thiệu phương pháp quản trị đánh giá COBIT: Tập trung sâu vào tìm hiểu phương pháp quản trị đánh giá COBIT COBIT xuất phát ... tiểu luận phương pháp quản trị, đánh giá COBIT CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÁI NIỆM HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 1.1 Khái niệm hệ thống thông tin (information system) Là hệ thống mà...
 • 113
 • 707
 • 4

Báo cáo Tin học kế toán Phương pháp quản trị hệ thống thông tin Cobit và tác động đến việc thiết lập hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp

Báo cáo Tin học kế toán Phương pháp quản trị hệ thống thông tin Cobit và tác động đến việc thiết lập hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp
... k toán th công H th ng thông tin k toán d a n n máy tính H th ng thông tin k toán bán th công 1.5 i s d ng tr c ti p Nhà qu n lý n h th ng thông tin k toán Ki m toán viên i cung c p d ch v k toán, ... II 1.1 H th ng thông tin k toán (Accounting Information System AIS) h th ng thông tin thu th p, ghi chép, b o qu n, x lý cung c p d li u, thông tin liên n k toán, tài 1.2 K toán ph i thu (AR): ... tin k toán qu n tr : thu nh n, x lý cung c p thông tin cho nh i n i b doanh nghi p s d ng, giúp cho vi v n hành công vi c kinh doanh v ch k ho v i chi c kinh doanh t p c x lý: H th ng thông tin...
 • 21
 • 227
 • 0

Phương pháp quản trị hệ thống thông tin cobit và tác động đến việc thiết lập hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp

Phương pháp quản trị hệ thống thông tin cobit và tác động đến việc thiết lập hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp
... k toán th công H th ng thông tin k toán d a n n máy tính H th ng thông tin k toán bán th công 1.5 i s d ng tr c ti p Nhà qu n lý n h th ng thông tin k toán Ki m toán viên i cung c p d ch v k toán, ... II 1.1 H th ng thông tin k toán (Accounting Information System AIS) h th ng thông tin thu th p, ghi chép, b o qu n, x lý cung c p d li u, thông tin liên n k toán, tài 1.2 K toán ph i thu (AR): ... tin k toán qu n tr : thu nh n, x lý cung c p thông tin cho nh i n i b doanh nghi p s d ng, giúp cho vi v n hành công vi c kinh doanh v ch k ho v i chi c kinh doanh t p c x lý: H th ng thông tin...
 • 21
 • 130
 • 0

COBIT – Quản trị và đánh giá hoạt động công nghệ thông tin

COBIT – Quản trị và đánh giá hoạt động công nghệ thông tin
... đánh giá hoạt động CNTT Thành phần COBIT 17  2010 CĐTN Hệ Thống Thông Tin Quản COBIT Quản trị đánh giá hoạt động CNTT Yêu cầu nghiệp vụ Hợp lý Hiệu Bí mật Mức độ phù hợp thông tin hoạt động ... chiến lược CNTT Quản trị công nghệ thông tin Phương pháp tiếp cận chiến lược Quản trị công nghệ thông tin Quản trị CNTT Sự ứng dụng quản trị vào tổ chức CNTT, nhân thông IT Governance tin DN Hỗ trợ ... mục tiêu phương hướng quản lý PO7 quản lý nhân lực PO8 Quản lý chất lượng PO9 Đánh giá quản lý rủi ro công nghệ thông tin PO10 Quản lý dự án COBIT Quản trị đánh giá hoạt động CNTT Xây dựng D...
 • 32
 • 283
 • 3

Xem thêm